Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 18 van 29 Resultaten 2551 - 2700 van 4254

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4234 B085 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl. 2 Noord Brabantse deel Krüger, J.P. 0 Juten, Jan A.G. Bergen op Zoom
3095 Liederkrans ter eere van het H. Hart Fey, K. 1933 juvenaat "H. Hart" Bergen op Zoom
546 B064 Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 K. Brand Hulst
231 Van Zeeuwse Zonnemare's en een gulle Godebert Karels, K. 1993 K. Karels Middelburg
3317 B200 Gedenkboek van de feesten in Zeeland augustus-september 1898 Wielemaker, K. 1899 K. Le Cointre Middelburg
3445 Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda Versluis, W.G. 1959 K.A.B. Breda
3085 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B.
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
22 B042 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst
77 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg
2949 Nationaal Landbouwbeleid Platenburg, Th.J. 1947 K.N.B.T.B. s-Gravenhage
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
33 B104 In alle toonaarden. Gedenkboek t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan Kon.Sted.Harmonie van Hulst Stals. H. 2001 K.S.H. Hulst Hulst
2363 B183 K.V.O. Vogelwaarde 25 jaar 1972-1997 fam. van Beek 1997 K.V.O. Vogelwaarde Vogelwaarde
1339 B215 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
2358 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
2242 B225 Werken aan de toekomst 100 jaar. De economische ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen. 1892-1992 Houwen, Paula van der 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
2248 B172 Het Zeeuws-Vlaamse Bedrijfsleven in 1992 samenstelling 1993 Kamer van Koophandel Terneuzen
2515 Terugblik op 1990 1991 Kamer van Koophandel Terneuzen
2516 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
2444 1985 Graauw 1985 Karnavalsstichting Graauw
3823 B063 Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk Nienhuis, P. 1988 Kath. Universiteit Nijmegen
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3148 Het volkslied in nederland. Heden en verleden van een ideaaltype Seelen, Anton 1981 Katholieke Universiteit Nijmegen
823 B076 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
555 B051 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht
817 B121 Eigenkerken en Bisschoppelijk gezag in het Diocees Utrecht tot de XIII-e eeuw Post, R.R. 1928 Kemink & zoon Utrecht
820 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
821 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht, inventaris
822 B072 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
890 B004 Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Kemink en zoon n.v Utrecht
856 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 1 Brugmans, H. 1931 Kemink en zoon NV Utrecht
857 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 2 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
858 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 3 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
3860 Langs 's-heren wegen. Veldkapellengids voor Noordbrabant Vermeulen, Peter 0 Kempen uitgeves Eindhoven
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
3720 Schuiven in de tijd Glashouwer, J.W, e.a. 2000 Kerk en Israël Zeeland Middelburg
3633 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
2432 Van De Kauter naar Nieuw-Namen, een dorps en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 kerkbestuur Nieuw-Namen
2191 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
96 B020 Het Nonnenmoer. Een verhaal uit het Land van Hulst Sponselee. G. 1994 Kerkbestuur Hengstdijk Hengstdijk
3353 B110 Gereformeerde Gemeenten in Zeeland Eggebeen, A.E. (red.) 1984 Kerkelijk Nieuws Ger. Gem. Krabbendijke
2500 …..tot een naam en tot een lof ….. Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor 100 jaren; doleantie voor 50 jaren 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
1777 .... Tot een naam en tot een Lof ... Ter gedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3708 De Nederlands Hervormde kerk Groede Lepoeter, G.J. 1986 Kerkvoogdij Groede
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
3041 De geschiedenis van de keuring van landbouwgewassen in de provincie Zeeland Dorst, J.D. 1957 Keuringsdienst Zld van de N.A.K. Goes
3023 Het schaap, anders bekeken Roover, Frank de 1988 Kiboekki-uitgave Kalmthout
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
3849 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
3892 Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der congregatie van penitenten-recollectinen te Oudenbosch (klooster 'Sint Anna') Gerlach, (pater, O.M.CAP.) 1938 Klooster 'Sint Anna' Oudenbosch
3451 B198 Getuige de ramp. De watersnoodramp 1953 in crisisperspectief Rosenthal, U. & G.E.M. Saeijs 2003 Kluwer Alphen ad Rijn
3009 B171 The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1994 Kluwer Academic Publishers Dordrecht
3625 Koninklijke Muzieksocieteit Aardenburgsche Fanfaren 1869 - 1994 elk naar zijne krachten Sint-Kruis 1883-1971 van Vooren, George 1994 KMAF Aardenburg
3702 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel
3286 150 reddingjaren Gooijer, A.C. de 1974 KNZRRM & KZHMRD Amsterdam
3444 B190 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
2905 B200 Middewinteraovend Vetelsels oet den Achterhook Odink, Hendrik 1957 Kok-Gesto nv Alkmaar
2627 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
1970 B130 Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487 - 1987 Uil, H. m.m.v. J.A.Klompe 1987 Komitee 500 jaar Sint Philipsland en auteurs Sint Philipsland
2957 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
2610 Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid Thissen, Frans 1995 Kon. Ned. Aardr. Genootschap Utrecht
3553 De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water Duursma, E.K. e.a. 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
3554 De 'Zelandiae Descripto Duursma, E.K. e.a. (annex) 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
3541 B200 Plannen rondom het Veerse meer onbekend 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
3533 Zeeland 1965 Kon. Ned. Toeristenbond s-Gravenhage
3520 Van de ene naar de andere kant Stilma, Lize 0 Kon. Nederl. Machinefabriek Helmond
1521 Wase zegels van de 14e tot de 17e eeuw Rottier, H. 2006 Kon. Oudh. Kring v/h Land van waas St.Niklaas
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
2310 B172 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 Varia 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst
2334 B066 Feestelijk concert ter gelegenheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst diverse 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
2862 B190 100 jaar het neerhof 1889-1989 Herdt, René de, e.a. 1989 Koninkl. Mij Het Neerhof Gent
1820 B132 De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg Kool-Blokland, J.L. 1990 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3807 B211 Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het KZGW Meijer, A.C. et al. (red.) 1994 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
533 B049 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 koninklijk zeeuws genootschap Middelburg
571 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1949 B042 De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702 - 1713 Verhees-van Meer, J.Th. H. 1986 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1953 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg
4081 Archief 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen Anton Schuurman 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
4084 Archief 2010 mededelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Caroline van Santen 2010 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
3387 B059 Sceattas and merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen op den Velde, W. & C.J.F. Klaassen 2004 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1161 B005 Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man Man, Marie G.A. de 1980 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
211 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A., I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2718 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel
4210 B117 De Oorkonden der Graven van Vlaanderen I diplomatische inleiding Prevenier, Dr. W. 1966 Koninklijke commissie voor geschiedenis Brussel
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
2269 Jubileumboek Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande 1865-2015 Cappendijk, Theo & Buijsrogge, Carlo 2014 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande
3528 B059 Handboek voor de soldaat diverse 1976 Koninklijke Landmacht utrecht
2012 B145 De abdijschuur van Ter Doest Janse, H. 1964 Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige bond Amsterdam
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
4067 B024 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas
1735 B024 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas
3016 Shell Journaal van oude sporten Fuchs, J.M.& Simons, W.J. 1975 koninklijke van poll b.v. Roosendaal
3040 Het Nederlandsche Trekpaard Dekseizoen 1951 1951 Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard"
4248 B120 Filips van de Elzas als biografisch probleem van Werveke, Prof. em. Dr. H. 1969 Koninklijke Vlaamse Acedemie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten Brussel
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3557 B187 Langs oude en nieuwe wegen Besselaar, Herman 1980 Kosmos Amsterdam
3575 Mensen in nood van Rijssel, Jan 1959 Kosmos Amsterdam
3834 B062 Langs hofjes Dorren, Ilse 1994 Kosmos-Z & K Uitgevers Utrecht
2871 De Kroniek van onze eeuw 1950 -1959 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2872 De Kroniek van onze eeuw 1940 -1949 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2873 De Kroniek van onze eeuw 1930 -1939 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2875 B179 De kroniek van onze eeuw 1910 -1919 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
2876 De kroniek van onze eeuw 1900 -1909 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
2867 B179 De Kroniek van onze eeuw 1990 -1999 Verschoor, Jaap e.a. (red) 2000 Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht
3062 T'Serclaes, een Brusselse familie Monteyne, André 1987 Kredietbank Brussel
3340 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
295 B014 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 anoniem 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
4007 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 84 meerdere 2017 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
4008 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 81 meerdere 2014 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
166 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
2230 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Kring werkgevers kanaalzone Sas van Gent
3259 B193 "Uit schor en slik hun land" Rijkstuinbouwconsulentschap voor Zeeland en West-Noord Brabant 1951 Kring Zeeland der Nederlandse Fruittelers Organisatie Goes
1966 B038 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel
2487 B151 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" Steyaert 1994 Kroniek Graauw
3132 Straat made-lieven. Een bundel met oude en nieuwe volks- en straatliederen Haan, Tjaard de 1969 Kruseman s-Gravenhage
4053 B203 Aurora jaarboekjen voor 1861 Kruseman A.C. 1861 Kruseman A.C. Haarlem
2739 Structuurplan binnenstad terneuzen 1978 1978 Kuiper Compagnons Rotterdam
1524 Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur Gaud, D. en J.-F. Leroux-Dhuys 1999 Küneman Köln
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
3938 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst
2315 B193 50 jaar katholiek vrouwen gilde anoniem 2001 KVG Hulst
3344 B182 Markant in Zeeland Koper-Johnson, N.E. e.a. (red.) 2009 KZGW Middelburg
3347 Wonen in Zeeland Heyning, C.E. e.a. (red.) 2010 KZGW Middelburg
3348 B182 In en om het huis 2013 Kleijwegt, M e.a. (red.) 2013 KZGW Middelburg
3437 B196 Zeeland 2003 Water Agendacommissie 2003 KZGW Middelburg
3474 Zeeuws meisje' Heyning, C.E. e.a. 2010 KZGW Middelburg
3475 Landbouw en visserij Zeeland Koper-Johnson, N.E. e.a. 2001 KZGW Middelburg
3732 B188 Exempla Musica Zelandica IV Clement, A. (intr.) 1996 KZGW Middelburg
3733 B189 Exempla Musica Zelandica I Clement, A. (intr.) 1992 KZGW Middelburg
3478 Goed Zeeuws Heyning, C.E. e.a. 2011 KZGW Middelburg
3505 Historisch onderzoek over zeeland. Lijst van leemten Werkgr. Hist. en Archeologie 1999 KZGW Middelburg
3522 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
3530 Gemeenten gewesten provincie van der Weel, J.J. 0 KZGW Middelburg
3536 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada A. van der 1978 KZGW Middelburg
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
3060 Het geslacht De Zwart-Geene Zwart, L.M. de, e.a. 1992 L. de Zwart Zaamslag
4222 B116 Histoire de l'Abbaye de Saint-Bavon et de la crypte de Saint-Jean Lokeren, A.van 1855 L. Hebbelynk Gent
3163 Genealogieen Hollestelle 1563-1997 Hollestelle, D.M. e.a. 1997 L. Hollestelle Middelburg
3674 Uit as verrezen Lockefeer, Louis 1958 L. Lockefeer Hulst
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
3580 B210 Een helicopter daalde van Rhijn, Aleid 1953 L. Stafleu Leiden
3164 Genealogie van de familie Luteijn, 1677-1990 Luteyn, J.A. 1990 L.A. Luteijn Woudenberg
2251 B141 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch

Pagina 18 van 29 Resultaten 2551 - 2700 van 4254