Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 12 van 32 Resultaten 1651 - 1800 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1129 Beleving van monumenten Brunsmann, Peter 1976 Dr. E. Bolkmanstichting
1529 B295 Schout Pieter Pietersz. Nuyts en zijn voorouders schout van Etten, Leur en Sprundel. Bijdrage tot de geschiedenis van vier generaties Nuyts Aertssens, C. 2006 Dr. Koevoets Etten-Leur
1055 B037 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
301 B021 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0 Drukkerij A.L. Pleunis-Buijsse Hulst
2520 B225 Mijlpalen. Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra (samenst) 2004 Drukkerij Bareman Terneuzen
2783 B021 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met de kernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij Bareman Terneuzen
2608 B227 Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant in het Waasland Verheyen, Piet 1997 Drukkerij Cools Beveren (B)
1779 B014 Stad en Land van Philippine in de historie. 1505-1980. Cornelis, J. Ch. 1981 Drukkerij de Kraker Hoek
4873 B332 Bulletin des lois de l'Empire Français 3me serie Tome 3 diverse 1800 Drukkerij der Fransche Republiek Parijs
590 B198 Het oude Middelburgse woonhuis Jilleba, Fred 1977 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
592 B059 Het Van de Perrehuis te Middelburg Jilleba, Fred. 1979 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
2465 B346 Basisschool Moerschans Hulst 25 jaar 1978-2003 Team basisschool 2003 Drukkerij Druwa Hulst
2889 B087 Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige waterschap axeler ambacht 1595-1965 Hollestelle, L.M. 1989 Drukkerij Duerinck Kloosterzande
255 B314 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
4990 B342 Clingse Hengelaar 1945 - 1994 Cyril Peeters (samensteller) 1995 Drukkerij Duerinck BV Kloosterzande
3996 B343 Beelden in Beeld West-Zeeuws-Vlaanderen André Bauwens, Estelle Slegers-Helsen 2017 Drukkerij Durenkamp Gemeente Sluis
1177 B0343 Jacob van Maerlant en zijne werken Serrure, C.A. 1867 Drukkerij en Lithografie van E. De Busscher en zoon, Savaanstraat, 42. Gent
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
1804 B035 De taal van de vlasser. Brouwers, Dr. A.P.J. 1957 Drukkerij gebr. Janssen Nijmegen
4140 B037 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
407 B109 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 Broeck, R. de 1961 Drukkerij Meijer nv Wormerveer
3540 B230 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum P.K. van Daalen 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
465 B069 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen
4348 B061 Etiquette, universiteit voor zelfstudie Veen - Wijers, Olga van 1942 Drukkerij N.V. v/h G.J. van Amerongen & Co. Amersfoort
5045 B361 Oranje-Bevrijdingsfeesten Hulst Het Permanent Feestcomité 1945 Drukkerij Remortel-de Plukker Hulst
2583 B067 La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale Rottier, Honoré 1970 Drukkerij Ripa Antwerpen
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
3183 B271 Nederlands Openluchtmuseum Ned. Openlucht Museum 1981 Drukkerij Tesink Zutphen
4593 B277 Messager Sciences Historiques 1823 P.F. de Goesin - Verhaeghe 1823 Drukkerij Universiteit en 2 maatschappijen Gent
4583 B277 Messager Sciences Historiques 1824 P. F. de Goesin-Verhaeghe 1824 Drukkerij Universiteit Gent voor schone kunsten/letteren, landbouw/botanisch Gent
1794 B049 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
418 B052 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Drukkerij van Aken Terneuzen
422 B047 Dialect in het land van Axel Broecke-de Man, E.J. van den en Dieleman M 1981 Drukkerij van Aken Terneuzen
1767 B056 Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag. Vries, Joh. de 1972 Drukkerij van Aken Terneuzen
1770 B270 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
4866 B332 Bulletin des lois de l'Empire Français 3eme serie Tome 4 diverse 1801 Drukkerij van de Republiek Parijs
4954 B359 Bulletin des lois de la Republique Française 3eme serie tome septième diverse 1803 Drukkerij van de Republiek Parijs
187 Van burger tot veteraan. Bataljon "Zeeland": hoe en waar? in de periode 1944-1948 Kot, W en Kot J 2002 Drukkerij Van der Perk B.V. Nieuw-Lekkerland
1948 B320 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg
1775 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen P.G. van den Bosse 1985 Drukkerij Vink B.V. Axel
434 B056 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen
322 B077 Alouden Staet van Vlaenderen vóór- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschryving der Steden, en voor een groot deel der Parochien, gelegen in het oude Graefschap van dien naem Lansens, P. 1841 Drukkery van C. de Moor Brugge
4863 B331 Bulletin des Lois de la republique Française no. 318-362 onbekend 0 Drukkerye van de republiek Parijs
1814 De Westerschelde, een water zonder weerga. Kraker, A.J.M. de 2002 Duerinck Kloosterzande
2614 B317 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Duerinck Kloosterzande
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
3657 B050 Malen in moeilijke tijden Kraker, Adrie de & Frans Weemaes 1995 Duerinck Kloosterzande
102 B055 Terugblik. wederwaardigheden & kritische overpeinzingen Pollemans. P.J. 1998 Duerinck Kloosterzande
110 B230 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck Assenede
111 B246 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck Kloosterzande
3787 B295 Genealogie van de familie Sponselee Bakker-van Dorsselaer, Jacqueline de e.a. 1994 Duerinck Hulst
2046 B344 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking. Kessen, A.L.G.M. 1992 Duerinck Kloosterzande
2833 B088 Het land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns, Ed & George Sponselee 1995 Duerinck BV Kloosterzande
2841 B264 "Over den Vier Ambachten" 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk Kraker, A. de, e.a. red. 1993 Duerinck bv Kloosterzande
2607 B188 Meerdonk een beeld van een dorp 1900-1977 Cock, Noel de 1977 Duerinck bv Kloosterzande
2633 B179 Melsele, in heden en verleden Landeghem, Petrus Van 1990 Duerinck bv Kloosterzande
1889 B087 Saeftinghe, verdonken land Buise, Marc en George Sponselee 1996 Duerinck bv Kloosterzande
1897 B047 150 jaar onderwijs in Clinge 1849 - 1999 Lansu, Karel, Cijriel Peeters 2000 Duerinck bv Kloosterzande
5028 B344 Werken in de Kanaalzone onbekend 0 Duerinck bv Kloosterzande
3503 B192 Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703) Dienaar van de VOC, en zijn familie Pabbruwe, H.J. 0 Duerinck bv Kloosterzande
3544 B197 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht (1609-1999) Kraker, A. de & W. Bauwens (red.) 2000 Duerinck bv Kloosterzande
2435 B192 Een eeuw vol muziek 100 jr vrijheid eendracht Lamswaarde 1895-1995 Driessche, J. v., e.a. 1995 Duerinck Krachten Kloosterzande
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
531 B054 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
603 B067 Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende-eeuwse Zeeuws geneesheer Hoorn, C.M. van 1978 Duerinck-Krachten Kloosterzande
2460 B019 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
3748 B018 De stormklok riep Lockefeer, Louis 0 Duerinck-Krachten Kloosterzande
177 B342 Hoek bij de tijd Robesin. J.C. 1975 Duerinck-Krachten Hoek
298 B319 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 van der Wolf j.P.M. en Vercauteren C.J. 0 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
300 B018 Ter Kruisvaart Spel van Hulst plm 1200 Lockefeer, Louis 1930 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
393 B101 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
3662 B186 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis Driel, Lo van 2013 Durenkamp Aardenburg
3706 B202 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
4531 B256 Messager sciences Historiques 1835 Reiffenberg de F ea 1835 Duvivier D. Gent
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4620 B286 Door Taal verbonden deel 9 Runenbaan, Hans 0 Duwaer & Zonen, JF Amsterdam
4741 B325 Door taal verbonden deel 8 5e klas 1e helft Runenbaan Hans 0 Duwaer J.F. Amsterdam
4746 B325 Coen en Connie in het spookkasteel Matti Anny & Spekking Wim 0 Duwaer J.F. Amsterdam
2408 B053 De Bezetting deel 5 Jong, L. De 1965 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2409 B053 De Bezetting deel 4 Jong, L. De 1964 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2410 B071 De Bezetting deel 3 Jong, L. De 1963 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2411 B071 De Bezetting deel 2 Jong, L. De 1962 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2412 B071 De Bezetting deel 1 Jong, L. De 1961 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
3588 B270 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3177 B297 Kroniek van een Familie van Assche. Van 1540 tot 1995 van Assche, Eduard 1995 E. van Assche Middelburg
653 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
2194 B052 Studien over waterschapsgeschiedenis. Zeeuws-Vlaanderen Fockema-Andreae, S.J. 1950 E.J. Brill Leiden
1185 B038 Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd Scheltema, J.H. 1885 E.J. Brill Leiden
2525 B192 Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland Beekman, A.A. e.a. (samenst.) 1936 E.J. Brill Leiden
3174 B277 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland Oost Zeeuws-Vlaanderen
2260 B226 Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland Benelux studiedag van Outryve d'Ydewalle,ridder P., e.a. 1957 E.T.I. Zeeland/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge
3713 B063 De economische ontwikkeling van WZ-Vl onbekend 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3004 B296 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw Verburg, M.C. Drs 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3511 B230 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling 1970-1980 1980 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3538 B287 Zeeland in cijfers. 11 Sociaal-economische ontwikkeling vanaf ca. 1975 onbekend 1982 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
2514 B230 De vaste verbinding over de Westerschelde Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
576 B048 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Eduard IJdo Leiden Leiden
3232 B291 De Godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, enz onbekend 0 Eduard van Wees Breda
2895 B229 Oosterschelde gouden rand van de zee Educ. Werkgroep "Oosterschelde" e.a. 1975 Educ. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
1594 B223 Archives de la ville de Bruges, table des noms de familles. table des noms de lieux Gilliodts-van Severen, L. 1879 Edw. Gailliard Bruges
1596 B215 Archives de la ville de Bruges, V inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1876 Edw. Gailliard Bruges
1593 B224 Archives de la ville de Bruges, III inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1875 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1595 B215 Archives de la ville de Bruges, I inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1871 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1597 B216 Archives de la ville de Bruges, VI inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1876 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1598 B216 Archives de la ville de Bruges, table Gilliodts-van Severen, L. 1883 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1599 B217 Archives de la ville de Bruges, IV inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1876 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1600 B217 Archives de la ville de Bruges, inventaire des chartes introduction Gilliodts-van Severen, L. 1878 Edw. Gailliard & Cie Bruges
4475 B221 La flandre Gilliodts-van Severen L. ea 1867 Edw.Galliard & Cie Brugge
1592 B224 Archives de la ville de Bruges, II inventaire des chartes L. Gilliodts-van Severen 1873 Edward Gailliard & C Bruges
4486 B237 Baudeloo De abdij en haar refugium in Hulst Danckaert, M.J. 1994 eigen beheer Hulst
5080 B350 DE JONGE CORRESPONDENT. Oefeningen in 't schrijven van brieven, advertenties, rekeningen, kwitanties, het invullen van postformulieren enz. VOOR DE VOLKSSCHOOL Glaudemans, Ch.J. 1920 Electrische Drukkerij v.h. St. Gregoriushuis Utrecht
5090 B350 Natuurkunde ten dienst der Katholieke lagere scholen en herhalingsscholen. Legdeur G.B. 1920 Electrische Drukkerij v.h. St. Gregoriushuis Utrecht
3705 B038 Hoe was het op de krant...? Het leven van een journalistenvrouw van de Reepe, Cornélie 2008 Elfproducties Boxtel
4002 B040 Als de vos de passie preekt - De avonturen van Reinaard de vos Hans Petermeijer 2002 Elmar Rijswijk
586 B116 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Elmar b.v. Delft
2589 B311 Elseviers Historische Atlas Vries, S. de & Th. Luykx 1964 Elsevier Amsterdam
2597 B053 Atlas van de archeologie der lage landen van der Heide, G.D. 1963 Elsevier Amsterdam
2376 B038 De tachtigjarige oorlog deel 2 van het bestand tot de vrede van Munster Dresser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
2377 B029 De tachtig jarige oorlog deel 1. van 1568 tot het Twaalfjarig Bestand Presser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
2703 B199 Beeld-encyclopedie van onze industrie Swanenburg, B.D. (red.) 1953 Elsevier Amsterdam
2959 B306 Onze Volkskunst Haan, Tjaard de 1979 Elsevier Amsterdam
2241 B247 De Antieke beschavingen in hoofdlijnen Croon, J.H. & A.R.A. van Aken 1981 Elsevier Amsterdam
1745 B301 Klederdrachten Nieuwhoff, C. , W. Diepraam, C.Oorthuys 1984 Elsevier Amsterdam/Brussel
2523 B102 Kroniek van de 20ste eeuw Aarsbergen, A. e.a. 1985 Elsevier Amsterdam
2780 B300 Landleven. Het boerenbestaan van toen Joode, Ton de 1981 Elsevier Amsterdam
2528 B273 Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel Monnich, C.W. (hoofdred.) 1955 Elsevier Amsterdam
2790 De kroon op het deltaplan. Stormvloedkering oosterschelde Antonisse, Rinus 1985 Elsevier Amsterdam
3559 B233 Kijk op kerken Monnich, C.W. 1979 Elsevier Amsterdam
1000 B029 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam
2801 B103 Kijk op het groene Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Kees Scherer 1983 Elsevier Amsterdam
2917 B225 Onze Folklore. Het jaar rond Molen, S.J. van der 1980 Elsevier Focus Amsterdam
2062 B039 Van den Vos Reynaerde Jonckheere, Karel 1978 Elsevier Manteau Brussel
2903 B194 Elseviers nieuwe kerstverhalenboek Hazeu, Wim (samenst.) 1980 Elsevier Nederland Amsterdam
3459 B181 Elseviers Groot Antiekboek Dony, F. 1978 Elsevier Nederland B.V. Amsterdam
2997 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 1 van Ginkel, J. 0 Elsevier Pockets Amsterdam
2998 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 2 van Ginkel, J. 1964 Elsevier Pockets Amsterdam
3443 B200 Verloren land herwonnen Bakker, Piet e.a. 1954 Elseviers weekblad Amsterdam
2736 B236 De knagende worm. Uit de papieren van Jacobus Nachtegaal Faro, Isaac 1964 Em. Querido's Uitgeverij nv Amsterdam
3206 B290 nakomelingen van Elisabeth de Witte dochter van Judocus de Witte en Johanna Henderica Cremers als oudste inwoonster van Nederland Schelfhout, Em. 1978 Em. Schelfhout Hengstdijk
3151 B231 Het groot Oostendsch Liedtboeck Klausing, Jef 1991 Emiel Decock Aartrijke
3687 B141 Enkhuizer almanak 1995 anoniem 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen
3688 B012 Enkhuizer almanak 1985 anoniem 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3689 B141 Enkhuizer almanak 1981 anoniem 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3690 B012 Enkhuizer almanak 1982 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3691 B249 Enkhuizer almanak 1975 diverse 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3693 B012 Enkhuizer almanak 1984 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3695 B249 Enkhuizer almanak 1979 diverse 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn

Pagina 12 van 32 Resultaten 1651 - 1800 van 4798