Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 12 van 28 Resultaten 1651 - 1800 van 4185

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3583 B111 Gekwelde grond. Schouwen-Duiveland in ramp en herstel. Pols, C.P. 1977 De Zeeuwse Boekhandel Zierikzee
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
197 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
2637 Kieldrecht Polders gewonnen op de zee … Verbeeck, P. & E. Engels 1982 Deckers druk uitgevers Beveren
3029 Crijn Dees 1765 Maria Dieleman Dees, Kr. Sr & D. sr 1989 Dees Breda
2483 De aquatische macrofauna van de otheense kreek Maas, P. 1979 Delta Instituut Voor Hydrobiologisch Onderzoek Yerseke
3808 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
513 B054 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 1975 den boer Middelburg
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg
1050 B039 Den Vos Reinaerd, uut den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst Kousemaker, J. 1981 Den Boer Middelburg
3362 Water Als Wapen. Oktober 1944: toen Walcheren "Zee"-land werd Cats, Jacques (samenst.) 1990 Den Boer Vlissingen
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg
602 Krabbendijke 0 Den Boer Middelburg
2918 B018 Canisvliet, een grensgeval. Zeelandreeks deel 1 Dool van den, W.H. 1974 Den Boer Middelburg
2933 B166 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg
2934 B166 Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940 Schuilwerve, Daniel Jac. 1977 Den Boer Middelburg
2935 B021 Merkwaardige grenspalen en grensstenen Aalbrechtse, M.A. 1976 Den Boer Middelburg
2936 B108 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
1931 B104 Maritiem Zeeland 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld Heijkoop, C. 1988 Den Boer Vlissingen
3982 Tussen Sas en Saeftinge informatie over voorontwerp streekplan oost Zeeuwsch-Vlaanderen bureau voorlichting provinciale griffie 0 Den Boer Middelburg
3738 Zeeland in 1983 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
3739 B069 Zeeland in 1982 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
3236 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
3496 Het evangelie van Judas in een verzeeuwste bewerkienge Kousemaker, J. 1983 Den Boer Middelburg
2732 Zeeland op jaren '70 - '80 Cijsouw, Kees e.a. 1980 Den Boer Middelburg
2747 Dagboek van een waterbouwer 1944-1986 Becu, L. e.a. 0 Den Boer Middelburg
192 Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Heuvel, J.H.J.van den, Ligtermoet, D.M. 1987 Den Boer Middelburg
2540 B175 Encyclopedie van Zeeland III Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap 1982 Den Boer Middelburg
2541 B091 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg
2542 B173 Encyclopedie van Zeeland I Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
3656 100 zeeuwse portretten van der Hoogte, Gemma e.a. 2000 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3431 Fanfare der emancipatie. 100 jaar muziek vereniging Onda Ritthem Schout, Loe 2005 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
1932 Op en neer, heen en weer. Zeeuwse veerdiensen tussen toen en straks Cats, Jacques (samensteller) 1993 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3470 Zeeland 1940-1990. Econ. Ontw. In het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3304 Hier was eens Capelle Slager, Kees 2002 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3582 B176 … en mijn zuster die heet Kee … Slager, Kees & Ruden Riemans 2001 Den Boer / De Ruiter Middelburg
3322 B102 Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest-Nederland Kuipers, Jan J.B. 2004 Den Boer De Ruijter Vlissingen
2261 Dertig jaar PZC Herinnering Verwachting Werkelijkheid Kok de, G.A. 1978 Den Boer Middelburg Middelburg
2820 B091 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
1542 B132 Zeeland 1950-1965 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen
1513 De kwestie Jobse Driel, Lo van 2003 Den Boer-De Ruiter Middelburg
1452 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen
122 B050 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
186 Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie. Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
200 Zwieg stille Spruit, Rinus 2008 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
234 De jaren vijftig in Zeeland. 1954, uit het archief van de PZC Kuipers, Jan J. B. 2005 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
3659 Hannelore. Kind van een duitse moeder in oorlogstijd Kuipers, Jan J.B. e.a. 2010 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
3992 B021 Inspirerend Zeeland. Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal Deijl, A. van der & M. Haas 2008 Den Boer/de Ruiter Vlissingen
1957 Zeeuwse koks werken met zeewier Reems, Rien van 1995 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
3550 Zeeland 1900 - 2000 Kuipers, Jan J.B. 1999 Den Boer/De Ruiter Middelburg
47 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter
2704 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen den Herder, J.W. 1997 Den Herder Middelburg
3489 60 jaar prof wielrennen in Zeeland 1931-1990 Den Herder, J.W. 1991 Den Herder Middelburg
2990 de Ledeboerianen, een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 Florijn, H. 1991 Den Hertogh bv Houten
1457 Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 1931 den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas
1162 B160 Sceaux et armoiries des villes, communes , échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre ancienne et moderne Vicomte de Ghellinck Vaernewyck 1935 Desclée de Brouwer et cie. Paris
873 B126 Documents Fondamentaux de l'histoire de Belgique, chartes de Coutumes, édits et actes diplomatiques avec commentaires et annotations Lallemand, A. et W. de Vreese 1914 Dessain, H. Liège
2243 Mijlpalen. Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra 2004 Dethon terneuzen
125 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde
4016 B046 Stedelijke structuren een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad Rottier Honoré 1978 Dick Coutinho Muiderberg
3488 Burgerschap en burgerzin Rengelink, J.W. & I. Mug 0 Dico Amsterdam
971 B035 Van voorouders en tijdgenooten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
105 B055 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent
2975 Wieringermeer. Excursiegids 1938 Kamp, A.F. & D. Vis (samenst) 1938 Directie Wieringermeer Alkmaar
1947 Vijf winters tussen land en water Vryman, Theodoor 1992 Dk Designer Graphics Richmond (Can.)
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
2563 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
652 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 Dorey, E. St. Nikolaas
3809 De stormvloedkering in de oosterschelde Offringa, G. 1987 Dosbouw vof
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
1129 Beleving van monumenten Brunsmann, Peter 1976 Dr. E. Bolkmanstichting
1529 Schout Pieter Pietersz. Nuyts en zijn voorouders schout van Etten, Leur en Sprundel. Bijdrage tot de geschiedenis van vier generaties Nuyts Aertssens, C. 2006 Dr. Koevoets Etten-Leur
1055 B037 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
301 B021 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0 Drukkerij A.L. Pleunis-Buijsse Hulst
2520 Mijlpalen Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra (samenst) 2004 Drukkerij Bareman Terneuzen
2783 B021 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met de kernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij Bareman Terneuzen
2608 Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant in het Waasland Verheyen, Piet 1997 Drukkerij Cools Beveren (B)
1779 B014 Stad en Land van Philippine in de historie. 1505-1980. Cornelis, J. Ch. 1981 Drukkerij de Kraker Hoek
590 Het oude Middelburgse woonhuis Jilleba, Fred. 1977 Drukkerij Driedijk Middelburg
592 B059 Het Van de Perrehuis te Middelburg Jilleba, Fred. 1979 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
2465 Basisschool Moerschans Hulst 25 jaar 1978-2003 Team basisschool 2003 Drukkerij Druwa Hulst
2889 B087 Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige waterschap axeler ambacht 1595-1965 Hollestelle, L.M. 1989 Drukkerij Duerinck Kloosterzande
255 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
3996 Beelden in Beeld André Bauwens, Estelle Slegers-Helsen 2017 Drukkerij Durenkamp
1177 B033 Jacob van Maerlant en zijne werken Serrure, C.A. 1867 Drukkerij en Lithografie van E. De Busscher en zoon, Savaanstraat, 42. Gent
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
1804 B035 De taal van de vlasser. Brouwers, Dr. A.P.J. 1957 Drukkerij gebr. Janssen Nijmegen
4140 B037 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
407 B109 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 Broeck, R. de 1961 Drukkerij Meijer nv Wormerveer
3540 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
465 B069 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen
4348 B061 Etiquette, universiteit voor zelfstudie Veen - Wijers, Olga van 1942 Drukkerij N.V. v/h G.J. van Amerongen & Co. Amersfoort
2583 B067 La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale Rottier, Honoré 1970 Drukkerij Ripa Antwerpen
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
3183 Nederlands Openluchtmuseum Ned. Openlucht Museum 1981 Drukkerij Tesink Zutphen
1794 B049 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
418 B052 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Drukkerij van Aken Terneuzen
422 B047 Dialect in het land van Axel Broecke-de Man, E.J. van den en Dieleman M 1981 Drukkerij van Aken Terneuzen
1767 B056 Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag. Vries, Joh. de 1972 Drukkerij van Aken Terneuzen
1770 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
187 Van burger tot veteraan. Bataljon "Zeeland": hoe en waar? in de periode 1944-1948 Kot, W en Kot J 2002 Drukkerij Van der Perk B.V. Nieuw-Lekkerland
1948 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg
1775 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen P.G. van den Bosse 1985 Drukkerij Vink B.V. Axel
434 B056 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen
322 B077 Alouden Staet van Vlaenderen vóór- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschryving der Steden, en voor een groot deel der Parochien, gelegen in het oude Graefschap van dien naem Lansens, P. 1841 Drukkery van C. de Moor Brugge
1814 De Westerschelde, een water zonder weerga. Kraker, A.J.M. de 2002 Duerinck Kloosterzande
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
3657 B050 Malen in moeilijke tijden Kraker, Adrie de & Frans Weemaes 1995 Duerinck Kloosterzande
102 B055 Terugblik. wederwaardigheden & kritische overpeinzingen Pollemans. P.J. 1998 Duerinck Kloosterzande
110 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck
111 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck
2046 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking. Kessen, A.L.G.M. 1992 Duerinck Kloosterzande
2833 B088 Het land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns, Ed & George Sponselee 1995 Duerinck BV Kloosterzande
2841 "Over den Vier Ambachten" 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk Kraker, A. de, e.a. red. 1993 Duerinck bv Kloosterzande
2607 B188 Meerdonk een beeld van een dorp 1900-1977 Cock, Noel de 1977 Duerinck bv Kloosterzande
2633 B179 Melsele, in heden en verleden Landeghem, Petrus Van 1990 Duerinck bv Kloosterzande
1889 B087 Saeftinghe, verdonken land Buise, Marc en George Sponselee 1996 Duerinck bv Kloosterzande
1897 B047 150 jaar onderwijs in Clinge 1849 - 1999 Lansu, Karel, Cijriel Peeters 2000 Duerinck bv Kloosterzande
3503 B192 Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703) Dienaar van de VOC, en zijn familie Pabbruwe, H.J. 0 Duerinck bv Kloosterzande
3544 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht Kraker, A. de & W. Bauwens 2000 Duerinck bv Kloosterzande
2435 B192 Een eeuw vol muziek 100 jr vrijheid eendracht Lamswaarde 1895-1995 Driessche, J. v., e.a. 1995 Duerinck Krachten Kloosterzande
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
531 B054 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
603 B067 Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende-eeuwse Zeeuws geneesheer Hoorn, C.M. van 1978 Duerinck-Krachten Kloosterzande
2460 B019 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
3748 De stormklok riep Lockefeer, Louis 0 Duerinck-Krachten Kloosterzande
177 Hoek bij de tijd Robesin. J.C. 1975 Duerinck-Krachten
393 B101 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
3662 B186 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis Driel, Lo van 2013 Durenkamp Aardenburg
3706 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
2408 B053 De Bezetting deel 5 Jong, L. De 1965 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2409 B053 De Bezetting deel 4 Jong, L. De 1964 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2410 B071 De Bezetting deel 3 Jong, L. De 1963 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2411 B071 De Bezetting deel 2 Jong, L. De 1962 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2412 B071 De Bezetting deel 1 Jong, L. De 1961 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
3588 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3177 Kroniek van een Familie van Assche. Van 1540 tot 1995 van Assche, Eduard 1995 E. van Assche Middelburg
653 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
2194 B052 Studien over waterschapsgeschiedenis. Zeeuws-Vlaanderen Fockema-Andreae, S.J. 1950 E.J. Brill Leiden
1185 B038 Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd Scheltema, J.H. 1885 E.J. Brill Leiden
2525 B192 Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland Beekman, A.A. e.a. (samenst.) 1936 E.J. Brill Leiden
3174 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland
2260 Toekomstige ontwikkelings-mogelijkheden van oost- en west-Vlaanderen en Zeeland Vanneste, O. e.a. 1957 E.T.I. Zld/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge
3713 B063 De economische ontwikkeling van WZ-Vl onbekend 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg

Pagina 12 van 28 Resultaten 1651 - 1800 van 4185