Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 2 van 32 Resultaten 151 - 300 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
881 B004 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 2 Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
1905 B019 De Heerlijkheid van Sint Jansteen, Sint Jansteen 1226 - 1976 Blommaart, W. 1976 St. Jansteen
3697 B183 De werkplaats voor minder-validen 't Lam te Oostburg Bos, M. 1959 onbekend
882 B005 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 3 Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
883 B002 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 4 Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
4212 B117 De oorkonden der graven van Vlaanderen II Uitgave Prevenier, Dr. W. 1964 Brussel
887 B058 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bouman 1920 Utrecht
4216 B118 De oorkonden der graven van Vlaanderen III Prevenier, Dr. W. 1971 Brussel
377 B042 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam
634 A Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
379 B055 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
4219 B126 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Den Haag
4220 B126 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961 Den Haag
637 B011 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Bruxelles
2177 B323 Cornelis de Vos en Paulus de Vos schilders van Hulst Ronday, H.J. 1960 Kloosterzande
3201 B290 Het geslacht Dijkshoorn Onbekend 0 Onbekend
4225 B058 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
386 Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen Everaard, J.A. 1942 Breda
642 B262 Hugo de Groot's Annales et Historiae de rebus Belgicis op den Index Cornelissen, J.D.M. 0 onbekend
2178 B069 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0 Hulst
643 B262 Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 october 1751 deel 1 Gerritsen, C. en P. Geyl 1934 Utrecht
3203 B290 Cerpentier-Bogaert Weemaes, Piet 2001 Gemeente Hulst
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau
644 B128 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede diverse 1775 Gendt
2180 B088 Rouwbord Henricus Bornius 1617-1675. Restauratieverslag Ivens, Ronny 2014 Hulst
3204 B297 van Deursen - Reunie 14-9-1991 diverse 1991 onbekend
2181 B051 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk HANDELINGEN Nieuwe reeks deel XIII divers 1934 Kortrijk
390 B070 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 Onbekend 0 Nieuw-Namen
1414 B349 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0 Hulst
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
3207 B307 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994 onbekend
4231 oude rechtsbronnen 0
392 B042 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
1416 B299 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar onbekend 2001 Hulst
2184 B173 Kruispolderhaven gem. Hontenisse Kerckhaert, Karel 1978 Kruispolderhaven
3208 B307 Baecke 2000. Theophil Backe x Maria Vervaet onbekend 2000 onbekend
394 B052 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977 .
1163 B502 Explication historique des principales medailles, frappées pour servir à l'histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas Zacharie Chatelain 1736 Amsterdam
396 B065 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 Stoppeldijk
397 B065 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 Hengstdijk
1166 B163 Emblemata heroica of de Medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Met Konstplaaten versierd Smids, Lud. M.D. 1712 Amsterdam
1678 B248 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
1934 B071 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Lauret, A.M. 0 Middelburg
1167 B163 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne Serrure, C. P. 1847 Gand
656 B010 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 1 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
1936 B071 Memories van Jannes van de Luyster 1829 - 1845 Stokvis, P.R.D. 1980 Middelburg
3984 B236 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 onbekend 1916 onbekend
657 B010 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 2 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
4243 B089 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0 Brugge
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
1940 B047 Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden Scherft, P. 1984 Middelburg
2452 B106 Gids voor de ramen van de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst Hamelink, Piet & George Sponselee 0 Hulst
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelburg
1945 B236 Van waterdrager tot tapkraan Rossum, G. van 1982 Goes
1178 B033 Jacob van Maerlant, zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis Mierlo, dr. J. van, S.J. 1946 Turnhout
411 B070 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente diverse 1974 Middelburg
1180 B122 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
1694 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 1 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
1183 B231 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Werkgroep Historie en archeologie v.h. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978 Middelburg
1695 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 2 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
2207 B021 De kapel van onze lieve vrouw ter eecken te Kapellebrug Everaard, J.A. 1934 Sint-jansteen
2976 B200 Stenografisch Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes Dieleman, Mr. P., et.al. 0 onbekend
1442 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Kalf, Jan 1906
2466 B320 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo diverse 1984 Hulst
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
420 B105 Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de Landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw Oggel, D.J. 1976 Axel
4260 B082 Lisseweghe et nonnenbossche Léopold van Hollebeke 1864 Bruxelles
421 B295 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel
1189 B281 Lucas de Leyde et Albert Durer. La vie et l'oeuvre de Lucas de Leyde, son école, ses gravures, ses dessins, catalogue et prix de cinq cents de ses ouvrages .1470-1530 Evrard, M.W. 1884 Bruxelles
1702 B040 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
935 B135 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.2 Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
2983 B255 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0 Kapelle
425 B107 Lijst van Schepenen van Axel (Stad en Ambacht) 1326 tot 1800, alsmede enkele geestelijke en wereldlijke gezagsdragers uit de 14e eeuw Oggel, D.J. 0 Axel
681 B072 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
683 B072 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
2987 B172 Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard Onbekend 0 s-Gravenhage
429 B055 Ds. Scharp en de Smid van Zaamslag. Een episode uit de Kerkgeschiedenis in het land van Axel Kraker, Adr. de 1921 Zaamslag
686 B011 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 1 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
1710 B165 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
687 B014 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 2 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
4015 B044 stedelijke strukturen in historisch perspektief Rottier H.C.E.M. Dr. 1974 Hulst
1968 B236 Middelburg in woeling en strijd (rondom 1787) Sijnke, P.W. 1984 Middelburg
3760 B227 Uit bewogen tijden J. Stoorvogel - Tydeman 1946 Hulst
1713 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. onbekend 1858 Gorinchem
2481 B220 40 jaar r.k. basisschool de werf van Heese, E.J. 1996 Philippine
1714 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten onbekend 1858 Gorinchem
1204 B035 Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. Belgische Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur et al. 1980 Antwerpen
5044 B182 Een broeinest van anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 2929 (1940) dl.2 Altena, Bert 1989 Vlissingen
182 B047 Axel. oorlog en bevrijding; 3 titels Freekenhorst. J.D. Post J.S. en Szydlowski Z.M 1984 Axel
5047 B361 De Nederlandsche Leeuw Juni 2018 Waier 2018 Hilversum
696 B154 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Coutumes de la Ville de Gand. Gheldof, A.E. 1869 Bruxelles
2232 B174 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost onbekend 1966 Middelburg
4024 B021 Lentestrijd Lockefeer, L. 0 Hulst
2489 B269 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) divers 0 Goes
1725 B253 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
446 B122 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
1984 B172 Hulst in beeld. Nederlandse Vestingstedendagen 2008. Broecke, G. van den 2008 Hulst
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
450 B010 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, Bijeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 1852 Gent
4291 B166 Institution du Notariat Onbekend 1803 onbekend
452 B073 Lettres adressées par Maximilien I, Archiduc d'Autriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gand et a quelques autres personages Divers 1477 onbekend
4037 B044 Bronswijk's Jaarboekje 1939 Bronswijk 1939 Breskens
966 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
1736 B030 Rotterdam Papers V. A contribution to prehistoric, roman and medieval archaelogy Trierum, M.C. van en H.E. Henkes 1986 Rotterdam
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
1737 B024 Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986 Bult, E.J. en D.P. Hallewas 1987 Delft
1993 B280 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0
714 B014 Histoire de Gand, depuis les origines jusqu'en 1913 Fris, Victor de 1930 Gand
459 A1 D.N. Cornelii Jansenii episcopi Gandavensis, commentariorum in suam Concordiam, ac totam historiam Evangelicam, Epitome, opera & industria F. Matthaei a Castro Insulensis, in coenobio Falempinensi Canonici, additis tribus indicibus quicquid toto opere tra Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
716 B076 Dagboek der Gentsche collatie, bevattende een nauwkeurig verhael van de gebeuretenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen van de jaren 1446 tot 1515 Schayes, A.G.B. 1842 Gent/Rotterdam
1740 B024 Nieuw gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: introductie en bibliografie Dalen, Juur. A. van en Willem Boon 1986 Rotterdam
461 A1 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
717 B150 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 1 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt
718 B129 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 2 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt
5072 B352 De Boudelo-abdij 30 jaar archeologisch en geschiedkundig onderzoek De Belie 2001 Sint Niklaas
2003 B135 Jan, Jacques en Frans Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) Duverger, E. 1960 Gent
4819 B321 De nieuwsgierige Kleermakersvrouw Capel, W. 0 Berlicum (N.Br)
2005 B281 De Poorterij van menen Coussement Ph. 1971 Kortrijk
2006 B018 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. divers 1973 Beveren
727 B150 Un Hôpital du Moyen âge et une abbye y annexée. La Biloke de Gand. Etude archéologique. Puyvelde, L. van 1925 Gand/Paris
3032 B299 Genealogie Waterschoot (van) anoniem 2000 onbekend
473 B067 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 1-2 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
3033 B307 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
477 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 5-6 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1867 Gent
734 B262 Bergues sur le Soom, assiégée le 18 juillet 1622 et désassiégée le 3 octobre ensuivant Campan, Ch. Al. 1867 Brussel
479 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 7-8 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1868 Gent
481 B68 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 9-10 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1869 Gent
482 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 23-24 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
738 B128 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
1763 B052 Hoofdplaat een dorp achter een dijk. Willemsen, R. 1978 Alphen aan de Rijn
484 B063 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 31-32 eerste deel Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1873 Gent
487 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 15-16 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
488 B063 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 33-34 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1884 Gent
4072 B033 De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang . 1898 .
489 B063 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 17-18 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1881 Gent
4073 B018 Toen Beveland verzonk.... Historisch Openluchtspel Lockefeer, L 0 Hulst
490 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 25-26 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1877 Gent
491 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 19-20 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1872 Gent
1771 B310 op 't Oekje. Luctor (pseudoniem A.Wissel) 1980 Terneuzen
3819 B361 Dialectologie en fonologie Weijnen, A. 1950 onbekend
493 B043 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 21-22 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
749 B004 Histoire du Théatre à Gand Deel 1 Claeys, Prosper 1892 Gand
2029 B098 De toestand van de waterstaat in Noordoost Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Kraker A.M.J., de 0 Zaamslag
750 B004 Histoire du Théatre à Gand Deel 2 Claeys, Prosper 1892 Gand

Pagina 2 van 32 Resultaten 151 - 300 van 4798