Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 32 Resultaten 1351 - 1500 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1630 B136 Histoire de Flandre. Deel 3: Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1631 B136 Histoire de Flandre. Deel 4: 1453-1500. Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Breyaert Brugge
3167 B345 Ascendententafel en geslachtslijst van het echtpaar Pieter-Frans Dierick - Clara Seghers Verwilghen, Charles-A. 1959 Charls-A. Verwilghen onbekend
731 B123 Chronique de S. Bavon à Gand par Jean de Thielrode (1298), d'après le MS original, appartenant à M. Lammens, .... avec un extrait de la chronique de S.Bavon, du XV-e siècle, d'une chronique d'Olivier de Lange et d'un martyrologe. Thielrode de Jean 1835 Chez Vassas Gand
3850 B341 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
3745 B291 Gedenkboek. Zending der gereformeerde Kerken van Zeeland, N.-Brabant em Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937 Heij, A.C. (Voorzitter) 1937 Classes drie zuidelijke provincies onbekend
2192 "vroeger en nu". Kijk- en leesboek Kieldrecht, Prosperpolder en Nieuw-Namen (NL) Verbeeck, Pros 1999 Cleiren Kieldrecht
2673 B113 De oranje-Erfopvolging rond de eeuwwisseling Cleverens, René 1997 Cleverens Middelburg
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
323 B029 Histoire de la Flandre, depuis 1566 jusqu'à la paix de Munster F. van der Putte 1842 Collége épiscopal de bruges Brugge
3027 B087 Het Geslacht Collot D'Escury 1560-1993 Ten Houte De Lange, C.E.G. 1993 Collot D'Escury Stichting s-Gravenhage
4466 B221 De rapporten van de kantonkommissarissen 1797-1800 deel 1 Maaseik L.Roppe 1970 Colson Maastricht
3329 B202 Het verwerven van kapitaal. De financiering van de koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen (1875-1900) Leenknecht, J.P. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3330 De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen Melker, B.R. de 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3331 B288 Historisch bewustzijn in beeld. Historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815 Rottier, Ruud 1990 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3332 B287 Neeltje Lokerse: Van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954) Spits, Josine 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3333 B296 De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij 1596-1863 Priester, L.R. 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3334 B202 Eeuwout Teelinck, een zeventiende-eeuwse politicus met theoretische idealen van Meeuwen, D. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3336 B319 "Van Bieten en duiten…" De financiering van de eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelfabriek te Sas van Gent (1899-1914) Kraker, Leo de 1994 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3368 B346 Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekenaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis, 1861-1878 Grip, Marijn de 1992 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3327 B307 Zeeland and the churches. Religion and society in the Province of Zeeland in the Nineteenth Century Wintie, Michael 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2197 B182 Van Camasiacum tot Kemzeke, 1117-1992 Van Mele, Willy 1992 comité 850 jaar Kemzeke Kemzeke
3811 B237 De bouwgeschiedenis van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tholen Op 't Hoog, Joost 1990 Comm. Reg. Geschiedbeoef. Zld Middelburg
3328 B201 Melis Stoke. Poorter van Zierikzee Rijke, Karin de 1988 Commissie Regionale Geschied Beoefening Zeeland Middelburg
3810 B172 Sociale onrust in Zeeland 1845-1846 Kroes, Paul 1987 Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zld Middelburg
4573 B277 Toponymie & Dialectologie I 1927 E.Blancquart 1927 Commissie Toponymie & Dialectologie Luik
1176 B217 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 Wijn, J.W. et al. 1957 commission d'histore militaire La Haye
4378 B248 Collection de Chroniques Belges Inédites. tome 2 Mouskes, Philippe 1838 Commission Royale d'Histoire Bruxelles
3345 B201 Schets van een Middelburgs regent Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797 Backerra, Fransje 1988 Commssie Regionale Geschoed Beoefening Zeeland Middelburg
2897 B305 Lapjesproef voor drie zussen. 100 artikelen over volkscultuur in Limburg Indesteege, Luk e.a. 2004 Concentra Media nv Hasselt
3561 B313 Huibergen en de uiteinden der aarde. De broeders van huijbergen 1854-2004 Wolf, Rob 2004 Congregatie broeders van Huijbergen Huijbergen
3578 B344 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal onbekende 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal
3632 B057 de laatste witte vlag Devroe, Constant 1991 Constant Devroe Knokke-Heist
3005 B239 Landbouw Maltha, Ir. D.J. e.a. 1946 Contact Amsterdam
4287 B134 Beeldhouwkunst van deze eeuw dl.9 Hammacher, A.M. 1955 Contact Amsterdam
2776 B183 Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland Nieuwhoff, Constance e.a. 1976 Contact Amsterdam
4071 B033 De Grenzen van Nederland Vrankrijker, A.C.J. 1946 Contact Amsterdam
4289 B148 Het Vlaamse Landschap Land en Volk Decorte Bert et al. 1951 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
4290 De Vlaamse Steden Lode Baekelmans e.a. 1948 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
3506 B259 De Westerschelde. Erfdeel van het Zeeuwse Landschap diverse 1967 Contactcom. Nat. En Landsch. Bes. Amsterdam
3482 B315 Echt Zeeuws?! Antonisse, Rinus 2010 Contour uitgevers Middelburg
2995 B090 Landbouw en landbouwkrediet 1898-1948 van Campen, Ph.C.M. 1949 Coop. Centrale Boerenleenbank Eindhoven
4906 B335 Zonnige zang kampeer- en trekkers-liedjes met begeleiding voor gitaar - mandoline - blokfluit - banjo - ukelele deel I Blok , George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
3138 B310 Zonnie Zang Kampeer- en Trekkersliedjes deel 3 Blok, George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
3059 B199 De Noord-Brabantse familie Knipscheer Knipscheer, Corn. J. 1978 Corn. Knipscheer Lamswaarde
3650 B301 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland Vlissingen
3012 B183 Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling Van Coöperatie Cosun U.A. Surendonk, Huub 1999 Cosun Sas van Gent
4465 B221 Inventaris van het archief van de familie de Potter d'Indoye en aanverwante families Asaert G. en Wyffels A 1969 Cultura Brussel
2611 B345 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
2025 B097 De Wase en Gentse Baudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk. Pas, Paul 1998 Culturele Kring Boudelo VZW Nevele
1803 B035 Vrasene int Lant van Waes Cools, Herman et al. 1986 Culturele raad van vrasene Vrasene
3942 B050 Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen Kraker, A. de 2017 Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling De Kraker Zaamslg
2280 B282 Herinneringsboekje WZC Antonius 2012 Bruijn, Liesbeth de 2012 Curamus Kloosterzande
3202 B297 Telgen van Lieven de Putter en Neelken de Bont Axel 1628 Dees, D. sr 1987 D. Dees Breda
3019 B296 Het geslacht Alvarez en Dees Dees, D. sr 1994 D. Dees Breda
3051 B299 De kroniek van Petrus Dieleman Dees, D. 1990 D. Dees Breda
3057 B299 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
430 B048 Kerkelijk leven in Hoek (Zld) 1590-1840 Wesseling, J. 1952 D. H. Littooij Terneuzen
5037 B326 Ontwikkelend taalonderwijs P. Karssen 1891 D. Mijs Tiel
1153 B223 De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten Oggel, D.J. Jzn 1966 D. Oggel Axel
1534 B266 Vragend naar het licht Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1535 B266 De tocht naar de toekomst. Pirenne J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk
4239 B083 25 jaar geschiedenis van Nederland 1898-1923 Bas, W.G. de 1923 Dalmeijer's Volksuniversiteit Amsterdam
2816 B191 Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis Burggraeve, Guido & Misjel Decleer 2000 Davidsfonds Leuven
2079 B037 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Rik van Daele 2000 Davidsfonds Leuven
2906 B305 Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren Onbekend 1930 Davidsfonds
4193 B253 Van den Vos Reynaerde - Het comburgse handschrift diverse 0 Davidsfonds Leuven
2702 B198 Holland Nog nooit zo gezien. Minderhoff, Kees 1996 Davidsfonds Leuven
4004 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
1448 B140 Geloven in de Lage Landen Nissen, P. 2004 Davidsfonds Leuven
1994 B341 De Schelde. Verhaal van een rivier. Strijdonck, M. van en Mulder, G. de (red.) 2000 Davidsfonds Leuven
1522 B112 Heraldiek. Wapens kennen en herkennen Rottier, H. en M. van de Cruys 2004 Davidsfonds Leuven
1523 B111 Het verleden van steden. 4000 jaar bouwen en verbouwen in Europa Rottier, H. 2004 Davidsfonds Leuven
48 B270 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok Leuven
2696 B196 In eindeloze verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen Carson, patricia 1989 Davidsfonds/Uitgeverij Lannoo Leuven/Tielt
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
2321 B172 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 samenstelling 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
3092 B300 Cabaret liedjes Schmidt, Annie M.G. 1961 De Arbeiderspers Amsterdam
4010 B044 De duizend levens van Willy & Cobi Verdurmen Willy René 1968 De Arbeiderspers Amsterdam
2091 B113 Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijkagie 1594-1610 Welten J.B.V. 1993 De Bataafsche Leeuw Amsterdam
2093 B111 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam
2757 B311 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
3114 Zo werd gezongen Belie, Alfons de (eindred.) 1995 De Belie Belsele
3858 B092 De Dijken. Een nationale uitgave Dendermonde, Max e.a. 1954 De Bezige Bij Amsterdam
3113 B338 Het vrij Nederlands liedboek Groot, J.H. de, e.a. (samenst.) 1960 De Bezige Bij Amsterdam
3455 B103 Het water tot de lippen. wat wij deden via het nationaal rampenfonds Dendermonde, max 1958 De bezige bij Amsterdam
104 B049 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 De boektant Oostvoorne
2985 B227 Diergeneeskundig Memorandum Oldenkamp, E.P. 1987 De Boer Hilversum
2744 B200 Zeeland Kramer, Jaap & Theo Kampa 1976 De Boer Maritiem Utrecht
2751 B199 Aan de rede. Zeeland aan de waterkant Bruin, M.P. de 1975 De Boer maritiem Bussum
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
1021 B220 Le Treizième Siècle Artistique Lecoy de la Marche, A. 1889 de Brouwer et Cie. Lille
4136 B036 1973 Reynaertspel stad St. Niklaas 19.20.26.27 mei Houben, Jos 1973 De Cuyper Dendermonde
4221 B126 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie Den Haag
3046 B313 Stambomenboek Dobbelaere en alles wat daarvan is afgeleid Dobbelaer, Fons 1991 De Dobbel-Beker Nijmegen
4848 B329 Bulletin des lois de l'Empire Français 3me serie Tome 6 diverse 1801 De drukkery der Republiek Parijs
4968 B340 Bulletin des Lois de la République Française 3e serie tome Huitième Contenant les lois et arrêtés rendus pendant le 2e semestre de l'an XI No. 263-317 diverse 0 de drukkerye van de Republiek Parys
3654 B099 De slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 Morre, Roger 1981 de Eecloonaar Eeklo
3619 B172 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant Oostburg
1608 B51 Axel in oude ansichten. deel 2 Winkelen, C. van 1980 De Europese Bibliotheek Zaltbommel
3665 B319 Uit het rijke Roomse Leven 1925-1935 Plas van der, Michel 0 De Fontein Utrecht
3001 B320 Uit het rijke Roomsche Leven van der Plas, M. 0 De Fontein Utrecht
3581 B192 Spoedopdracht Deltaplan Gallop, Ted 0 De Fontein Utrecht
4060 Zeeland jaarboekje 1852 van Oosterzee, H.M.C. 1852 de gebroeders Abrahams Middelburg
4061 B043 Zeeland Jaarboekje voor 1853 Oosterzee, H.M.C. van 1853 de gebroeders Abrahams Middelburg
4062 B060 Zeeland jaarboekje 1854 van Oosterzee, H.M.C. 1854 de gebroeders Abrahams Middelburg
4063 B045 Zeeland jaarboekje 1855 van Oosterzee, H.M.C. 1855 de gebroeders Abrahams Middelburg
4064 B060 Zeeland jaarboekje 1856 van Oosterzee, H.M.C. 1856 de gebroeders Abrahams Middelburg
4168 B041 De vermakelijke historie van Reinaert de vos . Mens, Jan 0 De geïllustreerde pers NV Amsterdam Amsterdam
4449 B213 Messager des Sciences et des arts, recueil année 1827-1828 la société royale des beaux-arts et des lettres et par celle d'agrictulture et de botanique de Gand 1828 de Goesin-Verhaeghe, P.F. Gent
3859 B292 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
3722 B182 Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en gids van de geref. Gem. Florijn, H. e.a. (red.) 1993 De Groot Goudriaan Kampen
3579 B236 Ik worstel en kom boven Norel, K. 1994 De Groot Goudriaan Kampen
3126 B191 Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken Stuiveling, G. 1980 De Haan Haarlem
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
2762 B195 100 jaar De Hoop Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 2011 De Hoop Terneuzen
2763 B199 NV "De Hoop" terneuzen Onbekend 1961 De Hoop Terneuzen
2764 B194 De Hoop Terneuzen 1911-1991 Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 1991 De Hoop Terneuzen
2683 B300 lang leve de koningin. De inhuldiging van Wilhelmina Scheepmaker, Anne 1998 De Kan Amsterdam
3142 B270 Liederenkrans Ghesquiere, Jozef & Paul Francois (samenst.) 1947 De kinkhoren Brugge
442 B023 Idesbald van der Gracht, Heiligen van onzen stam Cuyper, J. de pr. 1946 De Kinkhoren Brugge/Brussel
1539 B048 Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders Slager, K. 2005 De Koperen Tuin Goes
1809 B109 Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland Smallegange, G. 2003 De Koperen Tuin Goes
2846 B315 Streeksieraden in Zeeland. Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren Mol, Sina & Wim 1998 De Koperen Tuin Goes
2847 Streeksieraden uit Zeeland Mol, Sina & Wim 1999 De Koperen Tuin Goes
1824 B302 Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge Lepoeter, G.J. 1998 De Koperen tuin Goes
3363 B288 Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom Halfwerk, Winant 1996 De Koperen tuin Goes
2088 B036 Dansen met een vos. Dichtbundel Crebolder E. 1998 De koperen tuin Goes
1836 Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland Heeringen, R.M., P.A. Henderikx en A. Mars (red.) 1995 De Koperen Tuin Goes
2618 B287 Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 Sens, Berit 1998 De Koperen Tuin Goes
4670 B315 Streeksieraden in Zeeland Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen Sina en Wim Mol 1999 De koperen tuin Goes
1924 B114 De Ramp. Een reconstructie Slager, Kees 1992 De Koperen Tuin Goes
2698 B199 Inlagen en karrevelden. Kuipers, Jan J.B. & Chiel jacobusse 1998 De Koperen tuin Goes
1938 B128 Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) Rooze-Stouthamer, Clazien 1996 De Koperen tuin Goes
3731 B238 'k Za je dát vertelle… De biebel in 't Zeêuws Marcus, R.J. 2004 De Koperen Tuin Goes
2711 B316 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes
1951 B042 Trekpaarden in Zeeland. Opkomst en ondergang van het Belgisch trekpaard in de Zeeuwse landbouw Bruijns, Jan 1999 De Koperen Tuin Goes
1954 B167 Streeksieraden in Zeeland, Zuid Beveland en Zeeuws Vlaanderen: het land van Cadzand, Axel en Hulst Mol, Sina en Wim 1999 De Koperen Tuin Goes
2233 B320 Beelden uit het Industrieel verleden van de Kanaalzone Scholten, W.H.P. 1990 De Koperen Tuin Goes
2746 B193 Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergings bedrijf Van den Akker Vriend, Martin & Ellen de 1998 De Koperen Tuin Goes
206 B110 Land- en Zeezicht. Boerderijnamen in Zeeland. Smallegange, Gerard, Tom Meijer 2008 De Koperen Tuin Goes
207 B264 Het Zeelandgevoel Amicis, E. de, Ton Anbeek, Charles de Coster e.a. 1993 De Koperen Tuin Goes
208 B109 Op 't hof. Boerderijen en boerenerven in Zeeland. Smallegange, Gerard en Tom Meijer 2001 De Koperen Tuin Goes
210 B100 Molens in Zeeland. Gefotografeerd en per regio beschreven Weemaes, Frans 2003 De Koperen Tuin Goes
2519 B192 Emergis: zorg in stelling Kool-Blokland, J.L. 1999 De Koperen Tuin Goes
2779 B174 Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen, van Kadonder tot Keutepari Polderman, Tiny 0 De Koperen tuin Goes
225 B106 Schatten in de bodem! Zeeuwse muntvondsten Toussaint, Iris, van Ginkel, Evert. 1992 De Koperen Tuin Goes
226 B088 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes

Pagina 10 van 32 Resultaten 1351 - 1500 van 4730