Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 8 van 32 Resultaten 1051 - 1200 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1950 B131 Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire Driel L. van, Steketee A. 1995 ADZ Vlissingen
3299 B167 Codenaam 'Nelly'. Britse Radareenheden op Walcheren en in Vlaanderen. Verdediging van de Scheldemonding, dec 1944 - mei 1945 Crucq, Paul M. 2004 ADZ bv Vlissingen
3630 B323 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg
1682 B129 Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis Neubecker, Ottfried 1977 Agon Elsevier Amsterdam/Brussel
2522 B093 Kroniek van Nederland Aarsbergen, A. e.a. 1987 Agon Elsevier Amsterdam
736 B224 Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth a Gand Béthune, Baron Jean 1883 Aimé de Zuttere Bruges
4496 B221 Le calendrier populaire wallon Rudolphe de Warsage 1920 Albert de Tavernier Antwerpen
4463 B212 Le calendrier populaire wallon Rudolphe de Warsage 1920 Albert de Tavernier Fils Antwerpen
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
25 B246 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn Hulst
26 B246 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Hulst
27 B246 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst
415 B064 Ganzen in de Braakman Suetens, W., 1964 Alcedo-reeks Oost-Akker
2494 B344 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker
2257 B290 Het jaar rond Franckx, R. 0 Alcedoreeks nr 8 Oostakker
3642 B346 Kroniek van eeghenhuis van den Berg, H.D. 1994 Alg. Doopgsgezinde Societeit Aardenburg
1580 B008 De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811, met retroacta vanaf de dertiende eeuw Hoof, M.C.J.C. van, et al. 1997 Algemeen Rijksarchief Den Haag
4258 B074 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
4280 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4281 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
1730 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Assenede. Schoups, I. 1980 Algemeen rijksarchief Brussel
1731 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Algemeen Rijksarchief Brussel
85 B038 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden, Mr. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij `s-Gravenhage
4867 B328 tiental kinderliedjes Marée, P. et al. 1935 Algemeene Vereeniging "Radio Omroep " Amsterdam
3875 B284 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1929 Centraal Bureau Statistiek 1929 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3876 B284 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1928 Centraal Bureau Statistiek 1928 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3877 B302 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1927 Centraal Bureau Statistiek 1927 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3878 B292 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1926 Centraal Bureau Statistiek 1926 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3879 B292 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1934 Centraal Bureau Statistiek 1934 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3880 B292 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1933 Centraal Bureau Statistiek 1933 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3881 B292 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1932 Centraal Bureau Statistiek 1932 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3446 B153 Geen risico! Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij nv 1939-1989 Kroes, P.R.M. 1989 Algemene. Zeeuwse verzekerins Mij Middelburg
4576 B279 Catalogue Methodique De la Bibliotèque publique de Bruges Laude P.J. 1847 Alphonse Bogaert Brugge
3381 B171 Landschapsbeleving en Cultuurhistorie van den Berg, A.E. & T. Casimir 2002 Alterra Wageningen
15 B266 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
593 B048 Drie eeuwen Zeeuwse Statenzaal. Van het laatste kwart der 16e eeuw tot de restauratie in 1885 Holthe tot Echten, Ir. G. Sophia van 1978 Altorffer Middelburg
126 B316 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
550 B108 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis eerste deel inzonderheid van zeeuwsch-vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Altorffer J. C. & W. Middelburg
4038 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor 1855 Bronswijk A.J 1854 Altorffer J.C.&W Middelburg
4040 B045 Cadsandria zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856 Bronswijk A.J 1856 Altorffer J.C.&W Middelburg
3103 B308 Liedjes die niet mochten Gelder van, H. e.a. 1993 Amber Amsterdam
3452 B229 Katholieke Arbeidersbeweging Bank, Jan e.a. 1985 Ambo Baarn
2424 B227 De Kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in nederland van der Plas, Michel & Jan Roes 1973 Amboboeken Bilthoven
2685 B227 Nicolaas, de duivel en de doden Janssen, Louis 1993 Amboboeken Baarn
4421 B203 Le Brasseur Roi M. Le Vicomte D'Arlincourt 1834 Ambroise Dupont Parijs
4174 B037 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
3434 B064 Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat Dibbits, Hester et al. 2011 Amsterdam University Press Amsterdam
2958 B226 Het ijzige zaad van de duivel Koomen, Martin 1973 Amsterdam Wetenschappelijke Uitgeverij b.v. Amsterdam
2396 B306 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer
3750 B114 Leylijnen en leycentra in de Lage Landen Vleer, W. 1992 Ankh-Hermes bv Deventer
2625 Het Land van Waas als geologisch landschap Vandervee, P.J. 1955 Annalen KOKW St.-Niklaas
4469 B221 Cour d'appel de Gand. Lameere M.J. 1883 Annoot-Braeckman Gent
702 B075 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Annoot-Braeckman Gent
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
475 B060 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 3 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1866 Annoot-Braeckman Gent
4572 B279 Edouard 111 Klerk de Jean 1841 Annoot-Braeckman Gent
483 B060 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 11-12 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1870 Annoot-Braeckman Gent
485 B060 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 13-14 Potter, Frans de, Broeckaert Jan 1871 Annoot-Braeckman Gent
486 060 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 27-28 tweede deel Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1875 Annoot-Braeckman Gent
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
4169 B039 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg
3017 Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Frankrijk Thys, Josephus 1976 Antiquariaat Merlijn Hulst
4163 B037 'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht' door Stijn Streuvels en Adré van der Vossen Streuvels Stijn en André van der Vossen 1997 Antiquariaat Secundus Ter Hole
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
1707 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
3914 B310 Zeeland ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1965 ANWB Den Haag
2249 B299 Zeeuws Vaanderen. "Achterhoek aan den overkant" Vries, Theo de 1958 AO-reeks 718 / Stichting IVIO Amsterdam
4025 B043 Ottogracht, ja of nee? Stuij P.W. 1997 Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek 48 Eeklo
3712 B294 Eede van protestant naar katholiek van Vooren, G.A.C. 1968 Appeltjes vh Meetjesland XIX Maldegem
3711 B063 De katholieke bevolking van Aardenburg in de 18e eeuw van Vooren, G.A.C. 1970 Appeltjes vh Meetjesland XXI onbekend
4240 B076 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen
3565 B310 Maatstaf 4/5 Zeeland Ros, Martin & Gerrit Komrij (red.) 1970 arbeiderspers Amsterdam
4590 B286 Juf, die slak z'n pet staat scheef Hoving, H. 1969 Arbeiderspers Amsterdam
1533 B271 Het leugenverhaal Kisling & Verhuyck 2007 Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen
1528 B193 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
1742 B024 Archeologische Dienst Waasland. intergemeentelijke V.Z.W. Hove, Rudiger van 1988 Archeologische dienst Waasland Sint Niklaas
3228 B295 Inventarissen van de archieven van 1. de Ned. Herv. Gemeente van Kortgene 2. de Geref. Gemeente van Wolphaartsdijk van Waarden-Koets, A. & A.J. Barth 1990 Archief Goes Goes
3392 B288 'Aachtingswaardige vriendin' 53 brieven van een dienstbode uit Tholen Blikman-Ruiterkamp, B. 2000 Archief KZGdW Middelburg
2573 div artiekelen Mijnhardt, W.W. (red.) 2006 Archief KZGW Middelburg
3710 B239 Het oudste stadsrecht van Aardenburg Melker, B.J. de 1990 Archief KZGW Middelburg
2859 B188 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Architectura & Natura pers Amsterdam
2641 B220 Den Ariane. Plattegrond-adresboek-infogids Hulst onbekend 1992 Ariane Graphics Gorinchem
3822 B344 De legende van het spookschip "De vliegende Hollander" en zijn kapitein Willem Vanderdecken uit Terneuzen Littooij, A. 1995 Ariel Meeusen Terneuzen
4195 B028 Histoire des Girondins Tome 1 De Lamartine, A. 1865 Armand le Chevaleur . Paris
4196 B028 Histoire des Girondins Tome 2 De Lamartine, A. 1865 Armand le Chevalier . Paris
432 B114 Rondom 'Neuzen' I, Vries, Johan de 1980 Art. groep Zeeland Terneuzen
3853 B346 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
2319 B184 Infra-Scaldem 1969-1994 Kusse, Wil e.a. (samenst.) 1994 Artland & Artland Terneuzen
2440 B314 Het Antwerps zakwoordenboek Michiels, Freddy 2012 Artus uitgevers Antwerpen
5114 B353 Gasthuisleven te Asse rond 1560 Spanhove, J. 0 Ascania onbekend
3585 B317 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
2646 B230 De grens. Langs de randen van Nederland Witt, Enno de 2013 Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam
3862 B114 Mijn Zeeland Slager, Kees 2007 Atlas Amsterdam
2423 B302 Een wonderlijk landschap. Buitenlandse schrijvers over Nederland van Zonneveld, Gwynne & Peter 2000 Atrium Alphen ad Rijn
2809 B094 De schoonheid van Zeeland Land, Ton 1994 Atrium Alphen ad Rijn
4426 B207 Principes de l'art du tour Desormeaux, M.P. 1825 Audot Parijs
5127 B505 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal en letterkunde 2e jaargang 1884-1885 diverse 1885 Aug. Sassen Helmond
5128 B505 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 3e jaargang 1885-1886 diverse 1886 Aug. Sassen Helmond
798 B222 La Belgique Norbertine ou l'Ordre de Prémontré en Belgique à travers huit siècles d'existence, 1120-1920, t.1. Histoire Générale Jansen, J.E. 1920 Averbode Averbode
4149 B036 Reinaart de Vos De felle met de rode baard Daele Henri van/ Vos Peter 1996 Averbode / Gottmer J.H. / Becht W. Bloemendaal
2578 B227 Beeldenstorm in Nederland en België van Os, Henk 2004 AVRO Hilversum
3252 Vlaardingen-cultuur Ridder, Tim de (red.) 2010 AWN Poortugal
1845 B071 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 1991 Axel 1991
2480 B236 Axelse Boerenkamer 1933-1983 Oggel, D.J. 1983 Axelse Boerenkamer Axel
2510 B227 De Zaterdagvliegers. Axelse Zaterdag Voetbal Vereniging 1949-1999 Hageman, Etienne. E.a. 1999 AZVV Axel
4719 B321 Moderne paedagogiek beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten Tweede deel Douwens, B.J. 1919 B. J. Wolters Groningen
5078 B350 Moderne Paedagogiek. Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten. Eerste deel B Douwes 1920 B.J. Groningen, Den Haag
3002 B053 Slag om de Schelde Thompson, R.W. 1984 Balans Onbekend
2352 B196 Beeldspraak Neve, Frank 1999 Bareman Terneuzen
162 B069 Terneuzen, verbeeld je Blaeij. P. de 1992 Bareman Tnz
3753 B181 Kroniek van Catharina Lensen-Faas (1860-1938) te Hoofdplaat van den Broeke, Leon (red.) 2008 Bareman Grafische bedrijven Terneuzen
254 B314 Een mandvol Borchstenen. Ruim drie eeuwen familiegeschiedenis Borghstijn, Wim en Juliette Borghstijn-Seghers 1995 Barjesteh, Meeuwes & Co, Rotterdam
3439 B200 1953 1958 2003 Een halve eeuw na de watersnood Scholten, Herman (samenst.) 2003 Bears Publishing Almere
3602 B311 Johnny Beerens Sarneel, Marjon e.a. 1998 Beerens Oostburg
3816 B066 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
2101 B101 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 1998 Belgische Vereniging voor Paleontologie vzv Antwerpen
3599 B064 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede podium Muller, Ben 2010 Ben Muller Middelburg
3615 B050 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot hertenkamp Muller, Ben 1998 Ben Muller Vlissingen
1681 A1 Ancien Armorial équestre de la Toison d'or et de l'Europe au XV Siècle Loredan Larchey 1890 Berger-Levrault Paris
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
5014 B334 Brief uit het hiernamaals Krempel B dr. C.P. 1944 Bergmans Tilburg
3640 B069 Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg (13e en 14e eeuw) Trimpe Burger, J.A. 1963 Berichten ROB jrg 12-13 aardenburg
4359 B063 Gezinsbijbel voor familie Lambert onbekend 0 Bernaerd Poelman Gent
2752 B182 Een broeinest van anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 2929 (1940) dl 1 Altena, Bert 1989 Bert Altena Amsterdam
1053 B040 De andere Reinaert Heeroma, K. 1970 Bert Bakker Den Haag
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
4147 B023 Reynaert in tweevoud deel II Reynaerts historie Wackers, Paul 2002 Bert Bakker Amsterdam
4157 B041 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, Jan Frans 1977 Bert Bakker Amsterdam
4159 B036 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
2080 B353 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Bert Bakker/Daamen Den Haag
175 B049 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis onbekend
4443 B032 Histoire de Flandre tome Troisième 1383-1453 Kervyn de Lettenhove, M 1874 Beyaert-Defoort Bruges
4446 B032 Histoire de Flandre tome Quatrième 1453-1500 Kervyn de Lettenhove, M 1874 Beyaert-Defoort Bruges
4451 B212 Histoire de Flandre M.Kervyn de Lettenhove 1874 Beyaert-Defoort Brugge
4455 B212 Histoire de Flandre Tome premier M.Kervyn de Lettenhove 1874 Beyaert-Defoort Brugge
4457 B212 La Flandre pendant les trois derniers siècles 5 Baron lettenhove d Kervyn 1875 Beyaert-Defoort Brugge
325 B222 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, le Baron 1883 Beyaert-Storie Brugge
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
1963 B114 1953 - De Storm Launspach, R. 2009 Bezige Bij Amsterdam
4199 B028 Aventures des trois Russes et de trois Anglais Verne, Jules . 0 Bibliothèue d'Éducation et de Récréation J. Hetzel et Cie Paris
3480 B323 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
542 De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982 Heijkoop, C. 1983 Bikker Boeken Vlissingen
2707 B287 Leer mij ze kennen… de Zeeuwen Bree, L.W. de & C.A.L. Kotvis 0 Bikker Boeken Vlissingen
3846 B341 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
3847 B318 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
1645 B007 Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven II Brand, W.J.P.M. 1990 Bisdom Breda Breda
4991 B357 Kleine geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde Kuipers, R.K. 1901 Blom & Olivierse Culemborg
3303 B227 Nederlandse monumenten in beeld Elzenga, E. 1975 Boch & Keuning bv Baarn

Pagina 8 van 32 Resultaten 1051 - 1200 van 4798