Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4182

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
2049 B044 Getijden Pirenne J. 1985 Oostburg
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
1027 B011 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
516 B017 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
2564 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932
3844 Aan U, Koninginne… 0
4356 B061 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
4357 B062 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
4102 B068 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4358 B062 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
4105 B062 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 39-40 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1902 Gent
778 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Brussel
3595 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
4107 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
4108 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 43-44 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1872 Gent
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
4110 B062 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 45-46 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1870 Gent
16 B044 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911 Hulst
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
529 B021 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
1041 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 diversen 1934 Leiden
4371 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
532 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
3093 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
2070 B039 Het land van Reynaert Daele Rik van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
4374 Les Vestiges archéologiques de la Région de Lesse-et-Lomme des Origines aux Mérovingiens Mariën, ME 1961 Bruxelles
535 B051 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
4375 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo en Doorselaer, André van 1980 Kortrijk
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944
4376 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne 1968 Brussel
537 B053 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 Onbekend
793 L'Art religieux en Belgique, la peinture des origines à la fin du XVIII/me siecle Goffin, Arnold 1924 Paris-Bruxelles
1819 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
4379 Collection de Chroniques Belges Inédites Chronique de Philippe Mouskes Tome 1 1836 Bruxelles
284 B081 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
2076 Reinaert Catalogus 1996
797 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers
2077 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
3359 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
288 B044 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V divers 1960 Hulst
545 B044 Mededeeling, omtrent eene genomene proeve, met het droogleggen van gronden door middel van buizen, in het Vijfde District van de provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst
1826 Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg
35 B042 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst
291 B042 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
548 B044 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
293 B065 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 diverse 0 Hulst
294 B021 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven divers 0 Hulst
807 Les Subtils Moyens par le Cardinal Grandvelle avec ses complices inventez pour instituer l'inquisition. publiés avec une introduction et des notes par M. Ch. Rahlenbeck (XVI-me siècle) Rahlenbeck, M. Ch. 1866 Bruxelles
808 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw. Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
297 1920-1970 R.K. Middelbare Landbouwschool, R.K. Middelbare Landbouwwinterschool te Hulst diverse 1970 Hulst
553 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
299 B021 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) divers 0 Hulst
3115 De Brembosch 0
300 Ter Kruisvaart Spel van Hulst rond 1200 Lockefeer, Louis 1930 Sint-Jansteen
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0
302 B021 Verslag der Feestviering der Conferentie van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Hulst op Donderdag den 18en Februari 1897, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Conferentie Lockefeer, Louis 1897 Hulst
1582 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0
303 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
4401 B080 Oorkondenboek der Stadt Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen) 1280-1336) bijvoegsel Werveke van, A 1905 Gent
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
1586 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: register en oorkonden, twee banden Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
309 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten 1559 Ghendt
54 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand, W.J.P.M. 1981
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
2614 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Kloosterzande
311 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
1847 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
3639 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
312 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685
1848 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kempers, J..F.M. 1990 Axel
2360 B55 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 Zuiddorpe
4152 B023 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie onbekend 1920 z.p.
313 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
3641 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
314 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
826 B035 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
3130 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1915 Amsterdam
315 Derde deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Procincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe 1763 Gendt
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boek, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
574 B061 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
319 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Gend
1087 B001 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
320 Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
1088 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 2 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
321 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, geëmanieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Gend
1089 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 3 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
834 Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la domination Espagnolle Schiller, F. 1822 Bruxelles
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
1858 Van bieten en duiten Kraker, Leo de 1993 Middelburg
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
580 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928 Hartman, H.J.G. 0
1604 B024 Beschrijvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt Guicciardijn, Lowijs, edelman van Florancen 1612 Amsterdam
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
582 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, Dr. R. 1975
839 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 Nessonvaux
1607 B050 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0 Otterlo
1863 B055 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
3655 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg
328 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal
1864 Het tarief van de "Overslach" bij Wachtebeke (begin XVIe eeuw) Mertens, J.A. 1967 Gent
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
329 Histoire des Comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne Glay, Edward 1843 Bruxelles
586 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Delft
2378 Sasse Kinder Dichtbundel Bibliotheekdag 1989 1989 Sas van gent
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
2381 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 1920 Sas van Gent
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
591 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0
847 B016 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 1 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
1871 B049 Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 1996 Elst/Nijmegen
848 B016 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 2 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
849 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 1 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1869 Bruxelles
2385 70 jaar reizen ouderen Sluiskil Comité reizen ouderen sluiskil 1992 Sluiskil
3409 Gedenkboek 100 jaar Penitenten-Recollectinen van de onbevlekte ontvangenis te Roosendaal 1832-1932 Een zuster der congratie van Roosendaal en Kruitwagen, FR. B. 1932
594 Ons huis in Middelburg. Eeen beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 z.p.
850 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 2 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4182