Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
2050 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
1027 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg
2051 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
516 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
2564 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932
3844 Aan U, Koninginne… 0
4356 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
4357 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
4102 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4358 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
520 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
521 Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 Dale, J.M. van 1871 Middelburg
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
4105 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 39-40 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1902 Gent
778 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Brussel
1035 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Middelburg
3595 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
4107 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
1804 De taal van de vlasser. Brouwers, A.P.J. 1957 Nijmegen
2060 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 Hulst
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
4108 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 43-44 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1872 Gent
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
4110 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 45-46 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1870 Gent
1807 Na honderd jaren De inval der Belgische Muitelingen in Zeeland (1830) Wessels, A.M. 1930 Goes
16 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
1041 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 diversen 1934 Leiden
2065 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Groningen
4371 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
532 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
533 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976
2069 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selatie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. twintig auteurs 1993 St-Niklaas
3093 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
2070 Het land van Reynaert Daele Rik, van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
4374 Les Vestiges archéologiques de la Région de Lesse-et-Lomme des Origines aux Mérovingiens Mariën, ME 1961 Bruxelles
535 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
2071 Massaspel Ik, Reinaert 1992
4375 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo en Doorselaer, André van 1980 Kortrijk
1048 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Utrecht/Antwerpen
2072 Stijn Streuvels en Reinaert de Vos Tentoonstelling in Museum De Vier Ambachten te Hulst 1997. Gielen, Wim 1997
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944
4376 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne 1968 Brussel
537 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0
793 L'Art religieux en Belgique, la peinture des origines à la fin du XVIII/me siecle Goffin, Arnold 1924 Paris-Bruxelles
2073 Suske en Wiske De Rebelse Reinaert Vandersteen Willy 1998 Antwerpen
538 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919, ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Utrecht
1819 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
4379 Collection de Chroniques Belges Inédites Chronique de Philippe Mouskes Tome 1 1836 Bruxelles
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
2076 Reinaert Catalogus 1996
797 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers
2077 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
1823 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973
3359 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
288 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V 1960 Hulst
544 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979
545 Mededeeling, omtrent eene genomene proeve, met het droogleggen van gronden door middel van buizen, in het Vijfde District van de provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst
1569 Inventaris van het archief van de Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe en de gemeente Sint Jansteen 1656-1940 Bauwens, W.E.M. 1966 Hulst
546 Over de bestuurlijke en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 Hulst
1826 Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg
35 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst
291 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen
803 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 4 Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
1059 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 Nijmegen
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
548 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
804 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 5 Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
4132 Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0
1061 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 Hulst
294 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven 0
2086 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 0 Frankfurt A.M.
807 Les Subtils Moyens par le Cardinal Grandvelle avec ses complices inventez pour instituer l'inquisition. publiés avec une introduction et des notes par M. Ch. Rahlenbeck (XVI-me siècle) Rahlenbeck, M. Ch. 1866 Bruxelles
552 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Antwerpen
808 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw. Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
297 1920-1970 R.K. Middelbare Landbouwschool, R.K. Middelbare Landbouwwinterschool te Hulst diverse 1970 Hulst
553 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
1579 Inventaris van het archief van de gemeente Vogelwaarde (1876) 1936-1970 (1972) Buijsrogge, C.E.M. 1999 Hontenisse
3115 De Brembosch 0
300 Ter Kruisvaart Spel van Hulst rond 1200 Lockefeer, Louis 1930 Sint-Jansteen
1068 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
1069 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, Brand P.J en Zuurdeeg J.P.B 1979 Hulst
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0
1582 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0
303 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
4143 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
1586 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: register en oorkonden, twee banden Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
1587 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: regester en oorkonden, band 1 Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
1844 Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later Stroeve-Abma, J. 1989 Acquoy
2100 Van paarden naar paardenkrachten Sturm 0
309 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten 1559 Ghendt
1589 Inventaire général analytique des Archives de la Ville et de l'église primaire de Saint-Nicolas (Waes) le Chevalier de Schoutheete de Tervarent 1872 Gent / Leipzig
54 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand, W.J.P.M. 1981
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
1846 Stad en Ambacht- waterschap en gemeente Gallé, P.H. 0
2614 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Kloosterzande
311 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
1847 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
3639 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
312 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685
1848 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kemepers, J..F.M. 1990 Axel
2360 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986
4152 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie 1920
313 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
1081 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wijffels, C. 0 Gent
3641 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
314 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
826 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
3130 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1915 Amsterdam
315 Derde deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Procincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe 1763 Gendt
1084 Inventaire Anilytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand Duyse, Prudent van 1853 Gand
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
573 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 Amsterdam
1085 Inventaire Anilytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand Duyse, Prudent van 1852 Gand
318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boek, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
574 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
319 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Gend
1087 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
320 Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
576 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Leiden
1088 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
321 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, geëmanieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Gend

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4170