Background Image

Bibliotheek

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3881

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon exegese-bijbel-theologie
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0 exegese-bijbel-theologie
512 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
768 Le Servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs-Ie meilleur catel Verriest, Leo 1910 Bruxelles
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
2048 Hontenisse Chodder Remi, de 1991 Clinge
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
257 Annalen van het Land van Waas 0
513 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 0 Middelburg
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1793 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A., en P. v.d. Walle 1986 Hulst Hulst, Maristen
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
2817 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 1986
514 Zoogdieren, reptielen, antifibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Kloosterzande
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
1794 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 Terneuzen
2050 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
771 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1027 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 0 's-Hertogenbosch
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977
2051 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
516 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
772 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1028 Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. De Vitis Patrum earumq. recognitione ad........ 0 Editione platiniana
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
1796 De slag der Gulden sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Amsterdam/Antwerpen
2052 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
2564 Katholiek Nederland encyclopedie deel 2 Nolet, W. 1932
3844 Aan U, Koninginne… 0
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
517 Oost-Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk Bogers, J.L. en G. Slob en G.M.P. Sponselee 1976 Hulst
773 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
1797 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Tielt/Weesp
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
518 Over het ontstaan van het Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 z.p.
774 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). 0
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
1798 Kijk op het Waasland. Smet, Werner 1980 Sint Niklaas
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Breda
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Kloosterzande
775 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. 0
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Professo Regii nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
3847 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Breda
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Hulst Hulst, basiliek
520 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina Hinte, Jan van 0 z.p.
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
1032 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Leueven
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1800 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 2: Sociaal-Economische geschiedenis van de 19e eeuw. Meire, Frieda 1985 Beveren
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst Hulst, basiliek
521 Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 Dale, J.M. van 1871 Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
1033 De Begijnhoven Philippen, L.J.M. 1918 Antwerpen
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
522 Het District van Sluis in Vlaanderen beschouwd in des zelfs wording. Natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis, J. 1819 Middelburg
778 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Brussel
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
1802 1584-1585: Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen. Cools, Herman 1985 Beveren
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
1035 't Vergulde Licht der Zeevaart ofte Konst der Stuurlieden Gietermaker, Claas, Hendriksz. 1720 Middelburg
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
1803 Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek "850 jaar Vrasene" 1986
3595 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
268 Leiegouw 0
524 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen Gottschalk, M.K.E. 1955 Assen
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
1804 De taal van de vlasser. Brouwers, A.P.J. 1957 Nijmegen
2060 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 0 Hulst
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
525 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen Gottschalk, M.K.E. 1958 Assen
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 1988
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
782 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1550 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008
1806 Heemschut 1936
2062 Van den Vos Reynaerde. Manteau 1978 Brussel
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
527 Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos, J. 0
783 Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroegere eeuwen Meyere, J.A.L. de 1981 Baarn
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
1807 Na honderd jaren;de inval der Belgische Muitelingen in Zeeland (1830) Wessels, A.M. 1930 Goes
2063 Reinaert de Vos, Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst, van 1991 Tricht
16 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
528 G-H Wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, Jos, J. 0 Tilburg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
2064 Het werk van de Vos. Samenleving en criminaliteit in de late Middeleeuwen. Berents D.A. 1985 Zutphen
273 Oud Wachtebeke 0
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
1041 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 1934 Leiden
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
2065 Van den Vos Reynaerde. Lulofs Ed. F. 1983 Groningen
274 Stad Deinze 0
530 Geschiedenis der spoorwegen Gent-Terneuzen en Mechelen -Terneuzen, 1865-1948 Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1042 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1846 Bruxelles
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
2066 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart Bouwman A. Th. 1991 Amsterdam
3090 Feestliederen bundel geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
531 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Kloosterzande
787 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 's-Gravenhage
1043 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1848 Bruxelles
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
1811 Zeeland 1945 - 1950 Zwemer, J.P. 2000 Vlissingen
2067 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart Bouwman A. Th. 1991 Amsterdam
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
532 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
788 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 's-Gravenhage
1044 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1854 Bruxelles
1300 L'archéologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction à l'archéologie agraire Verhulst, A. 1967
1812 Zeelandboek diverse 2002 Middelburg
2068 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Amsterdam / Leuven
533 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3881