Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3867

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005 Prentenboek
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
2050 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare Poezie
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg kunst , Metsers
2051 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
516 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
2564 Katholiek Nederland encyclopedie deel 2 Nolet, W. 1932
3844 Aan U, Koninginne… 0
518 Over het ontstaan van het Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 z.p.
521 Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 Dale, J.M. van 1871 Middelburg vestingwerken sluis
1035 't Vergulde Licht der Zeevaart ofte Konst der Stuurlieden Gietermaker, Claas, Hendriksz. 1720 Middelburg
3595 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg religie, monument
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990 collectie G. Sponselee
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 religieus
16 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij
787 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 's-Gravenhage water
532 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
533 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 brandgevaar Aardenburg
3093 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek
535 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide emigranten zeeuws vlaanderen salzburg
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 Ontstaan RK landarbeidersbond Sint Deusdedit 1944
537 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 staatsvlaanderen geuzen
538 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919, ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Utrecht België, annexatie
1819 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede Schelde, fotoboeken
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg anti-annexatiebeweging
1823 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 reimerswaal, geschiedenis
3359 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
288 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V 1960 Hulst toneel
544 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979
545 Mededeeling omtrent eene genomene proeve met het droogleggen van gronden door middel van buizen in het Vijfde District van de provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst afwatering
546 Over de bestuurlijke en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 Hulst
1826 Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986 Landbouw
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg familie Vorsterman van Oyen
35 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst Hulst, Liefdehuis
291 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen Hulst, molens
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst ziekenhuis
548 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
294 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven 0 Hulst Oostburg Landbouw
297 1920-1970 R.K. Middelbare Landbouwschool, R.K. Middelbare Landbouwwinterschool te Hulst diverse 1970 Hulst landbouwschool, Hulst
3115 De Brembosch 0
300 Ter Kruisvaart Spel van Hulst rond 1200 Lockefeer, Louis 1930 Sint-Jansteen Hulst, toneel
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0 feest liederen
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0 Liedjes
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0 collectie G. Sponselee
303 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam Axel, Hulst, namen
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
564 Mededeling omtrent eene genomene proeve met het droogleggen van gronden door middel van buizen in het Vijfde District van de Provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst
1844 Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later Stroeve-Abma, J. 1989 Acquoy eerste wereldoorlog
2100 Van paarden naar paardenkrachten Sturm 0
54 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand, W.J.P.M. 1981
2614 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Kloosterzande liber amoricum gottschalk
1847 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973 axel kerkhervorming
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg ontpoldering alternatieven westerschelde maljers provincie zeeland
3639 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
1848 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kemepers, J..F.M. 1990 Axel wandelroute axel
2360 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 zuiddorpe 1236-1986
3641 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
3130 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1915 Amsterdam liederen
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
576 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Leiden proefschrift calamiteuse polders Zeeland
1858 Van bieten en duiten Kraker, Leo de 1993 Middelburg
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
582 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, Dr. R. 1975 Latijnse scholen
1607 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0
1863 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
3655 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg bladmossen zeeland musci ecologie
328 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal Hulst, basiliek
1864 Het tarief van de "Overslach" bij Wachtebeke (begin XVIe eeuw) Mertens, J.A. 1967 Gent
73 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
586 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Delft Middeleeuwen kastelen
2378 Sasse Kinder Dichtbundel Bibliotheekdag 1989 1989 Sas van gent Sas van Gent, gedichten
333 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst Hulst, geschiedenis
2381 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 1920 Sas van Gent sas van Gent, pamflet
1870 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Nijmegen school Stoppeldijk
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966 Overdruk Leiegouw
591 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0 straatnamen Middelburg
1871 Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 1996 Elst/Nijmegen stoppeldijk verhalen
593 Drie eeuwen Zeeuwse Statenzaal. Van het laatste kwart der 16e eeuw tot de restauratie in 1885 Holthe tot Echten, Ir. G. Sophia van 0 statenzaal Zeeland
2385 70 jaar reizen ouderen Sluiskil Comité reizen ouderen sluiskil 1992 Sluiskil Sluiskil
3409 Gedenkboek 100 jaar Penitenten-Recollectinen van de onbevlekte ontvangenis te Roosendaal 1832-1932 Een zuster der congratie van Roosendaal en Kruitwagen, FR. B. 1932 congregatie penitenten recollectinen roosendaal
594 Ons huis in Middelburg. Eeen beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 z.p. over gerestaureerd huis houtkaai 17 Middelburg
1874 Een tijdje terug.... De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden Buysrogge, C. en W en Johna Everaart 0 Walsoorden:geschiedenis
339 Generale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst 0 Gent belastingen imposten
1875 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole muziek fanfare Terhole
1878 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 bouwkunst
1879 Hontenisse hoe het werd bevrijd Waal, Fr. P. de 0 Kloosterzande tweede wereldoorlog
3415 De Stem product van hoofd en hand Kok, Wim 0
1880 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande zorg
601 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden patriciaat Zierikzee
3161 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Deel 2 van de Reijt, Vic e.a. (samenst.) 0
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage 80 jarige oorlog
1883 Afscheid van Hontenisse Eysackers, M. en G. Sponselee 2003 Kloosterzande hontenisse
2139 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil post
604 Matteus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland Verkruijsse, P.J. 1977 Schiedam over schrijver Smallegange van Cronyk van Zeeland
605 De levensbeschrijving van de Zeeuwse Arts Paulus de Wind (1714-1771) door zijn zoon Samuel Verkroost, C.M. 0
1886 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enschede land van Hulst, dialect, verhalen
608 Mijn leven Nagtglas, F. 0 dagboek Nagtglas
3936 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0 collectie Sponselee 2791
1889 Saeftinghe, verdonken land Buise, Marc en George Sponselee 1996 Kloosterzande Verdronken land, Saeftinghe
355 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst 1645 Middelburg
356 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0
1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 's- Gravenhage onderwijs
3428 Genealogie Risseeuw Risseeuw, A.A. 0 risseeuw kroniek periodiek
3940 Streekbierbrouwerijen museum Hulst 2008 Hulst bier
3943 Parochie Boschkapelle 1925-1995 anoniem 1995 Hontenisse 300 jaar bestaan parochie Boschkapelle 1695-1995
3944 Bastionstraat-Nieuwstraat Chris Lievaert 2019 Axel Huizen,winkels,Bewoners enz van 1903-2018
1897 150 jaar onderwijs in Clinge 1849 - 1999 Lansu, Karel, Cyriel Peeters 2000 Kloosterzande school Clinge
2922 Battle of Berlin 0
3178 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009 Mahu
3948 Koewacht De geschiedenis van een jong dorp D.J.Oggel Jz 0 Axel winter 1971-1972
3949 Legende van't verdronken land van Saeftinghe George Sponselee 0 dat landt aen de schelde
3182 Een korte historische wandeling De Steede Goedereede 0 wandelen goedereede
1903 Een gouden jubiluem 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0 parochie Clinge H. Henricus
1905 De Heerlijkheid van Sint Jansteen, Sint Jansteen 1226 - 1976 Blommaart, W. 1976 St Jansteen 750 programma 1976
3697 De werkplaats voor minder-valieden 't Lam te oostburg Bos, M. 1959 Oostburg
376 De van Goethem's. Reisjournael en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent Heemkundige Kring Sas van Gent 1983 1983 van Goethem/Sas van Gent
377 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam Hulst, monografie
2681 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0
379 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
2171 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2172 Sint Willibrord apostel van brabant 0
381 Saeftinge, een Zeeuws landschap Nieuhuis, P.H. 1976
2173 Sint Willibrord apostel van brabant 0
1407 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 0
128 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400 - Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gijsseling 1999 Hulster Ambacht persoonsnamen Vier Ambachten
2177 Cornelis de Vos en Paulus de Vos schilders van Hulst Ronday, H.J. 1960 Kloosterzande Hulst, schilders
3201 Het geslacht Dijkshoorn 0
386 Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen Everaard, J.A. 1942 Breda kerk St. Jansteen Sint-Jansteen
3203 Cerpentier-Bogaert Weemaes, Piet 2001 red-star-line emigratie amerika
2180 Rouwbord Henricus Bornius 1617-1675. Restauratieverslag Ivens, Ronny 2014 Kloosterzande
3204 van Deursen - Reunie 14-9-1991 1991 reünie deursen genealogie familie
2181 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk HANDELINGEN Nieuwe reeks deel XIII 1934 Kortrijk
390 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0 de kauter Nieuw-Namen
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
3207 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994
392 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst Hulst, basiliek, muziek
2184 Kruispolderhaven gem. Hontenisse Kerckhaert, Karel 1978 Kruispolder,
3208 Baecke 2000. Theophil Backe x Maria Vervaet 2000 Baecke
393 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Kloosterzande
1930 De economische toekomst van Zeeland. voordrachten en discussies 1946 Middelburg voordrachten en discussies
1675 De aardbol. Zeeland Oosterzee, H.M.C. van 0

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3867