Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 25 van 32 Resultaten 3601 - 3750 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
824 B254 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
4547 B274 Recrutenschool en andere gevangenisverzen Salomonson, Herman 1946 Stols A.M.M. 's Gravenhage
4423 B203 Recueil D'Antiquités M.J.de Bast 1804 Gent
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
4243 B089 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0 Brugge
1157 B167 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 onbekend Lille
4984 B342 Recueil ou manuel des arretés, décisions, lettres et autres actes Tom. IX diverse 1805 A.B. Steven Imprimeur de la Préfecture du département de l'Escaut Gent
159 B058 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl
3233 B340 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jesus-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire Tournai
1770 B270 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
3444 B190 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
573 B033 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 C.L. van Langenhuysen Amsterdam
4838 B328 Reidansen. tweede bundel Brom-Struick, Willemien 1943 W.L. & J. Brusse NV Rotterdam
4169 B039 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
4390 B041 Reinaart de Vos Paul Biegel 2000 Uitgeverij Holland Haarlem
4151 B037 Reinaart de Vos Jonckheere, Karel 1881 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
2198 B039 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag
3999 B041 Reinaart de vos Biegel, Paul 1972 Uitgeversmaatschappij Holland Haarlem
4001 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven
4004 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
4149 B036 Reinaart de Vos De felle met de rode baard Daele Henri van/ Vos Peter 1996 Averbode / Gottmer J.H. / Becht W. Bloemendaal
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2076 B252 Reinaert Catalogus o 1996
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
4134 B023 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
2080 B353 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Bert Bakker/Daamen Den Haag
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. Stijn Streuvels 1997 Terhole
4120 B030 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
2063 B041 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst van 1991 Goossens Tricht
4157 B041 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, Jan Frans 1977 Bert Bakker Amsterdam
4159 B036 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
2077 B253 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
1056 B039 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
2079 B037 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Rik van Daele 2000 Davidsfonds Leuven
2086 B037 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 1962 H. Cobet Verlag Frankfurt A.M.
4127 B037 Reintje de Vos Gallis, Rita 1958 Uitgeversfirma L. Opdebeek Antwerpen
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
3612 B096 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3472 B300 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2472 B239 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2343 B201 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje samengesteld 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
5008 B357 Rekenboek no.1 Bergmans ea 1916 Gregoriushuis Utrecht
4892 B334 Rekenboek voor de lagere school 2e druk Boosman R. en Bos R. 1906 P. Noordhoff Groningen
4889 B334 Rekenboek voor de lagere school 4e druk ( Breuken ) Boosman R. en Bos R. 0 P. Noordhoff 1911 Groningen
4878 B334 Rekenen 1a handleiding Werkgroep Nijdam 0 N. Samson nv Alphen aan de Rijn
4760 B324 Rekenen 2e leerjaar voor de onderwijzer Nijdam, S.J. 0 N. Samson n.v. Alphen aan de Rijn
4778 B324 Rekenen voor de basisschool Gerven, J.C. van 1968 L.C.G. Malmberg n.v. 's-Hertogenbosch
4868 B326 Rekenen voor de basisschool deel 1 J.C. van Gerven 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4844 B326 Rekenen voor de basisschool deel 2 J.C. van Gerven 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4872 B321 Rekenen voor de basisschool Onderwijzersboek Gerven, J.C. van. 0 L.C.C. Malmberg s Hertogenbosch
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
820 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
821 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht, inventaris
822 B072 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
823 B076 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
5118 B351 Rekenkundige typen-opgaven Hoofdakte C. Vrucht 1904 J. Muusses Purmerend
4842 B328 Rekenkundige vraagstukken. derde verzameling Bernthem, A. & T. Nijenhuis 1901 Joh. Ykema 's-Gravenhage
5115 B351 Rekenoefeningen voor de Lagere School Derde stukje A B. Laarman 1923 P. Noordhoff Groningen
4985 B357 Rekenoefeningen voor de Lagere School vierde stukje B Laarman 1923 Noordhoff, P. Groningen
4897 B321 Rekenprentboek Carpay en Carpay 1965 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
4899 B321 Rekenprentenboek Carpay en Carpay 1965 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
5124 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - achtste stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5125 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - tiende stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5122 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - derde stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5123 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - vijfde stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
4745 B321 Rekenwerkboeken voor de lagere school Diels, P. A. 0 J. B. Wolters Uitgevers=Maatschappij n.v. Groningen - Batavia
2640 B067 Relaas uit 't Land van Waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas
719 B219 Relation des Troubles de Gand sous Charles-Quint, par un anonyme; suivie de trois cent trente documents inédits sur cet événement Gachard, M 1846 M. Hayez, imprimeur de l'académie royale Bruxelles
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
2676 B294 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen
571 B239 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1821 B302 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
2794 B288 Reunie op 't duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland van Vloten, Francisca e.a. 1994 Waanders Uitgevers Zwolle
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3827 B112 Reuzen en geuzen van Vlaanderen. 10 eeuwen volksverhalen en volksgebruiken Tristan, Frédérick 1981 Uitg. Publiboek/Baart Borsbeek
4365 A1 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0 onbekend
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1176 B217 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 Wijn, J.W. et al. 1957 commission d'histore militaire La Haye
2069 B036 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. Daele, Rik van , et al. 1993 Tiecelijn-Reynaert St-Niklaas
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
4189 B037 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4190 B041 Reynaert de vos in prent en exlibris Feliers, Willy en Rik van Daele 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
2058 B058 Reynaert de Vos. Stripverhaal. Roover K., de en Rijssen M. 2007 Intergemeentelijk project "Het land van Reynaert". Sint-Niklaas
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
4147 B023 Reynaert in tweevoud deel II Reynaerts historie Wackers, Paul 2002 Bert Bakker Amsterdam
2061 B036 Reynaert Ommeganck Hulst 16 sept 1984. Programmaboekje. onbekend 1984 Reynaertstichting Hulst
4156 B037 Reynaerts Wraak Faes, Willem & Leo 0 uitgeverij van de Berg Enschede
4174 B037 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
4155 B039 Reynardus Vulpes Huygens, R. B. C. 1968 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4649 B285 Riet, het verhaal van de suiker. Piet Reckman 1969 Uitgeverij Bosch Keuning n.v. i.s.m. Stichting 'Sjaloom' Baarn
1678 B248 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
3816 B066 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
3592 B312 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
965 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
967 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
966 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
1201 B276 Roger Raveel 1950-1954 ... Een kreatief moment na het expressionisme Patteeuw, Roland 1974 Veys Tielt
3068 B304 Romaans Brabant. Actieve recreatie - natuurbeleving Van Remoortere, Julien 1983 Helios nv Antwerpen
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
2281 B293 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1809 B109 Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland Smallegange, G. 2003 De Koperen Tuin Goes
649 B083 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder Hieronymiet 0 onbekend st Niklaas
2805 Rond de poldertoren jrg 33, nr 2-3 (zwin en lissewege) Coornaert, M. e.a. 1991 Geschied- en heemk. Kring St-Guthago Knokke
3340 B295 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
4672 B315 Rond de Poldertorens nrs 2-3 Juni-September1991 Johan Ballegeer ea 1991 Geschied-en heemkundige kring. Werkgebied: De Zwinstreek Knokke
2913 B226 Rond haard en erf van Veghel, P. Silvester 1953 uitgeverij Helmond Helmond
432 B114 Rondom 'Neuzen' I, Vries, Johan de 1980 Art. groep Zeeland Terneuzen
2886 Rondom de Cour. De geschiedenis en hetbestemming van het complex Saint Louis te Oudenbosch Buijs, Mark J.J.G. 2001 Heemk. Kring Broeder Christofoor Oudenbosch
3560 Rondom de kribbe Elaut, Alex & Marc Wouters 1998 Pandora Antwerpen
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
2482 B220 Rood groen. V.V. Philippine jubileumeditie 40 jaar jong Thans, Willy e.a. (red.) 1995 V.V. Philippine Philippine
1736 B030 Rotterdam Papers V. A contribution to prehistoric, roman and medieval archaelogy Trierum, M.C. van en H.E. Henkes 1986 Rotterdam
4205 B030 Rotterdam Papers VII, a contribution to Mediaval Archaeology meerdere 1992 Carmiggelt, A. Rotterdam
1749 B030 Rotterdam papers, II , A contribution to medieval archeology meerdere 1975 Renaud, J.G.N. Rotterdam
2180 B088 Rouwbord Henricus Bornius 1617-1675. Restauratieverslag Ivens, Ronny 2014 Hulst
3623 B196 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
3006 B300 Rundvee Maliepaard, C.H.J. e.a. (red.) 1948 uitg. Contact Amsterdam

Pagina 25 van 32 Resultaten 3601 - 3750 van 4788