Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3926 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel zwinstreek
2504 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel 1990 Z.C.K. Axel Zwemmen, kampioenschappen
3919 Zwartenhoek, een evaluatie Tombeur, Franklin L.L. 1975 Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen "De Steltkluut" Terneuzen Zwartenhoek
3707 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg zwakke_schakels waterschap scheldestromen
3578 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal Zusters Mariadal Roosendaal
3454 Tussen eb en vloed. Nederlandse strijd tegen het water Noorddam, B.W. e.a. 1963 NV uitg. W, van Hoeve s-Gravenhage zuiderzee deltawerken lauwerszee
2360 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 zuiddorpe 1236-1986
1865 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum Zuiddorpe
587 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen Zuid-Beveland, historische geografie
1825 Katholiek Beveland van 1600 - 1738. Kroniek van Claus Barth, A.J., L. van Driel, F.H. de Klerk 1990 Gemeentearchief van Goes Goes Zuid-Beveland
4160 Dialect op Zuid-Beveland Broecke-de Man, E.J. van den; ea 1985 Van der Peyl-Kruiningen B.V. Vlissingen Zuid-Beveland
2933 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg zuid-beveland
578 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst zoutindustrie
239 Zout in Zeeland Geuze, M. A. 1982 M.A. Geuze Wouw/Gapinge zout
1820 De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg Kool-Blokland, J.L. 1990 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg zorg, middelburg
2562 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag zorg
1880 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande zorg
2490 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge zorg
3833 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg zorg
3469 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen zilver
3255 Silver. Antiques and their values Curtis, Tony (ed.) 1978 Lyle Publications Glenmayne zilver
1008 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum zilver
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst ziekenhuis
2716 Zenuwarts in Zeeland Petersma, Errit 2004 uitgeverij ADZ Vlissingen Zenuwarts,
498 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 4e boek Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel Zegels en Munten
1035 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Middelburg zeevaart 1720
3391 De Luitenant-Admirael-Generael. Beknopte levensbeschrijving Michiel Adriaensz de Ruyter Moer van der, A. 2000 Uitgeverij Van Wijnen Franeker zeevaart
3993 Taal in stad en land Zeeuws van Driel, L. 2004 Sdu Den Haag Zeeuwse woorden
3540 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg Zeeuwse wandtapijten
3523 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Holl. Uitgeversmij Amsterdam Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860
1971 Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen om de bevrijding. diverse 1994 PZC Vlissingen Zeeuwse verhalen bevrijding
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert Zeeuwse tuinen
2097 Meertens over Zeeuwen Meertens P. 1979 Fanoy boeken Middelburg Zeeuwse stukken /verhalen
1931 Maritiem Zeeland 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld Heijkoop, C. 1988 Den Boer Vlissingen Zeeuwse scheepvaart Zeeland
3290 De Zeeuwse munten Mey, J. de 1969 nv Mismatic Pocket Brussel zeeuwse munten
1548 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, Ivo van 2007 Zeeuws Archief Middelburg zeeuwse jaren Michiel de Ruyter
559 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg Zeeuwse Genootschap
91 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt Hulst zeeuwse garnalenvisser
3280 Honderd Zeeuwse families Harthoorn, P.A. 1967 Boekcentrale Naarden zeeuwse , families
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij
372 Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen Vries, Johan de 1982 Van Aken Terneuzen zeeuws-vlaanderen, spookverhalen
3918 De Poelpolder en zuid-Chemie Stichting "Welzijnsraad" 0 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, Landschap- en milieubescherming Goes zeeuws-Vlaanderen, Sas van Gent
1966 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel Zeeuws-Vlaanderen 1944-1946
575 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht zeeuws-Vlaanderen
66 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt Ljubljana Zeeuws-Vlaanderen
89 Die 'goeie' ouwe tijd Vries. Joh. de 1975 Van Aken Terneuzen zeeuws-vlaanderen
92 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst zeeuws-vlaanderen
93 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst zeeuws-vlaanderen
94 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee, G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt productions Hulst Zeeuws-Vlaanderen
95 Spoken, duivels en mysteries in Zeeuws-Vlaanderen. Deel 1 Sponselee, George 1994 Van Geyt productions Ljubljana Zeeuws-Vlaanderen
97 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana zeeuws-Vlaanderen
98 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt Hulst zeeuws-Vlaanderen
373 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande zeeuws-vlaanderen
150 100 jaar politie Terneuzen Dooms, Aector 1986 De Stem van oud Terneuzen Terneuzen Zeeuws-Vlaanderen
2722 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond zeeuws-Vlaanderen
2764 De Hoop Terneuzen 1911-1991 Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 1991 De Hoop Terneuzen zeeuws-vlaanderen
2711 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes zeeuws, streektaal
226 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes zeeuws vrouwenarbeid
371 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg Zeeuws Vlaanderen, Nieuw-Namen
3956 Versteend Verleden Deel I Sponselee, George 2006 Van den Berg Almere, Enschede Zeeuws Vlaanderen, monumenten, gedenktekens
369 Levensecht. Ware verhalen uit het Zeeuws-Vlaamse Land Wauters, A. 1983 In 't Vosjen Middelburg Zeeuws Vlaanderen, Hulst
3968 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2008 Zeeuwsgenootschap Zeeuws Genootschap
1743 Woordenboek der Zeeuwse dialecten Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Elsevier Amsterdam-Brussel zeeuws dialect
2902 Neerland's Zeemacht in Oorlog Kroese, A. 1944 The Netherlands Publ. Comp. London Zeemacht, OOrlog
1537 Het verhaal van Zeeland Kuipers, J.J.B. en R.J. Swiers 2005 Verloren Hilversum zeeland/cultuurgeschiedenis
3521 Zeeuws jaartallenboek in prent Christiaansen, C.J. 0 t Zeeuwtje Kapelle Zeeland,prenten
3435 Monumentenreisboek van Nederland. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Roy van Zuydewijn, Noortje de 1991 SDU uitgeverij Amsterdam Zeeland,Noord-Brabant enLimburg
1676 Zeeland 1940-1945.dl. 2 Ham,Gijs van der 1990 Waanders Zwolle Zeeland, WOII
566 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg zeeland, Willem III,
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg zeeland, waterschap
3920 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg zeeland, vogels
1503 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge zeeland, verdronken dorp
3969 Zeeuwse wijsheden Evenhuis, Marco & Will Berg 1999 Verba Hoevelaken zeeland, spreuken
3320 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg zeeland, ringrijden
233 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg Zeeland, prenten
2282 Zeeuws platenboek van den Driest, Frans & Rino Visser 1983 van Pitman Goes Zeeland, prenten
2748 De molens van zeeland van Hoogstraten, M. 1972 G.W. den Boer Middelburg zeeland, molens
1975 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor N & Z. Beveland Goes zeeland, kerken
3907 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden Zeeland, Fotoboek
219 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
245 Zeeland in de Vroege Middeleeuwen Polderman, Tiny 2001 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
247 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
248 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
249 Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon. Kroese, Karen, Robbert Jan Swiers , Wim van Wijngaarden 2003 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
250 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
251 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
3492 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede Zeeland reisgids
4228 Neerlands koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland- Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907 Hartman, H.J.G. 1908 J.C. en W. Altorffer Middelburg zeeland koningin bezoek
3327 Zeeland and the churches. Religion and society in the Province of Zeeland in the Nineteenth Century Wintie, Michael 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg zeeland kerk maatschappij
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem Zeeland kaart Holoceen
2845 Thuis in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2008 Terra Lannoo Tielt zeeland geschiedenis
1948 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg Zeeland gedichten
3278 Meedenken in de Delta. De geschiedenis van het Interkerkelijk Deltaberaad Schaap, Hermien 0 Prov. Raad van kerken in Zld Middelburg Zeeland , interkerkelijk beraad
1815 Werken met Zeeuwse kaarten, handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht zeeland
2844 Zeeland in oude kaarten Gittenberger, Franz & Helmuth Weiss 1983 Lannoo Tielt zeeland
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg Zeeland
4261 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 2 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4262 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 3 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4263 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 4 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4264 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 5 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4265 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 6 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4266 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 7 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4267 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 8 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4268 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 9 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4269 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 10 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4270 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 11 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4271 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 12 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4272 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 13 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4273 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 14 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4274 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 15 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4275 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 16 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4276 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 17 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4278 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 18 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
3272 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900 Bruin, M.P. de, e.a 1994 Provincie Zeeland Middelburg zeeland
3273 Het zijn de kleine dingen … Kleine landschapselementen in Zeeland anoniem 1990 Provincie Zeeland Middelburg zeeland
229 Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw. Slager, Kees 1997 De Koperen Tuin Goes Zeeland
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968 zeekanaal uitgebreid dossier
3184 Zeehengelatlas voor zeeuwse delta en belgische kust van Heugten, Cor 0 L.J.Veen's Uitgeversmij N.V. Amsterdam Zeehengelen
2497 Zeden en gewoontes uit grootmoeders tijd in Zeeuws-Vl. Rietveld, Wilma e.a. 1990 Ter Schorre Terneuzen zeden en gewoontes
3101 Looft de heer. Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering 1971 Gooi en sticht n.v. Hilversum zangbundel
3127 Zangbundel anoniem 0 G. de Mul Sas van Gent zangbundel
171 Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1994 Van Geyt zaamslag
3836 Zeeuw in Zaaizaden Geuze, M.A. e.a. 1984 Suiker Unie U.A. Breda zaaigoed zeeuw van_der_have
2851 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo Yara
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau WWII, Polen
4240 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen WWI
3173 Monte Cassino De Pyrrus-overwinning Graham, D. 1991 Standaard Uitgeverij Antwerpen WW2 ,
4067 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas woordenlijst
3928 Beknopt Aardrijkskundig woordenboek van Nederland en zijne kolonien Rietstap, J.B. 1892 J.B. Wolters Groningen woordenboek
4029 Middelnederlands lexicon Pijnenburg W.J.J. , Schoonheim T.H. 1997 Schipbouwer en Brinkman Amsterdam woordenboek
4188 Killed in Action 1983 Generaal Maczek museum Breda WOII, Polen
3685 Nederland in den Oorlog deel 7 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht WOII
3495 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage Willem van Oranje
2901 Eenzaam maar niet alleen. Wilhelmina 1962 Ten Have N.V. Amsterdam Wilhelmina, Prinses der Nederlanden
2678 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria Wilhelmina
3049 Familieboek Wijffels Wyffels, Honoré e.a. 1994 Wijffels Ijzendijke Wijffels, genealogie
25 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn Hulst Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
26 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
27 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
3463 Het moet wel waaien… een eerbetoon aan de Zeeuwse ronde den Herder, Sjaak 2007 Verse hoeven Wielrennen
4138 De Reinaert ontraadseld Jolijn Geel 1993 Meulenhof Amsterdam Wie zijn de dieren om hem heen?
4107 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent Wichelen , Wieze , Zele , Tafel , Denderwindeke , Elene , Erembodegem , Erpe , Erwetegem , St-Lievens-Essche , Gijzegem , Godveerdegem , Goefferdinge
1709 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. Vernée, Mr. L.G. (bewerker) 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem Wetboeken, grondwet
3829 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle wet vogel 1936 fauna flora
3444 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam Westerscheldetunnel en de Kiltunnel en de brug bij Tiel
116 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een tracé te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden Hulst Westerscheldetunnel
237 Des graven stroom Meijers, E. M. 1940 N. V. Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij Amsterdam Westerschelde, recht,
543 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg westerschelde, geschiedenis
3263 De zin van de Westerschelde Wolterbeek e.a. 1996 Provincie Zeeland Middelburg westerschelde, economie , natuur

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4092