Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 28 Resultaten 751 - 900 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3226 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 4 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4250 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 1993 Rijksarchief Antwerpen
2203 Gezinshoofden en hun beroepen rond 1920 in de voormalige gemeenten Vrienden Archief Hulst 2007 Gemeentearchief Hulst
2715 Sporen van het oude Zeeland in de luwte van een nieuwe tijd Rothuizen, William 2006 Uitgeverij Aprilis Zaltbommel
3227 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 5 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3483 Toekomst voor het verleden 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3739 Zeeland in 1982 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
4251 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 1996 Rijksarchief Antwerpen
2204 Hantbouck Van Der Cipiragie Der Stede Hulst Ende Hulsterambacht 1582 Waal, A. de (transcr) 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst
2460 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
2205 Parochie van H. maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
3485 Het water en wij Feenstra, R. 0 Rijkspostspaarbank
4253 De loop van de Sschelde Denucé, J. 0 Veritas Antwerpen
670 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl1 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
3486 Zuiderzeewerken en deltaplan 0 Stichting Onderwijsinstellingen s-Gravenhage
671 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlandse Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Hengst P. den en Zoon Amsterdam
927 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
2207 De kapel van onze lieve vrouw ter eecken te Kapellebrug Everaard, J.A. 1934 Sint-jansteen
2719 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
928 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
2720 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 2 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1983 Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Zld Kapelle
3232 De Godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, enz 1832 Eduard van Wees Breda
3488 Burgerschap en burgerzin Rengelink, J.W. & I. Mug 0 Dico Amsterdam
929 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1185 Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd Scheltema, J.H. 1885 E.J. Brill Leiden
1697 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer, een genealogie Meijer, P.H.E.M. de 1991 Leiden
3745 Gedenkboek. Zending der geref. Kerken van Zeeland, Noord-Brabant em Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937 A.C.Heij (Voorzitter) 1937
162 Terneuzen, verbeeld je Blaeij. P. de 1992 Bareman
930 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1442 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Kalf, Jan 1906
1698 Hulsterambacht. Penningkohieren 1570-1580 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging
3490 Zeeuwen en de VOC Roos, Doeke 1987 Stichting VOC publicaties Middelburg
3746 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
4258 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
931 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
2723 Natuurtochten in Nederland 5 Zeeland van Laake, pieter-Paul 2003 Het 7 dal
4259 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
676 Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe pendant le XVI-me siècle, accompagnée de pièces justificatives, inidites Altmeyer, J.J. 1840 Bruxelles
932 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
3236 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
1701 De weesboeken van Hulst Nijenhuis, H.D. en geneal. werkgr. Z.VL. 1987
1957 Zeeuwse koks werken met zeewier Reems, Rien van 1995 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
3237 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3749 Kerkepad '92 0 NCRV
166 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
934 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.1 Groen van Prinsterer, G. 1852 Höveker, H. Amsterdam
423 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 Axel
935 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.2 Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
4007 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 84 meerdere 2017 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
680 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
3240 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3496 Het evangelie van Judas in een verzeeuwste bewerkienge Kousemaker, J. 1983 Den Boer Middelburg
3752 Een leven in woorden. J.H. van dale schoolmeester - archivaris - taalkundige Van Driel, Lo 2003 Walburg pers Zutphen
4008 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 81 meerdere 2014 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
681 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
2729 Van terp tot Gouden delta Lingsma, J.S. 1970 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
3241 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december 1829 P.-J. Hanico Mechelen
3497 De democratie gewogen Kok, G.A. de 1986 Ad Donker Rotterdam
3753 Kroniek van Catharina Lensen-Faas (1860-1938) te Hoofdplaat van den Broeke, Leon (red.) 2008 Bareman Grafische bedrijven Terneuzen
682 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
1962 De bodem van Zeeland Sluys, P. van der, G.G.L. Steur en I.Ovaa 1965 Wageningen
2730 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Bosch & Keuning nv Baarn
3242 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, tweede deel, behelzende de dry maenden april, mey en juny 1827 P.-J. Hanico Mechelen
3754 Korte levensbeschrijving van Franse broeders vd Christelijke scholen die gewerkt hebben in Sluis Dobbelaer, G 1996
683 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
3499 Van ruigte tot bloemenzee Visser, Marjolein (samenst.) 2006 Provincie Zeeland Middelburg
3755 Franse broeders van de Christelijke scholen in Nederland Dobbelaer, G. 0
172 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke
684 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
2732 Zeeland op jaren '70 - '80 Cijsouw, Kees e.a. 1980 Den Boer Middelburg
3500 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. Sociale zorg van Leeuwen, M.H.D. 1994 Walburg Pers Zutphen
3756 75 jaar Voetbalvereniging SV Oostburg van de Voorde, A. e.a. (red.) 2002 SV Oostburg Oostburg
4012 De boer zonder god Eeekhout, Jan, H. 1933 U.M. Holland Amsterdam
685 Het Bisdom Terwaan, van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw Werveke, Hans van 1924 vanderpoorten & co Gent, Parijs
941 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 1 Blok, P.J. 1892 J.B. Wolters Groningen
2477 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
3501 Zeeland. Landelijk Nederland in kaart deel 10 redactieteam 1996 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
4013 Catalogus van de landbouwtentoonstelling te Hulst te houden op 3-4-5-6 en 7 september 1927 Kring Hulst van den N.C.B. 0 Firma P.J. van de Sande Ter Neuzen
430 Kerkelijk leven in Hoek (Zld) 1590-1840 Wesseling, J. 1952 D. H. Littooij Terneuzen
686 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 1 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
942 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 2 Blok, P.J. 1893 J.B. Wolters Groningen
1454 Moerbeke-Waas. Een evolutie in het noorden van Moerbeke, d. 1: De Moeren... Hesters, P. 2009 Heemkundige Kring Moerbeke-Waas
2478 90 jaar Cerestar. Over verbondenheid, vermaling en vooruitgang. Bourgondien, Karel (eindred.) 2002 Cerestar Benelux Sas van Gent
2990 de Ledeboerianen, een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 Florijn, H. 1991 Den Hertogh bv Houten
3758 25 jaar planologie in Zeeland Verburg, M.C. e.a. (red.) 1968 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
175 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis
687 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 2 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
1967 In Zeeuws licht gevangen; fotografie in Middelburg 1842 - 1870 Verburg, Adrie en Josephine van Bennekom 1994 Stichting zeeuwse katernen Middelburg
2479 van café naar café 1956-2000 Fermont, Ed 2000 Uitgeverij 'de Eecloonaar' Eeklo
2735 Het Zeeland boek Sijnke, Peter 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
3759 Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 Heyning, Cathy & Gerrit van Herwijnen 2004 Grote Zeeuwse Katernen Middelburg
4015 stedelijke strukturen in historisch perspektief Rottier H.C.E.M. Dr. 1974 Hulst
1712 Wetboek Napoleon 1810 Johannes Allart Amsterdam
1968 Middelburg in woeling en strijd (rondom 1787) Sijnke, P.W. 1984
2224 Doorken Triest en andere verhalen uit het Land van Hulst Steijns, Ed 1991 Van Geyt productions Hulst
2736 De knagende worm. Uit de papieren van Jacobus Nachtegaal Faro, Isaac 1964 Em. Querido's Uitgeverij nv Amsterdam
2992 Van Capitulatie tot capitulatie van Hilten, D.A. 1949 A.W. Sijthoff's uitgeversmij Leiden
3760 Uit bewogen tijden J. Stoorvogel - Tydeman 1946
177 Hoek bij de tijd Robesin. J.C. 1975 Duerinck-Krachten
1969 De Vlissingse Sociaaldemocratie en de werkeloosheid in de jaren dertig Kort, A.L. 1986
2225 n klutsken roapelingen Steijns, Ed 1987 St. Kath Opneb Bib OZVl Hulst
2737 Zeeland gooit zijn grenzen dicht Adriaansen, Martien 2004 Uitgever 'De Haard' Heinkenszand
2993 Onze Landbouw Diepenhorst, P.A. 1933 J.H. Kok nv Kampen
178 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele
1970 Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487 - 1987 Uil, H. m.m.v. J.A.Klompe 1987 Komitee 500 jaar Sint Philipsland en auteurs Sint Philipsland
3506 De Westerschelde. Erfdeel van het Zeeuwse Landschap 1967 Contactcom. Nat. En Landsch. Bes. Amsterdam
3762 Saksisch bloed door Vlaamse aderen Van Roeyen, Rosita 2015 Uitg. Van de Berg Almere
1203 Antwerp Drawings and Prints, 16th-17th centuries 1976
2227 Zeeuws-Vlaanderen uitgelicht Jansen, Jan e.a. 2008 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
2739 Structuurplan binnenstad terneuzen 1978 1978 Kuiper Compagnons Rotterdam
2995 Landbouw en landbouwkrediet 1898-1948 van Campen, Ph.C.M. 1949 Coop. Centrale Boerenleenbank Eindhoven
1204 Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. 1980 Antwerpen
2228 Pennestreek. Zeeuwsch-Vlaanderen van Grieken, Jos H & Andreas Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Z-Vl Terneuzen
2740 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
2741 Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd. Waalewijn, A. 1990 SDU-uitgeverij s-Gravenhage
2997 Winston Churchill als Kolonel Warden 1 van Ginkel, J. 0 Elsevier Pockets Amsterdam
3509 Op Stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Franken, Toon 2004 Provincie Zeeland Middelburg
4277 Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 1943 Wolters Groningen
2486 Het Groot Eiland Centraal Buise, M.A. 1977 De Steltkluut
3766 Met de Rug naar de Zee Van Driel, Lo 2010 Heemk kring West ZVl Aardenburg
183 Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd. Romeinse tijd. Middeleeuwen) Trimpe Burger. J.A. 1967 Walburg Pers
4023 Jaarboekje voor de Boogschutterijen, in het Koninkrijk der Nederlanden, voor 1847 Mast, A. van der 1846 Mast, A. van der Gorinchem
184 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent
696 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Coutumes de la Ville de Gand. Gheldof, A.E. 1869 Bruxelles
952 Histoire de Belgique deel II Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
2488 Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 50 jaar 1953-2003 Terugblik op een halve eeuw "t muziek van de Graauw" 0 Jubileumboek
2744 Zeeland Kramer, Jaap & Theo kampa 1976 De Boer Maritiem Utrecht
3512 Van veldwachters, kapers, stormen en regenten van den Aarssen, Ben e.a. (red.) 2005 Heemk. Kring Stad en Land van Tholen Tholen
185 Op Molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Ouweneel, Hans, I. J. Herman, A. A. Vonk 2001 Hanova Media Productions Noordhoek
441 De Kerkhervorming in Vlaanderen deel 1 en 2 Jansen, H.Q. 1868 Swaan Arnhem
2233 Beelden uit het Industrieel verleden van de Kanaalzone Scholten, W.H.P. 1990 De Koperen Tuin Goes
3001 Uit het rijke Roomsche Leven van der Plas, M. 0 De Fontein Utrecht
3513 Zeeland in de oorlog 1940-1945 Visser, Tine & Ar. Visser 1985 Pitman / Fanoy Boeken Goes/Middelburg
4025 Appeltjes van het Meetjesland Jaarboek nr.48 Stuij P.W. 1997
186 Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie. Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
3514 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
4026 Een rijke horizont Eggermont, J.L. 0 Het Thijmfonds Den haag
4282 Geschiedenis van Vlaanderen dl.1 Roosbroeck, R. 1936 Joost van den Vondel Amsterdam
699 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, Tome VIII Berten, D. 1903 J. Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
2235 Geschiedenis van de oostelijke Rijkswaterleiding Jonge, J.L.J. de 1970 J. de Jonge Terneuzen
2747 Dagboek van een waterbouwer 1944-1986 Becu, L. e.a. 0 Den Boer Middelburg
3004 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
4284 Geschiedenis van Vlaanderen dl. 2 Roosbroeck, R. 1937 Joost van den Vondel Amsterdam
957 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Vanrijckegem-Hovaere Gent
1725 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3261 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 4: Karakter Pauw, Tineke de & Magda Devos 2005 Universiteit Gent Gent
4285 Geschiedenis van Vlaanderen dl. 3 Roosbroeck, R. 1938 Joost van den Vondel Amsterdam
190 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J.H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg

Pagina 6 van 28 Resultaten 751 - 900 van 4170