Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 28 Resultaten 751 - 900 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
957 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Vanrijckegem-Hovaere Gent
3261 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 4: Karakter Pauw, Tineke de & Magda Devos 2005 Universiteit Gent Gent
4285 Geschiedenis van Vlaanderen dl. 3 Roosbroeck, R. 1938 Joost van den Vondel Amsterdam
190 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J.H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
446 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
2750 De deltawerken techniek, politiek, achtergronden Haan, Hilde de & Ids Haagsma 1984 Waltman Delft
703 Chronijcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
2495 Kunst kunst kunst route 1997 gemeente Axel Axel
4287 Beeldhouwkunst van deze eeuw dl.9 Hammacher, A.M. 1955 Contact Amsterdam
2752 Een broeinest der anarchie (thesis) Altena, Bert 1989 Bert Altena Amsterdam
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
1985 Parochies en Hervormde Gemeenten in het land van Hulst, 1645-1988. Prinsen A. en de Bakker J. 2008 Gemeentearchief Hulst
2241 De Antieke beschavingen in hoofdlijnen Croon, J.H. & A.R.A. van Aken 1981 Elsevier Amsterdam
3009 The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1994 Kluwer Academic Publishers Dordrecht
450 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, Bijeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 1852 Gent
1730 Inventaris van het archief van het Ambacht Assenede. Schoups, I. 1980 Algemeen rijksarchief Brussel
2242 Werken aan de toekomst 100 jaar 1892-1992. De economische ontwikkeling van Z-Vl van der Houwen, Paula 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
2498 Alles over de gemeente Axel in 1985 1985 Gemeente Axel Axel
1475 Cadsandria, Jaarboekje Bronswijk A.J 1854 Gebrs Milborn Middelburg
1731 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Brussel
2243 Mijlpalen. Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra 2004 Dethon terneuzen
2755 Kijkatlas van Zeeland Roy van Zuydewijn, Noortje de 1983 Van Holkema & Warendorf Bussum
452 Lettres adressées par Maximiliaen I, Archiduc dÁutriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gandet équelques autres personages Divers 1477
964 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
1988 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628?) Warlop E. 1989 Evergem-Ertvelde
2500 …..tot een naam en tot een lof ….. Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor 100 jaren; doleantie voor 50 jaren 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
4292 Geschiedenis der confiscatie in Nederland Iterson, W. van 1957 Vroede de Utrecht
453 Mémoire Statistique du département de l'Escaut par Dr. Paul Deprez Failpoult, M., préfet de ce département. 1960 Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde Gent
965 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
3525 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. I Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1986 Uitgeversmij. De Stem Terneuzen
4037 Bronswijk's Jaarboekje 1939 1939
966 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
1990 Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen Verhulst, Adriaan 1995 Vanmelle Gent
2246 De ramp anoniem 1953 Ver. Ter bevordering van de belangen der boekhandels Amsterdam
3014 Kringalmanak van de N.C.B. 1963 1963 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
3526 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. II Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1988 Uitgeversmij. De Stem Breda
4038 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor 1855 Bronswijk A.J 1854 Altorffer J.C.&W Middelburg
967 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
3527 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. III Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1996 Uitgeversmij. De Stem Terneuzen
968 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
1736 Rotterdam Papers V. Landschap en bewoning rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde. Trierum, M.C. van en H.E. Henkes 1986 Rotterdam
3528 Handboek voor de soldaat 1976 Koninklijke Landmacht
4040 Cadsandria zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856 Bronswijk A.J 1856 Altorffer J.C.&W Middelburg
969 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
1737 Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986 Bult, E.J. en D.P. Hallewas 1987 Delft
2249 Zeeuws Vaanderen. "Achterhoek aan den overkant" Vries, Theo de 1958 AO-reeks 718 / Stichting IVIO Amsterdam
2761 Het dikke bijnamen boek Zeeuws-Vlaanderen Deij, Frank & Joke Naughton 2009 Frank Deij Communicatie Axel
3018 Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van der Have Mol, J.J. 2002 Familiestichting van der have Kapelle
3530 Gemeenten gewesten provincie van der Weel, J.J. 0 KZGW Middelburg
3786 Marien, mijn vader. Zijn laatste jaar Kegel, Sonja 1996
971 Van voorouders en tijdgenoten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
3019 Het geslacht Alvarez en Dees Dees, D. sr 1994 D. Dees Breda
3787 Genealogie van de familie Sponselee Bakker-van Dorsselaer, Jacqueline de e.a. 1994 Hulst
4043 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het jaar 1857 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
204 Tentoonstelling Oproer en protest Zeven Zeeuwse voorbeelden. 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg
716 Dagboek der Gentsche collatie, bevattende een nauwkeurig verhael van de gebeuretenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen van de jaren 1446 tot 1515 Schayes, A.G.B. 1842 Gent/Rotterdam
1740 Nieuw gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: introductie en bibliografie Dalen, Juur. A. van en Willem Boon 1986 Rotterdam
2252 Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland Elshout, J.M. 1879 T. Horneer Gorinchem
3020 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu 's-Gravenzande
3788 van Badhuis tot Boulevard. Geschiedenis Cadzand-Bad en haar ondernemers sinds het prille begin in 1866 Lijser, Peter J.L. de 2008 Stichting EBB Breskens
1741 Zeeuwse Historische Bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739. Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland
2509 Jubileumboek 90 jaar voetbalvereniging "Axel" 1911-2001 Naeye, Jurgen e.a. 2001 VV Axel Axel
3021 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu s-Gravenzande
4045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1858 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
2254 In kort bestek. Vaderlandse geschiedenis voor het vijfde leerjaar der R.-K lagere scholen Hof, G. 0 Jacob Dijkstra Groningen
3022 Het Centraal Bureau een cooperatief krachtenveld in de Nederlandse Landbouw 1899-1949 van Stuijvenberg, J.H. 1949 Centraal Bureau Rotterdam
3790 Bresjes 500 jaar Boersma, Suzan (red.) 2010 500 jaar Breskens Breskens
207 Het Zeelandgevoel Amicis, E. de, Ton Anbeek, Charles de Coster e.a. 1993 De Koperen Tuin Goes
2255 Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland Best, P. 1924 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
3023 Het schaap, anders bekeken Roover, Frank de 1988 Kiboekki-uitgave Kalmthout
3279 Zeeuwse historische bronnen tbv het genealogisch onderzoek Nijenhuis, H.D. 0 St. Genealogisch Centrum Zld Goes
3535 Kleine cultuurhistorische elementen. Over het herstel er van Aernoudts, Theo e.a. 2004 Stichting Landschapsbeheer Zld Goes
2256 Jaarverslag 1921 en 1922 van den Dioc. R.K. Vrouwenbond in het bisdom Breda 1922 J.W. Leijten Dongen
2512 Zeeuwen in Indie 1920-1949, geplaatst in een algemeen historisch kader Van Hoecke, E.A.A. 2005 OHK DVA Hulst
3024 25 jaar Landbouwcentrum Zeeland 1961-1986 Krijger, R. & L. van Popering (red) 1986 Landbouwcentrum Goes
4048 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1859 Bronswijk A.J 1859 A.J.Bronswijk Schoondijke
721 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de 1839 Brussel/Leipzig
2001 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Onderwijs - Religieus leven - Politieke geschiedenis van de 19e eeuw verschillende o.l.v. Gustaaf Asaert 1988 Gemeentebestuur van Beveren Beveren
2513 De stichting in't zilver 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
2770 Groene Ambachten. Ontmoetingen met buitenmensen Steltman, Piet & Jan van de Kam 1980 Het Spectrum Utrecht
3026 Sporen in de tijd. 25 jaar transvemij. 1962-1987 Vogelesang, Hans 1987 Onderl. Waarborgmij Transvemij Hoogeveen
211 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A., I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1491 Met een kus van liefde. Brieven van Isaac Benteijn, landbouwer op Scherpbier 1779-1794 Bauwens, A.R. en I.H.J. Poisonnier 2009 Heemkundige kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
2003 Jan, Jacques en Frans Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) Duverger, E. 1960 Gent
2771 Ik weet nog hoe het was. Dorpen in Vlaanderen Struye, Johan 1978 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3283 Langs Zeeuwse monumenten Lussanet de la Sablonière, H. de 1969 G.W. den Boer Middelburg
3795 De gouden delta 2 Gysels, H. e.a. 1975 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
4051 Aurora Jaarboekjen voor 1867 Laarman J.H. 1867 J.H.Laarman Amsterdam
1492 Dit is Zeeuws-Vlaanderen! anoniem 2009 Zeeuwsvlaamse gemeenten
2004 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, Warlop, Maddens e.a. 1990 Lannoo Tielt
213 West-Zeeuws-Vlaanderen 1940, episoden uit een emotievolle tijd Vooren, Georges van 1991 Van Geyt Hulst
2261 Dertig jaar PZC Herinnering Verwachting Werkelijkheid Kok de, G.A. 1978 Den Boer Middelburg Middelburg
2517 Zwartboek over het provinciale en het nationale beleid tot realisatie van de vaste oeververbinding over de Westerschelde van Eeden, G.J.J. 2005 uitg G. van Eeden Hulst
3029 Crijn Dees 1765 Maria Dieleman Dees, Kr. Sr & D. sr 1989 Dees Breda
3285 Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland van der Krogt, M.R. 2000 Europese bibliotheek Zaltbommel
4053 Aurora jaarboekjen voor 1861 Kruseman A.C. 1861 Kruseman A.C. Haarlem
214 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
2006 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. 1973 Beveren
2518 Het eerste Ijzeren Gordijn? Vanneste, A. 0 A. Vanneste Antwerpen
2774 Oog in oog met Zeeland Peters, Christ 1993 Van Geyt Productions Hulst
3030 De Hullu's in Nederland Hullu, H. de 1986 H. de Hullu s-Gravenzande
3286 150 reddingsjaren Gooijer, A.C. de 1974 KNZRRM & KZHMRD Amsterdam
4054 Aurora jaarboekje voor 1860 van den Bergh L.F. 1860 A.C.Kruseman Haarlem
215 Zeeuwse molens Staat, W. , Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (NRI) 0 Stichting Natuur-en recreatieinformatie Middelburg
727 Un Hôpital du Moyen âge et une abbye y annexée. La Biloke de Gand. Etude archéologique. Puyvelde, L. van 1925 Gand/Paris
3287 Politiewerk mensenwerk. Een boekje over de Ned. Politie Peters, Kees e.a. (red.) 1991 Sypro Media Zutphen
2008 Verrebroek , broek aan de Verre, 1141-1991 . Jonckheere J.P., de, Hoogewijs E., e.a. 1991 Verrebroek
3032 Genealogie Waterschoot (van) anoniem 2000
1753 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
3033 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
218 Zeeland bestaat niet ! 15 jaar Koen & Harm Jonge, Cor de, Jan van Damme, Ernst Jan Rozendaal 2004 Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
2522 Kroniek van Nederland Aarsbergen, A. e.a. 1987 Agon Elsevier Amsterdam
3034 Het geslacht Van Haelst in Zuiddorpe. Bijlagen Van Haelst, Guy 1999 Guy van Haelst Mechelen (B)
3802 Afsluiting der Zeegaten. No 4 Bruggeman, A.G. & F.P. Mesu 1954 Ned. Ver. Voor landaanwinning Meppel
2267 Korte geschiedenis des vaderlands 1891 R.K. Jongens-Weeshuis Tilburg
2523 Kroniek van de 20ste eeuw Aarsbergen, A. e.a. 1985 Elsevier Amsterdam
2524 Tussen afsluitdammen en deltadijken. 4 Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom vlissingen
3036 Landbouwmuseum 1000 stoomwielen Ide, Achiel 1996 landbouwmuseum Zwevezele
3804 Mooi Zeeland 1934 VVV Zeeland Middelburg
477 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 5-6 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1867 Gent
3037 Van verzamelplant tot kultuurgewas Rekkers, Harry (red.) 1985 Cehave nv Veghel
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
2783 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met d ekernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij bareman Terneuzen
3807 Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het KZGW Meijer, A.C. e.a. (red.) 1994 KZGW Middelburg
2528 Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel Monnich, C.W. (hoofdred.) 1955 Elsevier Amsterdam
225 Schatten in de bodem! Zeeuwse muntvondsten Toussaint, Iris, van Ginkel, Evert. 1992 De Koperen Tuin Goes
1505 Het Streekdrachtenboek Brunsting, A. en H. van Zuthem 2007 Waanders Zwolle
3553 De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water Duursma, E.K. e.a. 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
738 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
2530 Onze vaderlandse geschiedenis Jansma, Klaas e.a. (red.) 1987 Inter-Combi van Seijen Leeuwarden
3042 Landbouw in stroomversnelling. Structuurnota over de Zeeuwse Landbouw 1971 Prov. Raad vd Bedrijfsontw. In de landbouw in Zeeland
3810 Sociale onrust in Zeeland 1845-1846 Kroes, Paul 1987 Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zld Middelburg
227 Op Molenpad in Zeeland-Noord, Tholen en Sint Philipsland, Schouwen-Duivenland, Walcheren. Ouweneel , Hans , m.m.v. E. Haak... 2000 Hanova Media Productions Noordhoek
995 De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot, L. 1944 Boekuil en Karveel Antwerpen
2531 10.000 jaar geschiedenis der nederlanden Jansma, Klaas e.a. (red.) 0 M.A. van Seijen Leeuwarden
3043 Landbouw nu. Een kijkje op het platteland van de Gevel, Jack & Theo van Loon 1987 Noordbrabantse Chr. Boerenb. Tilburg
3299 Codenaam 'Nelly'. Britse Radareenheden op Walcheren en in Vlaanderen. Verdediging van de Scheldemonding, dec 1944 - mei 1945 Crucq, Paul M. 2004 ADZ bv Vlissingen
3555 Het woord in beeld Mönnich, C.W. & M. van der Plas 1977 Ten Have Baarn
2788 Het Nederlands malend korenmolen boek Gunneweg, Jos e.a. 1996 Het amb. Korenmolenaarsgide
3044 De trekpaardenfokkerij in Nederland Labouchere, P.C. 0
3556 Zeeland vanuit de lucht AvWK comm, Klaassen E. e.a. 2011 Sky Pictures Fotografie Arnemuiden
4068 De Abdij van Boudelo 0 Sint Niklaas
2789 Op de grens van zout en zoet van de Kam, Jan & Wim Wolff 1972 Ploegsma AmsterdaM
3557 Langs oude en nieuwe wegen Besselaar, Herman 1980 Kosmos Amsterdam
3813 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, archieven en musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Universiteit Gent Gent
2022 De Boudelo abdij. archeologisch onderzocht Belie A., de, Oost T., de 2001 Gent/St-Niklaas
2278 25 jaar zwemclub de honte 2001 ZC de Honte Kloosterzande
2023 Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen David, Rafaël 1997 VZW Parochiale werken Klein Sinaai
3303 Nederlandse monumenten in beeld Elzenga, E. 1975 Boch & Keuning bv Baarn

Pagina 6 van 28 Resultaten 751 - 900 van 4092