Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 32 van 32 Resultaten 4651 - 4788 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1724 B009 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement Voort van der Kleij, J.J. van der 1983 Martinus Nijhoff Leiden / Antwerpen
4067 B024 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas
3173 B053 Monte Cassino De Pyrrus-overwinning Graham, D. 1991 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4240 B076 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau
2851 B501 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo
3836 B182 Zeeuw in Zaaizaden Geuze, M.A. e.a. 1984 Suiker Unie U.A. Breda
3145 B231 Zangbundel verzameld door Joh. de Heer 1928 Joh. De Heer & Zn. Rotterdam
3097 B273 Zang voor demonstraties en meetings . 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
4867 B328 tiental kinderliedjes Marée, P. et al. 1935 Algemeene Vereeniging "Radio Omroep " Amsterdam
3096 B273 Cantecleer Zangbundeltje . 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3101 B251 Looft de heer. Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering onbekend 1971 Gooi en sticht n.v. Hilversum
3120 B031 Volkszang op de school. l Ned. Vereeniging voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3127 B269 Zangbundel anoniem 0 G. de Mul Sas van Gent
2497 B048 Zeden en gewoontes uit grootmoeders tijd in Zeeuws-Vl. Rietveld, Wilma e.a. 1990 Ter Schorre Terneuzen
3184 B308 Zeehengelatlas voor zeeuwse delta en belgische kust van Heugten, Cor 0 L.J.Veen's Uitgeversmij N.V. Amsterdam
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg
3382 B343 Schetsen uit Zeeland. Herdruk uitgave 1875 Coster, Charles de 1979 Merlijn Middelburg
603 B067 Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende-eeuwse Zeeuws geneesheer Hoorn, C.M. van 1978 Duerinck-Krachten Kloosterzande
4261 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 2 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4262 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 3 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4263 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 4 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4264 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 5 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4265 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 6 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4266 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 7 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4267 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 8 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
2732 B193 Zeeland op jaren '70 - '80 Cijsouw, Kees et al. 1980 Den Boer Middelburg
4268 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 9 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4269 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 10 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4270 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 11 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4271 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 12 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4272 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 13 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4273 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 14 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4274 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 15 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4275 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 16 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4276 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 17 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4278 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 18 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
3273 B093 Het zijn de kleine dingen … Kleine landschapselementen in Zeeland anoniem 1990 Provincie Zeeland Middelburg
229 B270 Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw. Slager, Kees 1997 De Koperen Tuin Goes
3278 B255 Meedenken in de Delta. De geschiedenis van het Interkerkelijk Deltaberaad Schaap, Hermien 0 Prov. Raad van kerken in Zld Middelburg
1948 B320 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg
2845 B177 Thuis in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2008 Terra Lannoo Tielt
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
3327 B307 Zeeland and the churches. Religion and society in the Province of Zeeland in the Nineteenth Century Wintie, Michael 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
4228 B143 Neerlands koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland- Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907 Hartman, H.J.G. 1908 J.C. en W. Altorffer Middelburg
3492 B227 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede
219 B055 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg
245 B056 Zeeland in de Vroege Middeleeuwen Polderman, Tiny 2001 provincie Zeeland Middelburg
247 B056 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg
248 B052 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg
249 B068 Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon. Kroese, Karen, Robbert Jan Swiers , Wim van Wijngaarden 2003 provincie Zeeland Middelburg
250 B066 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg
251 B058 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
1537 B113 Het verhaal van Zeeland Kuipers, J.J.B. en R.J. Swiers 2005 Verloren Hilversum
2540 B175 Encyclopedie van Zeeland III Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap 1982 Den Boer Middelburg
3907 B098 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden
3257 B064 Zeeland Antonisse, Rinus et al. 0 Scriptum Publishers Schiedam
1815 B019 Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
1975 B231 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor Zuid- en Noord-Beveland Goes
3272 B067 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900 Bruin, M.P. de 1994 Provincie Zeeland Middelburg
2748 B177 De molens van zeeland van Hoogstraten, M. 1972 G.W. den Boer Middelburg
3435 B236 Monumenten Reisboek van Nederland. deel:Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Roy van Zuydewijn, Noortje de 1991 SDU uitgeverij Amsterdam
2695 B113 Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 Bijl, M. van der 1981 Wolters-Noordhoff Groningen
233 B181 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg
2282 B180 Zeeuws platenboek van den Driest, Frans & Rino Visser 1983 van Pitman Goes
3320 B277 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
3969 B309 Zeeuwse wijsheden Evenhuis, Marco & Will Berg 1999 Verba Hoevelaken
1503 B093 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge
3992 B021 Inspirerend Zeeland. Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal Deijl, A. van der & M. Haas 2008 Den Boer/de Ruiter Vlissingen
3920 B152 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
566 B096 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg
1676 Zeeland 1940-1945.dl. 2 Ham,Gijs van der 1990 Waanders Zwolle
3521 B287 Zeeuws jaartallenboek in prent Christiaansen, C.J. 0 t Zeeuwtje Kapelle
2902 B042 Neerland's Zeemacht in Oorlog Kroese, A. 1944 The Netherlands Publ. Comp. London
3490 B042 Zeeuwen en de VOC Roos, Doeke 1987 Stichting VOC publicaties Middelburg
3968 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2008 Zeeuwsgenootschap
3956 B055 Versteend Verleden Deel I Sponselee, George 2006 Van den Berg Almere, Enschede
226 B088 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes
2711 B316 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes
531 B054 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
575 B305 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
66 B057 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt Ljubljana
92 B270 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst
93 B267 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst
94 B267 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee, G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt productions Hulst
97 B052 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
98 B249 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt Hulst
373 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
2722 B236 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond onbekend
2764 B194 De Hoop Terneuzen 1911-1991 Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 1991 De Hoop Terneuzen
1492 B172 Dit is Zeeuws-Vlaanderen! samenstelling 2009 Zeeuwsvlaamse gemeenten .
1966 B038 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel
546 B064 Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 K. Brand Hulst
3918 B201 De Poelpolder en zuid-Chemie Stichting "Welzijnsraad" 1982 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, Landschap- en milieubescherming Goes
372 B054 Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen Vries, Johan de 1982 Van Aken Terneuzen
89 B064 Die 'goeie' ouwe tijd Vries. Joh. de 1975 Van Aken Terneuzen
529 B021 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
3280 B295 Honderd Zeeuwse families Harthoorn, P.A. 1967 Boekcentrale Naarden
559 B133 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg
1548 B230 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, Ivo van 2007 Zeeuws Archief Middelburg
3290 B050 De Zeeuwse munten Mey, J. de 1969 nv Mismatic Pocket Brussel
1931 B104 Maritiem Zeeland 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld Heijkoop, C. 1988 Den Boer Vlissingen
2097 B132 Meertens over Zeeuwen Meertens P. 1979 Fanoy boeken Middelburg
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert
3523 B287 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Hollandsche. Uitgevers Maatschappij Amsterdam
3540 B230 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum P.K. van Daalen 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
3993 B316 Taal in stad en land Zeeuws van Driel, L. 2004 Sdu Den Haag
3391 B305 De Luitenant-Admirael-Generael. Beknopte levensbeschrijving Michiel Adriaensz de Ruyter Moer van der, A. 2000 Uitgeverij Van Wijnen Franeker
1035 B031 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Jacobus Boter, Jan Le Roy, en Zacharia . Middelburg
4294 B162 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
498 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 4e boek Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
2716 B200 Zenuwarts in Zeeland Petersma, Errit 2004 uitgeverij ADZ Vlissingen
2339 B313 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis diverse 0 Hulst
3469 B038 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen
3255 B053 Silver. Antiques and their values Curtis, Tony (ed.) 1978 Lyle Publications Glenmayne
1008 B017 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2562 B177 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag
1880 B087 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
2490 B345 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge
3833 B288 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg
1820 B132 De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg Kool-Blokland, J.L. 1990 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
239 B236 Zout in Zeeland Geuze, M. A. 1982 M.A. Geuze Wouw/Gapinge
578 B239 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1825 B264 Katholiek Beveland van 1600 - 1738. Kroniek van Claus Barth, A.J., L. van Driel, F.H. de Klerk 1990 Gemeentearchief van Goes Goes
2933 B166 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg
587 B130 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
1865 B055 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
2360 B55 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 Zuiddorpe
3454 B226 Tussen eb en vloed. Nederlands strijd tegen het water Noorddam, B.W. e.a. 1963 NV uitg. W, van Hoeve s-Gravenhage
3578 B344 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal onbekende 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal
3707 B155 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
3919 B174 Zwartenhoek een evaluatie Tombeur, Franklin L.L. 1975 Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen "De Steltkluut" Terneuzen
2504 B230 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel v.d. Maale, Adri 1990 Z.C.K. Axel
3926 B352 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel
3253 B193 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. et al. 0 Toerisme Zwinregio onbekend

Pagina 32 van 32 Resultaten 4651 - 4788 van 4788