Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 28 Resultaten 451 - 600 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3439 Een halve eeuw na de watersnood Scholten, Herman (samenst.) 2003 Baears Publishing Almere
880 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1777 Middelburg
3440 Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit Wiskerke, J.S.G. 1997 Landbouwuniversiteit Wageningen
881 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
2417 De nieuwste geschiedenis Caljé, P.A.J. & J.C. den Hollander 1992 Het Spectrum Utrecht
3185 fietsen en wandelen in het krekengebied van Noord- en Z.-Vl. Gysels, H. e.a. 1986 Uitgeverij Lannoo n.v. Tielt
3441 Zeeland in dit tijdsgewricht Geraets, Hans e.a. (red.) 1985 Stichting Schelde-Rijn Instituut Middelburg
882 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
2418 Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland Hollestelle, Leo & Albert meijer (red.) 2003 Zeeuws Archief Middelburg
3698 100 jaar Christelijk Nationale Schoolver. Immanuel 1882-1982 Geuze, D. 1982 schoolbestuur Chr.N.S. Oostburg
4210 De Oorkonden der Graven van Vlaanderen I diplomatische inleiding Prevenier, Dr. W. 1966 Koninklijke commissie voor geschiedenis Brussel
883 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
2931 Het monumenten boek Loeff, Karel 2002 Waanders Uitgevers Zwolle
3187 Het fort van Breendonk 1971 Raad van Beh. Nat. Gedenkteken van Fort Breendonk Brussel
3443 Verloren land herwonnen Bakker, Piet e.a. 1954 Elseviers weekblad Amsterdam
2420 Nederlands volkslied Pollmann, Jop & Piet Tiggers 0 Uitgeverij De Toorts Hoorn
3188 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
4212 De oorkonden der graven van Vlaanderen II Uitgave Prevenier, Dr. W. 1964 Brussel
3189 Prisma-toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
3445 Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda Versluis, W.G. 1959 K.A.B. Breda
3957 Tvoyage van Mher Joos van Ghistele Zeebout, Ambrosius (door R.J.G.A.A. Gaspar) 1998 Verloren Hilversum
4213 Rapport Deltacommissie Deel 1 Eindverslag en interimadviezen De deltacommissie 0
3702 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel
2423 Een wonderlijk landschap. Buitenlandse schrijvers over Nederland van Zonneveld, Gwynne & Peter 2000 Atrium Alphen ad Rijn
2679 De oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis van Ditzhuyzen, Reinildis 2002 uitgeverij balans
3959 Axels verleden geïllustreerd Door Jan Boeye en Carlo Buijsrogge Boeye, J. en Buijsrogge, C. 1993 Van Geyt Productions Hulst
4215 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960
2424 De Kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in nederland van der Plas, Michel & Jan Roes 1973 Amboboeken Bilthoven
3704 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
3960 Boerenwagens in Nederland 0 Cehave nv Veghel
4216 De oorkonden der graven van Vlaanderen III Prevenier, Dr. W. 1971 Brussel
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
2681 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0
2937 Verhalen voor de kersttijd Vries de, Anne 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3705 Hoe was het op de krant...? Het leven van een journalistenvrouw van de Reepe, Cornélie 2008 Elfproducties Boxtel
4217 Rapport Deltacommissie Deel 3 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging 1960
122 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
634 Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
3706 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
3962 De geschiedenis van de landbouw Cehave 0 Cehave nv Hulst
379 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
2171 Sint Willibrord apostel van brabant 0
3451 Getuige de ramp. De watersnoodramp 1953 in crisisperspectief Rosenthal, U. & G.E.M. Saeijs 2003 Kluwer Alphen ad Rijn
4219 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960
2172 Sint Willibrord apostel van brabant 0
3964 Stad en Land van Philippine 1505-2005 J. Ch. Cornelis 2005 Vereniging tot behoud van de historie van Philippine
4220 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961
637 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Bruxelles
1405 Rekening van Vrederic, rentmeester van al Zeeland 0 Historisch genootschap Utrecht Utrecht
2173 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2429 Gildegids Nederland Olbering, Jos (eindred.) 2008 uitgeverij Celadon Bilthoven
2685 Nicolaas, de duivel en de doden Janssen, Louis 1993 Amboboeken Baarn
3965 Zeelandboek ZL 3 Diverse 1999 Stichting NRI Middelburg
4221 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie
126 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
638 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Bruxelles
2430 Calvijn! Selderhuis, Herman e.a. 2009 Boekcentrum uitgevers
2942 Sentimentele Aardrijkskunde Zeeuwse Mijmeringen Ritter, P.H. e.a. 1974 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Den Haag
3966 Zeelandboek ZL 4 Diverse 2000 Stichting NRI Middelburg
1407 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 0
2431 Tijdperken der voorweereld. De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen Swiers, Robbert Jan 2001 NRI Middelburg
3199 Auschwitz Birkenau informatiegids Smolen, Kazimierz 1996 Staatsmuseum Oswiecim Oswiecim
3455 Het water tot de lippen Dendermonde, max 1958 De bezige bij Amsterdam
3967 Zeelandboek ZL 6 Diverse 2002 Stichting NRI Middelburg
4223 Geschiedenis der zusters van de Bijloke te Gent Walters, J. 1929 Gent
2688 Shell Boerderijengids Zandstra, Evert 1964 Shell Nederland Rotterdam
2944 Landbouwactualiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen 1962 Scheele, J. e.a. 1962 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
3200 De Zeeuwse familie Tack, Tak, de Maret tak 1562 - 2000 Tack, P.D. & H.J. Plankeel 2004 P.J. Tack Leiden
3712 Eede van protestant naar katholiek van Vooren, G.A.C. 1968 Appeltjes vh Meetjesland XIX
2689 Shell Journaal van Nederlandse Scheepvaart Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1972 Shell Nederland Rotterdam
3201 Het geslacht Dijkshoorn 0
3713 De economische ontwikkeling van WZ-Vl 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
4225 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
2690 Shell Journaal van Nederlandse Folklore Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1971 Shell Nederland Rotterdam
3458 Bekijk Zeeland en Zuid-Holland eens anders Huijssoon, Ton 0 M.A. van Seijen Leeuwarden
3714 50 jaar Hervormd Kerkgebouw te Oostburg Bosman, Willem 2001 Herv. Gem. Oostburg-Zuidzande
387 De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe Adriaanse, J. en J.A. Everaard 1936 gemeentebestuur van Sint Jansteen St. Jansteen
2435 Een eeuw vol muziek 100 jr vrijheid eendracht Lamswaarde 1895-1995 Driessche, J. v., e.a. 1995 Duerinck Krachten Kloosterzande
2691 Shell Journaal van Hollands Water Fuchs, J.M. 1970 Shell Nederland Rotterdam
2947 Landbouwactualiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen 1961 Haenen, J.A.H. e.a. 1961 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
3459 Elseviers Groot Antiekboek Dony, F. 1978 Elsevier Nederland B.V. Amsterdam
644 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede 1775 Gendt
2692 Shell Journaal van de Archeologie Knap, G.H. 1969 Shell Nederland Rotterdam
3972 Tussen Korenvelden en Puinhopen. Onderweg met Artsen zonder Grenzen Milliano, Jacques de 1991 uitgeverij Balans / uitgeverij Lannoo Amsterdam/ Tielt
2693 Shell Journaal van de Nederlandse stadspoorten Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1978 Shell Nederland Rotterdam
3461 Erme Job Vos, Hans de 2006 Quidam Heinkenszand
3717 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg van Hinte, J. & W.P. Dezutter 1974 J van hinte Sint-Kruis
1926 Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de 19e en 20e eeuw en van de Zeeuwsche Landbouwmij (1843-1943) Bouman, P.J. 1946 H. Veenman & zonen Wageningen
2182 De geschiedenis van de Camere van Rhetorica "St. Jan ten Steene" 1917-1982 Verstraeten, G. 1982 Camere van Rhetorica St.-Jansteen
2438 100 jaar V.V. Axel, 1911-2011 Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland VOF Axel
2694 Gereformeerd en Evangelisch Dekker, C. 1992 Uitgeversmij J.H. Kok Kampen
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
3718 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Roose, Inge de e.a. 2007 Archeologisch museum Aardenburg Maldegem e.a.
647 Het Land van Waes. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke bevolking in de XIX-e eeuw Thuysbaert, Prosper 1913 Vermant, J. Kortrijk
1671 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Zuid-Nederland Geudeke, P.W. 1990 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen
2439 de Braakman, sinds het afscheid van de zee… Robesin, J.C. 1974 Rekreagieschap de Braakman Terneuzen
3207 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994
3719 Met het oog op de grens. Heden en verleden van de ned.bel grens in West Z-Vl. Bauwens, A.R. e.a. 1992 Museumcommissie Aardenburg
4231 oude rechtsbronnen 0
392 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
3464 Zeeuwse streekwoorden Willemsen, Rinus 2004 Van de berg Almere
3720 Schuiven in de tijd Glashouwer, J.W, e.a. 2000 Kerk en Israël Zeeland Middelburg
393 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Kloosterzande
1673 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
2953 Landbouwgids 1954 1958 Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf Den Haag
1162 Sceaux et armoiries des villes, communes , échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre ancienne et moderne Ghellinck Vaernewijkck, vicomte de 1935 Brouwer, D. Paris
2186 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
3210 350 jaar van Kemseke 1650 - 2000 van Kemseke, Tonny 2000 T van Kemseke Hulst
1675 De aardbol. Zeeland Oosterzee, H.M.C. van 0
2699 Een tevreden natie. Nederland van 1945 tot nu van Rossem, Maarten e.a. 1993 Tirion Baarn
3211 En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede Wereldoorlog Van Remoortere, Julien 1980 Helios NV Antwerpen
4235 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl.3 Noord Brabandsche deel Krüger, J.P. 0 Juten, J.A.G. Bergen op Zoom
3212 Bericht van de tweede wereldoorlog band 6 Paape, A.H. e.a. (red.) 1971 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
3724 Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
3980 De Vier Ambachten Zelzate 1 mei 1992 Br. Eugeen Geysen 1992 De Vier Ambachten Zelzate
4236 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl.4 Noord-Brabandsche deel Krüger, J.P. 0 Juten, J.A.G. Bergen op Zoom
141 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E.. H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten
3213 Bericht van de tweede wereldoorlog band 5 Paape, A.H. e.a. (red.) 1971 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
3725 Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
1166 Emblemata heroica of de Medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Met Konstplaaten versierd Smids, Lud. M.D. 1712 Amsterdam
2190 Beoostenblijbenoordenpolder 350 jaar anoniem 2004 St. 350 jaar Bossenblie Axel
3726 Door de ogen van Huizinga Bruin de, M.P. e.a. 1993 Stichting NRI Middelburg
1167 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne Serrure, C. P. 1847 Gand
3727 Luchtwachttorens in Nederland Industrieel Erfgoed uit de Koude Oorlog Sakkers, Hans & Johan den Hollander 0 Stichting NRI Middelburg
400 België in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verdeyen, R.W.R. 1920 Nijhoff 's-Gravenhage
1168 Monnaies Obsidionales 1911 Amsterdam
1680 Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II Heim, Bruno Bernard 1980 Uigeverij Helmond Averbode/Helmond
2448 Vant hospitael, chirurgijnen, medicijne doctoren, apothekers ende vroetvrouwen 1580-1860. De gezondheidszorg in Hulst. van Kemseke, Tonny 2006 Tonny van Kemseke Hulst
3216 Bericht van de tweede wereldoorlog band 3 Paape, A.H. e.a. (red.) 1970 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
3472 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2193 Watersnood in oost Zeeuws-Vlaanderen anoniem 1953 Nieuws & Reclameblad Kloosterzande
3217 Bericht van de tweede wereldoorlog band 4 Paape, A.H. e.a. (red.) 1971 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
3729 Natuurlijk West Zeeuws-Vlaanderen Cooijmans, J. (samenst.) 0 A3 Publi Design Oostburg
2706 Bodemschatten Als grondstoffen 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
3730 Een literaire roadtrip Meinderts, Aad 2010 Letterkundig Museum Den Haag
4242 Middelnederlandsch handwoordenboek Verdam, J. 1961 Nijhoff ‘s-Gravenhage
1171 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice versa; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Lion, Roeyer Du 1810 Grangė Antwerpen
2707 Leer mij ze kennen… de Zeeuwen Bree, L.W. de & C.A.L. Kotvis 0 Bikker Boeken Vlissingen
3219 Bericht van de tweede wereldoorlog band 2 Paape, A.H. e.a. (red.) 1970 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
3731 k Za je dát vertelle… Marcus, R.J. 2004 De Koperen Tuin Goes
3220 Bericht van de tweede wereldoorlog band 1 Paape, A.H. e.a. (red.) 1970 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
3221 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 6 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3477 Zeeland en de Zeeuwen in de letterkunde 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
1686 Zeeuwse Historische bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland, 1980
3222 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 7 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3734 zeeuwse monumenten cahiers Jan Adriaan Frederiks Bruin de, M.P. 1974 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
151 De legende van het spookschip De Vliegende Hollander en zijn kapitein Willem Vanderdecken Littooij. A. 1995 A .Meeusen
407 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 Broeck De R. 1961 Meijer Wormerveer
1687 De weesboeken van Axel en de Axeler Ambacht, 1618-1795 Cruyningen P.J. van 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaaderen Leiden
2455 1974 - 1979, 5 jaar gemeenschapscentrum "den Dullaert" 1979 Stichting Den Dullaert Hulst

Pagina 4 van 28 Resultaten 451 - 600 van 4092