Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 30 van 32 Resultaten 4351 - 4500 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
671 B263 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Hengst P. den en Zoon Amsterdam
203 De strijd om de schelde Denis Whitaker & Shelagh Whitaker 1986 Hollandia BV Baarn
1553 B270 Als een God in Zeeland. De mooiste verhalen van... Lampo, H, A.M.G. Schmidt, W. Brakman e.a. 2004 Bruna Utrecht
3675 B200 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur aan de jaren vijftig Blaey, Levien de 2006 uitg. Van de Berg Enschede
2476 B272 Herinneringen aan het Rijke Roomse Leven II Rooms, Ad 1997 Brabants Nieuwsblad Roosendaal
200 B270 Zwieg stille Spruit, Rinus 2008 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
143 B054 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede
4044 B040 Contes de la Fontaine onbekend 1822 Mme Veuve Dabo Parijs
1947 B252 Vijf winters tussen land en water Vryman, Theodoor 1992 Dk Designer Graphics Richmond (Can.)
47 B251 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter Middelburg
3953 B055 Landarbeiders. verhalen om te houden Slager, Kees 1981 Uitgeverij Link Nijmegen
370 B054 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Merlijn Middelburg
1551 B059 Mysteries in Zeeland Adelmund, Martijn.J. 2006 Bruna Utrecht
369 B054 Levensecht. Ware verhalen uit het Zeeuws-Vlaamse Land Wauters, A. 1983 In 't Vosjen Middelburg
371 B054 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg
3126 B191 Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken Stuiveling, G. 1980 De Haan Haarlem
3140 B279 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 2 Doornbosch, Ate (samenst.) 1989 Uitgeverij unipers Amsterdam
1084 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand. deel 2 Duyse, Prudent van 1853 C. Annoot-Braeckman Gand
2548 B273 Het Oude testament . 1954 Uitg. Het Spectrum in opdracht van Sint Willibrordvereniging en de katholieke actie Utrecht/Antwerpen
3933 B199 Saaftinge 1570- verloren 1972- behouden? Onbekend 1972 Stichting Het Zeeuwse Landschap Goes
2728 B230 Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland van der Broecke-de Man, E.J. 1979 Zeeuwse Ver. Dialectonderz. Vlissingen
3198 B270 Liederen van Emiel Hullebroeck Wiggelaar, Harry (bew.) 0 de Standaert Brussel
3193 B270 Klein, klein kleutertje. Versjes van vroeger Hora Adema, W. 1975 uitg. Het Spectrum Utrecht
1771 B310 op 't Oekje. Luctor (pseudoniem A.Wissel) 1980 Terneuzen
3446 B153 Geen risico! Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij nv 1939-1989 Kroes, P.R.M. 1989 Algemene. Zeeuwse verzekerins Mij Middelburg
3250 B193 25 jaar Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 anoniem 1955 OZV Breda
2857 B189 Te goeder Naam en Faam. Vijftig jaar ZLM verzekeringen Seelt, Ben 2001 ZLM Verzekeringen Goes
3079 B234 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel II Van Aerde, Rogier @all 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
2962 De Operatiën van het veldleger en het oostfront van de vesting Holland mei 1940 Hoofddeel III Ministerie van Oorlog 1955 Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf s-Gravenhage
521 B022 Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 Dale, J.M. van 1871 J. C. & W. Altorffer Middelburg
2304 B344 Hulst en de vier ambachten rond 1180. streekmusuem Brand, K.J.J. 1980 OHK De Vier Ambachten Hulst
2565 B093 Landschap uit Balans. De Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609 Kraker, A.M.J. de 1997 Stichting Matrijs Utrecht
504 B021 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0 Ginneken
4279 B125 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel
1538 B018 De Hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen Beylen, Jules van 2007 Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant en SBH Gent
91 B103 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt productions Hulst
3055 B290 Van Oppen. In het spoor van de Vlaams-Zeeuws-Friese van Oppens van Oppen, L.P. & F.W.M. 1997 Pirola 0
595 B275 L'Occupation française à Bruges en 1792 et 1793. Journal contemporain de Jean van Hese Hosten, E. en Eg. I. Strubbe 1931 Bruges/Brugge
323 B029 Histoire de la Flandre, depuis 1566 jusqu'à la paix de Munster F. van der Putte 1842 Collége épiscopal de bruges Brugge
2718 B230 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel
280 B073 De Vlaamsche Kustvlakte, bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs de zee en Honte Waterschoot M.A. 1939 Vonksteen Langemark
3913 Monumentengids Hoflack, Marijke 0 Stichting Vlaams Erfgoed Brussel
4244 B125 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 deel 2a Warnkönig, Leopold August 1836 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4245 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 II B Warnkönig, Leopold August 1837 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4246 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III A Warnkönig, Leopold August 1842 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4256 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III B Warnkönig, Leopold August 1839 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
2609 B077 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
2840 G001 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt
322 B077 Alouden Staet van Vlaenderen vóór- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschryving der Steden, en voor een groot deel der Parochien, gelegen in het oude Graefschap van dien naem Lansens, P. 1841 Drukkery van C. de Moor Brugge
346 B273 Les Chatelains de Flandre, étude d'histoire Constitutionelle Blommaert, W. 1915 La Faculté de Philiosophie et Lettres Gent
4282 B145 Geschiedenis van Vlaanderen deel I Roosbroeck, R. 1936 Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam
4284 B145 Geschiedenis van Vlaanderen deel II Roosbroeck, R. (red.) 1937 uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam
1992 B127 Bydragen tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen Cannaert J.B. 1835 F. en E. Gyselynck Gent
993 B121 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Cab. Celis Gent
1804 B035 De taal van de vlasser. Brouwers, Dr. A.P.J. 1957 Drukkerij gebr. Janssen Nijmegen
117 B019 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst
3038 B018 De vlasnijverheid te St. Jansteen en Koewacht 1900-1965 Baart, Erik 1988 Erik Baart Nijmegen
2041 B139 20 eeuwen vlas in Vlaanderen dewilde Bert 1984 Lannoo Tielt/Bussum
1965 B109 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland Klerk, A.P. de 1969 Rijksdienst Oudheidkundig Onderzoek Amsterdam
3507 B255 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
3822 B344 De legende van het spookschip "De vliegende Hollander" en zijn kapitein Willem Vanderdecken uit Terneuzen Littooij, A. 1995 Ariel Meeusen Terneuzen
3503 B192 Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703) Dienaar van de VOC, en zijn familie Pabbruwe, H.J. 0 Duerinck bv Kloosterzande
2826 B287 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
2365 B313 40 jaar V.V. Vogelwaarde 1945-1985 diverse 1985 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde
3902 SDO Lamswaarde 25 jaar onbekend 1988 onbekend Hontenisse
2394 B174 Driekwart eeuw V.V. Terneuzen (1920-1995) Bogaart, Thérèse e.a. 1995 voetbalvereniging Terneuzen Terneuzen
2461 B344 V.V. Hulsterloo 1965 - 2005 Kindt, Freddy de, e.a. (samenst.) 2005 Vv Hulsterloo Nieuw-Namen
2464 B320 1963-1988 S.D.O. Lamswaarde 25 jaar onbekend 1988 voetbalvereniging S.D.O. Lamswaarde
2482 B220 Rood groen. V.V. Philippine jubileumeditie 40 jaar jong Thans, Willy e.a. (red.) 1995 V.V. Philippine Philippine
3624 B346 Over Barre, Kirre, Koppe en al die andere … Een terugblik op 75 jaar VV Breskens Meijaard, Frans 1995 Voetbalver. Breskens Breskens
2364 B200 v.v. Vogelwaarde 50 jaar jong 1945-1995 Jubileumcommissie 1995 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde
2275 B200 25 jaar veteranen Hontenisse 1966-1991 Jonkheijm, Lucien et.al. 1991 V.V. Hontenisse Kloosterzande
2312 B022 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950 - 1975 Neefs, Rudy 1989 HVV 24 Hulst
2356 B199 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 Onbekend 1970 VV Terneuzen Terneuzen
2372 B196 V.V. Terneuzenze Boys 1949-1989 Jonge, M.D. de, e.a. (samenst.) 1989 vv Terneuzense boys Terneuzen
3829 B012 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
2391 B220 Vogelbestand Bezinkvijvers Suikerunie Sas van Gent van Laere, W. 1978 W. van Laere Westdorpe
1545 Langs de boorden van de Schelde Antonisse, R. 2005 Verse Hoeven Raamsdonksveer
2257 B290 Het jaar rond Franckx, R. 0 Alcedoreeks nr 8 Oostakker
2295 B192 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
2459 B192 De Polsvliet van natuur- naar cultuurlandschap Jansen, M.G.M. 1980 Vogelwacht de steltkluut Hulst
2897 B305 Lapjesproef voor drie zussen. 100 artikelen over volkscultuur in Limburg Indesteege, Luk e.a. 2004 Concentra Media nv Hasselt
2325 B339 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 . 1988 Hava Naguila Vogelwaarde
1445 B235 Jubileumboek Hava Naguila 1968-2008 40 Jaar Hava Naguila Vosveld, O. 0 Boekenbent onbekend
4737 B324 De wetenschap der Volkskunde Vries, Jan de 1941 Uitgevers-maatschappij Elsevier Amsterdam
2793 B110 Jan de Prentenknipper (1798 - 1870) Verhave, Joke & Jan Peter 1993 De Koperen tuin Goes
3091 B270 Nederlands volkslied, 287 Nederlandse liederen en canons Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1971 Uitgeverij De Toorts Heemstede
3154 B314 Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspecten van de marktzanger in Vlaanderen (1750-1950) Top, Stefaan 1985 Lannoo Tielt
3152 B225 Liedjes van lang geleden Winkel, Raphael (samenst.) 1988 Rebo productions Sassenheim
3243 B172 De Jan Plezier. Bonte serie zangzaad Varia 0 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
3244 B172 Het zingende boertje nr. 5 Varia 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
2924 B064 Drie Nederlandse Volksverhalen Kredel, F. & R. van Looij (ill.) 0 The Reader's Digest N.V. Amsterdam
4237 B080 Homines Novi- de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Brood, P. , Nieuwland, P. en L. Zoodsma 1993 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
4017 B019 Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en ....Amsterdam Wijer, van de , H.J. e.a 1968 Bureau voor naamkunde Amsterdam
115 B021 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. ir. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden Hulst
2453 B042 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst
1803 B035 Vrasene int Lant van Waes Cools, Herman et al. 1986 Culturele raad van vrasene Vrasene
445 B122 Zannekin en de Vrijheidstrijd van het Kustland van 1323 tot 1328. Het ontwaken van den nationalen geest in Vlaanderen Pleimon, Naibh. 1928 Lannoo, J. Thielt
3951 B052 Geschiedenis van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge Flipse, J.M. 2001 onbekend Terneuzen
1939 B100 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
3335 B141 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 SNtichting Regionale Geschiedenis beoefening Zeeland Middelburg
2615 B068 Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland Piessens, Chantal & Jessica Prager-Stein 1999 Persdienst Bisdom Breda Breda
2315 B193 50 jaar katholiek vrouwen gilde anoniem 2001 KVG Hulst
3800 B200 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3804 B211 Mooi Zeeland Broeder, D.L. et al. 1934 VVV Zeeland Middelburg
2421 B186 Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914-1918 Lith, Hans van 2006 Uitgeverij Aprilis Zaltbommel
3169 B297 Kwartierstaat van Eric Eugène Celina de Waal Bleyenbergh, J.M. 2009 Han Bleyenbergh Middelburg
1798 B035 Kijk op het Waasland. Smet, Werner 1980 Ten Bos Sint Niklaas
1735 B024 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas
1742 B024 Archeologische Dienst Waasland. intergemeentelijke V.Z.W. Hove, Rudiger van 1988 Archeologische dienst Waasland Sint Niklaas
493 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 21-22 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
3976 B067 Geschiedenis van de parochie Wachtebeke-Overslag en het kerkgebouw Hesters, Paul 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke
4009 B277 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg
2936 B108 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
2581 B236 Leendert van der Weele Wachter van de Zeeuwse stromen Verton, Peter 1999 Verton Publicaties Curaçao Curaçao
3988 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 1 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3989 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 2 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
1874 B019 Een tijdje terug.... De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden Buysrogge, C. en W en Johna Everaart 0 Hulst
3190 B272 Krekenpad. Wandelen door Zeeuws Vlaanderen. trajekt 1 Bergen op Zoom-Sluis LAW 501 Holleman, Jet (eindred.) 1984 Stichting LAW Amsterdam
3182 B239 Een korte historische wandeling De Steede Goedereede 0 Stichting "Stad Goedereede"
585 B038 Wandelingen door Nederland: Noord-Brabant/Zeeland Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2507 B236 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel
1848 B299 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kempers, J..F.M. 1990 Axel
1164 B161 Sceaux armoiries des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 1 Raadt, J. Th. de 1898 Société Belge de Librairie Bruxelles
1165 B161 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 2 Raadt, J. Th. de 1899 Société Belge de Librairie Bruxelles
4293 B152 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
2767 B193 Dorst in de Delta Stuvel, H.J. (eindred.) 1971 WMZ Goes
2259 B294 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht Waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
2785 B190 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg
2817 B188 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 onbekend 1986 Vink, Axel Terneuzen
2529 B050 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2814 B190 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw diverse 1996 Unie van waterschappen Den Haag
2799 B302 Dijkgraaf G.J. de jager: Goed Zeeuws, goed rond Antonisse, Rinus 0 J.Koeman/Zoeteweij Yerseke
3544 B197 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht (1609-1999) Kraker, A. de & W. Bauwens (red.) 2000 Duerinck bv Kloosterzande
3545 B197 Van water tot land. Polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
3546 B197 Het Vrije van Sluis. Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
3455 B103 Het water tot de lippen. wat wij deden via het nationaal rampenfonds Dendermonde, max 1958 De bezige bij Amsterdam
1923 B057 50 jaar geleden 50 jaar verder Februariramp 1953 Antonisse, R. 2003 Uniepers Abcoude
1924 B114 De Ramp. Een reconstructie Slager, Kees 1992 De Koperen Tuin Goes
3984 B236 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 onbekend 1916 onbekend
3990 B239 De Rupelbres te Wintam. De watersnood in Klein-Brabant Meeus, J. 1953 J. Meeus Wintam-Hingene
2749 B197 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
3298 B202 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland onbekend
3306 B152 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
3307 B176 Storm over Nederland Verburg, Go 1978 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3308 B051 Stormvloed 1953 Cornelissen, Henk 1953 Het Boekhuis Antwerpen
3529 B064 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 Keikes, W.H. (samensteller) 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn
1885 B042 Hoe ver het water kwam Vijver, S. van de 2002 Pennevrucht Koewacht
3573 B080 Kees van Dam in de watersnood Verschoor van der Vlis, Nel 1953 La Rivière & Voorhoeve Zwolle

Pagina 30 van 32 Resultaten 4351 - 4500 van 4730