Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 28 van 28 Resultaten 4051 - 4170 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2497 Zeden en gewoontes uit grootmoeders tijd in Zeeuws-Vl. Rietveld, Wilma e.a. 1990 Ter Schorre Terneuzen
3184 Zeehengelatlas voor zeeuwse delta en belgische kust van Heugten, Cor 0 L.J.Veen's Uitgeversmij N.V. Amsterdam
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
1815 Werken met Zeeuwse kaarten, handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
2844 Zeeland in oude kaarten Gittenberger, Franz & Helmuth Weiss 1983 Lannoo Tielt
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg
4261 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 2 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4262 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 3 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4263 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 4 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4264 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 5 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4265 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 6 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4266 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 7 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4267 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 8 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4268 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 9 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4269 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 10 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4270 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 11 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4271 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 12 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4272 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 13 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4273 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 14 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4274 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 15 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4275 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 16 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4276 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 17 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4278 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 18 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
3272 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900 Bruin, M.P. de, e.a 1994 Provincie Zeeland Middelburg
3273 Het zijn de kleine dingen … Kleine landschapselementen in Zeeland anoniem 1990 Provincie Zeeland Middelburg
229 Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw. Slager, Kees 1997 De Koperen Tuin Goes
3278 Meedenken in de Delta. De geschiedenis van het Interkerkelijk Deltaberaad Schaap, Hermien 0 Prov. Raad van kerken in Zld Middelburg
1948 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg
2845 Thuis in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2008 Terra Lannoo Tielt
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
3327 Zeeland and the churches. Religion and society in the Province of Zeeland in the Nineteenth Century Wintie, Michael 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
4228 Neerlands koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland- Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907 Hartman, H.J.G. 1908 J.C. en W. Altorffer Middelburg
3492 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede
219 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg
245 Zeeland in de Vroege Middeleeuwen Polderman, Tiny 2001 provincie Zeeland Middelburg
247 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg
248 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg
249 Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon. Kroese, Karen, Robbert Jan Swiers , Wim van Wijngaarden 2003 provincie Zeeland Middelburg
250 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg
251 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
3907 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden
1975 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor N & Z. Beveland Goes
2748 De molens van zeeland van Hoogstraten, M. 1972 G.W. den Boer Middelburg
233 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg
2282 Zeeuws platenboek van den Driest, Frans & Rino Visser 1983 van Pitman Goes
3320 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
3969 Zeeuwse wijsheden Evenhuis, Marco & Will Berg 1999 Verba Hoevelaken
1503 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge
3920 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
566 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg
1676 Zeeland 1940-1945.dl. 2 Ham,Gijs van der 1990 Waanders Zwolle
3435 Monumentenreisboek van Nederland. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Roy van Zuydewijn, Noortje de 1991 SDU uitgeverij Amsterdam
3521 Zeeuws jaartallenboek in prent Christiaansen, C.J. 0 t Zeeuwtje Kapelle
1537 Het verhaal van Zeeland Kuipers, J.J.B. en R.J. Swiers 2005 Verloren Hilversum
2902 Neerland's Zeemacht in Oorlog Kroese, A. 1944 The Netherlands Publ. Comp. London
1743 Woordenboek der Zeeuwse dialecten Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Elsevier Amsterdam-Brussel
3968 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2008 Zeeuwsgenootschap
369 Levensecht. Ware verhalen uit het Zeeuws-Vlaamse Land Wauters, A. 1983 In 't Vosjen Middelburg
3956 Versteend Verleden Deel I Sponselee, George 2006 Van den Berg Almere, Enschede
371 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg
226 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes
2711 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes
575 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
66 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt Ljubljana
89 Die 'goeie' ouwe tijd Vries. Joh. de 1975 Van Aken Terneuzen
92 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst
93 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst
94 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee, G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt productions Hulst
95 Spoken, duivels en mysteries in Zeeuws-Vlaanderen. Deel 1 Sponselee, George 1994 Van Geyt productions Ljubljana
97 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
98 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt Hulst
373 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
150 100 jaar politie Terneuzen Dooms, Aector 1986 De Stem van oud Terneuzen Terneuzen
2722 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond
2764 De Hoop Terneuzen 1911-1991 Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 1991 De Hoop Terneuzen
1966 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel
3918 De Poelpolder en zuid-Chemie Stichting "Welzijnsraad" 0 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, Landschap- en milieubescherming Goes
372 Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen Vries, Johan de 1982 Van Aken Terneuzen
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
3280 Honderd Zeeuwse families Harthoorn, P.A. 1967 Boekcentrale Naarden
91 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt Hulst
559 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg
1548 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, Ivo van 2007 Zeeuws Archief Middelburg
3290 De Zeeuwse munten Mey, J. de 1969 nv Mismatic Pocket Brussel
1931 Maritiem Zeeland 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld Heijkoop, C. 1988 Den Boer Vlissingen
2097 Meertens over Zeeuwen Meertens P. 1979 Fanoy boeken Middelburg
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert
1971 Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen om de bevrijding. diverse 1994 PZC Vlissingen
3523 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Holl. Uitgeversmij Amsterdam
3540 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
3993 Taal in stad en land Zeeuws van Driel, L. 2004 Sdu Den Haag
3391 De Luitenant-Admirael-Generael. Beknopte levensbeschrijving Michiel Adriaensz de Ruyter Moer van der, A. 2000 Uitgeverij Van Wijnen Franeker
1035 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Middelburg
498 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 4e boek Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
2716 Zenuwarts in Zeeland Petersma, Errit 2004 uitgeverij ADZ Vlissingen
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
3469 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen
3255 Silver. Antiques and their values Curtis, Tony (ed.) 1978 Lyle Publications Glenmayne
1008 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2562 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag
1880 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
2490 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge
3833 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg
1820 De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg Kool-Blokland, J.L. 1990 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
239 Zout in Zeeland Geuze, M. A. 1982 M.A. Geuze Wouw/Gapinge
578 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1825 Katholiek Beveland van 1600 - 1738. Kroniek van Claus Barth, A.J., L. van Driel, F.H. de Klerk 1990 Gemeentearchief van Goes Goes
4160 Dialect op Zuid-Beveland Broecke-de Man, E.J. van den; ea 1985 Van der Peyl-Kruiningen B.V. Vlissingen
2933 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg
587 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
1865 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
2360 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986
3454 Tussen eb en vloed. Nederlandse strijd tegen het water Noorddam, B.W. e.a. 1963 NV uitg. W, van Hoeve s-Gravenhage
3578 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal
3707 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
3919 Zwartenhoek, een evaluatie Tombeur, Franklin L.L. 1975 Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen "De Steltkluut" Terneuzen
2504 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel 1990 Z.C.K. Axel
3926 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel

Pagina 28 van 28 Resultaten 4051 - 4170 van 4170