Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 28 van 32 Resultaten 4051 - 4200 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3999 B041 Reinaart de vos Biegel, Paul 1972 Uitgeversmaatschappij Holland Haarlem
4001 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven
4004 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
4200 B040 De nieuwe taalgids 65e jaargang 1972 , Een nieuwe benadering van de Reinaert Hagtingius, T. 1972 Wolters Noordhoff N.V. Groningen
4154 B036 Der witzige Reineke Fuchs Liebchen Wilfried 1989 Fabel-Verlag Gudrun Liebchen Rhön-Grabfeld/ Kilianshof Germany
2061 B036 Reynaert Ommeganck Hulst 16 sept 1984. Programmaboekje. onbekend 1984 Reynaertstichting Hulst
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2057 B037 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. Sponselee, G. & E. Steijns 2007 Museum De Vier Ambachten Hulst
4151 B037 Reinaart de Vos Jonckheere, Karel 1881 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
4140 B037 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg
1061 B037 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 De Vier Ambachten Hulst
691 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
821 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht, inventaris
820 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
2563 B193 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
2317 B175 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 parochie Groede Oostburg Schoondijke Oostburg
2921 B293 Bijbel onbekend 1930 Nederlands Bijbelgenootschap Amsterdam
2967 B193 Het Mirakel. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder Meester, A. de 1957 Residentie Sint-Victor Oostakker
3745 B291 Gedenkboek. Zending der gereformeerde Kerken van Zeeland, N.-Brabant em Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937 Heij, A.C. (Voorzitter) 1937 Classes drie zuidelijke provincies onbekend
3241 B010 Levens van de voornaemste heyligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december Hanico, P.-J. 1829 A.M.D.G. Mechelen
2281 B293 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
3571 B293 Moet ik dat geloven? Onderdrukking en bevrijding in geloof en kerk Jansen, Wim 1991 Ten Have Baarn
2644 B232 Geloof in Nederland. I Bouwman, Willem et al. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2676 B294 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen
3551 B293 Van rozenkransen, rozenhoedjes en andere katholieke bidsnoeren Mariman, E.C.M. 2002 Mariman Landgraaf
4468 B221 Abbayes et Monastères de Belgique, leur importance et leur rôle dans le développement du pays Michel, Edouard 1923 G. van Oest & Cie Brussel
4486 B237 Baudeloo De abdij en haar refugium in Hulst Danckaert, M.J. 1994 eigen beheer Hulst
3595 B292 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
3754 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Franse broeders van de Christelijke scholen in Nederland Dobbelaer, G 1996 Dobbelaer geen
3755 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Korte levensbeschrijving van Franse broeders van de Christelijke scholen die gewerkt hebben in Sluis Dobbelaer, G. 1996 Dobbelaer onbekend
2564 B240 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932 Ten Hagen's drukkerij en uitgevers-maatschappij. n.v. 's-Gravenhage
2426 B240 Joannes Van Hooydonk 1827-1867 LXXI Melief, P.B.A. 1987 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
4152 B023 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie onbekend 1920 z.p.
555 B051 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht
3150 B201 Van Start naar Staminee. Liederen uit het repertoir van 't kliekske Hartman, Ben & Wilfried Moonen (samenstelling) 1992 Hartman en Moonen Schijndel/Kester
2210 B088 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
1821 B302 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3204 B297 van Deursen - Reunie 14-9-1991 diverse 1991 onbekend
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
3997 B323 Tiecelijn 3 - 2002 Reynardofielen 2002 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
2734 B299 Het Rijksarchief in Zeeland van der Doe, Erik & Lieuwe Zoodsma 1990 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
2781 B228 Technocraten en Bureaucraten. Berkers, Eric 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2859 B188 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Architectura & Natura pers Amsterdam
3428 Genealogie Risseeuw Risseeuw, A.A. 0
2442 B352 Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met weemoed en weerzin Rooms, Ad 2002 Verse Hoeven uitgeverij Raamdonksveer
3168 B298 De familie Roels Bleyenbergh, J.M. 2009 J.M. (Han) Bleyenbergh Middelburg
4026 B046 Een rijke horizont wenkte Eggermont, J.L. 0 Het Thijmfonds Den haag
2892 B153 Vesting in de duinen Lawman, Anthony 1981 Hollandia bv Baarn
3575 B271 Mensen in nood van Rijssel, Jan 1959 Kosmos Amsterdam-Antwerpen
3678 B247 Het lokkende vrije leven Eggermont van J.L. 0 J.H. Gottmer Haarlem
3268 B067 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg
111 B246 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck Kloosterzande
2441 B239 Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met weemoed en weerzin II Rooms, Ad 2004 Verse Hoeven uitgeverij Raamdonksveer
3623 B196 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
3929 B341 De roversbendes van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo
2824 B106 Kneedbaar landschap, kneedbaar volk Andela, Gerrie 2000 THOTH Bussum Bussum
3740 B185 Streekplan Zeeland voorontwerp Provincie Zeeland 1986 Prov. Zeeland Middelburg
3006 B300 Rundvee Maliepaard, C.H.J. e.a. (red.) 1948 uitg. Contact Amsterdam
482 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 23-24 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
2386 B016 Saeftinghe, uit schor en slik Buise, Marc A. 2008 Het Zeeuwse landschap Wilhelminadorp
2387 B016 Gids voor Saeftinghe Buise, Marc & George Sponselee 1987 uitgeverij Duerinck bv Kloosterzande
2392 B220 Themanummer Saeftinghe Zeeuws landschap jrg 9 nr 2 Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1993 Zeeuws landschap jrg 9 nr 2 Heinkenszand
2231 B174 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ van Amsterdam Amsterdam
3817 B303 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg
3099 B269 V.K.B.J. zingt …. diverse 0 V.K.B.J. Gent
2560 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 1 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent
1862 B018 Sas van Gent en het Zeeuws-Vlaanderen van weleer Kuiper, Egbert de 1996 van Geyt d.o.o. Ljubljana
2379 B172 500 jaar Brandweer Sas van Gent. 60 jaar PV Cappaert, Frank (samenst.) 2006 PV De Nablussers Sas van Gent
2378 B171 Sasse KinderDichtbundel Bibliotheekdag 1989 onbekend 1989 Sas van gent
2381 B344 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 1920 Sas van Gent
2852 B504 Satelliet beeld atlas van Nederland CIP Gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
1448 B140 Geloven in de Lage Landen Nissen, P. 2004 Davidsfonds Leuven
3329 B202 Het verwerven van kapitaal. De financiering van de koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen (1875-1900) Leenknecht, J.P. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2131 B018 S.O.S. in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaams kustgebied Heijkoop C. 2012 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlanderen Aardenburg
2839 Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller Muller, Frederik 2006 Scheldt information Services Terneuzen
2358 B313 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres diverse 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
2746 B193 Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergings bedrijf Van den Akker Vriend, Martin & Ellen de 1998 De Koperen Tuin Goes
2751 B199 Aan de rede. Zeeland aan de waterkant Bruin, M.P. de 1975 De Boer maritiem Bussum
3799 B020 Wij en het water. Het sal waerachtig wel gaen. deel 3 Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3805 B097 Schatten uit de Schelde Bos, Hans e.a. 1987 Markiezenhof Bergen op Zoom
2810 B079 De Schelde, een stroom natuurtalent Meire, Patrick e.a. (eindred.) 1995 Instituut voor natuurbehoud e.a. Hasselt
191 B048 Scheldegotiek. Een zoektocht door Zeeland. Spijkerboer, G. met medewerking van L.J. de Klerk 2001 Europese bibliotheek Zaltbommel
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg
2838 B319 De Schelde Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
1819 B352 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
3602 B311 Johnny Beerens Sarneel, Marjon e.a. 1998 Beerens Oostburg
1552 B236 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke
1507 B067 Gillis Mostaert (1528-1598). Een tijdgenoot van Bruegel Mai, E. et al. 2005 Minerva Wolfratshausen
3737 B309 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg
2481 B220 40 jaar r.k. basisschool de werf van Heese, E.J. 1996 Philippine
2468 2468 Altijd op weg naar werk. Het verhaal van Praktijkschool Hulst Kerckhaert,Karel 2011 Praktijkschool Hulst Hulst
1897 B047 150 jaar onderwijs in Clinge 1849 - 1999 Lansu, Karel, Cijriel Peeters 2000 Duerinck bv Kloosterzande
3071 B243 King Atlas Nederland voor school en toerisme uitgave 1950 Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1950 Smulders Drukkerijen Den Haag
1870 B049 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Sun en ssn Nijmegen
2465 B346 Basisschool Moerschans Hulst 25 jaar 1978-2003 Team basisschool 2003 Drukkerij Druwa Hulst
4697 B324 Handwerken Sieffers, Agaath 1951 W. Versluijs Amsterdam - Djakarta
4701 B324 In 2 jaar! Schrijfmethode voor de lagere school Kloosterman, J.C. 1935 N. Samson NV Alpehn aan de Rijn
4704 B324 De taaltuin 3b handleiding Arbman-Jurriaans, A. et al. 1966 N. Samson NV Alphen aan de Rijn
4705 B324 Standaard catalogus van het R.K. centraal bureau voor lectuur. eerste supplement Gielen, A.B.H. 1926 Foreholte Voorhout
4707 B324 Standaard catalogus van het R.K. centraal buereau voor lectuur Gielen, A.B.H. 0 Joost van den Vondel Amsterdam
4709 B324 Naar zelfstandig rekenen. weer 10 Kuipers, N. & E. de Groot 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4711 B324 Boeiend rekenen. Onderwijzersboek bij het vijfde deeltje, voor het derde leerjaar Wanders, W.E. & S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4721 B321 1.2.3.4.5... Naar aanleg en tempo. deeltje 1b Lugtmeijer, H.J. & Boers, J. 1953 N.V. W. J. Thieme & Cie Zutphen
4730 B324 Tekst en tekening kernen van de levenloze natuur voor de lagere school deeltje III electriciteit Hof, C.E. 1934 W.J. Thieme & Cie Zutphen
4751 B324 Werkboekje bij leven en streven tweede deeltje A Berendsen, A.W.H.M. & A.H.J. van Witzenburg 1937 J.B. Wolters Groningen Batavia
4760 B324 Rekenen 2e leerjaar voor de onderwijzer Nijdam, S.J. 0 N. Samson n.v. Alphen aan de Rijn
4768 B322 Handleiding Rapportboekje Zóver ben ik nu! Onbekend 0 Zwijsen Tilburg
4769 B324 Geschiedenis werkboek 2 Jong, J. de & N.W. Velders 1964 J.B. Wolters Groningen
4778 B324 Rekenen voor de basisschool Gerven, J.C. van 1968 L.C.G. Malmberg n.v. 's-Hertogenbosch
4790 B327 een "beeld" van een school 5. omgaan met hoeveelheden Kopmels, Dook 1978 Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland Sint-Laureins
4813 B328 Kennis van land en volk. aardrijkskundig leerboek voor middelbare- en kweekscholen. deel IIA Gescher, F.M. 1941 H.J. Dieben Wassenaar
4814 B328 Kennis van land en volk. Aardrijkskundig leerboek voor middelbare- en kweekscholen. deel IIIB Gescher, F.M. 1934 H.J. Dieben Wassenaar
4818 B328 Kennis van land en volk. Aardrijkskundig leerboek voor middelbare- en kweekscholen. deel IIB Gescher, F.M. 1938 H.J. Dieben Wassenaar
4837 B328 Plantkunde in woord en beeld Oepkes, T. 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
4842 B328 Rekenkundige vraagstukken. derde verzameling Bernthem, A. & T. Nijenhuis 1901 Joh. Ykema 's-Gravenhage
4843 B328 Tekenen is een wereldtaal. deel II Greeven, Joh. & W. Jungschleger 1948 W. Versluijs uitgevers maatschappij nv Amsterdam / Batavia
4847 B328 Van "zessen" klaar. Bordtekenen deel I Brinma, J. 1952 uitgeverij "het hooghuis" Eindhoven
4853 B328 Dagelijks taal Reijnders, B.M. 1972 Wolters-Noordhoff nv Groningen
4854 B328 Natuurlijke historie. I dierkunde Boerman, J.W. en K.M. Knip 1913 J.B. Wolters Groningen
4857 B328 Natuurlijke historie deel II plantkunde Boerman, J.W. & K.M. Knip 1926 J.B. Wolters Groningen
3986 B102 Die karolingische Funde von Schouwen 1 Capelle, Torsten 1878 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3987 B102 Die karolingischen Funde von Schouwen 2 Capelle, Torsten 1978 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
4171 B044 Dialect op Schouwen-Duiveland Vind, A.de ea 1998 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Biervliet
4557 B275 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, annee 1857 A. van Lokeren et al 1857 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynck Gent
3609 B282 Scouting Sluis jubileumuitgave '45 - '95 Eggermont, W. (samenst.) 1995 Scouting Sluis
2069 B036 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. Daele, Rik van , et al. 1993 Tiecelijn-Reynaert St-Niklaas
596 B072 Histoire du séminaire de Bruges dl 1 Schrevel, A..C. de 1895 Bruges
943 B084 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen eerste deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
944 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen tweede deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1825 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
945 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen derde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1826 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage, Amsterdam,
946 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1829 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage , Amsterdam
947 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1830 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
948 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vijfde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1832 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
949 B080 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel , eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1835 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
950 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
1954 B167 Streeksieraden in Zeeland, Zuid Beveland en Zeeuws Vlaanderen: het land van Cadzand, Axel en Hulst Mol, Sina en Wim 1999 De Koperen Tuin Goes
2846 B315 Streeksieraden in Zeeland. Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren Mol, Sina & Wim 1998 De Koperen Tuin Goes
1900 B270 Altijd in het heden Velde-Ferket, I. van der 2006 Vortex Amsterdam

Pagina 28 van 32 Resultaten 4051 - 4200 van 4788