Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 27 van 32 Resultaten 3901 - 4050 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3264 B067 Zeeland in de Prehistorie Jongepier, J. 1995 Provincie Zeeland Middelburg
211 B233 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A. & I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1536 B300 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005 onbekend onbekend
572 B150 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee
576 B048 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Eduard IJdo Leiden Leiden
3489 B271 60 jaar prof wielrennen in Zeeland 1931-1990 Den Herder, J.W. 1991 Den Herder Middelburg
2301 B344 gemeenschapscentrum "den Dullaert" onbekend 1974 Stichting Den Dullaert Hulst
2341 B067 jubileumconcert Hulster Gemengd Koor 1967 onbekend 1967 Hulster Gemengd Koor Hulst
3906 B344 Terneuzen 1584-1934 onbekend 1934 Ververs' drukkerij Ter Neuzen Terneuzen
3898 B190 Terneuzen van toen naar nu Johan Robesin 1973 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2367 B277 Stadhuis Terneuzen Bureau voorlichting 1972 Gemeente Terneuzen
3900 B201 Om het behoud van Saefthinge Stichting behoud Saefthinge 1982 Stichting het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2639 B200 De Maalderij van Prosperpolder Buys, Freddy 1997 Hertog. Heemk. Kring Land v Beveren Beveren
2638 B200 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3351 B292 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
232 B228 Mes en Zeeland. Bruine, W. D. de, M. F. de Jonge, F. H. C. de Ligt 1966 Provinciale Griffie van Zeeland Middelburg
461 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
2586 B176 Van Idealen en Mensenwerk, Vrederust Gorisse, J.J.A.M. 1997 Libertas Grafische Communicatie Bunnik
4041 B206 Nouveau manuel complet de l'artificier. seconde partie pyrotechnie civile Vergnaud, A.D en P. 1865 la librairie encyclopédique de roret Parijs
2261 B302 Dertig jaar PZC Herinnering Verwachting Werkelijkheid Kok de, G.A. 1978 Den Boer Middelburg Middelburg
1942 B269 Op de ponteneur ; krantenstukjes PZC Dierx-Harms, Janneke 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
349 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Siffer, A. Gent
3631 B182 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank .
3309 B236 Boven het bruisen Meynen, G. 1953 gebr. Zomer & Keuning Wageningen
228 B112 Dwaallichten in de delta. Volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens-en merkwaardigheden uit het Zeeuwse. Kuipers, Jan J. B. 1988 De Koperen Tuin Goes
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
4229 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- het rechtsboek van Den Briel , beschreven in vijf tractaten eerste reeks No. 1 Matthijssen , Jan 1880 Fruin en Pols 'S Gravenhage
570 B137 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
810 B123 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 Muller, Mr. S. Hzn 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3203 B290 Cerpentier-Bogaert Weemaes, Piet 2001 Gemeente Hulst
3334 B202 Eeuwout Teelinck, een zeventiende-eeuwse politicus met theoretische idealen van Meeuwen, D. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
574 B061 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
1639 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 3e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
4079 B016 Tegen het vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en practyck van Mr. Willem Schorer Eenen Jongen practizyn 1777 Mensert, Johannes 'S-Gravenhage
4080 B016 De jonge practisyn ontmaskerd door Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
4002 B040 Als de vos de passie preekt - De avonturen van Reinaard de vos Hans Petermeijer 2002 Elmar Rijswijk
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2063 B041 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst van 1991 Goossens Tricht
2064 B040 Het werk van de Vos -Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen Berents D.A. 1985 De Walburgpers Zutphen
2065 B041 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Wolters-Noordhoff Groningen
4114 B037 Suske en Wiske De rebelse Reinaert Luxe editie Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
2071 B037 Massaspel IK, REIJNAERT De Maesschalck, Yvan et al. 1992 Gemeente Sint-Niklaas Sint-Niklaas
1048 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend onbekend 1979 Reinaert-druk Utrecht/Antwerpen
2072 B037 Hier bechinnen die avonturen van den Vos Reynaerde Gielen, Wim 1997 Museum De Vier Ambachten Hulst
2073 B037 Suske en Wiske De Rebelse Reinaert Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
4122 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend Nimwegen, Arjaan van ( Vertaling ) 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht
4124 B041 VAN DEN VOS REINAERDE Muller J.W.Dr. 1914 W.Siffer /A.Oosthoek Gent/Utrecht
1053 B040 De andere Reinaert Heeroma, K. 1970 Bert Bakker Den Haag
1055 B037 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
2079 B037 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Rik van Daele 2000 Davidsfonds Leuven
1057 B036 Deken Herman uit den Reynaert. Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
1058 B036 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
1059 B036 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 onbekend Nijmegen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
2086 B037 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 1962 H. Cobet Verlag Frankfurt A.M.
4134 B023 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam
4135 B039 Onze Reinaert op het Spoor Goossenaerts, J. 1959 Vereeniging voor Wetenschap Sint-Amandsberg
4137 B036 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen
4138 B037 De Reinaert ontraadseld. Wie is reinaert de Vos? Wie zijn de dieren om hem heen? Geel, Jolijn 1993 Meulenhof Amsterdam
4139 B041 Het vroegste Dierenepos in de letterkunde der Nederlanden Mierlo, van J. Dr. Prof. 1943 Erasmus Gent
4142 B040 De roman van Reinaart de Vos Eugene Bosschaerts 1953 C. de Vries-Brouwers Antwerpen
4145 B041 Nu gaet reynaerde al huten spele Lulofs, F. 1975 thespa Amsterdam
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
4148 B036 Van den Vos Reynaerde Buitenrust Hettema, F. 1921 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4155 B039 Reynardus Vulpes Huygens, R. B. C. 1968 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4156 B037 Reynaerts Wraak Faes, Willem & Leo 0 uitgeverij van de Berg Enschede
4157 B041 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, Jan Frans 1977 Bert Bakker Amsterdam
4159 B036 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
4161 B041 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
4163 B037 'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht' door Stijn Streuvels en Adré van der Vossen Streuvels Stijn en André van der Vossen 1997 Antiquariaat Secundus Ter Hole
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
4168 B041 De vermakelijke historie van Reinaert de vos . Mens, Jan 0 De geïllustreerde pers NV Amsterdam Amsterdam
4172 B041 Pade crom ende Menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
4174 B037 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
4176 B041 Bijna gepakt Liefde de J.L.F 0 G.F. Callenbach nv Nijkerk
4177 B037 Van Den Vos Reynaerde I teksten Hellinga, Dr. W.Gs. 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4178 B041 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4179 B041 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4186 B041 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 B041 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda 1998 Reynaertstichting Hulst
4189 B037 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
4190 B041 Reynaert de vos in prent en exlibris Feliers, Willy en Rik van Daele 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
2198 B039 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag
3998 B039 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam
3999 B041 Reinaart de vos Biegel, Paul 1972 Uitgeversmaatschappij Holland Haarlem
4001 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven
4004 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
4200 B040 De nieuwe taalgids 65e jaargang 1972 , Een nieuwe benadering van de Reinaert Hagtingius, T. 1972 Wolters Noordhoff N.V. Groningen
4154 B036 Der witzige Reineke Fuchs Liebchen Wilfried 1989 Fabel-Verlag Gudrun Liebchen Rhön-Grabfeld/ Kilianshof Germany
2061 B036 Reynaert Ommeganck Hulst 16 sept 1984. Programmaboekje. onbekend 1984 Reynaertstichting Hulst
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2057 B037 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. Sponselee, G. & E. Steijns 2007 Museum De Vier Ambachten Hulst
4151 B037 Reinaart de Vos Jonckheere, Karel 1881 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
4140 B037 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg
1061 B037 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 De Vier Ambachten Hulst
691 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
821 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht, inventaris
820 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
2563 B193 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
2317 B175 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 parochie Groede Oostburg Schoondijke Oostburg
2921 B293 Bijbel onbekend 1930 Nederlands Bijbelgenootschap Amsterdam
2967 B193 Het Mirakel. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder Meester, A. de 1957 Residentie Sint-Victor Oostakker
3745 B291 Gedenkboek. Zending der gereformeerde Kerken van Zeeland, N.-Brabant em Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937 Heij, A.C. (Voorzitter) 1937 Classes drie zuidelijke provincies onbekend
3241 B010 Levens van de voornaemste heyligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december Hanico, P.-J. 1829 A.M.D.G. Mechelen
2281 B293 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
3571 B293 Moet ik dat geloven? Onderdrukking en bevrijding in geloof en kerk Jansen, Wim 1991 Ten Have Baarn
2644 B232 Geloof in Nederland. I Bouwman, Willem et al. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2676 B294 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen
3551 B293 Van rozenkransen, rozenhoedjes en andere katholieke bidsnoeren Mariman, E.C.M. 2002 Mariman Landgraaf
3595 B292 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
3754 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Franse broeders van de Christelijke scholen in Nederland Dobbelaer, G 1996 Dobbelaer geen
3755 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Korte levensbeschrijving van Franse broeders van de Christelijke scholen die gewerkt hebben in Sluis Dobbelaer, G. 1996 Dobbelaer onbekend
2564 B240 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932 Ten Hagen's drukkerij en uitgevers-maatschappij. n.v. 's-Gravenhage
2426 B240 Joannes Van Hooydonk 1827-1867 LXXI Melief, P.B.A. 1987 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
4152 B023 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie onbekend 1920 z.p.
555 B051 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht
3150 B201 Van Start naar Staminee. Liederen uit het repertoir van 't kliekske Hartman, Ben & Wilfried Moonen (samenstelling) 1992 Hartman en Moonen Schijndel/Kester
2210 B088 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
1821 B302 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3204 B297 van Deursen - Reunie 14-9-1991 diverse 1991 onbekend
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
3997 B323 Tiecelijn 3 - 2002 Reynardofielen 2002 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
2734 B299 Het Rijksarchief in Zeeland van der Doe, Erik & Lieuwe Zoodsma 1990 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
2781 B228 Technocraten en Bureaucraten. Berkers, Eric 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2859 B188 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Architectura & Natura pers Amsterdam
3428 Genealogie Risseeuw Risseeuw, A.A. 0
2442 Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met weemoed en weerzin Rooms, Ad 2002 Verse Hoeven uitgeverij Raamdonksveer

Pagina 27 van 32 Resultaten 3901 - 4050 van 4730