Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 27 van 32 Resultaten 3901 - 4050 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
594 B239 Ons huis in Middelburg. Een beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 . z.p.
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
604 B114 Matteus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland Verkruijsse, P.J. 1977 Interbook International B.V. Schiedam
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
4347 B065 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
2406 B112 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3338 B189 Den Zeusen Beesem deel registers Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
1180 B122 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
1903 B048 Een gouden jubileum 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0 Clinge
1785 B099 Kerk van de H. Catharina van Alexandrië, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk
3633 B323 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
3945 B021 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Hulst
396 B065 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 Stoppeldijk
2539 B300 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw deel 2. De Parochies Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Pauluspolder Vrienden Archief Hulst 2016 Gemeentearchief Hulst
601 B071 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
3846 B341 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
1406 B024 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en Koldeweij A.M. en Gaalman A.A.G. 1987 De Walburg pers Zutphen
2398 B298 Lexicon. Historische figuren van de lage Landen Dankers, J. & J. Verheul 1985 Het Spectrum Utrecht
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
87 B021 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
3566 B185 's Lands Glorie I. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
3567 B185 's Lands Glorie II. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
1950 B131 Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire Driel L. van, Steketee A. 1995 ADZ Vlissingen
1726 Dr. L. Grootaerts' en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen Pée, W. en P.J. Meertens 1934 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3300 B189 Den Zeusen Beesem deel 1 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3323 B173 Den Zeusen Beesem deel 2 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3541 B200 Plannen rondom het Veerse meer onbekend 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
3889 B179 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
3890 B179 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3758 B202 25 jaar planologie in Zeeland Verburg, M.C. e.a. (red.) 1968 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
4016 B046 Stedelijke structuren een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad Rottier Honoré 1978 Dick Coutinho Muiderberg
567 B239 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Natuurwetenschappelijke adviescommissie van Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2419 B301 Een vergeten landleven Wind, Ingeborg 2006 Uitgeverij Terra Lannoo Arnhem
4305 B347 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) Prinsen , A.J.H.M. 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
4290 De Vlaamse Steden Lode Baekelmans e.a. 1948 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
3963 B226 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal 60 jaar Poëzie in het Zeeuws Tijdschrift 1950-2010 van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
2637 B323 Kieldrecht Polders gewonnen op de zee … Verbeeck, P. & E. Engels 1982 Deckers druk uitgevers Beveren
4018 B014 Het Poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 1984 Rijense Handelsdrukkerij B.V. anoniem
2791 B233 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg
500 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 1e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
3453 B306 Fietsen Varen door Zeeland van Elsacker, Teun (red.) 2002 Grafisch bedrijf Pitman Goes
296 B021 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 divers 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
1452 B302 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen
2139 B079 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil
3341 50 jarig jubileum Postduivenvereniging "de Snelvliegers" 11-3-1950 - 11-3-2000 Buijsse, Marcel 2000 PV De Snelvliegers Oostburg
3380 B180 Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat van der Krogt, M.R. e.a. (eindred.) 1991 Print Code bv Rijswijk
1934 B071 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Lauret, A.M. 0 Middelburg
3264 B067 Zeeland in de Prehistorie Jongepier, J. 1995 Provincie Zeeland Middelburg
211 B233 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A. & I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1536 B300 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005 onbekend onbekend
572 B150 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee
576 B048 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Eduard IJdo Leiden Leiden
3489 B271 60 jaar prof wielrennen in Zeeland 1931-1990 Den Herder, J.W. 1991 Den Herder Middelburg
2301 B344 gemeenschapscentrum "den Dullaert" onbekend 1974 Stichting Den Dullaert Hulst
2341 B067 jubileumconcert Hulster Gemengd Koor 1967 onbekend 1967 Hulster Gemengd Koor Hulst
3906 B344 Terneuzen 1584-1934 onbekend 1934 Ververs' drukkerij Ter Neuzen Terneuzen
3898 B190 Terneuzen van toen naar nu Johan Robesin 1973 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2367 B277 Stadhuis Terneuzen Bureau voorlichting 1972 Gemeente Terneuzen
3900 B201 Om het behoud van Saefthinge Stichting behoud Saefthinge 1982 Stichting het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2639 B200 De Maalderij van Prosperpolder Buys, Freddy 1997 Hertog. Heemk. Kring Land v Beveren Beveren
2638 B200 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3351 B292 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
232 B228 Mes en Zeeland. Bruine, W. D. de, M. F. de Jonge, F. H. C. de Ligt 1966 Provinciale Griffie van Zeeland Middelburg
461 A1 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
2586 B176 Van Idealen en Mensenwerk, Vrederust Gorisse, J.J.A.M. 1997 Libertas Grafische Communicatie Bunnik
4041 B206 Nouveau manuel complet de l'artificier. seconde partie pyrotechnie civile Vergnaud, A.D en P. 1865 la librairie encyclopédique de roret Parijs
2261 B302 Dertig jaar PZC Herinnering Verwachting Werkelijkheid Kok de, G.A. 1978 Den Boer Middelburg Middelburg
1942 B269 Op de ponteneur ; krantenstukjes PZC Dierx-Harms, Janneke 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
349 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Siffer, A. Gent
3631 B182 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank .
3309 B236 Boven het bruisen Meynen, G. 1953 gebr. Zomer & Keuning Wageningen
228 B112 Dwaallichten in de delta. Volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens-en merkwaardigheden uit het Zeeuwse. Kuipers, Jan J. B. 1988 De Koperen Tuin Goes
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
4229 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- het rechtsboek van Den Briel , beschreven in vijf tractaten eerste reeks No. 1 Matthijssen , Jan 1880 Fruin en Pols 'S Gravenhage
570 B137 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
810 B123 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 Muller, Mr. S. Hzn 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3203 B290 Cerpentier-Bogaert Weemaes, Piet 2001 Gemeente Hulst
3334 B202 Eeuwout Teelinck, een zeventiende-eeuwse politicus met theoretische idealen van Meeuwen, D. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
574 B061 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
1639 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 3e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
4079 B016 Tegen het vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en practyck van Mr. Willem Schorer Eenen Jongen practizyn 1777 Mensert, Johannes 'S-Gravenhage
4080 B016 De jonge practisyn ontmaskerd door Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
4002 B040 Als de vos de passie preekt - De avonturen van Reinaard de vos Hans Petermeijer 2002 Elmar Rijswijk
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2063 B041 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst van 1991 Goossens Tricht
2064 B040 Het werk van de Vos -Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen Berents D.A. 1985 De Walburgpers Zutphen
2065 B041 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Wolters-Noordhoff Groningen
4114 B037 Suske en Wiske De rebelse Reinaert Luxe editie Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
2071 B037 Massaspel IK, REIJNAERT De Maesschalck, Yvan et al. 1992 Gemeente Sint-Niklaas Sint-Niklaas
1048 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend onbekend 1979 Reinaert-druk Utrecht/Antwerpen
2072 B037 Hier bechinnen die avonturen van den Vos Reynaerde Gielen, Wim 1997 Museum De Vier Ambachten Hulst
2073 B037 Suske en Wiske De Rebelse Reinaert Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
4122 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend Nimwegen, Arjaan van ( Vertaling ) 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht
4124 B041 VAN DEN VOS REINAERDE Muller J.W.Dr. 1914 W.Siffer /A.Oosthoek Gent/Utrecht
1053 B040 De andere Reinaert Heeroma, K. 1970 Bert Bakker Den Haag
1055 B037 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
2079 B037 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Rik van Daele 2000 Davidsfonds Leuven
1057 B036 Deken Herman uit den Reynaert. Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
1058 B036 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
1059 B036 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 onbekend Nijmegen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
2086 B037 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 1962 H. Cobet Verlag Frankfurt A.M.
4134 B023 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam
4135 B039 Onze Reinaert op het Spoor Goossenaerts, J. 1959 Vereeniging voor Wetenschap Sint-Amandsberg
4137 B036 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen
4138 B037 De Reinaert ontraadseld. Wie is reinaert de Vos? Wie zijn de dieren om hem heen? Geel, Jolijn 1993 Meulenhof Amsterdam
4139 B041 Het vroegste Dierenepos in de letterkunde der Nederlanden Mierlo, van J. Dr. Prof. 1943 Erasmus Gent
4142 B040 De roman van Reinaart de Vos Eugene Bosschaerts 1953 C. de Vries-Brouwers Antwerpen
4145 B041 Nu gaet reynaerde al huten spele Lulofs, F. 1975 thespa Amsterdam
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
4148 B036 Van den Vos Reynaerde Buitenrust Hettema, F. 1921 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4155 B039 Reynardus Vulpes Huygens, R. B. C. 1968 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4156 B037 Reynaerts Wraak Faes, Willem & Leo 0 uitgeverij van de Berg Enschede
4157 B041 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, Jan Frans 1977 Bert Bakker Amsterdam
4159 B036 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
4161 B041 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
4163 B037 'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht' door Stijn Streuvels en Adré van der Vossen Streuvels Stijn en André van der Vossen 1997 Antiquariaat Secundus Ter Hole
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
4168 B041 De vermakelijke historie van Reinaert de vos . Mens, Jan 0 De geïllustreerde pers NV Amsterdam Amsterdam
4172 B041 Pade crom ende Menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
4174 B037 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
4176 B041 Bijna gepakt Liefde de J.L.F 0 G.F. Callenbach nv Nijkerk
4177 B037 Van Den Vos Reynaerde I teksten Hellinga, Dr. W.Gs. 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4178 B041 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4179 B041 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4186 B041 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 B041 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda 1998 Reynaertstichting Hulst
4189 B037 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
4190 B041 Reynaert de vos in prent en exlibris Feliers, Willy en Rik van Daele 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
2198 B039 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag
3998 B039 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam

Pagina 27 van 32 Resultaten 3901 - 4050 van 4788