Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 27 van 28 Resultaten 3901 - 4050 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4017 B019 Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en ....Amsterdam Wijer, van de , H.J. e.a 1968 Bureau voor naamkunde Amsterdam
115 B021 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. ir. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden Hulst
2453 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst
1803 Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek "850 jaar Vrasene" Cools Herman 1986 Herman Cools
445 Zannekin en de Vrijheidstrijd van het Kustland van 1323 tot 1328. Het ontwaken van den nationalen geest in Vlaanderen Pleimon, Naibh. 1928 Lannoo, J. Thielt
3951 Geschiedenis van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge Flipse, J.M. 2001 onbekend Terneuzen
1939 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
2615 Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland Piessens, Chantal & Jessica Prager-Stein 1999 Persdienst Bisdom Breda Breda
2315 50 jaar katholiek vrouwen gilde 2001 KVG Hulst
3335 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3800 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3169 Kwartierstaat van Eric Eugène Celina de Waal Bleyenbergh, J.M. 2009 Han Bleyenbergh Middelburg
1798 Kijk op het Waasland. Smet, Werner 1980 Ten Bos Sint Niklaas
1735 B024 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas
1742 B024 Archeologische Dienst Waasland. intergemeentelijke V.Z.W. Hove, Rudiger van 1988 Archeologische dienst Waasland Sint Niklaas
493 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 21-22 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4167 Dialect op Walcheren Broecke-de Man, E.J. van den ea 1987 Van der Peyl-Kruiningen B.V. Vlissingen
4009 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg
2932 Mijmerijen van een Zeeuwse vrouw Verbeek, W.A. 1982 Jumbo-offset s-Gravenpolder
2936 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
2581 Leendert van der Weele Wachter van de Zeeuwse stromen Verton, Peter 1999 Verton Publicaties Curaçao Curaçao
3989 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 2 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3988 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 1 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
1874 B019 Een tijdje terug.... De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden Buysrogge, C. en W en Johna Everaart 0 Hulst
3190 Krekenpad. Wandelen door Zeeuws Vlaanderen. LAW 501 Holleman, jet (eindred.) 1984 Stichting LAW Amsterdam
3182 Een korte historische wandeling De Steede Goedereede 0
2507 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel
585 Wandelingen door Nederland Noord-Brabant/Zeeland met platen naar de lithografien van P.A.Schippers Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1848 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kemepers, J..F.M. 1990 Axel
1164 Sceaux armoiries des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 1 Raadt, J. Th. de 1898 Société Belge de Librairie Bruxelles
1165 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 2 Raadt, J. Th. de 1899 Société Belge de Librairie Bruxelles
4293 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
4294 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
787 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2259 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
2785 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg
2799 Dijkgraaf G.J. de jager: Goed Zeeuws, goed rond Antonisse, Rinus 0
2817 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 1986 Vink, Axel Terneuzen
3544 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht Kraker, A. de & W. Bauwens 2000 Duerinck bv Kloosterzande
2529 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2814 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw 1996 Unie van waterschappen Den Haag
1924 De Ramp. Een reconstructie Slager, Kees 1992 De Koperen Tuin Goes
3984 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 1916
3990 De Rupelbres te Wintam. De watersnood in Klein-Brabant Meeus, J. 1953 J. Meeus Wintam-Hingene
2749 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
3298 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland
3306 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
3307 Storm over Nederland Verburg, Go 1978 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3308 Stormvloed 1953 Cornelissen, Henk 1953 Het Boekhuis Antwerpen
3529 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn
3573 Kees van Dam in de watersnood Verschoor van der Vlis, Nel 1953 La Rivière & Voorhoeve Zwolle
3828 Een straat in een dorp onder water Kuijvenhoven, Arie 2013 Boekscout Soesterberg
3297 Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke marine en de Watersnoodramp van 1953 van Vliet, Adri P. & Willem J.J. Geneste 2003 Inst. Voor Maritieme Historie Den haag
64 De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 1953 Sponselee. G. en E. Steijns 1993 Van Geyt Ljubljana
1885 Hoe ver het water kwam Vijver, S. van de 2002 Pennevrucht Koewacht
3450 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B.
2675 Hoog water. 50 jaar na de watersnoodramp Flameling, Inez 2003 Min. Van verkeer & waterstaat Den Haag
3310 Het water kwam!.. Verburg, Go 1953 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3311 Houen jongens! Norel, K. 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
545 Mededeeling, omtrent eene genomene proeve, met het droogleggen van gronden door middel van buizen, in het Vijfde District van de provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst
3365 Zee & Land Boes, A.J. 1983 De Ruiter bv Gorinchem
3366 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage
3520 Van de ene naar de andere kant Stilma, Lize 0 Kon. Nederl. Machinefabriek Helmond
3292 Wingebieden zijn zo mooi 1981 WMZ Goes
3792 Andermaal herrezen. Aspecten van de wederopbouw van West Zeeuwsch-Vlaanderen van Roosmalen, Pauline 1994 Stichting Raadskelder Sluis
4356 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
733 De Bank van Lening te Haarlem, een instelling van weldadigheid Greevenbroek, J. Th. R. van 1981 van Dishoeck Haarlem
1824 Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge Lepoeter, G.J. 1998 De Koperen tuin Goes
411 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg
2296 Atlas van de Wereldgeschiedenis Haywood, John e.a. 1998 uitgeverij uniepers Abcoude
3789 13 maart 1945. 45-jaar grensoverschrijding koning Wilhelmina te Eede van der Ham, Gijs 1990 Gemeentelijk archeologisch Museum Aardenburg
2927 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 1 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
2928 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 2 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
81 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen Aardenburg
3253 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. e.a. 0 Toerisme Zwinregio
3995 Veertig jaar na de gemeentefusies - Hoe het anders liep in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland meerdere 2017 Leiegouwen Kortrijk
4166 Dialect in West Zeeuwsch-Vlaanderen Broecke-de Man, E.J. van den ea 0 Pieters Groede bv
3996 Beelden in Beeld André Bauwens, Estelle Slegers-Helsen 2017 Drukkerij Durenkamp
409 Westdorpe in oude ansichten Winkelen, C. van 1978 Europese Bibliotheek Zaltbommel
542 De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982 Heijkoop, C. 1983 Bikker Boeken Vlissingen
3887 Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium. Een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de Langetermijnvisie. Mourtis, Lineke, e.a. 2000 Technische Schelde Commissie Delft
3924 Beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum Westerschelde 1991 Provincie Zeeland Middelburg
3263 De zin van de Westerschelde Wolterbeek e.a. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
543 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
237 Des graven stroom Meijers, E. M. 1940 N. V. Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij Amsterdam
116 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een tracé te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden Hulst
3444 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
3829 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1709 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. Vernée, Mr. L.G. (bewerker) 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
4107 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4138 De Reinaert ontraadseld Jolijn Geel 1993 Meulenhof Amsterdam
3463 B020 Het moet wel waaien… Een eerbetoon aan de Zeeuwse ronde den Herder, Sjaak 2007 Verse hoeven Raamsdonkveer
25 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn Hulst
26 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn
27 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst
3049 Familieboek Wijffels Wyffels, Honoré e.a. 1994 Wijffels Ijzendijke
2678 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria
2901 Eenzaam maar niet alleen. Wilhelmina 1962 Ten Have N.V. Amsterdam
3495 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
4188 B026 Polegli na polu chwaly. Killed in Action. 1st Polish armoured division Venema, H. & J. van Alphen 1983 Generaal Maczek museum Breda
3685 Nederland in den Oorlog deel 7 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3928 Beknopt Aardrijkskundig woordenboek van Nederland en zijne kolonien Rietstap, J.B. 1892 J.B. Wolters Groningen
4029 B001 Middelnederlands lexicon Pijnenburg W.J.J. , Schoonheim T.H. 1997 Schipbouwer en Brinkman Amsterdam
1727 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels H-Z Kok, Jacobus 1799 J. Allart Amsterdam
4309 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels C-G Kok, Jacobus 1768 J. Allart Amsterdam
4310 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels A-B Kok, Jacobus 1797 J. Allart Amsterdam
4311 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. Zuil-Zyp deel 35 Kok, Jacobus 1796 J. Allart Amsterdam
4312 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. Y-Z deel 34 Kok, Jacobus 1795 J. Allart Amsterdam
4313 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W-Y deel 33 Kok, Jacobus 1795 J. Allart Amsterdam
4314 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W deel 32 Kok, Jacobus 1794 J. Allart Amsterdam
4315 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W deel 31 Kok, Jacobus 1794 J. Allart Amsterdam
4316 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. V-W deel 30 Kok, Jacobus 1793 J. Allart Amsterdam
4317 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. T-V deel 29 Kok, Jacobus 1793 J. Allart Amsterdam
4318 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. S-T deel 28 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
4319 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. R-S deel 27 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
4320 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. R-S deel 26 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
4321 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. P-R deel 25 Kok, Jacobus 1791 J. Allart Amsterdam
4322 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. P-R deel 24 Kok, Jacobus 1791 J. Allart Amsterdam
4323 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. M-P deel 23 Kok, Jacobus 1790 J. Allart Amsterdam
4324 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AA-AD deel 1 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4325 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AE-AL deel 2 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4326 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AM deel 3 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4327 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AN- AZ deel 4 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4328 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BAA- BE deel 5 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4329 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BE-BL deel 6 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4330 vaderlandsch woordenboek elfde deel (DA-DIO)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1788 Johannes Allart Amsterdam
4331 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BO-BO deel 7 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4332 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BRA-BYS deel 8 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4333 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. CLA-CLU deel 9 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4334 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. COB-CYS deel 10 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4335 Vaderlandsch woordenboek 12e deel ( DIR-DOZ) Jacobus Kok 1789 Johannes Allart Amsterdam
4336 Vaderlandsch woordenboek 13e deel (DR-EN)met kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1785 Johannes Allart Amsterdam
4337 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. FRE-FY deel 16 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4338 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. GA- GEY deel 17 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4339 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. GH-GYZ deel 18 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4340 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HAAR deel 19 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4341 vaderlandsch woordenboek 14edeel (EP-EZ)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1885 Jacobus de Kok Amsterdam
4342 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HOL deel 20 Kok, Jacobus 1789 J. Allart Amsterdam
4343 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. H-K deel 21 Kok, Jacobus 1789 J. Allart Amsterdam
4344 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. K-M deel 22 Kok, Jacobus 1790 J. Allart Amsterdam
4345 Vaderlandsch woordenboek 15e deel ( FAA-FRA) Met Kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1886 Johannes Allart Amsterdam
1724 B009 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement Voort van der Kleij, J.J. van der 1983 Martinus Nijhoff Leiden / Antwerpen
4067 B024 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas
3173 Monte Cassino De Pyrrus-overwinning Graham, D. 1991 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4240 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau
2851 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo
3836 Zeeuw in Zaaizaden Geuze, M.A. e.a. 1984 Suiker Unie U.A. Breda
171 Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1994 Van Geyt

Pagina 27 van 28 Resultaten 3901 - 4050 van 4172