Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 26 van 32 Resultaten 3751 - 3900 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2238 B343 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst anoniem 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
2797 B317 Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde Jacobusse, Chiel en Decleer, Misjel 2003 De Koperen tuin / Davidfonds Leuven Leuven
3274 B255 Terug van weggeweest Beijersbergen, John e.a. (red.) 2004 Provincie Zeeland Middelburg
2396 B306 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer
3058 B199 De nazaten van Laurentius van Damme van Damme, Eugiene J. 1991 Eugiene van Damme Onbekend
2594 B244 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 2 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2595 B241 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 1 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2402 B230 Geen Revolutie in Nederland. Impressies van nederland tussen de franse tijd en de Eerste Wereldoorlog 1813-1914 Kikkert, J.G. 1992 Schuyt & Co Haarlem
2702 B198 Holland Nog nooit zo gezien. Minderhoff, Kees 1996 Davidsfonds Leuven
3064 B308 Bent u daar al eens geweest? Assmann, Hk 0 De Spaarnestad Haarlem
3552 B195 Nederland wat ben je nog mooi Haan, TJ.W.R. de, e.a.(samenst.) 1974 Tirion Amsterdam
1946 B296 Spelerieë, uitgave bij het 25 jarig jubilieum afd Zeeland NGV Keijzer, B. de (eindred.) 1992 Ned Genealogische vereniging afdeling Zeeland Kapelle
3022 B273 Het Centraal Bureau een cooperatief krachtenveld in de Nederlandse Landbouw 1899-1949 van Stuijvenberg, J.H. 1949 Centraal Bureau Rotterdam
1894 De Meester van der Heijdengroeve Swiers, R.J. 0 Staatsbosbeheer
2033 Kieldrecht en Nieuw Namen, toen en nu, twee dorpen op de grens Goossens S. en Sponsele G. 1993 Van Geyt Productions Hulst
2463 Excursie naar het zandgelaag te Nieuw-Namen Schuurmans, C. 0 SBB / Nat.besch.ver. De Steltkluut
2831 B193 Op 't gemakske. Kauterse vertelsels Blommaert, Julien 2007 Uitg. Van de Berg Almere/Enschede
3660 B186 50 jaar met je voeten in de cement Verstraeten, A.J. 0 Fundez Groep oostburg
419 B232 De ontwikkeling van de grossierderij in levensmiddelen in de 19e en 20e eeuw Oggel, D.J. 1966 Oggel Axel
2242 B225 Werken aan de toekomst 100 jaar. De economische ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen. 1892-1992 Houwen, Paula van der 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
2765 B197 De vlucht van een vink Dieleman, Marian (samenst.) 1999 Vink Offset Axel
3449 B042 1859 Nederland Voor honderd jaar 1959 Jappe Alberts, W. e.a. (samenst.) 1959 NILLMIJ s-Gravenhage
2091 B113 Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijkagie 1594-1610 Welten J.B.V. 1993 De Bataafsche Leeuw Amsterdam
4234 B085 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl. 2 Noord Brabantse deel Krüger, J.P. 0 Juten, Jan A.G. Bergen op Zoom
3213 B266 Bericht van de tweede wereldoorlog band 5 Paape, A.H. e.a. (red.) 1971 Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
4291 B166 Institution du Notariat Onbekend 1803 onbekend
2906 B305 Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren Onbekend 1930 Davidsfonds
2766 Tussen stroom en water Huser, J. e.a. 1969 Prov. Zeeuwse El. Mij Middelburg
3480 B323 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
1171 B157 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice versa; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Lion, Roeyer Du 1810 Grangė Antwerpen
3941 B343 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut onbekend
499 B070 Geschiedenis van Antwerpen. 3 Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
3592 B312 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
2896 B293 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch
1124 1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 staatsuitgeverij 's- Gravenhage
3698 B312 100 jaar Christelijk Nationale Schoolvereniging Immanuel 1882-1982 Geuze, D. 1982 schoolbestuur Chr.N.S. Oostburg
3561 B313 Huibergen en de uiteinden der aarde. De broeders van huijbergen 1854-2004 Wolf, Rob 2004 Congregatie broeders van Huijbergen Huijbergen
1780 B228 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981 Knegtel, P.F.J.M. Axel
176 B055 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie onbekend
1770 B270 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
2466 B320 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo diverse 1984 Hulst
2369 B316 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg
1987 B127 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Gerard Noot instituut Nijmegen
3785 B110 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout Aardenburg
2964 B199 De nederlandsche heidemaatschappij 60 jaar van Maaswinkel, D. e.a. 1948 Ned. Heidemij Onbekend
3383 B179 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
2428 B229 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1915-1940 XLI Linssen, G.C.P. 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3352 B190 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 onbekend
1814 De Westerschelde, een water zonder weerga. Kraker, A.J.M. de 2002 Duerinck Kloosterzande
2621 B086 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & Sponselee George 1999 RZVW Axel
887 B058 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bouman 1920 Utrecht
4191 B027 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
2891 B226 Monumenten en oorlogstijd Jaarboek Monumentenzorg 1995 van Laanen, Dirk e.a. (red.) 1995 Waanders Uitgevers Zwolle
3683 Nederland in den Oorlog deel 4 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3002 B053 Slag om de Schelde Thompson, R.W. 1984 Balans Onbekend
71 B043 Episoden 1940- 1945 III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl. Aardenburg
2965 B238 Carel Blazer Zeeland Droog van Paaschen-Louwerse, J. e.a. 1992 Stichting Kunst in Beweging Amsterdam
2738 Luctor et emergo. Karhof, N.J. 1953 De Spaarnestad Haarlem
3465 B244 Geuzenliedboek 1940-1945 Schenk, N.G. & H.M. Mos (red.) 1975 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
1759 B021 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Calon, Emile, et al. 1984 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Terneuzen
3604 B339 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
3697 B183 De werkplaats voor minder-validen 't Lam te Oostburg Bos, M. 1959 onbekend
3673 B233 Erfgoed te boek. Kleine biogafie van het roerend religieus erfgoed in de Heilige Eligiuskerk te oostburg Peeters, N.M.P. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
3672 B067 Eligiuskerk 60 jaar Peeters, N. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
3256 B248 Ostêns voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
2790 De kroon op het deltaplan. Stormvloedkering oosterschelde Antonisse, Rinus 1985 Elsevier Amsterdam
3801 B186 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn
3356 B288 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
3337 B220 Oosterscheldebrug onbekend 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
4070 B035 Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen Harinck G. en R. Kuiper (red.) 1994 Uitgeverij Van den Berg Kampen
3410 B179 Zeeland in de ban van Oranje Cats, J. 2002 Giethoorn Ten Brink Meppel
702 B075 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Annoot-Braeckman Gent
337 B046 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
2237 B174 Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Buise, M., Wies Vonck e.a. 1985 Vogelwacht Oost-Zeeuws Vlaanderen De Steltkluut Terneuzen
2483 B346 De aquatische macrofauna van de otheense kreek Maas, P. 1979 Delta Instituut Voor Hydrobiologisch Onderzoek Yerseke
2457 B189 De Otheense kreek, vogelkundig Maas, Peter A. 1978 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Terneuzen
4025 B043 Ottogracht, ja of nee? Stuij P.W. 1997 Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek 48 Eeklo
872 B275 De Saksenspiegel in Nederland. Tweede stuk-vermeerderde tekst met de glosse. Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
890 B004 Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Kemink en zoon n.v Utrecht
715 B075 Het Grondwettelijk Bestuur van het oude Gent Rycker, L. de 1880 Vuylsteke, J. Gent
2879 B309 Het oude Griekenland Bowra, C.M. 1966 Parool/Life Amsterdam
3016 B305 Shell Journaal van oude sporten Fuchs, J.M.& Simons, W.J. 1975 koninklijke van poll b.v. Roosendaal
2467 B305 Stille waarden. Het geheim van de zorg. Brandsma, Bart 2011 Stichting Curamus Hulst
2709 B201 Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen Vos de, Art 0 Uitgeverij Scriptum Schiedam
1612 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen derde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1858 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1613 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vierde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1859 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1614 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vijfde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1860 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1615 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen zesde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1863 J.C. en W. Altorffer Middelburg
2294 B237 Uitgerekend in Zeeuws-Vlaanderen. Meijer, Jacqueline (lay-out) 1986 Stichting katelijne Terneuzen
594 B239 Ons huis in Middelburg. Een beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 . z.p.
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
604 B114 Matteus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland Verkruijsse, P.J. 1977 Interbook International B.V. Schiedam
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
4347 B065 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
2406 B112 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3338 B189 Den Zeusen Beesem deel registers Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
1180 B122 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
1903 B048 Een gouden jubileum 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0 Clinge
1785 B099 Kerk van de H. Catharina van Alexandrië, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk
3633 B323 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
3945 B021 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Hulst
396 B065 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 Stoppeldijk
2539 B300 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw deel 2. De Parochies Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Pauluspolder Vrienden Archief Hulst 2016 Gemeentearchief Hulst
601 B071 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
3846 B341 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
1406 B024 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en Koldeweij A.M. en Gaalman A.A.G. 1987 De Walburg pers Zutphen
2398 B298 Lexicon. Historische figuren van de lage Landen Dankers, J. & J. Verheul 1985 Het Spectrum Utrecht
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
87 B021 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
3566 B185 's Lands Glorie I. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
3567 B185 's Lands Glorie II. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
1950 B131 Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire Driel L. van, Steketee A. 1995 ADZ Vlissingen
1726 Dr. L. Grootaerts' en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen Pée, W. en P.J. Meertens 1934 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3300 B189 Den Zeusen Beesem deel 1 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3323 B173 Den Zeusen Beesem deel 2 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3541 B200 Plannen rondom het Veerse meer onbekend 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
3889 B179 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
3890 B179 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3758 B202 25 jaar planologie in Zeeland Verburg, M.C. e.a. (red.) 1968 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
4016 B046 Stedelijke structuren een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad Rottier Honoré 1978 Dick Coutinho Muiderberg
567 B239 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Natuurwetenschappelijke adviescommissie van Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2419 B301 Een vergeten landleven Wind, Ingeborg 2006 Uitgeverij Terra Lannoo Arnhem
4305 B347 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) Prinsen , A.J.H.M. 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
4290 De Vlaamse Steden Lode Baekelmans e.a. 1948 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
3963 B226 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal 60 jaar Poëzie in het Zeeuws Tijdschrift 1950-2010 van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
2637 B323 Kieldrecht Polders gewonnen op de zee … Verbeeck, P. & E. Engels 1982 Deckers druk uitgevers Beveren
4018 B014 Het Poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 1984 Rijense Handelsdrukkerij B.V. anoniem
2791 B233 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg
500 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 1e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
3453 B306 Fietsen Varen door Zeeland van Elsacker, Teun (red.) 2002 Grafisch bedrijf Pitman Goes
296 B021 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 divers 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
1452 B302 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen
2139 B079 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil
3341 50 jarig jubileum Postduivenvereniging "de Snelvliegers" 11-3-1950 - 11-3-2000 Buijsse, Marcel 2000 PV De Snelvliegers Oostburg
3380 B180 Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat van der Krogt, M.R. e.a. (eindred.) 1991 Print Code bv Rijswijk
1934 B071 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Lauret, A.M. 0 Middelburg

Pagina 26 van 32 Resultaten 3751 - 3900 van 4730