Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 24 van 32 Resultaten 3451 - 3600 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
800 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 1 Fredericq, Paul et al. 1889 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent / 's-Gravenhage
3494 B229 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap 's-Gravenhage
1835 B323 Menno van Coehoorn 1641-1704, vestingbouwer belegeraar infanterist Hoof, J. van 2004 Matrijs Den Haag
2982 B230 Van Vlas tot Linnen vroeger en nu van Dijk-van der Peijl, A. 1984 rhv druk Goes
1594 B223 Archives de la ville de Bruges, table des noms de familles. table des noms de lieux Gilliodts-van Severen, L. 1879 Edw. Gailliard Bruges
2096 B216 De leenregisters van Bewesten Schelde 1470 - 1535 Fruin, R. 1911 Martinus Nijhoff 's Gravenhage
1592 B224 Archives de la ville de Bruges, II inventaire des chartes L. Gilliodts-van Severen 1873 Edward Gailliard & C Bruges
1593 B224 Archives de la ville de Bruges, III inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1875 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1595 B215 Archives de la ville de Bruges, I inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1871 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1596 B215 Archives de la ville de Bruges, V inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1876 Edw. Gailliard Bruges
1597 B216 Archives de la ville de Bruges, VI inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1876 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1598 B216 Archives de la ville de Bruges, table Gilliodts-van Severen, L. 1883 Edw. Gailliard & Cie Bruges
1599 B217 Archives de la ville de Bruges, IV inventaire des chartes Gilliodts-van Severen, L. 1876 Edw. Gailliard & Cie Bruges
4300 B347 Inventaris van de archieven der gemeente Graauw en Langendam 1796-1970 M.C.Westerweele 2001 Gemeentearchief Hulst Hulst
130 B023 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem, M. van 0 Streekmuseum Hulst
3328 B201 Melis Stoke. Poorter van Zierikzee Rijke, Karin de 1988 Commissie Regionale Geschied Beoefening Zeeland Middelburg
2087 B042 Isengrimus Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden Magister Nivardus 1946 Uitgeversmij. W. de Haan Utrecht
4006 B014 Jaarboek 52 2015 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg meerdere 2015 Heemkundige kring de Oud-Oudburg Merelbeke
3763 B020 In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden Bauwens, A.R. e.a. (redactie) 2008 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
1476 B208 Aurora. jaarboekjen voor 1857 Bergh, S.J. van den 1857 A.C. Kruseman Haarlem
4060 B329 Zeeland jaarboekje 1852 van Oosterzee, H.M.C. 1852 de gebroeders Abrahams Middelburg
4061 B333 Zeeland Jaarboekje voor 1853 Oosterzee, H.M.C. van 1853 de gebroeders Abrahams Middelburg
4063 B045 Zeeland jaarboekje 1855 van Oosterzee, H.M.C. 1855 de gebroeders Abrahams Middelburg
4064 B060 Zeeland jaarboekje 1856 van Oosterzee, H.M.C. 1856 de gebroeders Abrahams Middelburg
1525 B345 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
2458 B304 Jubileumnummer Heemkundige Kring Oud-Wachtebeke. Jaarboek 1987 onbekend 1987 Heemk. Kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke
2075 B036 De vos en het lijsternest. Daele, Rik van , et al 1996 Stijn Streuvels Genootschap Tielt
2220 B152 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn onbekend 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
4062 B060 Zeeland jaarboekje 1854 van Oosterzee, H.M.C. 1854 de gebroeders Abrahams Middelburg
2313 B313 Katholieke Middelbare Schoolvereniging R.K. Jansenius Scholengemeenschap. Jaarverslagen 1984-1985, begroting 1986. Bestuur 1985 Jansenius Scholengemeenschap Hulst
3830 B012 Jachtwet en Nuttige Dierenwet 1914 Kramer, Q.J.M. & G.F. Spreen 1978 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1183 B231 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Werkgroep Historie en archeologie v.h. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978 Middelburg
3429 B166 Kortweg nederland. Wat iedereen wil weten over onze geschiedenis Bank, Jan e.a. 2005 Inmerc bv Wormer
1936 B071 Memories van Jannes van de Luyster 1829 - 1845 Stokvis, P.R.D. 1980 Middelburg
4149 B036 Reinaart de Vos De felle met de rode baard Daele Henri van/ Vos Peter 1996 Averbode / Gottmer J.H. / Becht W. Bloemendaal
3620 B305 Grote nederlanders voor de jeugd [van 9-99 jaar] Dam, Arend van & Letterie, Martine 2004 Veen Magazines Diemen
494 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
1790 B019 Koewacht De geschiedenis van een jong dorp. D.J. Oggel Jz 1971 Vink Rotadruk Axel
1909 B504 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Mercatorfonds Antwerpen
3705 B038 Hoe was het op de krant...? Het leven van een journalistenvrouw van de Reepe, Cornélie 2008 Elfproducties Boxtel
3491 B032 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist Dieleman, M.P., (samenst.) 1993 Provinciale Zeeuwse Courant Middelburg
2331 B066 25 jaar Hulster Gemengd Koor 1-10-1957 - 1-10-1982 diverse 1982 Hulster Gemengd Koor Hulst
2333 B174 Hulster Gemengd Koor 1957-2007 Bokx, Anneke de,e.a. 2007 Hulster Gemengd Koor Hulst
2336 B155 Hulster Gemengd Koor 1957-1997 Bokx, Anneke de,e.a. 1997 Hulster Gemengd Koor Hulst
2772 B199 Korps Rijkspolitie 1945-1994 Jonge, J.A. de 1993 Stichting Het Ned. Politiemuseum Gent
2763 B199 NV "De Hoop" terneuzen Onbekend 1961 De Hoop Terneuzen
2926 B199 Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw maatschappij en de Noord Brabantse maatschappij van landbouw Korteweg, A. 1982 Z.L.M. Bergen op Zoom
2762 B195 100 jaar De Hoop Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 2011 De Hoop Terneuzen
2509 B201 Jubileumboek 90 jaar voetbalvereniging "Axel" 1911-2001 Naeye, Jurgen e.a. 2001 VV Axel Axel
4207 B123 Voyages et aventures du capitaine Hatteras Verne, Jules 0 Gauthier-Villars Parijs
1949 B042 De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702 - 1713 Verhees-van Meer, J.Th. H. 1986 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
241 B231 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986 Middelburg
2589 B311 Elseviers Historische Atlas Vries, S. de & Th. Luykx 1964 Elsevier Amsterdam
3983 Air Photography and Celtic field research in The netherlands Brongers J.A. 1976 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amfersfoort
3851 B176 Klederdrachten van Zuidwest-nederland Mercurius 1978 Cebeco Zuidwest Wormerveer
3437 B196 Zeeland 2003 Water Agendacommissie 2003 KZGW Middelburg
3347 B287 Wonen in Zeeland 2010 Heyning, C.E. e.a. (red.) 2010 KZGW Middelburg
3474 B226 2011 "Zeeuws meisje' Heyning, C.E. e.a. 2010 KZGW Middelburg
2248 B172 Het Zeeuws-Vlaamse Bedrijfsleven in 1992 samenstelling 1993 Kamer van Koophandel Terneuzen
105 B055 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent
2230 B319 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Kring werkgevers kanaalzone Sas van Gent
389 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Adriaanse, J. Hulst
3826 B254 Twaalf kapucijnen t Hoen, Cor e.a. 1993 Minderbroeders Kapucijnen s-Hertogenbosch
2628 B178 Singelberg. Het kasteel & het Land van beveren Wilssens, Marie-Anne e.a. (red.) 2007 Lannoo Tielt
2626 B187 Kleine geschiedenissen van grote kastelen Wolf-Catz, Helma 1976 A.W. Sijthoff Leiden
586 B116 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Elmar b.v. Delft
289 B294 Officieel verslag van den 4-den Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 sept. 1908 Zeyl, J.J.F. van 1908 Zelandia Hulst
3679 A1 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Cuypers, P.J.H. & Jan Kalf 1906 Amsterdam
2773 Kazematten in het Interbellum Visser, H.R. & J.S. van Wieringen 2002 Stichting Menno van Coehoorn Utrecht
2197 B182 Van Camasiacum tot Kemzeke, 1117-1992 Van Mele, Willy 1992 comité 850 jaar Kemzeke Kemzeke
2462 B252 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
420 B105 Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de Landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw Oggel, D.J. 1976 Axel
386 Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen Everaard, J.A. 1942 Breda
3353 B110 Gereformeerde Gemeenten in Zeeland Eggebeen, A.E. (red.) 1984 Kerkelijk Nieuws Ger. Gem. Krabbendijke
1995 God of keuzer? Clerus en politiek te Brugge (1780-1802) Priem, K. 1996 Brugge
290 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum, de worsteling van een liberaal katholiek met de moderniteit (1868-1944) Kort, Jan de 2009 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
2653 B237 Historische kerken in Zeeland Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 2005 Projectgroep Pilot Historische Kerken, Provincie Zeeland Middelburg
2877 B237 58 miljoen Nederlanders en hun kerken Jongh, E. de 1979 Het Spectrum Utrecht
1554 B113 Kerken in het Bisdom Breda Nijnatten, T. van 2004 Buyten & Schipperheijn Amsterdam
817 B121 Eigenkerken en Bisschoppelijk gezag in het Diocees Utrecht tot de XIII-e eeuw Post, R.R. 1928 Kemink & zoon Utrecht
441 B121 De Kerkhervorming in Vlaanderen deel 1 en 2 Jansen, H.Q. 1868 J.W. & C.F. Swaan Arnhem
429 B055 Ds. Scharp en de Smid van Zaamslag. Een episode uit de Kerkgeschiedenis in het land van Axel Kraker, Adr. de 1921 Zaamslag
1760 B064 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 streekmuseum IJzendijke Oostburg
661 B137 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
3736 B313 Oude Kerktorens in Nederland Molendijk, Leen 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
3086 B266 Stille nacht. De mooiste kerstliederen Braun, J. (samenst.) 1988 Uitgeverij M&P Weert
2940 B269 Als alle lichten branden Vries, Anne de, e.a. (red.) 0 G.F. Callenbach Nijkerk
2939 B231 Kerstmis is gekomen Pothast-Gimberg, C.E. 1949 uitgeverij Ploegsma Amsterdam
2938 B283 Kerstboeket Rooijen, Miep van 0 J.N. Voorhoeve Den Haag
2903 B194 Elseviers nieuwe kerstverhalenboek Hazeu, Wim (samenst.) 1980 Elsevier Nederland Amsterdam
2941 B312 Het Boek voor de Kerst Boissevain, E. e.a. (red.) 1968 G.J.A. Ruys Amsterdam
2955 B194 Het nieuwe kerstboek Visser, Aize de(red.) 0 Bosch & Keuning nv Baarn
507 B054 De Keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1261 en die van Saeftingen van 1263 Smidt, J. Th. de 1954 Utrecht
3205 B297 Kroniek van een familie de Kever uit het Land van Waes Geilleit, H.C. 1981 H. Geilleit Middelburg
1876 B106 Groot Hontenisse van 1900 tot nu Sponselee, George en Ed Steijns 1989 van Geyt Productions Hulst
1877 B106 Groot Hontenisse van 1900 tot nu dl2 Buijsrogge, Carlo en Ed Steijns 1991 van Geyt Hulst
3196 B269 Liedjes uit kinderzangspelen voor school en huis Br. Emmanuel & Br. Ferdinand 0 Saint louis Oudenbosch
3498 B271 Nooit in burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht Broekema, Pauline 1991 BZZTôH s-Gravenhage
1745 B301 Klederdrachten Nieuwhoff, C. , W. Diepraam, C.Oorthuys 1984 Elsevier Amsterdam/Brussel
2776 B183 Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland Nieuwhoff, Constance e.a. 1976 Contact Amsterdam
1506 B115 De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000 Dekker, J. (eindred.) 0 Waanders.nl Zwolle
2745 Historische klederdrachten uit 12 provincien Wouters, L. 1997 La Rivière Baarn
418 B052 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Drukkerij van Aken Terneuzen
1953 B287 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg
2779 B174 Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen, van Kadonder tot Keutepari Polderman, Tiny 0 De Koperen tuin Goes
1722 B033 Klompen. Hun makers en hun dragers Noorlander, H. 1962 Rijksmuseum voor volkskunde Arnhem
3892 B295 Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der congregatie van penitenten-recollectinen te Oudenbosch (klooster 'Sint Anna') Gerlach, (pater, O.M.CAP.) 1938 Klooster 'Sint Anna' Oudenbosch
2180 B088 Rouwbord Henricus Bornius 1617-1675. Restauratieverslag Ivens, Ronny 2014 Hulst
2280 B282 Herinneringsboekje WZC Antonius 2012 Bruijn, Liesbeth de 2012 Curamus Kloosterzande
1009 B017 Koekplanken Schilstra, J.J. 1964 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2183 B221 300 jaar kerk van Koewacht. 1687-1987 Bruijne, Jan de (red.) 1987 Herman Heyse Stekene
3316 B031 Gedenkboek van het Koninklijk bezoek aan Zeeland 12, 13 en 14 september 1907 anoniem 1907 Oosterbaan & le Cointre B.V. Goes
2684 B308 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina van Orden. Louis 0 nv Drukkerij de Spaarnestad Haarlem
3285 B231 Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland van der Krogt, M.R. 2000 Europese bibliotheek Zaltbommel
2710 B344 Zeeuwse Koorschool 25 jaar 1954-1979 Heijblok, Evert 1979 Stichting Zeeuwse Muziekschool Goes
3896 B185 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
2181 B051 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk HANDELINGEN Nieuwe reeks deel XIII divers 1934 Kortrijk
2004 B142 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, A., et al. 1990 Lannoo Tielt
1517 B069 Het leven van Philipp von Hohenlohe Stuy, P.W. 2007 Heemkundige Vereniging Terneuzen
1833 B188 Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland Kruijf, T. de (red.) 2004 Walburg Pers Zutphen / Utrecht
2351 B196 Groot-Terneuzens kroegenboek Bareman, Wout e.a. 1984 W.H. Broekhuysen Terneuzen
717 B150 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 1 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt
718 B129 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 2 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt
283 B150 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. eerste deel d'Oudegherst 1785 Fernand, C. J. Gend
1624 B129 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. tweede deel diversen 1785 Fernand, C. J. Gend
1625 B129 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. derde deel diversen 1785 Fernand, C. J. Gend
3467 B302 Kroniek Kruiswerk Zeeland tot 1970 Wieringa, D.J. & J. Traas 1991 Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis .
4072 B033 De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang . 1898 .
2184 B173 Kruispolderhaven gem. Hontenisse Kerckhaert, Karel 1978 Kruispolderhaven
2554 B071 Een Kruisweg met een ziel Verschraegen, Willy & Petra Kasteleijn 2014 Parochiecommissie Koewacht Koewacht
1795 B188 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. onbekend 1977 Middelburg
3634 B301 Dolf Jaspers 1933-1976. 15 jaar later. Augustijn, Johan e.a. 1991 Stichting Dolf jaspers Assenede
2588 B308 Kunst Reis Boek Voor nederland Rijkscom. Monumentenzorg 1977 P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam
31 B046 Cornelis de Vos schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard Antwerpen
138 B103 Jan Haak en zijn tijd Gielen, W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
3858 B092 De Dijken. Een nationale uitgave Dendermonde, Max e.a. 1954 De Bezige Bij Amsterdam
3277 B088 Tractaet van Dyckagie Vierlingh, Andries 1920 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
3069 B344 Ippa's Kustgids van Belgie Van Remoortere, Julien 1997 Lannoo Tielt
2677 B200 Kustverdediging Vestingbouwkundige bijdragen van Dijk, P.J.J. e.a. 1992 Walburg Pers Zutphen
2515 B259 Kamer van Koophandel Zeeuws-Vlaanderen Terugblik op 1990 diverse 1991 Kamer van Koophandel Terneuzen
3281 B296 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 onbekend 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle
2807 B099 Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes van Beuningen, H.J.E. e.a. 1993 Rotterdam Papers Cothen
2272 B018 Lamswaarde door de jaren heen Buijsrogge, Carlo 2010 fondswerfgroep H. Corneliskerk Lamswaarde
3438 B344 Zeeland. Land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn
1799 B142 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Gemeentebestuur Beveren Beveren
1801 B142 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Gemeentebestuur Beveren Beveren
2001 B142 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Onderwijs - Religieus leven - Politieke geschiedenis van de 19e eeuw Meire, Freda 1988 Gemeentebestuur Beveren Beveren
1886 B048 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enschede
2640 B067 Relaas uit 't Land van Waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas

Pagina 24 van 32 Resultaten 3451 - 3600 van 4788