Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 32 Resultaten 3301 - 3450 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
353 B076 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1927 van Rysselberghe en Rombaut Gent
2521 B193 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereeniging. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940. Glorius, F.J.J. 1979 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3221 B268 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 6 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3222 B268 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 7 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
700 B164 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, Tome VII Berten, D. 1904 J. Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
2099 B132 Zeeland 1945 - 1950. De wederopbouw van Zeeland na de oorlog. Zwemer J.P. 2000 Jan Zwemer Serooskerke
209 B057 Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren. Dieleman, Gré 2003 His tory Ljubljana
2923 B166 Poldertaboes. Verzwegen of minder verzwegen geschiedenissen Winne, Fred de 2000 Franba VOF Sint-Laureins
1702 B040 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
846 B119 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
2574 B186 beleven is een kunst KUKO (eindred.) 2009 ZorgSaam ZVl Terneuzen
2229 B183 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen
2244 evaluatie 1985. programma 1986/87 Stichting Centr. Maatsch. Dienstverl. anoniem 1986 St. Centr. Maatsch. Dienstverl. Hulst
953 B124 Histoire de Belgique deel III Pirenne, H. 1923 Maurice Lamertin Brussel
2300 B361 Museumgids Streekmuseum De Vier Ambachten Museumcommissie 1991 OHK De Vier Ambachten Hulst
2708 B271 Aardrijkskundig vademecum voor de Benelux Larsen van neerland, G.A. 0 Van Goor Zonen Den haag
2641 B220 Den Ariane. Plattegrond-adresboek-infogids Hulst onbekend 1992 Ariane Graphics Gorinchem
2740 B201 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
675 B084 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 C.A.J. van Dishoeck Bussum
3473 B296 Het Kerken Boek van Lier, Saskia 2009 Uitgeverij Waanders Zwolle
3045 B181 Backsteingotik Kiesow, Gottfried & Thomas Grundner 2004 Hinstorff Rostock
2443 B085 Graauw door de eeuwen Verhuyck, Paul & Corine Kisling (red.) 2005 r.k. Kerkbestuur Heilige Maria Hemelvaart Graauw
2444 B344 1985 Graauw onbekend 1985 Karnavalsstichting Graauw
3340 B295 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
3611 B344 Tussen vuur en ijzer van Heerde, H. 1940 J.A. Boom & zoon Meppel
2046 B344 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking. Kessen, A.L.G.M. 1992 Duerinck Kloosterzande
3388 B055 Grenspalen in Nederland Brouwer, T. 1978 De Walburg Zutphen
2935 B021 Merkwaardige grenspalen en grensstenen Aalbrechtse, M.A. 1976 Den Boer Middelburg
2646 B230 De grens. Langs de randen van Nederland Witt, Enno de 2013 Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam
487 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 15-16 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
3606 B239 St. Bavo kerk Groede 2005 Brakman, Renate 2005 EXIM communicatie Groede
4069 B033 MR. G. Groen van Prinsterer Schutte, Dr. G. J. 1977 Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes
3885 B171 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
1796 B125 De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Standaard Antwerpen/Amsterdam
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
173 B097 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk .
3315 B306 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog
2754 B200 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede
1723 B089 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam, J. 1911 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2334 B066 Feestelijk concert ter gelegenheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst diverse 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst
149 B308 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie Terneuzen
2269 B343 Jubileumboek Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande 1865-2015 Cappendijk, Theo & Buijsrogge, Carlo 2014 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande
1784 B313 125-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Kloosterzande, 1861-1986. Cappendijk, Theo en Carlo Buijsrogge 1986 Kloosterzande
2361 B199 100 jaar Harmonie De Volharding Zaamslag Onbekend 1986 De Volharding Zaamslag
3515 B021 De Zeeuwse zeehavens Wolterbeek, Jaap e.a. 1990 Provincie Zeeland Middelburg
2176 B068 Van d'ee tot Hontenisse Cor J. de Boer 0 Merlijn Middelburg
590 B198 Het oude Middelburgse woonhuis Jilleba, Fred 1977 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
592 B059 Het Van de Perrehuis te Middelburg Jilleba, Fred. 1979 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
589 B277 Het eclecticisme in de Middelburgse Architectuur. Pleidooi voor een dieptepunt Jilleba, Fred. 1981 Heemkundige kring Walcheren Heinkenszand
442 B023 Idesbald van der Gracht, Heiligen van onzen stam Cuyper, J. de pr. 1946 De Kinkhoren Brugge/Brussel
3863 B282 St Eloy Kuyle, Albert 1955 De Lanteern Utrecht
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontspanning na inspanning Terneuzen
1869 B65 Hengstdijk, het dorp en zijn parochie Sponselee, George en Eddy Prince 0 Hengstdijk 2000
2168 De klok luidde ... Jansen Verplanke, J.C.P. 1992 C. Jansen Verplanke Vlaaringen
3206 B290 nakomelingen van Elisabeth de Witte dochter van Judocus de Witte en Johanna Henderica Cremers als oudste inwoonster van Nederland Schelfhout, Em. 1978 Em. Schelfhout Hengstdijk
397 B065 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 Hengstdijk
193 B344 De klok luidde.... Jansen Verplanke, J. C. P. 1993 Jansen Verplanke Vlaardingen
1154 B162 Armorial de Flandre du XVIme siècle Bergmans, Paul 1919 Librairie Nationale d'art et d'histoire G. van Oest cie Bruxelles et Paris
1673 B034 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
1988 B002 De wapenkaart van Vlaanderen (1610?-1628?) Warlop, E. 1989 Familievereniging Van Waesberghe Evergem-Ertvelde
3937 B228 Herkomst en voorstelling van het uithangschild Steekmuseum De Vier Ambachten te Hulst van Eeden, G.J.J. 1986 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
3471 B056 De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels Smit, Jan 2014 uitgeverij Balans Amsterdam
152 B069 Terneuzen van toen tot noe. In het Terneuzens dialect geschreven herinneringen Verlinde. A.J.. J.P. Paulusse en E.J.E. Elve. red. 1997 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
324 B136 Histoire de Flandre. Deel 1: 1383-1453 Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1938 B128 Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) Rooze-Stouthamer, Clazien 1996 De Koperen tuin Goes
4670 B315 Streeksieraden in Zeeland Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen Sina en Wim Mol 1999 De koperen tuin Goes
1890 B014 Saeftingheboek Sponselee, G.M.P. 1975 De Steltkluut Terneuzen
3355 Dorpenonderzoek. Het Zeeuwse dorp, door de bewoners bekeken van de Meulen, T. 1976 PPD Middelburg
2187 B201 Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930 Adriaanse, J. 1930 Uitg. De Spieghel Amsterdam
2591 B242 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden deel 4 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2592 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 5 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2593 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 3 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
3331 B288 Historisch bewustzijn in beeld. Historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815 Rottier, Ruud 1990 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2571 B302 Muir's Historical Atlas. Ancient medieval & Modern Treharne, R.F. & Harold Fullard (eds) 1976 George Philip and Son Ltd London
3013 B141 Van spel en spelen. uit onze Gouden Eeuw Vorsteman, Carel 1941 Hollandia Drukkerij Baarn
2696 B196 In eindeloze verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen Carson, patricia 1989 Davidsfonds/Uitgeverij Lannoo Leuven/Tielt
524 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen I Gottschalk, M.K.E. 1955 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
525 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen II Gottschalk, M.K.E. 1958 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
431 B048 Hoek en Omgeving van vroeger tot nu Platteeuw, J. 1967 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
180 B048 Hoek en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
3853 B346 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
2890 B323 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, Carlo & G. Sponselee 2011 Streekbeeld Terneuzen
2691 B298 Shell Journaal van Hollands Water Fuchs, J.M. 1970 Shell Nederland Rotterdam
2894 B172 In de Delta, uit de kast Schellen van, Remco 2004 Uitgeverij Etcetera Vlissingen
378 B312 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel onbekend 1598 onbekend onbekend
1883 B106 Afscheid van Hontenisse Eysackers, M. en G. Sponselee 2003 Kloosterzande
2276 B047 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Fruytier, Amedeus 1950 Gemeente Hontenisse Kloosterzande
2822 B071 Schepen op de Schelde Seghers, M. & R. de Bock 1967 de Sikkel n.v. Antwerpen
2674 B303 Leven met oranje, 200 jaar koninkrijk Hartemink, Danielle (eindred.) 2013 FC Klap bv Hilversum
2601 B098 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas
2651 B505 Echt waar … Zeeland Jimenez, Raquel e.a. 2009 Provincie Zeeland Middelburg
2202 B343 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750 Een reconstructie Brand, J.P.M. 2000 Gemeentearchief Hulst
19 B361 Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt d.o.o. Ljubljana
34 B022 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters, A. 1990 P. Wauters Hulst
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
50 B014 Focus op Hulst Sponselee, G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2471 B299 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII onbekend 1964 De Transfiguratie Hulst
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
294 B021 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven divers 0 Hulst
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam
3 B022 Hulst in oude ansichten Brand, P.J 1971 Europese Bibliotheek Zaltbommel
8 B342 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
9 B343 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 onbekend Hulst
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
14 B091 In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te Hulst Sponselee. G. en Taelman, E. 1996 Van Geyt Ljubljana
20 B021 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst
328 B238 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 onbekend Roosendaal
1416 B299 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar onbekend 2001 Hulst
15 B266 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
341 B042 Lijst van Charters, berustend in het stedelijk archief van Hulst Juten, G.C.A. 1909 J.C. & W. Altorffer Middelburg
1555 B299 Cisterciënzers in het land van Hulst Verstraeten, E. 2009 Museumstichting Hulst
363 B226 Zichtjes van Hulst , met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand Brand, P. en E. Taelman 1980 Boekhandel Duerinck-Krachten Hulst
1977 B100 Hulst Het verleden teruggevonden Ossewaarde E. 2005 Boekhandel van Geyt Ljubljana
1 B040 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 's-Gravenhage
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
358 B236 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
365 B130 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Repro-color st Niklaas
18 B090 Hulst toen en nu Sponselee, G. en Taelman, E. 1989 Van Geyt productions Hulst
136 B111 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst Stichting Boerderijenonderzoek in het land van Hulst (samengesteld) 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande
1447 Oorlogsjaren te Hulst 1939-1945 Lampo, P. 2009 Lootens Publ. Hulst
6 B065 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage
35 B042 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst
1979 B018 Liefdehuis Sint-Liduina, 127 jaar zorg in woord en beeld. Kemseke, T. van 2005 Van Kemseke Hulst
1793 B294 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A. & P. v.d. Walle 1986 Stichting Sint-Jozef Hulst
10 B320 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
291 B042 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen
377 B042 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam
1982 B042 500 jaar Bollewerk of Dobbele Poorte in Hulst. Sponselee G. en E. Taelman 2006 Van de Berg Almere/Enschede
462 B046 Dekenaat in de steigers 1596-1648 Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekanaat Hulst 1596-1648 Kok, Th.B.W. 1971 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
279 B235 Zeeuws tijdschrift jaargang 57 5/6 2007 Broos, Lineke, etal. 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
2177 B323 Cornelis de Vos en Paulus de Vos schilders van Hulst Ronday, H.J. 1960 Kloosterzande
1986 B316 75 jaar scouting Hulst Hoefeijzers B., Mahu W. en Mahu T. 2007 Scouting Hulst Hulst
22 B042 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst
23 B042 'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 uitgeverij 'De Maelstede' Hulst
357 B020 De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst Schukking, W.H. 1934 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
30 B042 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
1984 B172 Hulst in beeld. Nederlandse Vestingstedendagen 2008. Broecke, G. van den 2008 Hulst
45 B042 Hulst in de 80-jarige oorlog. Prinsen. A.. samenst. 1995 Hulst Reynaertstad Hulst
1981 B088 St. Willibrordusschool Hulst, 1907-2007. Kemseke, T. van 2007 Van Kemseke St. Jansteen
36 B077 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst
392 B042 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
2792 B232 De huwelycks-fuyck. Vrijen en trouwen 1500-1800 Blinksma, Marion et al. 1989 Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming Utrecht
4209 B117 Drijvende stuwen voor de landsverdedeging Beekmans J.R. en C.Schilt (red.) 1997 Stichting Menno van Coehoorn Utrecht
2686 B346 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht
161 B55 Achter de dijken. Dow in Terneuzen 1962-1997 Schipper. P. de 1997 Van Maele onbekend
5032 B341 Een dorp vol snoep. 150 jaar geschiedenis van de snoep- en koekjesindustrie in Breskens Dekker, Jan Martin, et al. 2022 Uitgeverscollectief van vrijwilgers en medewerkers Breskens
2703 B199 Beeld-encyclopedie van onze industrie Swanenburg, B.D. (red.) 1953 Elsevier Amsterdam
510 B021 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging divers 1949 Middelburg
2393 B501 DNA Terneuzen Kooren, Jan e.a. 2005 Gemeente Terneuzen Terneuzen

Pagina 23 van 32 Resultaten 3301 - 3450 van 4788