Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 28 Resultaten 3301 - 3450 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2234 Natuurstemmen Buise, M. e.a. 2001 Uitgave De Steltkluut Hulst
3947 Saeftinge, een Zeeuws landschap Nienhuis, P.H. 1976 Het Zeeuwse Landschap Goes
2238 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst anoniem 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
2258 oost-zeeuwsch-vlaanderen natuurlijk Bogers, J.L. e.a. 1976 Vogelw. De Steltkluut OZVl Terneuzen
3274 Terug van weggeweest Beijersbergen, John e.a. (red.) 2004 Provincie Zeeland Middelburg
2396 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer
3058 De nazaten van Laurentius van Damme van Damme, Eugiene J. 1991 Eugiene van Damme
2594 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 2 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2595 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 1 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2402 Geen Revolutie in Nederland. Impressies van nederland tussen de franse tijd en de Eerste Wereldoorlog 1813-1914 Kikkert, J.G. 1992 Schuyt & Co Haarlem
2702 Holland. Nog nooit zo gezien. Minderhoff, Kees 1996 Davidsfonds Leuven
3064 Bent u daar al eens geweest? Assmann, Hk 0 De Spaarnestad Haarlem
3552 Nederland wat ben je nog mooi Haan, TJ.W.R. de, e.a.(samenst.) 1974 Tirion Amsterdam
1946 Spelerieë, uitgave bij het 25 jarig jubilieum afd Zeeland NGV Keijzer, B. de (eindred.) 1992 Kapelle
970 De lage landen bij de zee. Beknopt leerboek der Nederlandsche Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers 1927 H.J. Dieben Leiden
1894 De Meester van der Heijdengroeve Swiers, R.J. 0 Staatsbosbeheer
370 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Merlijn Middelburg
2033 Kieldrecht en Nieuw Namen, toen en nu, twee dorpen op de grens Goossens S. en Sponsele G. 1993 Van Geyt Productions Hulst
2463 Excursie naar het zandgelaag te Nieuw-Namen Schuurmans, C. 0 SBB / Nat.besch.ver. De Steltkluut
1055 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
3449 1859. Nederland. Voor honderd jaar. 1959 Jappe Alberts, W. e.a. (samenst.) 1959 NILLMIJ s-Gravenhage
2091 Droogleggers aan de Oosterschelde Welten J. 1993 De Bataafsche Leeuw Amsterdam
4170 Dialect op Noord-Beveland Broecke-de Man, E.J. van den ea 1984 Van der Peyl-Kruiningen B.V. Vlissingen
4234 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl. 2 Noord Brabantse deel Krüger, J.P. 0 Juten, Jan A.G. Bergen op Zoom
4291 Institution du Notariat 0
2906 Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren 1930 Davidsfonds
2766 Tussen stroom en water Huser, J. e.a. 1969 Prov. Zeeuwse El. Mij Middelburg
3480 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
3941 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut
499 Geschiedenis van Antwerpen. 3 Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
2896 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch
1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 's- Gravenhage
3561 Huibergen en de uiteinden der aarde. De broeders van huijbergen 1854-2004 Wolf, Rob 2004 Congregatie broeders van Huijbergen Huijbergen
1780 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981
176 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie
1770 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
2466 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo 1984 Hulst
2369 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg
1987 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Gerard Noot instituut Nijmegen
3785 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout
2964 De nederlandsche heidemaatschappij 60 jaar van Maaswinkel, D. e.a. 1948 Ned. Heidemij
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
2428 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1915-1940 XLI Linssen, G.C.P. 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944
1814 De Westerschelde, een water zonder weerga. Kraker, A.J.M. de 2002 Duerinck Kloosterzande
2621 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & George Sponselee 1999 RZVW Axel
2891 Monumenten en oorlogstijd Jaarboek Monumentenzorg 1995 van Laanen, Dirk e.a. (red.) 1995 Waanders Uitgevers Zwolle
2624 Angst en terreur in Doel Nul, Richard de 2012 De Nul consulting Schoten
2632 De Bevrijding van Doel. Nul, Richard de 2011 De Nul consulting Schoten
3683 Nederland in den Oorlog deel 4 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3002 Slag om de Schelde Thompson, R.W. 1984 Balans
3799 Wij en het water 3 Het sal waerachtig wel gaen Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
2447 Het Land van Hulst tijdens de Grote Oorlog 1914-1918 van Kemseke, Tonny 2014 Tonny van Kemseke Hulst
71 Episoden 1940- 1945. III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
2965 Carel Blazer Zeeland Droog van Paaschen-Louwerse, J. e.a. 1992 St. Kunst in Beweging Amsterdam
2738 Luctor et emergo. Karhof, N.J. 1953 De Spaarnestad Haarlem
3465 Geuzenliedboek 1940-1945 Schenk, N.G. & H.M. Mos (red.) 1975 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
1759 B021 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Calon, Emile, et al. 1984 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Terneuzen
1090 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van den 1932 Michiels-Broeders G. Tongres
509 Dialecten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (2) Broecke-de Man, E.J. van den en J.L. Eggermont 1982 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Vlissingen
3604 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
3697 De werkplaats voor minder-valieden 't Lam te oostburg Bos, M. 1959
3673 Erfgoed te boek. Kleine biogafie van het roerend religieus erfgoed in de H. Eligiuskerk te oostburg Peeters, N.M.P. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
3672 Eligiuskerk 60 jaar Peeters, N. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
531 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
3256 Ostens voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
2790 De kroon op het deltaplan. Stormvloedkering oosterschelde Antonisse, Rinus 1985 Elsevier Amsterdam
3801 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn
3356 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg
958 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
3410 Zeeland in de ban van Oranje Cats, J. 2002 Giethoorn Ten Brink Meppel
702 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Gent
337 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
2237 Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Buise, M., Wies Vonck e.a. 1985 Vogelwacht De Steltkluut Terneuzen
2483 De aquatische macrofauna van de otheense kreek Maas, P. 1979 Delta Instituut Voor Hydrobiologisch Onderzoek Yerseke
2457 De Otheense kreek, vogelkundig Maas, Peter A. 1978 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Terneuzen
890 B004 Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Kemink en zoon n.v Utrecht
715 Het Grondwettelijk Bestuur van het oude Gent Rycker, L. de 1880 Vuylsteke, J. Gent
2879 Het oude Griekenland Bowra, C.M. 1966 Parool/Life Amsterdam
3016 Shell Journaal van oude sporten Fuchs, J.M.& Simons, W.J. 1975 koninklijke van poll b.v. Roosendaal
1992 Bydrage tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen Cannaert J.B. 1835 Gent
2467 Stille waarden. Het geheim van de zorg. Brandsma, Bart 2011 Stichting Curamus Hulst
2709 Zeg, ken jij de mosselman? Vos de, Art 0 Scriptum
1612 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen derde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1858 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1613 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vierde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1859 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1614 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vijfde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1860 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1615 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen zesde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1863 J.C. en W. Altorffer Middelburg
2294 Uitgerekend in Zeeuws-Vlaanderen. Meijer, Jacqueline (lay-out) 1986 Stichting katelijne Terneuzen
415 Ganzen in de Braakman 0
594 Ons huis in Middelburg. Eeen beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 z.p.
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
604 Matteus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland Verkruijsse, P.J. 1977 Schiedam
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
4139 Het vroegste Dierenepos in de letterkunde der Nederlanden Mierlo, van J. Dr. Prof. 1943 Erasmus Gent
463 Het Kroondomein in Hulster Ambacht en Omgeving Groot, H. de 1930
649 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder 0
4347 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
2406 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
2101 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 1998 Belgische Vereniging voor Paleontologie vzv Antwerpen
3338 Den Zeusen Beesem deel registers Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
1180 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
1786 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Susteren
1903 Een gouden jubileum 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0
573 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 Amsterdam
1785 Kerk van de H. Catharina van Alexandrië, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk
3633 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
3945 B021 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Hulst
396 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959
601 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
1406 B024 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en Koldeweij A.M. en Gaalman A.A.G. 1987 De Walburg pers Zutphen
2398 Lexicon. Historische figuren van de lage Landen Dankers, J. & J. Verheul 1985 Het Spectrum Utrecht
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
87 B021 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
3569 's Lands Glorie IV. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
3566 's Lands Glorie I. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
3567 's Lands Glorie II. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
3568 's Lands Glorie III. vulgarisatie vd geschiedenis van Belgie Schoonjans, J. e.a. (samenst) 0 Historia Brussel
1950 Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire Driel L. van, Steketee A. 1995 ADZ Vlissingen
1726 Dr. L. Grootaerts' en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen Pée, W. en P.J. Meertens 1934 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3300 Den Zeusen Beesem deel 1 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3323 Den Zeusen Beesem deel 2 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3541 Plannen rondom het Veerse meer 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
3889 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
3890 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
4016 Stedelijke structuren een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad rottier honoré 1978 Dick Coutinho Muiderberg
567 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2419 Een vergeten landleven Wind, Ingeborg 2006 Uitgeverij Terra Lannoo Arnhem
4305 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
4289 Het Vlaamse Landschap Land en Volk Bert Decorte e.a. 1951 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
4290 De Vlaamse Steden Lode Baekelmans e.a. 1948 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
3963 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3935 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
2637 Kieldrecht Polders gewonnen op de zee … Verbeeck, P. & E. Engels 1982 Deckers druk uitgevers Beveren
3545 Van water tot land Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
3546 Het Vrije van Sluis Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
4018 B014 Het Poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 1984 Rijense Handelsdrukkerij B.V. anoniem
2791 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg
500 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 1e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Brussel

Pagina 23 van 28 Resultaten 3301 - 3450 van 4172