Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3010 Honderd Jaar Landbouwmechanisatie In Nederland van der Poel, J.M.G. 1967 H. Veenman & Zonen Wageningen
41 Na 40 jaar…Gedenkboek …bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Middelbare Landbouwschool te Hulst Wolf. J.P.M. van der en C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst
297 1920-1970 R.K. Middelbare Landbouwschool, R.K. Middelbare Landbouwwinterschool te Hulst diverse 1970 Hulst
4013 B022 Catalogus van de landbouwtentoonstelling te Hulst te houden op 3-4-5-6 en 7 september 1927 Kring Hulst van den N.C.B. 1927 Firma P.J. van de Sande Ter Neuzen
2943 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 Haenen, J.A.H. e.a. 1957 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2945 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1959 Haenen, J.A.H. e.a. 1959 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2946 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen 1960 Haenen, J.A.H. e.a. 1960 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2948 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen 1958 Haenen, J.A.H. e.a. 1958 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2836 De oude kaarten van Zeeland Klerk, Aad de 2015 Wbooks Zwolle
3862 Mijn Zeeland Slager, Kees 2007 Atlas Amsterdam
2801 Kijk op het groene Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Kees Scherer 1983 Elsevier Amsterdam
3270 Het Zeeuwse kleilandschap Beenhakker, Ad 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3381 Landschapsbeleving en Cultuurhistorie van den Berg, A.E. & T. Casimir 2002 Alterra Wageningen
4014 B022 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm anoniem 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden
2934 Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940 Schuilwerve, Daniel Jac. 1977 Den Boer Middelburg
582 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, Dr. R. 1975
4280 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der werelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4281 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der werelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
2253 Uit onze geschiedenis. Leerboekje der vaderlandse geschiedenis voor R.K. Scholen Barten, J.B & J.C.M. van Rooij 1939 M. Stenvert & zoon Meppel
3013 Van spel en spelen Vorsteman, Carel 1941 Hollandia Drukkerij Baarn
673 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1508 Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België Bodt, S. de, en F. Hellemans 2006 Ons Erfdeel Rekkem
1493 B020 Mijn leven aan beide kanten van de grote vijver Bogaerd, Th. 2008 Browns Graphics and printing Inc Watford Ontario Canada
2957 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
1539 Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders Slager, K. 2005 De Koperen Tuin Goes
2437 Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders Bloemen, Ine 2012 Het Paard van Troje Goes
3750 Leylijnen en leycentra in de Lage Landen Vleer, W. 1992 Ankh-Hermes bv Deventer
2614 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Kloosterzande
145 Sint Liduina Ziekenhuis Hulst 1960-1988. 28 Jaar ziekenzorg in het Land van Hulst Kemseke, T. van 2004 T. van Kemseke Hulst
3150 Van Start Staminee. Liederen uit het repertoir van 't kliekske Hartman, Ben & Wilfried Moonen (sam) 1992 Hartman en Moonen Schijndel/Kester
3151 Het groot Oostendsch Liedtboeck Klausing, Jef 1991 Emiel Decock Aartrijke
2954 Het Rode Kruis Kerstboek van Turnhout, Ted (samenst) 1986 La Rivière & Voorhoeve Kampen
3814 Blof Boek Jakobsen, Pascal e.a. 2002 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
3080 Jong is ons harte Oort, F. e.a. (samenst) 1937 Vrijzinnig Christ. Jeugd centrale Utrecht
3085 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B.
3092 Cabaret liedjes Schmidt, Annie M.G. 1961 De Arbeiderspers Amsterdam
3095 Liederkrans ter eere van het H. Hart Fey, K. 1933 juvenaat "H. Hart" Bergen op Zoom
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
3109 50 kleuterliedjes en een aantal sinterklaasliedjes Langelaar, Annie (verz.) 1982 Muusses Purmerend
3111 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1949 P. Noordhoff nv Groningen
3112 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1947 P. Noordhoff nv Groningen
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
3123 Wij zingen 'n nieuw lied Caritas gemeenschap Sint Joris 1948 Caritas gemeenschap Sint Joris Leuven
3124 Een nieuw lied Sutter, I. de 1962 Patmos Antwerpen
3130 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1915 Amsterdam
3133 Een keurkorf luisterliedjes Anthierens, Johan 1964 Uitgeverij Heideland Hasselt
3134 Liederboek 0 A.K.V.S.
3135 Jan Pierewiet, 'n bundel liedjes Wolsey, Boy (samenst.) 1939 Van Gorcum Assen
3137 Dit zingen wij Rabé, Chr. (samenst.) 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
3138 Zonnie Zang Kampeer- en Trekkersliedjes deel 3 Blok, George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
3141 Het vrij Nederlands liedboek Groot, J.H. de, e.a. (samenst.) 1960 De Bezige Bij Amsterdam
3142 Liederenkrans Ghesquiere, Jozef & Paul Francois (samenst.) 1947 De kinkhoren Brugge
3146 Hofken van geestelijke liederen Wouters, D. 1943 Uitgeverij Het Spectrum Zeist
3932 Chants des saluts et des processions Briton, Louis-Joseph 1922 Société S. Jean l'Evangéliste Paris
3195 Vrolijk zingen 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
3197 Holland zingt.. De nieuwste Dans, Film, radio en Revue - liederen 0 F. Rombouts Roosendaal
1186 B030 Liederen van Groot-Nederland, verzameld door F.R. Frzn.Coers Coers, F.R. Frzn. 1929 P.J.Meertens Utrecht
3081 Liederenbundel van Sobriëtas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht
3131 Kinderzang en kinderspel I Kes, Dien e.a. 1961 Uitgeverij De Toorts Haarlem
3110 Heer Halewijn. Liederenbundel Wumkes, D.A. & Jan Reinders (samenst) 1965 Van Gorcum Assen
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0
3159 De Olieman en andere liedjes van Tol, Jacques 1992 Henk van Gelder en De Boekerij Amsterdam
196 Liedjes van het Zeeuwse land Brakman, Piet e.a. 1996 gezamenlijke Zeeuwse boekhandels Goes
3153 Oude liedjes van toen Rooyen, P. (samenst.) 0 Pitman Goes
3157 Zingen met het Westkappels kwartet van Rooijen, Piet 1997 P. van Rooijen
3152 Liedjes van lang geleden Winkel, Raphael (samenst.) 1988 Rebo productions Sassenheim
3162 Bloesem Van Seringen Nederlandse Liedjes Kloet de, Co (samenst.) 1988 Uitgeverij De Fontein bv Baarn
3245 Het zingende boertje nr. 7 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
3246 Het zingende boertje nr. 9 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
3247 Het zingende boertje nr. 8 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
36 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst
3202 Telgen van Lieven de Putter en Neelken de Bont Axel 1628 Dees, D. sr 1987 D. Dees Breda
425 Lijst van Schepenen van Axel (Stad en Ambacht) 1326 tot 1800, alsmede enkele geestelijke en wereldlijke gezagsdragers uit de 14e eeuw Oggel, D.J. 0 Axel
3505 Historisch onderzoek over zeeland. Lijst van leemten Werkgr. Hist. en Archeologie 1999 KZGW Middelburg
3476 Literatuur over Zeeland 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
488 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 33-34 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1884 Gent
2753 Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940 1945 Korthals Altes, A. 1984 Sijthoff Amsterdam
2961 De Mei-Vliegers Gerritse, Peter 1995 Bosch & Keuning Baarn
4114 Suske en Wiske De rebelse Reinaert Luxe editie Willy Vandersteen 1998 Standaard Antwerpen
479 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 7-8 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1868 Gent
3172 de stamboom van de fam. Maas Maas-Klerks, Paul & Elly 2008 P.C. Maas Kloosterzande
3050 Stamboom van het geslacht de Maat Pauw, W. 1987 W. Pauw Hontenisse
483 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 11-12 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1870 Gent
3565 Maatstaf 4/5 Zeeland Ros, Martin & Gerrit Komrij (red.) 1970 arbeiderspers Amsterdam
3178 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009
3462 De koninklijke marechaussee in Zeeland Dijkman, W.D. 2001 Stichting Marechausseemuseum Buren
4128 B021 er op of er onder in jongensstad paters Maristen 0 De Paters Maristen Hulst
2606 Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316 - 1945 Leper, J. 1957 George Michiels nv Tongeren
2245 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgr. Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg
4046 Hoogtezon korte overwegingen voor elken dag de Greeve, H. 1940 Paul Brand Hilversum
2607 Meerdonk een beeld van een dorp 1900-1977 Cock, Noel de 1977 Duerinck bv Kloosterzande
3074 Mei '45, de wereld in de weegschaal Miquel, Pierre 1995 Bosch & Keuning Baarn
2521 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereniging 1927-1940 XLVI Glorius, F.J.J. 1979 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
849 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 1 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1869 Bruxelles
850 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 2 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles
852 Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, avec notices et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1860 Bruxelles
853 Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me siècle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
4243 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0
194 Door mijn gedaen. De geschiedenis van de Zeeuwse merk-en stoplap. Jonge-Everaert, Eef de 1999 Vereniging van Zeeuwse musea en Bureau provenciaal museumconsulent Zeeland Middelburg
1822 Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939 - 1944) M.W.G. van der Veur 1945 Firma G.W. den Boer Middelburg
2695 Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 van der Bijl, M. 1981 Wolters-Noordhoff Groningen
3345 Schets van een Middelburgs regent Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797 Backerra, Fransje 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2399 Algemene geschiedenis der middeleeuwen Jansen, H.P.H. 1964 Het Spectrum Utrecht
586 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Delft
2262 Een wereld en een wil werken aan duurzaamheid Ministerie Van Volkshuisvesting 2001 Jellema Grafische Groep B.V. Den Haag
2806 Veilig veerkrachtig vitaal. Intwerpe-uitveringsprogramma ZW Delta 2010-2015+ Lammers, Jos (red.) 2010 Stuurgroep ZW Delta Middelburg
3808 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
3098 Kanaal-zone Misvieringbundel Testers, L. 1967 Gooi en sticht n.v. Hilversum
3267 De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie Knipschild, Harry 2013 Walburg Pers Zutphen
2283 Moederlandse geschiedenis van Os, Henk 2005 Stichting Coll. Propaganda van het nederlandse boek Wilco-Amersfoort
2450 Moerbeke-Waas Een evolutie van eeuwen Deel I De Moeren in het noorden van Moerbeke-Waas of de Kruisstraat, Pereboom en Koewacht Hesters, Paul 2009 Heemkundige Kring Moerbeke-Waas Moerbeke-Waas
2856 De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen van Winkelen, C. 1978 De Zeeuwse Boekhandel Zierikzee
210 Molens in Zeeland. Gefotografeerd en per regio beschreven Weemaes, Frans 2003 De Koperen Tuin Goes
2286 B021 Molens in de gemeente Hulst 1180 - 1980 Weemaes, F.D.M. 1981 Uitgeverij Merlijn Middelburg
534 De Molens van Zeeuwsch-Vlaanderen Collot d'Escury, S., Jkvr. 1927 de Spieghel Amsterdam
3570 Kunstreisboek voor Nederland. Zeeland Rijkscomm. Monumentenbeschrijving 0 P.N. Van Kampen & Zoon Amsterdam
2407 Monumentenatlas van Nederland , 1100 historische nederzettingen Steegh, Arthur 1985 De Walburg Pers Zutphen
3420 met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in nederland met 13 overzichtskaarten Roy van Zuydewijn, Noortje de 1974 P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam
57 Voorlopige lijst der Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek Utrecht
242 Zeeland. Monumenten in Nederland Stenvert, Ronald.... m.m.v.Piet van Cruyningen 2003 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist
3649 … vlak voor je neus. Onder je voeten vandaan en … 1975 Fed. Zeeuwse musea Middelburg
3985 Monumentenwet en archeologie Klok, R.H.J. 1969 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
3818 De antieke mop, lachspiegel en spiegelbeeld Stals, Huub 1981 Huub Stals Nijmegen
1682 Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis Neubecker, Ottfried 1977 Agon Elsevier Amsterdam/Brussel
3291 Aangemunt en nagemunt Porteous, John 1968 Meulenhoff Amsterdam
3387 Sceattas and merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen op den Velde, W. & C.J.F. Klaassen 2004 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1161 B005 Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man Man, Marie G.A. de 1980 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2480 Axelse Boerenkamer 1933-1983 Oggel, D.J. 1983 Axelse Boerenkamer Axel
3183 Nederlands Openluchtmuseum Ned. Openlucht Museum 1981 Drukkerij Tesink Zutphen
3994 Lamp en licht in 16de en 17de eeuwse woonhuizen Ruempol, A. en andere 1987 Gemeentedrukkerij Rotterdam
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen
3938 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst
3119 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend
2382 Geschiedkundig overzicht van het muziekgezelschap "De Vereenigde Vrienden" Sas van Gent 1897-1997 1997 De Vereenigde Vrienden Sas van Gent
3732 Exempla Musica Zelandica IV Clement, A. (intr.) 1996 KZGW Middelburg
3733 Exempla Musica Zelandica I Clement, A. (intr.) 1992 KZGW Middelburg
3254 Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfare-orkesten van Beek, Joost 1981 Shell Nederland BV Rotterdam
1875 B021 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand
3107 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4124 VAN DEN VOS REINAERDE Muller J.W.Dr. 1914 W.Siffer /A.Oosthoek Gent/Utrecht
3534 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 1965 G.W. den Boer Middelburg
667 B011 Geschiedenis van Geeraardsbergen Fris, Victor 1911 I Vanderpoorten Gent
2525 Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland Beekman, A.A. e.a. (samenst.) 1936 E.J. Brill Leiden
1959 Leve de Koning! Lodewijk Napolean op reis door Brabant en Zeeland Eeden, H van den 2009 Brandarispers Heusden
3354 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
3102 Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland Comm. Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang 1912 Fed. R.K. Vereenigingen voor volkszang Amsterdam
2698 Inlagen en karrevelden. Kuipers, Jan J.B. & Chiel jacobusse 1998 De Koperen tuin Goes
3312 Natuurgeweld in de Nederlanden Fallaux, Emile e.a. 1974 Reader's Digest Amsterdam

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4172