Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 32 Resultaten 3001 - 3150 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1743 B017 Woordenboek der Zeeuwse dialecten. 7e druk Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Van Goor Zonen Amsterdam-Brussel
3803 B186 Spelerieën Jonge, Merien de 0 J. de Jonge bv Goes
3819 B361 Dialectologie en fonologie Weijnen, A. 1950 onbekend
3820 B329 De orientatie van de dialectstudie Weijnen, A. 1958 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3821 B361 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
3326 B292 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3324 B316 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent
3648 B315 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3325 B299 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3954 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Volksvertelsels en Humor uit Zeeuwsch-Vlaanderen van 't Vogelschor, Hans 0 NV Verenigde Drukkerijen Judels & Brankman Delft
3394 B317 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Niet-Agrarische vaktalen. Aflevering 7: De zeevisser Tier, V. De et al. 2000 G.Michiels Tongeren
3395 B314 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Algemene Woordenschat. Aflevering I: vogels Heede, Vicky Van Den 1996 G.Michiels Tongeren
3396 B317 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat afl 2: Land- en waterfauna Pauw De, T. e.a. 1999 G.Michiels Tongeren
3398 B314 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat Aflevering 10: Paard 1 Tier, V. De, et al. 2003 G.Michiels Tongeren
3402 B314 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering spitten, eggen rollen Sypt Van der, K. e.a. 1994 G.Michiels Tongeren
1513 B256 De kwestie Jobse Driel, Lo van 2003 Den Boer-De Ruiter Middelburg
1710 B165 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
3230 B292 Bijbel Arend Dieleman diverse 1931 J.H. de Bussy Amsterdam
2862 B190 100 jaar het neerhof 1889-1989 Herdt, René de, e.a. 1989 Koninkl. Mij Het Neerhof Gent
2985 B227 Diergeneeskundig Memorandum Oldenkamp, E.P. 1987 De Boer Hilversum
3167 B345 Ascendententafel en geslachtslijst van het echtpaar Pieter-Frans Dierick - Clara Seghers Verwilghen, Charles-A. 1959 Charls-A. Verwilghen onbekend
1716 B098 Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het Middeleeuwse Waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied (1200-1963) Gallé P.H. 1963 Meinema N.V. Delft
3384 B185 Bloedkoralen van de oosterschelde. Verhaal van de nieuwe dijk Steenhuis, Aafke 2010 Provincie Zeeland Middelburg
544 B058 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979 MSD Haarlem
2697 B304 Anders bekeken. De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis Heyning, Katy e.a. 2001 Waanders Uitgevers Zwolle
3841 B505 DNA Zeeuws-Vlaanderen Kooren, Jan e.a. 2011 uwnieuwetoekomst Middelburg
2017 B029 Doel in heden en verleden. Landeghem, Petrus, van 0 Uitgeverij Duerinck bv Kloosterzande
2557 B064 Jacht en Veeteelt van prehistorie tot middeleeuwen Clason, A.T. 1977 Fibula-Van Dishoeck Haarlem
3722 B182 Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en gids van de geref. Gem. Florijn, H. e.a. (red.) 1993 De Groot Goudriaan Kampen
53 B079 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom, T 1962 Waterleiding Mij .
1945 B236 Van waterdrager tot tapkraan Rossum, G. van 1982 Goes
2682 B229 Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning onbekend 2013 Nationaal Comité Inhuldiging onbekend
1797 B144 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
4158 B039 De ontsnapping van een gevangene van Tussenbroek 1999 Lerp Publishing Zaltbommel
2260 B226 Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland Benelux studiedag van Outryve d'Ydewalle,ridder P., e.a. 1957 E.T.I. Zeeland/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge
343 B083 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
3539 B287 Zeeland in cijfers provinciale griffie 1987 Provincie Zeeland Middelburg
4021 B043 Overdruk uit het "Tijdschrift voor taal en letteren" Gielen. Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg
2285 B239 Mr. Johan Moorman. Een Hulsters Dichter Meertens, P.J. 1956 OHK De Vier Ambachten Hulst
4065 B044 Vlaamsche Weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré & Festraets Jul. 1925 Erasmus Gent
3376 B309 Graancirkels. Een wereldwijd mysterie Ossebaard, Jenet M. 2000 Librero Hedel
3550 B195 Zeeland 1900 - 2000 Kuipers, Jan J.B. 1999 Den Boer/De Ruiter Middelburg
4084 Archief 2010 mededelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Caroline van Santen 2010 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
2413 B088 Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de lage Landen Geyl, P. 1960 Het Spectrum Utrecht
693 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1339 Deel 1 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent
2093 B111 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam
1844 B019 "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later" Stroeve, J. 1989 J. Stroeve Acquoy
2519 B192 Emergis: zorg in stelling Kool-Blokland, J.L. 1999 De Koperen Tuin Goes
535 B051 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
2541 B091 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg
4096 B362 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1935 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
2039 B224 De Nederlanden in Frankrijk. Overstraeten J., van 1969 Vlaamse Toeristenbond Antwerpen
384 B271 Klokke Roeland. Everaard, J.A. 1934 Jac Duerinck-Krachten Kloosterzande
3175 B282 Monumenten gids SVE SVE 0 Lannoo Tielt
3434 B064 Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat Dibbits, Hester et al. 2011 Amsterdam University Press Amsterdam
2931 B260 Het monumenten boek Loeff, Karel 2002 Waanders Uitgevers Zwolle
3708 B293 De Ned. Herv. kerk Groede Lepoeter, G.J. 1986 Kerkvoogdij Groede
3559 B233 Kijk op kerken Monnich, C.W. 1979 Elsevier Amsterdam
3671 B016 Shell toergids langs Oude Dorpskerken Zandstra, Evert 1965 Shell Nederland s-Gravenhage
3427 B293 …zij kwamen van verre Laarhoven, J.C.Th.M. van (red.) 1989 Heilig Land Stichting Nijmegen
742 B263 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 l'académie royale des s iences, des lettres et des beaux-arts de belgique Bruxelles
3823 B063 Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk Nienhuis, P. 1988 Kath. Universiteit Nijmegen
1556 B311 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
2650 B308 Mensheid in wording Hoewells, W. 1964 C.De Boer Jr/Paul Brand Hilversum
2604 B172 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0
456 A1 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 0 Gallus Vigilus Antwerpen
3059 B199 De Noord-Brabantse familie Knipscheer Knipscheer, Corn. J. 1978 Corn. Knipscheer Lamswaarde
3062 B313 T'Serclaes, een Brusselse familie Monteyne, André 1987 Kredietbank Brussel
3350 B299 Genealogie van de familie Kerckhaert van de tak uit Westdorpe Kerckhaert, A.A.L.M 2000 A. Kerckhaert Middenmeer
3618 B320 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen Vorsterman 1885 Aardenburg
3728 B294 Nederlands Repertorium van Familienamen Meertens, P.J. (red.) 1967 Van Gorcum Assen
2326 B233 110 jaar R.K. Fanfare St. Jansteen. Jubileumboek 1995-2005 anoniem 2005 R.K. Fanfare St.-Jansteen
3625 B346 Koninklijke Muzieksocieteit Aardenburgsche Fanfaren 1869 - 1994 elk naar zijne krachten Sint-Kruis 1883-1971 van Vooren, George 1994 KMAF Aardenburg
2323 Jubileumkrant Fanfare "Excelsior" 1903-2003 anoniem 2003 Excelsior Terhole
2329 B177 van Toneel- en Fanfaremaatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St.-Jan 1895-1995 anoniem 1994 R.K. Fanfare St.-Jan St.-jansteen
514 B313 Zoogdieren, reptielen, amfibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" Kloosterzande
3448 B052 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen
3116 B236 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten diverse 0 onbekend
3067 B246 Ippa's Feesten en Folklore Gids voor Belgie van Remoortere, Julien 1995 Lannoo Tielt
2508 B188 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij Zie Zeeuws-Vlaanderen Axel
3174 B277 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland Oost Zeeuws-Vlaanderen
3628 B346 Nota soortenbeleid. Flora en fauna van Zeeland Provincie 2001 Provincie Zeeland Middelburg
2501 B272 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen Axel 30 september 1978 Den Hamer, P.J. 1978 W.P.N. Zeeland Axel
3344 B182 Markant in Zeeland Koper-Johnson, N.E. e.a. (red.) 2009 KZGW Middelburg
2912 B231 Levende folklore in België Joseph Delmelle 1974 Rossel Uitgeverij Brussel
2917 B225 Onze Folklore. Het jaar rond Molen, S.J. van der 1980 Elsevier Focus Amsterdam
1929 B226 Ons Zeeuwsch verleden schetsen-legenden-folkore-historie-plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland Wessels, A.M. 1933 J. van der Wal Bruinisse
3156 B013 In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp Klöters, Jacques 1993 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
3155 B193 Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, traditionele Sinterklaasliederen Benthem, Henk van 1991 Acco Amersfoort
2178 B069 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0 Hulst
141 B019 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E., H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten Utrecht
2832 B109 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
2264 B192 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
3645 B187 Buitenmensen Verdurmen, Peter 1984 Peter Verdurmen IJzendijke
1854 B070 Axel door het sleutelgat van de tijd onbekend 2005 his story d.o.o. Ljubljana Slovenia Ljubljana
243 B060 Van schandsteen tot straatkapel Kuipers, Jan J. B. , Sijnke Peter 2000 Provincie Zeeland Middelburg
3650 B301 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland Vlissingen
179 B048 Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en ...na de 2e wereldoorlog Platteeuw. J.L. 1997 Van Aken Terneuzen
3925 B189 Historisch Album Zeeland Ribbens, Kees 1993 Uitgeverij Robas bv Weesp
3166 B067 Over Gent Hendryckx, Michiel et al. 1982 Stad Gent Gent
3738 B303 Zeeland in 1983 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
2787 B110 Dromen over Zeeland Bouma, Hans & Wim Riemans 1976 Unieboek bv Amsterdam
2352 B196 Beeldspraak Neve, Frank 1999 Bareman Terneuzen
2414 B310 Sesam Atlas bij de Wereldgechiedenis 2 Vreugdenhil, Jacoba M. (vert.) 1967 Van Walraven bv Apeldoorn
778 B263 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Geschied- en heemkundige kring van het graafschap Jette en omgeving Brussel
3233 B340 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jesus-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire Tournai
3259 B193 "Uit schor en slik hun land" Rijkstuinbouwconsulentschap voor Zeeland en West-Noord Brabant 1951 Kring Zeeland der Nederlandse Fruittelers Organisatie Goes
2768 Sta een ogenblik stil … Monumentenboek 1940/1945 Ramaker, Wim & Ben van Bohemen 1980 J.H. Kok Kampen
3191 B256 Zeeuwsch-Vlaanderen gastronomisch Spijkers Cas H. A. 0 Stichting Promotie Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
4355 B062 christelyke onderwyzingen en gebeden Jacobus Kap. 0 Francifcus Ignatius Vinck t Antwerpen in't Klapdorp
2873 B301 De Kroniek van onze eeuw 1930 -1939 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
3664 B320 Kentekens in stad en land Alings, Wim 1978 G.J.Thieme BV Nijmegen
4225 B058 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
1041 B127 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 diversen 1934 Leiden
2683 B300 lang leve de koningin. De inhuldiging van Wilhelmina Scheepmaker, Anne 1998 De Kan Amsterdam
743 B032 Description de l'Arc de Triomphe, érigé par la société de commerce de Gand à l'occasion du mariage de LL MM 11 et RR Napoléon premier et Marie-Louise d'Autriche, et de leur entrée dans la Ville de Gand. Le 17 mai 1810 Bast, L.A.M. de 1811 P.F. de Goesin-Verhaeghe Gand
3317 B200 Gedenkboek van de feesten in Zeeland augustus-september 1898 Wielemaker, K. 1899 K. Le Cointre Middelburg
2363 B183 K.V.O. Vogelwaarde 25 jaar 1972-1997 fam. van Beek 1997 K.V.O. Vogelwaarde Vogelwaarde
4239 B083 25 jaar geschiedenis van Nederland 1898-1923 Bas, W.G. de 1923 Dalmeijer's Volksuniversiteit Amsterdam
3481 B196 Gedenkboek ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het KZGW te Middelburg 1769 - 1919 samenstelling 1919 J.C. & W Altorffer Middelburg
2489 B269 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) divers 0 Goes
3248 B305 Snelcursus rijmen & dichten Wilmink, Willem 1987 Margriet 47 Onbekend
1504 B268 Zoektocht Biesbroeck-van Denderen, A. 2005 Free Musketeers .
4087 B062 Gedichten van Johan Moorman Bakker Leenderd 1745 Middelburg
1534 B266 Vragend naar het licht Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1535 B266 De tocht naar de toekomst. Pirenne J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk
2580 B200 Zeeland dichtersland bloemlezing Afzonderlijke Kunstenaars 2002 Stichting Achterland Zeist
3522 B323 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
2645 B235 Geloof in Nederland. II Bouwman, Willem e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
32 B305 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen
3716 B298 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
3767 B022 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1996 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3164 B293 Genealogie van de familie Luteijn, 1677-1990 Luteyn, J.A. 1990 L.A. Luteijn Woudenberg
3171 B291 Zes generaties Rottier Rottier, H. 0 H. Rottier Sint-Jansteen
3180 B291 Mijn naam werd Boerjan Boerjan, Urbain C. 1996 Urbain Boerjan Sluiskil
376 B291 De van Goethem's. Reisjournael en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent onbekend 1983 Heemkundige kring Das van Gent Sas van Gent
2681 B291 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0 A.L. Carstens onbekend
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
1151 B029 Stamboom Jansen Verplanke plm 1640-1963 J.C.P. Jansen Verplanke 1963 J. Jansen Verplanke Kruiningen
1153 B223 De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten Oggel, D.J. Jzn 1966 D. Oggel Axel
1689 B025 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans, Hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A. zn. 1992 P. Dregmans Voorburg
1690 B029 1e en 2e Supplement Stamboom Jansen Verplanke van 1963 Jansen-Verplanke, J.C.P. 1963 Jansen-Verplanke Kruiningen
1704 B025 350 jaar van Kemseke 1650-2000 Kemseke, T. van 2000 T. van Kemseke Hulst
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
3787 B295 Genealogie van de familie Sponselee Bakker-van Dorsselaer, Jacqueline de e.a. 1994 Duerinck Hulst
3034 B291 Het geslacht Van Haelst in Zuiddorpe. Bijlagen Van Haelst, Guy 1999 Guy van Haelst Mechelen (B)
3048 B067 Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders Meijer, P.H.E.M. de 2001 de Meijer Oegstgeest

Pagina 21 van 32 Resultaten 3001 - 3150 van 4788