Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 C Verhoren verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2617 Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen 1887-1949 Hesselink, H.G. 1984 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
3129 Nederlands volkslied Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1949 Uitgeverij De Toorts Heemstede
3385 Kijken naar monumenten in nederland Smaal, A.P. (eindred.) 1979 Bosch & Keuning Baarn
3641 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
4153 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
58 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Dl. 1 De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak Barneveld
314 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
826 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
1338 Zeeuws-Vlaanderen. de geschiedenis van een grensgebied. Stuij, P. W. 1990 De Walburgpers Zutphen
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 A en B - verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2362 Folklore is onvoltooid verleden tijd Spapens, Paul & Jan Stads 2005 Ned. Vcentrum voor Volkscultuur Utrecht
2618 Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 Sens, Berit 1998 De Koperen Tuin Goes
2874 De Kroniek van onze eeuw 1920 -1929 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Uitgeverij Areopagus Utrecht
3386 Anna in Belgie. Alfabetisch Repertorium van Vindplaatsen in kerken en kapellen in Belgie Erpelinck, E.J. 2001 Erpelinck Sas van Gent
3642 Kroniek van eeghenhuis van den Berg, H.D. 1994 Alg. Doopgsgezinde Societeit Aardenburg
4154 Der witzige Reineke Fuchs Liebchen Wilfried 1989 Fabel-Verlag Gudrun Liebchen Germany
315 Derde deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Procincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
1339 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 A en B 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2619 Zeeuws leven en streven van Wijngen, W.M. 1987 van Wijngen Goes
2875 De kroniek van onze eeuw 1910 -1919 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
3643 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
3899 Jaarboek 2008 Jaar in Zeeland 2008 PZC
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe 1763 Gendt
1852 Land van Axel, toen en nu Boeye, J.C. en Paul Stockman 1989 van Geyt Productions Hulst
2108 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C-1 Verhoren De Nederlandse geheime diensten te Londen 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
2876 De kroniek van onze eeuw 1900 -1909 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
3132 Straat made-lieven. Een bundel met oude en nieuwe volks- en straatliederen Haan, Tjaard de 1969 Kruseman s-Gravenhage
3644 Maple leaf route: Scheldt Copp, Terry & Robert Vogel 1985 Maple Leaf route Alma
4156 Reynaerts Wraak Faes Willem&Leo 0 van de Berg Enschede
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 A Verslag -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek- ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
3901 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost 1987 Vogelwacht De Steltkluut
4157 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, Jan Frans 1977 Veenman H. Wageningen
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boek, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
3390 Een woordenboek voor Magda Devos Keymeulen Van, Jacques e.a. (red.) 2008 Universiteit Gent
319 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Gend
1087 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
4159 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
320 Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
1088 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1856 Axel en de oude Axelaars in oude ansichten deel 1 Bosse, P.G. van den , D.J.Oggel en C.Smies 1980 Europese bibliotheek Zaltbommel
2880 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
3136 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1947 P. Noordhoff nv Groningen
3392 'Aachtingswaardige vriendin' 53 brieven van een dienstbode uit Tholen Blikman-Ruiterkamp, B. 2000 Archief KZGdW Middelburg
321 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, geëmanieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Gend
1089 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2881 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
4161 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 Bert Bakker Amsterdam
322 Alouden Staet van Vlaenderen, vóór- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschrijving der Steden, en voor een groot deel der Parochien, gelegen in het oude Graefschap van die naam Lansens, P. 1841 Brugge
834 Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la domination Espagnolle Schiller, F. 1822 Bruxelles
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
1858 Van bieten en duiten Kraker, Leo de 1993 Middelburg
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2882 De Middeleeuwen Fremantle, Anne 1966 Parool/Life Amsterdam
3394 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Niet-Agrarische vaktalen. Aflevering 7: De zeevisser Tier De, V e.a. 2000 G.Michiels Tongeren
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
835 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 1 Vandervynckt 1822 Bruxelles
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2627 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
2883 Het oude Rome Hadas, Moses 1966 Parool/Life Amsterdam
3395 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat. Aflevering I: vogels Heede Van Den, Vicky 1996 G.Michiels Tongeren
580 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928 Hartman, H.J.G. 0
836 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 2 Vandervynckt 1822 Bruxelles
1604 Beschrijvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt Guicciardijn, Lowijs, edelman van Florancen 1612 Amsterdam
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 A en B Verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
3396 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat afl 2: Land- en waterfauna Pauw De, T. e.a. 1999 G.Michiels Tongeren
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
837 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 3 Vandervynckt 1822 Bruxelles
1605 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl2 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2629 Wandeling door het oorlogsgebeuren van Coilie, Ronnie 1999 Van Coillie Ronnie Evergem
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
3397 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat. Aflevering 3: Flora Pauw De, T. e.a. 2002 G.Michiels Tongeren
3653 Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen 1840-1970 Vergouwe, A. 1993 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld
4165 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
70 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
838 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 4 Vandervynckt 1822 Bruxelles
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 B bijlagen -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek - ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2630 Opvoering van het prinselijk Parma-Spel Hondt, Marc d' 1950 gemeente Kemzeke Kemzeke
3398 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat Aflevering 10: Paard 1 Tier De, V e.a. 2003 G.Michiels Tongeren
3654 De slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 Morre, Roger 1981 de Eecloonaar Eeklo
3910 Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 Schenk, M.A. 1968 IVID Antwerpen
839 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 Nessonvaux
1607 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0
1863 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C II Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2631 1584-1585 Tussen reus en geus. Het land van Beveren en het beleg van Antwerpen Cools, Herman 1985 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3143 Ik zou je het liefste in een doosjes willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988 Klöters, Jacques & Kick van der Veer 1990 Nijgh & Van Ditmar
1864 Het tarief van de "Overslach" bij Wachtebeke (begin XVIe eeuw) Mertens, J.A. 1967 Gent
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 A en B verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2376 De tachtigjarige oorlog deel 2 van het bestand tot de vrede van Munster Dresser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
2888 De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 Slicher von Bath, B.H. 1960 Het Spectrum Utrecht
3400 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Waterhuishouding Sypt Van der, K. e.a. 1997 G.Michiels Tongeren
3656 100 zeeuwse portretten van der Hoogte, Gemma e.a. 2000 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
73 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
329 Histoire des Comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne Glay, Edward 1843 Bruxelles
2377 De tachtigjarige oorlog deel 1 Presser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
3145 Zangbundel Heer, Joh. de 1928 Joh. De Heer Rotterdam
3657 Malen in moeilijke tijden Kraker, Adrie de & Frans Weemaes 1995 Duerinck Kloosterzande
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
2634 Kallo's Wel en Wee in Wereldoorlog II Cools, Herman 1994 Nationale Strijdersbond Kallo Kallo
3402 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering spitten, eggen rollen Sypt Van der, K. e.a. 1994 G.Michiels Tongeren
3658 Beelden van het landleven van Rooy, Max 1981 Rabobank nederland
2635 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
3659 Hannelore. Kind van een duitse moeder in oorlogstijd Kuipers, Jan J.B. e.a. 2010 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2380 Geschiedenis van nederland van der Ham, Gijs 1998 Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam
3148 Het volkslied in nederland. Heden en verleden van een ideaaltype Seelen, Anton 1981 Katholieke Universiteit Nijmegen
3404 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 5 De Molenaar Tier De, V. e.a. 1990 G.Michiels Tongeren
3660 50 jaar met je voeten in de cement Verstraeten, A.J. 0 Fundez Groep
4172 Pade crom ende Menichfoude Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
2893 Deutsche, Italienische, Englische Kriegsflugzeuge bilder bewaffnung ansprache erkennen 1941 Verlag Dr. Ing. Spohr Dresden
3405 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niert-agrarische vaktalen. Aflevering 1 De mandenmaker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3661 Bange jaren. Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog Bauwens, André & Miranda Haak 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3406 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 2 de strodekker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
4174 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
79 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
2895 Oosterschelde gouden rand van de zee Educ. Werkgroep "Oosterschelde" e.a. 1975 Educ. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3407 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 3 handspinner en touwslager Devos, Magda e.a. 1982 G. Michiels Tongeren
3663 Scharnierend gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014 Bauwens, André & Hans Krabbendam (red.) 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3408 In die dagen…Over de uitbeelding van het Kerstverhaal Goosen, Louis 1998 Uitgeverij SUN Nijmegen
1873 Ossenisse: Bij de konijnen af! Hofwijk, J.W. (pseud. Willy Kint) 2007 Gopher/Bruna Amsterdam
3665 Uit het rijke Roomse Leven 1925-1935 Plas van der, Michel 0 De Fontein Utrecht
3921 "Het gebeurt in de regio". Ondersteuning van lokale/regionale natuur & milieugroepen in Zeeland door de Zeeuwse Milieufederatie Senhorst, Jenny 1990 Vakgroep Voorlichtingskunde Landbouwuniversiteit Wageningen
4177 Van Den Vos Reynaerde teksten Hellinga, W.Gs. 1952 Tjeenk Willink Zwolle
82 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum
3666 Tussen het Axelsche Gat en 't Koeischorre Groote de, L e.a. 2014 Stichting Koegorspolder
2899 Verzet in het zuiden Roeland, F.M. 0 Stichting 1940/1945
84 't Vrije gebonden door de golven der getijden 1941-1991. Vijftig jaar waterschapsgeschiedenis Boekhout, J.A.J. 1991 Heemkunidge Kring West-Z./Vl.
2388 Saeftinghe, een Zeeuws Landschap Nienhuis, P.H. & B.J. Smulders (red.) 1976 Zeeuws Nieuws jrg 2 nr 1 Heinkenszand
2900 Meester van de zee. Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 van der Ham, Willem 2003 Uitgeverij Balans
3156 In die grote stad Zaltbommel. Klöters, Jacques 1993 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
3668 De zwarte dood Everaard, Jos.A. 1936 J. Everaard
597 Histoire du séminaire de Bruges dl 2 Documents Schrevel, A..C. de 1883 A. de Zuttere - van Kersschaver Bruges
3413 Gaandeweg aaneengesmeed. Geschiedenis van het bisdom Breda Jacobs, J.Y.H.A. (red.) 2003 Uitgeverij Valkhof Pers Breda
3669 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard
86 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Hulst
854 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
2390 De hervormde gemeente van Sas van Gent Caland, Fred 1904 C.W.M. Roskes & C. Verhaak s-Gravenhage
599 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel 1770 Brussel
855 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1623 Stukken afkomstig van mr. J.H. Bybau en zijn echtgenote C.I.C.C.S. Sichterman, 1797-midden 20e eeuw Sandberg, G.F. 1976
2135 Katholieke Illustratie jg 1930 1930
3415 De Stem product van hoofd en hand Kok, Wim 0

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170