Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
590 Het oude Middelburgse woonhuis Jilleba, Fred. 1977 Drukkerij Driedijk Middelburg
592 B059 Het Van de Perrehuis te Middelburg Jilleba, Fred. 1979 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
589 Het eclecticisme in de Middelburgse Architectuur. Pleidooi voor een dieptepunt Jilleba, Fred. 1981 Heemkundige kring Walcheren Heinkenszand
442 B023 Idesbald van der Gracht, Heiligen van onzen stam Cuyper, J. de pr. 1946 De Kinkhoren Brugge/Brussel
48 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok Leuven
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontspanning na inspanning Terneuzen
1869 B65 Hengstdijk, het dorp en zijn parochie Sponselee, George en Eddy Prince 0 Hengstdijk 2000
2168 De klok luidde ... Jansen Verplanke, J.C.P. 1992 C. Jansen Verplanke Vlaaringen
3206 nakomelingen van Elisabeth de Witte dochter van Judocus de Witte en Johanna Henderica Cremers als oudste inwoonster van Nederland Schelfhout, Em. 1978 Em. Schelfhout Hengstdijk
397 B065 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 Hengstdijk
193 De klok luidde.... Jansen Verplanke, J. C. P. 1993 Jansen Verplanke Vlaardingen
1673 B034 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
1988 B002 De wapenkaart van Vlaanderen (1610?-1628?) Warlop, E. 1989 Familievereniging Van Waesberghe Evergem-Ertvelde
1154 Armorial de Flandre du XVI-me siècle. Famillies et communes Flamandes-métiers Gantois. 819 Armoiries Coloriées Paul Bergmans/Jacques Bergman 1919 Librairie Nationale d'Art et d'Histoire Bruxelles-Paris
3937 Herkomst en voorstelling van het uithangschild Steekmuseum De Vier Ambachten te Hulst van Eeden, G.J.J. 1986 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
3471 B056 De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels Smit, Jan 2014 uitgeverij Balans Amsterdam
152 B069 Terneuzen van toen tot noe. In het Terneuzens dialect geschreven herinneringen Verlinde. A.J.. J.P. Paulusse en E.J.E. Elve. red. 1997 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
324 Histoire de Flandre. Deel 1: 1383-1453 Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1938 Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) Rooze-Stouthamer, Clazien 1996 De Koperen tuin Goes
1890 B014 Saeftingheboek Sponselee, G.M.P. 1975 De Steltkluut Terneuzen
3468 Het Wit-Gele kruis in Noord-Brabant 1916-1974 Wijnen-Sponselee, M.Th. 1997 Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3355 Dorpenonderzoek. Het Zeeuwse dorp, door de bewoners bekeken van de Meulen, T. 1976 PPD Middelburg
2187 Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930 Adriaanse, J. 1930 Uitg. De Spieghel Amsterdam
2591 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 4 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2592 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 5 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2593 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 3 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2673 De oranje-Eerfopvolging rond de eeuwwisseling Cleverens, René 1997 Cleverens Middelburg
3331 Historisch bewustzijn in beeld. Historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815 Rottier, Ruud 1990 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2571 Muir's Historical Atlas. Ancient medieval & Modern Treharne, R.F. & Harold Fullard (eds) 1976 George Philip and Son Ltd London
524 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen I Gottschalk, M.K.E. 1955 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
525 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen II Gottschalk, M.K.E. 1958 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
431 B048 Hoek en Omgeving van vroeger tot nu Platteeuw, J. 1967 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
180 B048 Hoek en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
3853 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
2890 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, Carlo & G. Sponselee 2011 Streekbeeld Terneuzen
253 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, C. en George Sponselee 2011 eigen beheer
2894 In de Delta, uit de kast Schellen van, Remco 2004 Uitgeverij Etcetera Vlissingen
1883 Afscheid van Hontenisse Eysackers, M. en G. Sponselee 2003 Kloosterzande
2822 B071 Schepen op de Schelde Seghers, M. & R. de Bock 1967 de Sikkel n.v. Antwerpen
2674 Leven met oranje, 200 jaar koninkrijk Hartemink, Danielle (eindred.) 2013 FC Klap bv Hilversum
2601 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas
2651 Echt waar … Zeeland Jimenez, Raquel e.a. 2009 Provincie Zeeland Middelburg
2202 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750 Een reconstructie Brand, J.P.M. 2000 Gemeentearchief Hulst
3944 Bastionstraat-Nieuwstraat Chris Lievaert 2019 Axel
34 B022 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters, A. 1990 P. Wauters Hulst
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
50 B014 Focus op Hulst Sponselee, G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst
2312 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950 - 1975 Neefs, Rudy 1989 HVV 24 Hulst
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
294 B021 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven divers 0 Hulst
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam
3 B022 Hulst in oude ansichten Brand, P.J 1971 Europese Bibliotheek Zaltbommel
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
14 In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te Hulst Sponselee. G. en Taelman, E. 1996 Van Geyt Ljubljana
20 B021 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst
328 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal
331 Klokken en Beiaarden in Hulst door de eeuwen heen Brand, P.J. 1971 Hulst
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst
15 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
341 B042 Lijst van Charters, berustend in het stedelijk archief van Hulst Juten, G.C.A. 1909 J.C. & W. Altorffer Middelburg
1555 Cisterciënzers in het land van Hulst Verstraeten, E. 2009 Museumstichting Hulst
19 Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt d.o.o. Ljubljana
363 Zichtjes van Hulst Brand, P. en E. Taelman 1980 Boekhandel Duerinck-Krachten Hulst
1977 Hulst. Het verleden teruggevonden Ossewaarde E. 2005 Boekhandel van Geyt Ljubljana
1 B040 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 'sGravenhage Hulst
17 Hulst van vesting tot koopstad Borm, E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana
28 Hantbouck cipiragie…Hulst ende Hulsterambacht beghinnende Nieuwejaersdach ano XVe tweendetachtich Waal. A. de. 1989 Gemeentearchief Hulst
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
3939 B026 De Haven van Hulst vanaf de Middeleeuwen tot in de Franse Tijd Lockefeer, Jan. 2018 J.L. Lockefeer Hulst
358 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
365 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Gemeente Hulst Hulst
18 Hulst toen en nu Sponselee, G. en Taelman, E. 1989 Van Geyt productions Hulst
136 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande
1447 Oorlogsjaren te Hulst 1939-1945 Lampo, P. 2009 Lootens Publ. Hulst
6 B065 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage
35 B042 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst
1979 B018 Liefdehuis Sint-Liduina, 127 jaar zorg in woord en beeld. Kemseke, T. van 2005 Van Kemseke Hulst
1793 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A. & P. v.d. Walle 1986 Stichting Sint-Jozef Hulst
359 Hulst en de Vier Ambachten rond 1180 Brand, K.J.J. 1980 Hulst
10 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
291 B042 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen
377 B042 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam
1982 B042 500 jaar Bollewerk of Dobbele Poorte in Hulst. Sponselee G. en E. Taelman 2006 Van de Berg Almere/Enschede
462 B046 Dekenaat in de steigers 1596-1648 Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekanaat Hulst 1596-1648 Kok, Th.B.W. 1971 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
2177 Cornelis de Vos en Paulus de Vos schilders van Hulst Ronday, H.J. 1960 Kloosterzande
1986 75 jaar scouting Hulst Hoefeijzers B., Mahu W. en Mahu T. 2007 Scouting Hulst Hulst
300 Ter Kruisvaart Spel van Hulst rond 1200 Lockefeer, Louis 1930 Sint-Jansteen
22 B042 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst
23 B042 'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 uitgeverij 'De Maelstede' Hulst
357 B020 De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst Schukking, W.H. 1934 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
30 B042 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
1984 Hulst in beeld. Nederlandse Vestingstedendagen 2008. Broecke, G. van den 2008 Hulst
45 B042 Hulst in de 80-jarige oorlog. Prinsen. A.. samenst. 1995 Hulst Reynaertstad Hulst
1981 B088 St. Willibrordusschool Hulst, 1907-2007. Kemseke, T. van 2007 Van Kemseke St. Jansteen
36 B077 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst
2446 Het land van Hulst en koewacht tijdens de Tweede Wereldoorlog van kemseke, Tonny 2009 Tonny van kemseke Hulst
392 B042 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
2792 De huwelycks-fuyck. Vrijen en trouwen 1500-1800 Blinksma, Marion e.a. 1989
4209 Drijvende stuwen voor de landsverdedeging Beekmans J.R. en C.Schilt (red.) 1997 Stichting Menno van Coehoorn Utrecht
2686 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in nederland. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht
161 B55 Achter de dijken. Dow in Terneuzen 1962-1997 Schipper. P. de 1997 Van Maele onbekend
2703 Beeld-encyclopedie van onze industrie Swanenburg, B.D. (red.) 1953 Elsevier Amsterdam
510 B021 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging divers 1949 Middelburg
2393 DNA Terneuzen Kooren, Jan e.a. 2005 Gemeente Terneuzen Terneuzen
800 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 1 Fredericq, Paul et al. 1889 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent / 's-Gravenhage
3494 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
1835 Menno van Coehoorn 1641-1704, vestingbouwer belegeraar infanterist Hoof, J. van 2004 Matrijs Den Haag
2982 Van Vlas tot Linnen vroeger en nu van Dijk-van der Peijl, A. 1984 rhv druk Goes
4300 Inventaris van de archieven der gemeente Graauw en Langendam 1796-1970 M.C.Westerweele 2001 Gemeentearchief Hulst Hulst
130 B023 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem, M. van 0 Streekmuseum Hulst
3328 Melis Stoke. Poorter van Zierikzee Rijke, Karin de 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2087 B042 Isengrimus Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden Magister Nivardus 1946 Uitgeversmij. W. de Haan Utrecht
3977 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke
3978 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke
4006 B014 Jaarboek 52 2015 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg meerdere 2015 Heemkundige kring de Oud-Oudburg Merelbeke
3763 B020 In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden Bauwens, A.R. e.a. (redactie) 2008 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
4060 Zeeland jaarboekje 1852 van Oosterzee, H.M.C. 1852 de gebroeders Abrahams Middelburg
4061 B043 Zeeland Jaarboekje voor 1853 Oosterzee, H.M.C. van 1853 de gebroeders Abrahams Middelburg
4063 B045 Zeeland jaarboekje 1855 van Oosterzee, H.M.C. 1855 de gebroeders Abrahams Middelburg
4064 B032 Zeeland jaarboekje 1856 van Oosterzee, H.M.C. 1856 de gebroeders Abrahams Middelburg
1525 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
2458 Jubileumnummer Heemkundige Kring Oud-Wachtebeke. Jaarboek 1987 1987 Heemk. Kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke
2075 B036 De vos en het lijsternest. Daele, Rik van , et al 1996 Stijn Streuvels Genootschap Tielt
2220 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
4062 B060 Zeeland jaarboekje 1854 van Oosterzee, H.M.C. 1854 de gebroeders Abrahams Middelburg
2313 Katholieke Middelbare Schoolvereniging R.K. Jansenius Scholengemeenschap. Jaarverslagen 1984-1985, begroting 1986. Bestuur 1985 Jansenius Scholengemeenschap Hulst
3830 Jachtwet en Nuttige Dierenwet 1914 Kramer, Q.J.M. & G.F. Spreen 1978 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
3429 Kortweg nederland. Wat iedereen wil weten over onze geschiedenis Bank, Jan e.a. 2005 Inmerc bv Wormer
1936 B071 Memories van Jannes van de Luyster 1829 - 1845 Stokvis, P.R.D. 1980 Middelburg
4149 B036 Reinaart de Vos De felle met de rode baard Daele Henri van/ Vos Peter 1996 Averbode / Gottmer J.H. / Becht W. Bloemendaal
3620 Grote nederlanders voor de jeugd [van 9-99 jaar] Dam, Arend van & Letterie, Martine 2004 Veen Magazines Diemen
494 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
1790 B019 Koewacht De geschiedenis van een jong dorp. D.J. Oggel Jz 1971 Vink Rotadruk Axel
1909 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Mercatorfonds Antwerpen
3705 B038 Hoe was het op de krant...? Het leven van een journalistenvrouw van de Reepe, Cornélie 2008 Elfproducties Boxtel
3923 50 jaar CBTB Jubileum uitgave 1968 Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 's-Gravenhage
2759 Stoffels. Terugblik op 40 jaar dienstverlening Cats, Jaques 1994 Vebego-Groep Terneuzen
2765 De vlucht van een vink Dieleman, Marian (samenst.) 1999 Vink Offset Axel
2326 110 jaar R.K. Fanfare St. Jansteen. Jubileumboek 1995-2005 anoniem 2005 R.K. Fanfare St.-Jansteen
2331 B066 25 jaar Hulster Gemengd Koor 1-10-1957 - 1-10-1982 diverse 1982 Hulster Gemengd Koor Hulst
2333 Hulster Gemengd Koor 1957-2007 Bokx, Anneke de,e.a. 2007 Hulster Gemengd Koor Hulst
2336 Hulster Gemengd Koor 1957-1997 Bokx, Anneke de,e.a. 1997 Hulster Gemengd Koor Hulst
2772 Korps Rijkspolitie 1945-1994 Jonge, J.A. de 1993 Stichting Het Ned. Politiemuseum
2763 NV "De Hoop" terneuzen 1961 De Hoop Terneuzen
2926 Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw maatschappij en de Noord Brabantse maatschappij van landbouw Korteweg, A. 1982 Z.L.M. Bergen op Zoom

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4181