Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 19 van 28 Resultaten 2701 - 2850 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1534 Vragend naar het licht. Gedichten. Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1535 De tocht naar de toekomst. Gedichten. Pirenne, J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk
2580 Zeeland dichtersland bloemlezing Afzonderlijke Kunstenaars 2002 Stichting Achterland Zeist
3571 Moet ik dat geloven? Onderdrukking en bevrijding in geloof en kerk Jansen, Wim 1991 Ten Have Baarn
3522 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
2644 Geloof in Nederland. I Bouwman, Willem e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2645 Geloof in Nederland. II Bouwman, Willem e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
32 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen
3716 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
2652 Hulst: vestingstad maar ook monumentenstad! van Zijderveld, J.A. e.a. (red.) 2012 SBSH & OHKVA Hulst
3767 B022 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1996 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
1151 B029 Stamboom Jansen Verplanke plm 1640-1963 J.C.P. Jansen Verplanke 1963 J. Jansen Verplanke Kruiningen
3210 350 jaar van Kemseke 1650 - 2000 Kemseke, Tonny van 2000 T van Kemseke Hulst
1689 B025 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans, Hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A. zn. 1992 P. Dregmans Voorburg
1690 B029 1e en 2e Supplement Stamboom Jansen Verplanke van 1963 Jansen-Verplanke, J.C.P. 1963 Jansen-Verplanke Kruiningen
1704 B025 350 jaar van Kemseke 1650-2000 Kemseke, T. van 2000 T. van Kemseke Hulst
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
3839 Genealogie Heijens 1985
3163 Genealogieen Hollestelle 1563-1997 Hollestelle, D.M. e.a. 1997 L. Hollestelle Middelburg
2209 Practisyns woordenboekje Kersteman, Franciscus Lievens 2005 Centr. Bureua voor genealogie Den Haag
1687 B029 De weesboeken van Axel en de Axeler Ambacht, 1618 - 1795 Cruyningen P.J. van 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaaderen Goes
3179 Fassaert …….. Doch met velen Bleijenberg, Han 2008 Han Bleijenberg Middelburg
2141 Jaarboek C.B.G. dl 41 diverse 1987 C.B.G. Den Haag
2142 Jaarboek C.B.G. dl 42 diverse 1988 C.B.G. Den Haag
2143 Jaarboek C.B.G. dl 43 diverse 1989 C.B.G. Den Haag
2144 Jaarboek C.B.G. dl 44 diverse 1990 C.B.G. Den Haag
2145 Jaarboek C.B.G. dl 45 diverse 1991 C.B.G. Den Haag
2146 Jaarboek C.B.G. dl 46 diverse 1992 C.B.G. Den Haag
2147 Jaarboek C.B.G. dl 47 diverse 1993 C.B.G. Den Haag
2148 Jaarboek C.B.G. dl 48 diverse 1994 C.B.G. Den Haag
2149 Jaarboek C.B.G. dl 49 diverse 1995 C.B.G. Den Haag
2150 Jaarboek C.B.G. dl 50 diverse 1996 C.B.G. Den Haag
2151 Jaarboek C.B.G. dl 51 diverse 1997 C.B.G. Den Haag
2152 Jaarboek C.B.G. dl 52 diverse 1998 C.B.G. Den Haag
2153 Jaarboek C.B.G. dl 53 diverse 1999 C.B.G. Den Haag
2154 Jaarboek C.B.G. dl 54 diverse 2000 C.B.G. Den Haag
2155 Jaarboek C.B.G. dl 55 diverse 2001 C.B.G. Den Haag
2156 Jaarboek C.B.G. dl 56 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
2157 Jaarboek C.B.G. dl 57 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
2158 Jaarboek C.B.G. dl 58 diverse 2004 C.B.G. Den Haag
2159 Jaarboek C.B.G. dl 59 diverse 2005 C.B.G. Den Haag
2160 Jaarboek C.B.G. dl 60 diverse 2006 C.B.G. Den Haag
2161 Jaarboek C.B.G. dl 61 diverse 2007 C.B.G. Den Haag
2162 Jaarboek C.B.G. dl 62 diverse 2008 C.B.G. Den Haag
2163 Jaarboek C.B.G. dl 63 diverse 2009 C.B.G. Den Haag
2164 Jaarboek C.B.G. dl 64 diverse 2010 C.B.G. Den Haag
2165 Jaarboek C.B.G. dl 40 diverse 1986 C.B.G. Den Haag
1529 Schout Pieter Pietersz. Nuyts en zijn voorouders schout van Etten, Leur en Sprundel. Bijdrage tot de geschiedenis van vier generaties Nuyts Aertssens, C. 2006 Dr. Koevoets Etten-Leur
2960 Gids voor geneeskrachtige planten Bosserdet,P. e.a. 1980 Uitg.mij. The reader's Digest N.V. Amsterdam
4211 Handboek tot de practische leer der geneesmiddelen Sobernheim, Dr J. F. 1842 R. Vogelensank Gouda
697 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Coutume de la Ville de Gand (II) Gheldof, A.E. 1887 Gobbaerts Bruxelles
701 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. dl 6 Berten D. 1905 J.Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
4295 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand (Tome IX) Berten, D. 1904 Goemaere, J. imprimeur du Roi Bruxelles
125 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde
1486 Gentsche Studenten-almanak 1886 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan" Gent
4055 Gentsche Studenten-almanak 1899 1899 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4056 Gentsche Studenten-almanak 1894 1894 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4057 Gentsche Studenten-almanak 1892 1892 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4058 Gentsche Studenten-almanak 1891 1891 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4059 Gentsche Studenten almanak 1897 1897 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
788 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
4198 B025 De aarde en haar volken anoniem 1903 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
4202 B025 De aarde en haar volken anoniem 1889 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
114 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem
2602 Algemene geologie Escher, B.G. 1945 Wereldbibliotheek Amsterdam
2583 La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale Rottier, Honoré 1970 Drukkerij Ripa Antwerpen
2537 Atlas van Nederland in het Holoceen Bazelmans, Jos e.a. (red.) 2014 Prometheus Amsterdam
3266 Het onderste boven. De Zeeuwse geologie vanaf het Holoceen in kaart gebracht. Vos, PC, W.E. Westerhoff, A.W. van Kleef 1999 Provincie Zeeland Middelburg
2701 Van zee tot zee zal Hij regeren. De gereformeerde Gemeenten en de watersnood van 1953. deel 2. Vogelaar, L. 2008 Uitgeverij 'De Ramshoorn' Goes
421 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel
1776 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel
2092 Hervormers aan de Oosterschelde 1598 - 1653 Welten J. 1991 Van Soeren en Co Amsterdam
4255 Van vlechtwerk tot baksteen Strydonck, M. van en Mulder, Guy de 1979 Terra Zutphen
556 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 1. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1751 Isaak Tirion Amsterdam
557 Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 2. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1753 Isaak Tirion Amsterdam
558 Zeeland door de eeuwen heen dl 1 Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker Boeken Arnhem/Vlissingen
1841 Nieuwe getuigenissen over stormvloedschade in Zweeuws Vlaanderen in de jaren 1375 tot 1412 Meyer, Hans D. 1992 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudkunde Gent
2622 Het jaren 50 boek Mooij, Charles de , e.a. 2004 Waanders Uitgevers Zwolle
1606 Zeeland door de eeuwen heen Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker boeken Arnhem/Vlissingen
4218 Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt M. Lowijs Guicciardini 1672 Willem Jansz Amsterdam
653 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
2194 Studien over waterschapsgeschiedenis. Zeeuws-Vlaanderen Fockema-Andreae, S.J. 1950 E.J. Brill Leiden
2963 Landbouwgeschiedenis Serie B Nr. 5 Bool, C.H. 1952 N.V. Uitg. Mij W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
3003 Landbouwgeschiedenis van der Poel, J.M.G. e.a. 1960 Hoofdafd. Docum. En publikaties s-Gravenhage
4308 Une page détachée de l'histoire de Flandre (1301 à 1328)ou l'Epoque héroique de Bruges. Guillaume de Julius - Philippe du Thiete - Jean de Namur - Jean Borluut - Le sire d'Arkel - Guillaume van Saeftingen - Breydel - De Koninck - Zannekin Perneel, J. 1830 impremerie d'Alphonse Bogaert Bruges
1751 Zeeland in de Patriottentijd Wessels, A.M. 1974 Oosterbaan & le Cointre b.v. Goes
2276 Geschiedenis van Hontenisse Fruytier, Amedeus 1950 Gemeente Hontenisse Kloosterzande
231 Van Zeeuwse Zonnemare's en een gulle Godebert Karels, K. 1993 K. Karels Middelburg
503 Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et du Pays du Franc jusq'à l'année 1305. Traduite de l'allemand avec corrections et additions du traducteur ainsi que la carte de Bruges et de sa banlieu vers 1302 par A.E.Gheldolf Warnkoenig. L.A. 1851 Librairie ancienne et moderne de Verbeyst Bruxelles
209 Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren. Dieleman, Gré 2003 His story Ljubljana
3056 De geslachten Scheele Scheele, M.J. & J.A. Hangoor (red.) 1996 Vereniging mr. Hendrick Scheele Middelburg
4195 B028 Histoire des Girondins Tome 1 De Lamartine, A. 1865 Armand le Chevaleur . Paris
4196 B028 Histoire des Girondins Tome 2 De Lamartine, A. 1865 Armand le Chevalier . Paris
3970 Van hoogstammen en land en heren van stand Jan de Jonge 0 Heemkundige kring de Bevelanden
3975 Bromsnor in Zeeland Albert L. Kort 2010 ADZ Vlissingen
1519 Een Vlaamse graaf van Europees formaat: Filips van de Elzas Werveke, H. van 1976 Fibula-Van Dishoeck Haarlem
2958 Het ijzige zaad van de duivel Koomen, Martin 1973 Amsterdam Wetenschappelijke Uitgeverij b.v. Amsterdam
672 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
936 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VI Blok, P.J. 1904 J.B. Wolters
939 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VIII Blok, P.J. 1908 A.W. Sijthoff Leiden
940 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden
1160 B004 De Nederlandse munten Enno van Gelder, H.A. 1965 Het spectrum Antwerpen
465 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen
799 L'Ordre de Citeaux en Belgique, des origines (1132) au XX-me siècle apercu d'Histoire monastique Canivez, D. Joseph-Marie, O. Cit. 1926 Abbaye cistercienne de N.-D. de Scourmont Forges Les-Chimay
873 Documents Fondamentaux de l'histoire de Belgique, chartes de Coutumes, édits et actes diplomatiques avec commentaires et annotations Lallemand, A. et W. de Vreese 1914 Dessain, H. Liège
951 Histoire de Belgique deel 1 Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
953 Histoire de Belgique deel III Pirenne, H. 1909 Lamertin Brussel
954 Histoire de Belgique deel IV Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
955 Histoire de Belgique deel V Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
956 Histoire de Belgique deel VI Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
2090 Alles voor Allen. Geschiedenis van de zusters Francicanessen van Breda 1947 - 2007 Sponselee- de Meester, T. 2007 Valkhof Pers Breda/Nijmegen
1163 Explication historique des principales medailles, frappées pour servir à l'histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas Zacharie Chatelain 1736 Amsterdam
3519 Versterckt Zeeland' Stockman, P & P. Everaers 1999 Provincie Zeeland Middelburg
3430 Het ontstaan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555 Lemmink, F.H.J. 1951 J. van Poll Suykerbuyk Roosendaal
4232 Kerkelijk Geschiedenis van het Bisdom Breda dl.2 Krüger J.B. 0 Jan A.G. Juten Bergen op Zoom
822 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
823 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
827 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl.1 Krüger, J.B. 0 Jan A.G. Juten Bergen op Zoom
2758 B017 Van Kiem tot korrel. Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. 1929-1979 Puype, Pol et al. 1979 Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. Sluiskil
2633 Melsele, in heden en verleden Landeghem, Petrus Van 1990 Duerinck bv Kloosterzande
342 La Flandre. Revue des monuments d'Histoire et d'Antiquités, année 1867-68 Gilliodts-van Severen, L. W.H., James Waele, Em. vanden Bussche et Edw. Gaillard 1867 Bruges
353 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1927 van Rysselberghe en Rombaut Gent
3027 Het Geslacht Collot D'Escury 1560-1993 Ten Houte De Lange, C.E.G. 1993 Collot D'Escury Stichting s-Gravenhage
821 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht
2099 Zeeland 1945 - 1950. De wederopbouw van Zeeland na de oorlog. Zwemer J.P. 2000 Jan Zwemer Serooskerke
2923 Poldertaboes. Verzwegen of minder verzwegen geschiedenissen Winne, Fred de 2000 Franba VOF Sint-Laureins
1702 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
846 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
2574 beleven is een kunst KUKO (eindred.) 2009 ZorgSaam ZVl Terneuzen
2229 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen
2244 evaluatie 1985. programma 1986/87 Stichting Centr. Maatsch. Dienstverl. anoniem 1986 St. Centr. Maatsch. Dienstverl. Hulst
2300 Museumgids Streekmuseum De Vier Ambachten Museumcommissie 1991 OHK De Vier Ambachten Hulst
2708 Aardrijkskundig vademecum voor de Benelux Larsen van neerland, G.A. 0 Van Goor Zonen Den haag
2641 Den Ariane. Plattegrond-adresboek-infogids Hulst onbekend 1992 Ariane Graaphics Gorinchem
674 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
675 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 C.A.J. van Dishoeck Bussum
3473 Het Kerken Boek van Lier, Saskia 2009 Uitgeverij Waanders Zwolle
4162 Dialect op Goeree-Overflakkee Broecke-de Man, E.J. van den ea 1988 C. van Koppen Ouddorp
3045 Backsteingotik Kiesow, Gottfried & Thomas Grundner 2004 Hinstorff Rostock
2443 Graauw door de eeuwen Verhuyck, Paul & Corine Kisling (red.) 2005 r.k. Kerkbestuur Graauw
2444 1985 Graauw 1985 Karnavalsstichting Graauw
3340 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
3611 Tussen vuur en ijzer van Heerde, H. 1940 J.A. Boom & zoon Meppel
4042 Graduale Romanum Gregoriaanse gezang 0
2046 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking. Kessen, A.L.G.M. 1992 Duerinck Kloosterzande
3388 Grenspalen in Nederland Brouwer, T. 1978 De Walburg Zutphen
2935 B021 Merkwaardige grenspalen en grensstenen Aalbrechtse, M.A. 1976 Den Boer Middelburg
2646 De grens. Langs de randen van Nederland Witt, Enno de 2013 Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam

Pagina 19 van 28 Resultaten 2701 - 2850 van 4172