Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 18 van 32 Resultaten 2551 - 2700 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2044 Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbesponning in Nederland. Heesters J.H.P. 1988 Delft
1277 L'esclavage en Sicile sous Frédéric II d'Aragon Verlinden, Ch. 1966
2045 Het waterschap. Wat doet dat? Groen J. 1981 's Gravenhage
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
2302 Hulst. Centrum van toerisme (met kaart) Brand, P.J. e.a. 1962 Gemeente Hulst
1279 Claude et la romanisation de la Gaule septentrionale Laet, S.J. de 1966
2047 Een kruisweg van geloof, hoop en leifde. Vijftien rustpunten. Wilderode Anton, van 1981 Beveren
2303 T.C. Hulster Ambacht. Jubileumuitgave 1939-1989 Jubileumcommissie 1989 Tennisclub Hulster Ambacht Hulst
484 B063 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 31-32 eerste deel Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1873 Gent
486 060 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 27-28 tweede deel Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1875 Annoot-Braeckman Gent
3629 B346 Een eeuw op dreef. 1877 Aardenburg 1977. 100 jaar katholiek onderwijs. van Vooren, George e.a. (red.) 1977 Stichting Kath. Onderwijs Aardenburg
1524 Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur Gaud, D. en J.-F. Leroux-Dhuys 1999 Küneman Köln
3282 B236 Heilig Familieleven Brandenbarg, Tom 1990 SUN Nijmegen
1940 B047 Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden Scherft, P. 1984 Middelburg
2020 B139 De handschriften van Ter Doest. Hoste Anselm O.S.B. 1993 Sint-Pietersabdij Steenbrugge
4238 B084 Oorlogsgasten Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog de Roodt, E. 2000 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1963 B114 1953 - De Storm Launspach, R. 2009 Bezige Bij Amsterdam
3296 B099 Verslag over de stormvloed van 1953 Rijkswaterstaat & KNMI 1961 Staatsdrukkerij en uitgeverij s-Gravenhage
2516 B261 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 onbekend 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen
1763 B052 Hoofdplaat een dorp achter een dijk. Willemsen, R. 1978 Alphen aan de Rijn
3943 B042 Parochie Boschkapelle 1925-1995 onbekend 1995 Hontenisse
1857 B104 't Sas zoals het was. 40 jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Ranschaert, F. , Cappaert F. en Winne J.P 2007 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent
2658 Sint-Niklaas en de wereld. 50 jaar internat. Samenwerking 1962-2012 Peleman, Luc e.a. 2012 Stad Sint Niklaas Sint-Niklaas
2802 B195 Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2005 Uitgeverij Aprillis Zaltbommel
3339 B182 Groot Zeeland, vijftig jaar Zeeuws Tijdschrift 1950-2000 Steens, Oscar & Paul van de Velde 2000 De Walburg Pers Middelburg
859 B296 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1924 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3971 B097 Het Zwin. Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. Deel 2 Juliaan van Belle 2000 van Hoestenberghe N.V. Maldegem
3973 B115 Het Zwin. Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. Deel 1 Juliaan van Belle 2000 van Hoestenberghe N.V. Maldegem
3974 Het Zwin. Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. Deel 3 Juliaan van Belle 2000 van Hoestenberghe N.V. Maldegem
197 B199 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg
4102 B068 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
3600 B337 Aardenburg! Een foto-impressie Verdurmen, Peter & Neil 1994 Gemeente Aardenburg Aardenburg
3330 De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen Melker, B.R. de 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3711 B063 De katholieke bevolking van Aardenburg in de 18e eeuw van Vooren, G.A.C. 1970 Appeltjes vh Meetjesland XXI onbekend
77 B299 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg
4226 B255 Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au mont Blandin à Gand (Tome II) Lokeren, A van 1871 H.Hoste Gent
4224 B255 Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand Lokeren, A.van 1868 H.Hoste Gent
3364 B295 De Beginjaren van Volksabdij O.L.Vrouw ter Duinen van Dooren, J.J.A.M. 2002 Heemk. Kring Het Zuidkwartier Ossendrecht
911 B076 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1859 H.Casterman Paris
2782 Fili(i)(ae) in de abdijen van Vlaanderen Roels, Hans & Tony van Nuffelen 0 Pandora Antwerpej
4254 B082 Cronica et cartularium Monnasterii De Dunis deel 1 VanDeCasteele-Werbroeck 1839 Societe d' Emulation Flandre Bruges
2012 B145 De abdijschuur van Ter Doest Janse, H. 1964 Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige bond Amsterdam
29 Baudeloo. De abdij en haar refugium in Hulst Dankaert, M.J. 1994 eigen beheer
4027 B009 Drie generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw Donkersloot-de Vrij, M. 1992 Walbrug Pers Zutphen
2673 B113 De oranje-Erfopvolging rond de eeuwwisseling Cleverens, René 1997 Cleverens Middelburg
2543 B339 Nederlands Adelsboek Campo Hartman, W.F. del (hoofdred.) 1960 W.P. van Stockum & Zoon s-Gravenhage
402 B112 Kent u ze nog...die van Hontenisse? Winkelen, C. van 1983 Europese Bibliotheek Zaltbommel
513 B054 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 1975 den boer Middelburg
1777 B315 .... Tot een naam en tot een Lof ... onbekend 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3478 B287 Goed Zeeuws 2012 Heyning, C.E. e.a. 2011 KZGW Middelburg
3015 B283 Kringalmanak van de N.C.B. 1954 onbekend 1954 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Kring Hulst Kring Oostburg
2860 B228 The Netherlands Commemorative Volume XI ICSMFE 1985 Leeuw, E.H. de, (ed.) 1985 ICSMFE San Francisco
2389 B320 Om het behoud van saeftinghe Boom, Jan e.a. 1982 Stichting Behoud Saeftinghe Heinkenszand
4394 B204 Zeeuwsche Volks-almanak 1840 & 1841 Velde, van de, et al 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
3922 B243 Dr Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1948 Leignes Bakhoven, H.G.A. et al. 0 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
3688 B012 Enkhuizer almanak 1985 anoniem 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3690 B012 Enkhuizer almanak 1982 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3693 B012 Enkhuizer almanak 1984 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3696 B003 Enkhuizer almanak 1978 anoniem 1977 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3239 B271 Provinciale almanak voor Zeeland 1994-1995 Bureau voorlichting der provincie 1994 Suurland's Vademecum bv Eindhoven
4032 B204 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840 Velde, van de. (e.a.) 1840 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4035 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1843 Velde, van de et al. 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4036 B202 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1838 Velde, van de. (e.a.) 1838 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4039 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1836 Velde, van de, et al. 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4047 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1842 Velde, van de et al 1842 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4049 B043 Zeeuwsche Volks-almanak 1844 & 1845 Velde, van de et al 1844 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4052 B045 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1847 Mr. J. Berman 1847 P. de Looze Zierikzee
4050 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1846 divers 1846 J. van de Velde Olivier Zierikzee
3691 B249 Enkhuizer almanak 1975 diverse 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3695 B249 Enkhuizer almanak 1979 diverse 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3689 B141 Enkhuizer almanak 1981 anoniem 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3687 B141 Enkhuizer almanak 1995 anoniem 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen
3238 B029 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
2841 B264 "Over den Vier Ambachten" 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk Kraker, A. de, e.a. red. 1993 Duerinck bv Kloosterzande
3295 B294 Moslims in Zeeland. Leven met een ander geloof Osman, Selma e.a. 1991 Prov. Opbouworg. Stichting Zld Middelburg
102 B055 Terugblik. wederwaardigheden & kritische overpeinzingen Pollemans. P.J. 1998 Duerinck Kloosterzande
538 B21 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919 ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Rijks Universiteit Utrecht Utrecht
1610 B052 Zaamslag in oude ansichten P.de Leeuw en J.W.Kusee 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel
391 B065 Nieuw-Namen in oude ansichten Wauters, A. 1975 Europese bibliotheek Zaltbommel
403 B108 Hontenisse in oude ansichten (d.2) Winkelen, C. van 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel
408 B060 Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten Winkelen, C. van 1981 Zaltbommel Zaltbommel
413 B018 Sas van Gent in oude ansichten deel 2 Slock, R. 1980 Europese Bibliotheek Zaltbommel
428 B052 Zaamslag in oude ansichten. deel 1 Kusee, J.W. en P. de Leeuw 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel
466 B055 Terneuzen in oude ansichten Baert, P.J. 1976 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1783 B113 Hontenisse in oude ansichten, deel 1. Jansen-Verplancke, F.C. 1986 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1789 B019 Koewacht in oude ansichten Winkelen, C. van 1985 Europese bibliotheek Zaltbommel
1608 B51 Axel in oude ansichten. deel 2 Winkelen, C. van 1980 De Europese Bibliotheek Zaltbommel
1609 B051 Axel in oude ansichten. deel 3 Winkelen, C. van 1980 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1768 B060 Sluiskil in oude ansichten. Baert, P.J., en W.E.P. Schelstraete 1985 Europese bibliotheek Zaltbommel
3831 B114 Zeeland in de vorige eeuw Antonisse, Rinus 2006 Verse Hoeven Uitgeverij Raamsdonksveer
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
3549 B103 Leven met antiek Roy van Zuydewijn, N. de 1977 J.H. Gottmer Haarlem
1778 B239 Antonius. Honderd jaar katholiek onderwijs in Axel. Oude Kempers, J.F.M. 1986 Axel
2546 B193 op zoek naar de eerste mens Wendt, Herbert 1963 W. de Haan N.V. e.a. Zeist
4296 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei.Cathedralis Ecclessiae Antverpiensis quondam decani. Deel 3 Foppens, Joannes Francisci 1734 Petrusm Foppens Bruxelles
2440 B314 Het Antwerps zakwoordenboek Michiels, Freddy 2012 Artus uitgevers Antwerpen
3563 B316 Toeren door Zeeland Krook, Hans 0 L.J. Veen's uitgeversmij Amsterdam
3735 B315 Oude Raadhuizen in Nederland Aaldriks, J. 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4376 B260 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne, Monique 1968 Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen Brussel
4194 B035 Uit Vlaamse Bodem Roeyen Van, JP 1996 Scheerders van Kerchove Sint Niklaas
5029 B345 Beknopt overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in het Deltagebied Trimpe Burger, J.A. 1961 R.O.B. Zeist
5031 B345 Een oudheidkundig onderzoek in de abdij te Middelburg in 1961 Trimpe Burger, J.A. 1964 R.O.B. Zeist
1749 B030 Rotterdam papers, II , A contribution to medieval archeology meerdere 1975 Renaud, J.G.N. Rotterdam
4074 B026 Steden in Scherven 1. Vondsten uit Beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel Bartels , M. 1999 Stichting promotie Archeologie en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Zwolle
4075 B026 Gezocht en Gevonden. Bodemvondsten uit Gent. Bogaert Denny, Michel Krijgsman, Paul Callewaert en Marcel de Putter 2016 PolderVondsten Hoorn
4076 B026 Steden in Scherven 2. catalogus. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel Bartels , M. 1999 Stichting promotie Archeologie en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Zwolle
774 B120 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). diverse 1877 Hector Manceaux Mons
775 B120 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. diverse 1884 Hector Manceaux Mons
2027 B025 Boudelo op Koudenborm te Moerbeke Belie, Alfons, de 2002 A. de Belie Belsele
1750 B002 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen Henkes, Harold E. 1994 Rotterdam Papers Rotterdam
2169 B099 Hulst Beestenmarkt 2-4 Wattenberghe, Drs.J.E.M., Drs. B.K.Terryn 2012 Gemeente Hulst Utrecht
4192 B031 De Sint-Pietersabdij te Gent Driessche, Roger van 1980 Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Gent
4375 B260 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo & Doorselaer, André van 1980 Westvlaamse Archaeologica Monografien Kortrijk
2786 Veen-Vis-Zout Kraker de, A.M.J./Borger, G.J. red 2007 PrintPartners Ipskamp B.V. Amsterdam
2456 Gemeentearchief Hulst verslag 1999-2003 Prinsen, A. 2004 Gemeente Hulst
3228 B295 Inventarissen van de archieven van 1. de Ned. Herv. Gemeente van Kortgene 2. de Geref. Gemeente van Wolphaartsdijk van Waarden-Koets, A. & A.J. Barth 1990 Archief Goes Goes
4303 B347 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 3 De Hulster Buitenparochie Prinsen , A.J.H.M. et.al. 2017 Gemeentearchief Hulst Hulst
1090 B121 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van den 1932 Michiels-Broeders G. Tongres
1563 B004 Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven Muller, S. Fzn., J.A. Feith en R. Fruin 1920 Erven B. van der Kamp Groningen
1569 B007 Inventaris van het archief van de Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe en de gemeente Sint Jansteen 1656-1940 Bauwens, W.E.M. 1966 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1577 B008 Inventaris van het archief van de Gemeente Ossenisse, 1796-1936 Moerland, L.J. 1999 Gemeente Hontenisse Hontenisse
1579 B007 Inventaris van het archief van de gemeente Vogelwaarde (1876) 1936-1970 (1972) Buijsrogge, C.E.M. 1999 Gemeente Hontenisse Hontenisse
1580 B008 De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811, met retroacta vanaf de dertiende eeuw Hoof, M.C.J.C. van, et al. 1997 Algemeen Rijksarchief Den Haag
1069 B007 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, P.J. Brand & J.P.B. Zuurdeeg 1979 Waterschap Hulsterambacht Hulst
1081 B015 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wyffels, C. 1978 Rijksarchief Gent Gent
1091 B007 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, J. 1971 Rijksarchief Gent Brussel
85 B038 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden, Mr. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij `s-Gravenhage
1641 B015 Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen Nuyttens, Michel 1986 Rijksarchief Gent Brussel
1645 B007 Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven II Brand, W.J.P.M. 1990 Bisdom Breda Breda
2186 B339 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
1683 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1701 B007 De weesboeken van Hulst Nijenhuis, H.D. 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaanderen Goes
1730 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Assenede. Schoups, I. 1980 Algemeen rijksarchief Brussel
1731 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Algemeen Rijksarchief Brussel
1732 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. deel 2. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1578 B007 Inventaris van de archieven van de gemeente Boschkapelle (1767) 1796-1936 Klerk, Frank de 1996 Gemeente Hontenisse Hontenisse
1684 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1685 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht deel 1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1698 B007 Hulsterambacht. Penningkohieren 1570-1580 Nijenhuis, H.D. & M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1992 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdelig Zeeland Middelburg
37 B038 Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden Mosselveld. J.H. van. 1987 Staatsuitg.Gemeentemuseum Markiezenhof s Gravenhage
3360 Het Zeeuwse gezicht. Uitgangspunten van het provinciaal architectuurbeleid J.van Aspert & H. Vinken (samenst) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3701 B231 Moderne architectuur in Zeeland Groenendijk, Paul & Piet Vollaard 1999 Stichting het zeeuwse gezicht Middelburg
3710 B239 Het oudste stadsrecht van Aardenburg Melker, B.J. de 1990 Archief KZGW Middelburg
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay
4108 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 43-44 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1872 Gent
1339 B215 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
1669 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
2200 B106 Gemeente-Atlas van de provincie Zeeland. Herdruk Kuyper, J. 1982 Hugo Seringar Leeuwarden

Pagina 18 van 32 Resultaten 2551 - 2700 van 4730