Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 18 van 28 Resultaten 2551 - 2700 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3797 Zeeuwse Delta. Land van overkanten Monch, Diederik 1995 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
2524 B054 Tussen afsluitdammen en deltadijken. 4 Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom vlissingen
3893 Delta inZicht Een integrale visie op de Deltawateren Ontwerp Stuurgroep Delta inZicht 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3891 Delta inZicht Toekomstgebied Een gedroomd Deltagebied Stuurgroep Delta inZicht 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3531 Het Deltaplan. Verleden, heden en toekomst vh Deltagebied Verburg, M.C. 1959 G.W. den Boer Middelburg
3537 Het Deltaplan. Deel 2 Nieuwe perspectieven Verburg, M.C. 1958 G.W. den Boer Middelburg
3794 De gouden delta 1 Gysels, H. e.a. 1973 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3796 De gouden delta 3 Gysels, H. e.a. 1977 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3564 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1964 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
1758 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796), met een deel Bijlagen. Cooreman, P. 1980 Rijksuniversiteit Gent Gent
4011 B044 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes
695 B075 De rekeningen der stad Gent; Deel 3 Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 onbekend Gent
473 B067 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 1-2 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
2520 Mijlpalen Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra (samenst) 2004 Drukkerij Bareman Terneuzen
481 B68 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 9-10 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1869 Gent
3589 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
3393 Het Antwerps dialect van dezekestijd tot in de 21e eeuw Graef de, Jack 2004 C. De Vries-Brouwers Amsterdam
99 'n Klutsken roapelingen Steijns. Ed 1987 Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek Middelburg
3262 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 6. school en kinderspelen Pauw, Tineke de, e.a. 2008 Universiteit Gent Gent
2247 Last de straot jrg 1 nr 2 Blanckaert, karel 2002 redactie Het Bolwerk Hulst
1743 B017 Woordenboek der Zeeuwse dialecten. 7e druk Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Van Goor Zonen Amsterdam-Brussel
3803 Spelerieën Jonge, Merien de 0 J. de Jonge bv Goes
3819 Dialectologie en fonologie Weijnen, A. 1950
3820 De orientatie van de dialectstudie Weijnen, A. 1958 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3326 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3324 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent
3648 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3325 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3821 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
3954 Vertelsels van Patjen Guust. Volksvertelsels en Humor uit Zeeuwsch-Vlaanderen van 't Vogelschor, Hans 0 NV Verenigde Drukkerijen Judels & Brankman Delft
1513 De kwestie Jobse Driel, Lo van 2003 Den Boer-De Ruiter Middelburg
1710 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
3230 Bijbel Arend Dieleman 1931 J.H. de Bussy Amsterdam
2862 100 jaar het neerhof 1889-1989 Herdt, René de, e.a. 1989 Koninkl. Mij Het Neerhof Gent
2985 Diergeneeskundig Memorandum Oldenkamp, E.P. 1987 De Boer Hilversum
3167 Ascendententafel en geslachtslijst van het echtpaar Pieter-Frans Dierick - Clara Seghers Verwilghen, Charles-A. 1959 Charls-A. Verwilghen
1716 Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het Middeleeuwse Waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied (1200-1963) Gallé P.H. 1963 Meinema N.V. Delft
3384 Bloedkoralen van de oosterschelde. Verhaal van de nieuwe dijk Steenhuis, Aafke 2010 Provincie Zeeland Middelburg
544 B058 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979 MSD Haarlem
2697 Anders bekeken. De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis Heyning, Katy e.a. 2001 Waanders Uitgevers Zwolle
3841 DNA Zeeuws-Vlaanderen Kooren, Jan e.a. 2011 uwnieuwetoekomst Middelburg
2017 B029 Doel in heden en verleden. Landeghem, Petrus, van 0 Uitgeverij Duerinck bv Kloosterzande
2557 B064 Jacht en Veeteelt van prehistorie tot middeleeuwen Clason, A.T. 1977 Fibula-Van Dishoeck Haarlem
3722 Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en gids van de geref. Gem. Florijn, H. e.a. (red.) 1993 De Groot Goudriaan Kampen
53 B079 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom, T 1962 Waterleiding Mij .
1945 Van waterdrager tot tapkraan Rossum, G. van 1982 Goes
2767 Dorst in de Delta Stuvel, H.J. (eindred.) 1971 WMZ Goes
2682 Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning 2013 Nationaal Comité Inhuldiging
1797 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
3812 Kerend tij voor de landbouw Sanders, Willem Jan e.a. 1992 Provincie Zeeland Middelburg
4158 B039 De ontsnapping van een gevangene van Tussenbroek 1999 Lerp Publishing Zaltbommel
2260 Toekomstige ontwikkelings-mogelijkheden van oost- en west-Vlaanderen en Zeeland Vanneste, O. e.a. 1957 E.T.I. Zld/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge
343 B083 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
3539 Zeeland in cijfers provinciale griffie 1987 Provincie Zeeland Middelburg
4021 B043 Overdruk uit het "Tijdschrift voor taal en letteren" Gielen. Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg
2285 Mr. Johan Moorman. Een Hulsters Dichter Meertens, P.J. 1956 jb OHK De Vier Ambachten Hulst
4065 B044 Vlaamsche Weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré & Festraets Jul. 1925 Erasmus Gent
3376 Graancirkels. Een wereldwijd mysterie Ossebaard, Jenet M. 2000 Librero Hedel
3550 Zeeland 1900 - 2000 Kuipers, Jan J.B. 1999 Den Boer/De Ruiter Middelburg
4084 Archief 2010 mededelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Caroline van Santen 2010 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
2413 Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de lage Landen Geyl, P. 1960 Het Spectrum Utrecht
2426 Joannes Van Hooydonk LXXI Melief, P.B.A. 1987 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
693 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent
2093 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam
1844 B019 "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later" Stroeve, J. 1989 J. Stroeve Acquoy
2519 Emergis: zorg in stelling Kool-Blokland, J.L. 1999 De Koperen Tuin Goes
535 B051 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
2541 B091 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg
384 Klokke Roeland. Everaard, J.A. 1934 Jac Duerinck-Krachten Kloosterzande
3434 B064 Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat Dibbits, Hester et al. 2011 Amsterdam University Press Amsterdam
3823 B063 Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk Nienhuis, P. 1988 Kath. Universiteit Nijmegen
1556 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
2604 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
2650 Mensheid in wording Hoewells, W. 1964 C.De Boer Jr/Paul Brand Hilversum
2975 Wieringermeer. Excursiegids 1938 Kamp, A.F. & D. Vis (samenst) 1938 Directie Wieringermeer Alkmaar
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0
456 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 0 Gallus Vigilus Antwerpen
3059 De Noord-Brabantse familie Knipscheer Knipscheer, Corn. J. 1978 Corn. Knipscheer Lamswaarde
3062 T'Serclaes, een Brusselse familie Monteyne, André 1987 Kredietbank Brussel
3350 Genealogie van de familie Kerckhaert van de tak uit Westdorpe Kerckhaert, A.A.L.M 2000 A. Kerckhaert Middenmeer
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg
3728 Nederlands Repertorium van Familienamen Meertens, P.J. (red.) 1967 Van Gorcum Assen
3625 Koninklijke Muzieksocieteit Aardenburgsche Fanfaren 1869 - 1994 elk naar zijne krachten Sint-Kruis 1883-1971 van Vooren, George 1994 KMAF Aardenburg
2323 Jubileumkrant Fanfare "Excelsior" 1903-2003 anoniem 2003 Excelsior Terhole
2329 van Toneel- en Fanfaremaatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St.-Jan 1895-1995 anoniem 1994 R.K. Fanfare St.-Jan St.-jansteen
3170 Fassaert. Uniek ….. Doch met velen Bleyenbergh, J.M. 2008 Han Bleyenbergh Middelburg
514 Zoogdieren, reptielen, amfibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" Kloosterzande
3448 B052 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
3067 Ippa's Feesten en Folklore Gids voor Belgie van Remoortere, Julien 1995 Lannoo Tielt
2508 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij ZieZeeuwsvlaanderen Axel
3174 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland
3628 Nota soortenbeleid. Flora en fauna van Zeeland Provincie 2001 Provincie Zeeland Middelburg
2501 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen 1978 W.P.N. Zeeland Axel
3344 Markant in Zeeland Koper-Johnson, N.E. e.a. (red.) 2009 KZGW Middelburg
2912 Levende folklore in België Joseph Delmelle 1974 Rossel Uitgeverij Brussel
1929 Ons Zeeuwsch verleden Wessels, A.M. 1933 J. van der Wal Bruinisse
112 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen 0 Prov. VVV Zeeland Middelburg
2178 B069 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0 Hulst
141 B019 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E., H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten Utrecht
2264 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
3645 Buitenmensen Verdurmen, Peter 1984 Peter Verdurmen IJzendijke
1854 B070 Axel door het sleutelgat van de tijd onbekend 2005 his story d.o.o. Ljubljana Slovenia Ljubljana
243 B060 Van schandsteen tot straatkapel Kuipers, Jan J. B. , Sijnke Peter 2000 Provincie Zeeland Middelburg
3650 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland
179 B048 Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en ...na de 2e wereldoorlog Platteeuw. J.L. 1997 Van Aken Terneuzen
2352 Beeldspraak Neve, Frank 1999 Bareman Terneuzen
3925 Historisch Album Zeeland Ribbens, Kees 1993 Uitgeverij Robas bv Weesp
3166 B067 Over Gent Hendryckx, Michiel et al. 1982 Stad Gent Gent
3738 Zeeland in 1983 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
2787 Dromen over Zeeland Bouma, Hans & Wim Riemans 1976 Unieboek bv Amsterdam
3524 oranje en zeeland. Fotoreportage bezoek H.M. Kiningin Juliana en ZKH Prins Bernhard aan Zeeland 1950 1950 Gebr. Siepman Goes
2414 Sesam Atlas bij de Wereldgechiedenis 2 Vreugdenhil, Jacoba M. (vert.) 1967 Van Walraven bv Apeldoorn
3233 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jesus-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire
2768 Sta een ogenblik stil … Monumentenboek 1940/1945 Ramaker, Wim & Ben van Bohemen 1980 J.H. Kok Kampen
3191 Zeeuwsch-Vlaanderen gastronomisch 0 Stichting Promotie Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
4355 B062 christelyke onderwyzingen en gebeden Jacobus Kap. 0 Francifcus Ignatius Vinck t Antwerpen in't Klapdorp
2873 De Kroniek van onze eeuw 1930 -1939 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
3664 Kentekens in stad en land Alings, Wim 1978 G.J.Thieme BV Nijmegen
4225 B058 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
1041 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 diversen 1934 Leiden
2683 lang leve de koningin. De inhuldiging van Wilhelmina Scheepmaker, Anne 1998 De Kan Amsterdam
3317 Gedenkboek van de feesten in Zeeland aug-sept 1898 Wielemaker, K. 1899 K. Le Cointre Middelburg
2363 K.V.O. Vogelwaarde 25 jaar 1972-1997 fam. van Beek 1997 K.V.O. Vogelwaarde Vogelwaarde
4239 B083 25 jaar geschiedenis van Nederland 1898-1923 Bas, W.G. de 1923 Dalmeijer's Volksuniversiteit Amsterdam
2327 V.V. Steen 60 jaar 4 mei 1929 - 4 mei 1989 Totté, Adrie e.a. (red.) 1989 V.V. Steen St.-Jansteen
2489 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) 0 Goes
3248 Snelcursus rijmen & dichten Wilmink, Willem 1987 Margriet 47
1504 Zoektocht Biesbroeck-van Denderen, A. 2005 Free Musketeers
4087 B062 Gedichten van Johan Moorman Bakker Leenderd 1745 Middelburg
1534 Vragend naar het licht. Gedichten. Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1535 De tocht naar de toekomst. Gedichten. Pirenne, J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk
2580 Zeeland dichtersland bloemlezing Afzonderlijke Kunstenaars 2002 Stichting Achterland Zeist
3571 Moet ik dat geloven? Onderdrukking en bevrijding in geloof en kerk Jansen, Wim 1991 Ten Have Baarn
3522 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
2644 Geloof in Nederland. I Bouwman, Willem e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2645 Geloof in Nederland. II Bouwman, Willem e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
32 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen
3716 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
3767 B022 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1996 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
1151 B029 Stamboom Jansen Verplanke plm 1640-1963 J.C.P. Jansen Verplanke 1963 J. Jansen Verplanke Kruiningen
3210 350 jaar van Kemseke 1650 - 2000 Kemseke, Tonny van 2000 T van Kemseke Hulst
1689 B025 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans, Hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A. zn. 1992 P. Dregmans Voorburg
1690 B029 1e en 2e Supplement Stamboom Jansen Verplanke van 1963 Jansen-Verplanke, J.C.P. 1963 Jansen-Verplanke Kruiningen
1704 B025 350 jaar van Kemseke 1650-2000 Kemseke, T. van 2000 T. van Kemseke Hulst
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
3048 B067 Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders Meijer, P.H.E.M. de 2001 de Meijer Oegstgeest

Pagina 18 van 28 Resultaten 2551 - 2700 van 4181