Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 17 van 28 Resultaten 2401 - 2550 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
123 B048 Bestuur en Bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673 Annard. W.J. 1993 Gemeentearchief Hulst
3284 Tonnagie op de Zeeuwse Stromen van der Weel, Ad 2004 Rijkswaterstaat dir Zeeland Middelburg
2576 De Blikken Motor De laatste beurtschippers van Zeeland 2 Koppejan, A.R. 2008 Uitgeverij ADZ Vlissingen
3875 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1929 Centraal Bureau Statistiek 1929 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3876 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1928 Centraal Bureau Statistiek 1928 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3877 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1927 Centraal Bureau Statistiek 1927 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3878 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1926 Centraal Bureau Statistiek 1926 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3879 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1934 Centraal Bureau Statistiek 1934 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3880 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1933 Centraal Bureau Statistiek 1933 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3881 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1932 Centraal Bureau Statistiek 1932 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3538 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling vanaf ca. 1975 1982 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
4301 Bijzondere bevolkingsadministraties voor het Liefdehuis Hulst en het Liefdehuis Groenendijk 2013 Gemeentearchief Hulst Hulst
4299 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 4 De Parochie Sint-Jansteen 2018 Gemeentearchief Hulst Hulst
1446 B058 De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, sept.-nov. 1944 Redactie PZC 2009 Verse Hoeven uitgeverij Raamsdonkveer
1775 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen P.G. van den Bosse 1985 Drukkerij Vink B.V. Axel
4127 B037 Reintje de Vos Gallis, Rita 1958 Uitgeversfirma L. Opdebeek Antwerpen
2610 Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid Thissen, Frans 1995 Kon. Ned. Aardr. Genootschap Utrecht
2076 Reinaert Catalogus 1996
2700 Johan de Brune de oude 1586-1658 Verkruijsse, P.J. (samenste.) 1988 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
2503 B048 Geschiedenis van de Christelijke openbare bib. Axel 1948-1988 F. van Vliet 1988 Openb. Bib. Axel
3824 Driemaal is scheepsrecht. 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg Bruin, M.P. de 1985 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3008 Het Hemels Prentenboek Verspaandonk, J.A.J.M. 1975 Gooi & Sticht bv Hilversum
1509 Beelden voor passie en hartstocht Verheggen, E.M.F. 2006 Walburg Pers Zutphen
3940 Streekbierbrouwerijen museum Hulst 2008 Hulst
88 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 St.Behoud Monumenten Biervliet
2547 Het Nieuwe Testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen anoniem 1952 Spectrum Utrecht
2548 Het Oude testament anoniem 1954 Uitg. Het Spectrum Utrecht
460 Cornelii Jansenii, Episcopi Gandavensis Commentariorum in suam Concordiam ac totam Historiam Evangelicam partes IIII, quarum Prima etc. Jansenius, Cornelius 1572 Gallus Vigilus Antwerpen
454 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 1571 Petrus Zangrius Tiletanus Leuven
3652 Verbonden door woorden Bauwens, André & Marja de Groote 2011 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3630 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg
2959 Onze Volkskunst Haan, Tjaard de 1979 Elsevier Amsterdam
2575 Sturen en turen. De laatste beurtschippers van Zeeland Koppejan. A.R. 2002 Uitgeverij ADZ vlissingen
1550 B071 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008 S. Verbraeken Amsterdam
2383 Eugenie van den Abeele. Sas van Gent Puylaert, Frank 2010 uitgeverij recht door Zee Sas van Gent
1617 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur in de jaren vijftig in de jaren vijftig Blaeij, L. de 2006 Van den Berg Almere
2672 Willem III Abeling, Joris 1994 uitgeverij Jan Mets Amsterdam
3251 Slapen doen we 's nachts Bravenboer, John 2013 Bravenboer Terneuzen
2040 Het bisdom Gent vier eeuwen geschiedenis Cloet M., Collin L., Boudens R. 1991 Gent
3958 Bisschop Leo Dobbelaar Cm 1942-2008 Gust Dobbelaar 0 Stichting Mgr. Leo Dobbelaar Fonds
3655 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg
840 Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt; mitsgaders die van bijzondere steden tegen verscheidene zo Edellieden als voornaeme Burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van de Marcus, Jacob 1735 Hendrik Vieroot Amsterdam
2585 Louis Lehman als homo universalis Starkenburg, Ilse 2007 Stichting CBK Zeeland Middelburg
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
577 De grondboringen in Zeeland Seelheim, F. 1879 Johannes Muller Amsterdam
2625 Het Land van Waas als geologisch landschap Vandervee, P.J. 1955 Annalen KOKW St.-Niklaas
3258 Uit schor en slik hun land op 't Hof, A. & C.L. de Wilde 1956 Van Liere & Korstanje nv Goes
206 Land- en Zeezicht. Boerderijnamen in Zeeland. Smallegange, Gerard, Tom Meijer 2008 De Koperen Tuin Goes
208 Op 't hof. Boerderijen en boerenerven in Zeeland. Smallegange, Gerard, Tom Meijer 2001 De Koperen Tuin Goes
2978 B066 Het Grasland op de Zeeuwse Boerdeij Sietema, W. 0 Firma G.W. Den Boer Middelburg
516 B017 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
3389 Het boerenhuis in Nederland Post, Kees 1975 Boekencentrum B.V. s-Gravenhage
157 Landbouw beleven in Terneuzen Riemens, L., J.J. de Regt-Dekker en R.Willemsen 1988 boekhandel en drukkerij van Aken Terneuzen
2100 B022 Van paarden naar paardenkrachten. Boerenleven in West-Zeeuws-Vlaanderen Sturm, A. 1997 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
2986 Wij Boeren Heymeijer, G.J. (red.) 1941 De Toorts Heemstede
68 B021 Een boerengezin uit Zeeuws-Vlaanderen. aan de vooravond van de 21ste eeuw Rammeloo. R.H.R. 2000 Polka Print Hoek
3011 Man & Paard Verhage, A.J. 1983 van Lindonk Aarlanderveen
2968 Groeizaam Geld Van Balen, W.J. 1938 N.V. H.D. Tjeenk Willink & Zn Haarlem
2320 50 jaar Cooperatieve Boerenleenbank Terneuzen Raiffeisenbank 1963 Boerenleenbank Terneuzen Terneuzen
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont
2506 Het Axelse Bos Grootjans, B.M. 1977 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Hulst
3508 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
2611 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
2025 De Wase en Gentse Baudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk. Pas, Paul 1998 Culturele Kring Boudelo VZW Nevele
2819 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
1523 Het verleden van steden. 4000 jaar bouwen en verbouwen in Europa Rottier, H. 2004 Davidsfonds Leuven
1878 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924
3991 B067 Geld uit de belt R.M. van Heeringen 1994 ADZ Vlissingen
4346 B079 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
3917 landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden in de "Verenigde Braakmanpolders" Kuipers, Th. J. 1974 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, landschaps- en milieubescherming Kloetinge
415 B064 Ganzen in de Braakman Suetens, W., 1964 Alcedo-reeks Oost-Akker
3742 Zo is dit land 1960 De Stem B.V. Breda
533 B049 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 koninklijk zeeuws genootschap Middelburg
3791 Vijftig jaar visserijfeesten Breskens Valk, Wilma e.a. 2003 Stichting op bresjes Breskens
3793 Gereformeerde kerk Breskens 1940-1990 Geuze, Max, (red.) 1990 Gereformeerde kerk Breskens
841 B035 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 . 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
635 Lettres et négociations de Philippe de Comines, publiées avec un commentaire historique et biografique 1 Kervyn de Lettenhove, M. le Baron 1867 Victor Devaux Et Cie Bruxelles
636 Lettres et négociations de Philippe de Comines, publiées avec un commentaire historique et biografique 2 Kervyn de Lettenhove, M. le Baron 1868 Victor Devaux et Cie Bruxelles
160 HMS Valentine: tragedie. berging en legende Heijkoop. C. 1996 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
3744 De Stem, product van hoofd en hand Kock, Wim e.a. 0 De Stem B.V. Breda
1860 B016 Buiten bedrijf. De Walzenmolen van Sas van Gent Havelaar, J.J. en Sarneel-Antheunis L.A. 1997 Publiekatiefonds Indusstrieel Erfgoed Zeist
2769 De tuinen en landschappen van Zeeland Westendorp-Frikkee, Diana e.a. 1989 Canaletto Alphen ad Rijn
1941 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
4302 Burgemeesters en wethouders van de voormalige gemeenten in het land van Hulst Prinsen, Antoine 2009 Gemeentearchief Hulst Hulst
3709 B063 Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg Vorsterman van Oyen, G.A. 1907 Gezusters Vrolijk Aardenburg
3588 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
912 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1842 Caterman, H. Tournai
2612 Typisch Nederland van Rossem, Maarten 2004 Het Spectrum Diemen
46 B054 Canada 's kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen Vlissingen
2494 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker
1451 Geschiedenis van Zeeland. De canon van ons Zeeuws verleden Kuipers, J.J.B. en J. Francke 2009 Walburg Pers Zutphen
3950 Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen Paul Stockman 1992 A.H.Hulst Hulst
2330 11 jaar dikke maten 't klooster Menu, Marian & Anita Hemelaar 2000 wijkver. 't klooster Sint-jansteen
3436 Carnaval! Laar, Rob van de 2011 Pharos uitgevers Nijkerk
2433 44 jaar carnaval Hulst Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland Hulst
2844 G001 Zeeland in oude kaarten Gittenberger, Franz & Helmuth Weiss 1983 Lannoo Tielt
2263 Zeeland in kaart gebracht Moerland, L.J. (samenst.) 1988 Gem. Archiefdienst Goes
4201 B037 Tentoonstelling Reinaert de vos in het boek en de beeldende kunsten 29 mei tot 6 juni 1955 Stoop, André 1955 Stadsbestuur van Sint-Niklaas Sint-Niklaas
3502 Zeeland en de VOC van der Doe, Erik & Arnold Wiggers 1987 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3751 Uut het land van Kezand Schyve, Cor 0 Pieters Oostburg
728 Het Gends Charter-Boekje, of verzaemeling van oude Charters .... van de Abten der Kloosters van S. Pieters en van S. Baefs etc. Ridder Karel-Lodewijk Diericx 1821 Gent
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
2998 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 2 van Ginkel, J. 1964 Elsevier Pockets Amsterdam
2019 De glans van Citeaux in de Nederlanden, 900 jaar cistercienzerabdijen, 1098-1998 Hoste A., Nuyttens M, Bockstaete G., van 0 Stichting Kunstboek Brugge
2491 Eeuwfeest Fanfare "Weldoen door Vermaak" Clinge 1888-1988 anoniem 1988 Clinge
1898 Clinge, Graauw, Heikant, Nieuw-Namen en Sint-Jansteen van 1900 tot nu Buysrogge, C. en Sponselee, G. 1990 van Geyt Productions Hulst
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
3411 Zorg in ontwikkeling Almekinders, M.L. 1989 Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland
2189 B036 Van den vos Reynaerde. De feiten Malfliet, Rudi 2010 Garant Antwerpen
3487 Wij en het water 1. Land zee en schelpen Bakker, Piet 0 Ten Brink Meppel
2742 Zeeuws Zilver Bree, J. de 1978 Interbook International bv Schiedam
2487 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" 1994 Kroniek
2746 Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergings bedrijf Van den Akker Vriend, Martin & Ellen de 1998 De Koperen Tuin Goes
3031 Zes maal van Kruijs(s)en van Cruijs(s)en en Verc(k)ruijc(s)sen van 1650 tot heden Kruijssen van, J. 0
3581 Spoedopdracht Deltaplan Gallop, Ted 0 De Fontein Utrecht
2886 Rondom de Cour. De geschiedenis en hetbestemming van het complex Saint Louis te Oudenbosch Buijs, Mark J.J.G. 2001 Heemk. Kring Broeder Christofoor Oudenbosch
3409 Gedenkboek 100 jaar Penitenten-Recollectinen van de onbevlekte ontvangenis te Roosendaal 1832-1932 Een zuster der congratie van Roosendaal en Kruitwagen, FR. B. 1932
2865 Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Sluyterman, Keetie e.a. 1998 SDU-uitgeverij Den haag
2757 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
1943 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Wg. historie & archeologie Kn. Gen. en Zeeuwse Ver. v. dialectonderzoek Middelburg
2556 Kalenderworm en Kralenpost Wickler, W. e.a. 2002 Veen Magazines Amsterdam
3676 Daan van Driel 1909-1992 van Alten, Daan (samenst.) 2009 erven Van Driel Kampen
212 Vader zweeg. Arbeidseinsatz in Fulda. Dagboek van Albert Nuytinck Nuytinck, Albert bewerkt door André Nuytinck, 2005 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
608 B067 Mijn leven Nagtglas, F. 0 .
101 B089 Gedreven door armoe Maayer. R. de 1990 Van Geyt Hulst
155 B049 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
3144 Meisjesdansen Vlot, Nico G. 1955 Uitgeverij De Toorts Haarlem
2527 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus
2544 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 1 Darwin, Charles 1884 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2545 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
3949 Legende van't verdronken land van Saeftinghe George Sponselee 0
496 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 2e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
497 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 3e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
501 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 2e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
2137 Tijdreis tussen Noord & Zuid, forten en linies in de grensregio 2012 Provincie West-Vlaanderen e.a
390 B070 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 Onbekend 0 Nieuw-Namen
4288 Karel V 1500 - 1558 Blockmans, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
495 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 1e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2445 De wateren van Nederland Beekman, A.A. 1947 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
865 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.1 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles
1694 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 1 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
867 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 1 Mieris, Frans van 1732 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
1586 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: register en oorkonden, twee banden Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
1695 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 2 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
2561 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 3 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring sas van gent Sas van Gent
3484 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1962 Nijgh & Van Ditmar Rotterdam
3815 13x Delta. Gesprekken met deskundigen over het Deltaproject Velthuizen, Frank e.a. 1981 Min. V&W Den Haag
2756 10 jaar Delta. De versterking van Fort Zeelandia Deij, Frank & Arnold Parre 2001 NV Delta Nutsbedrijven Middelburg
2837 Atlas van de Zuidwestelijke Delta Hocks, Boris & Jandirk Hoekstra (red.) 2009 Programmabureau ZW delta Middelburg

Pagina 17 van 28 Resultaten 2401 - 2550 van 4181