Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 16 van 32 Resultaten 2251 - 2400 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1935 Mr.Johan Adriaen van de Perre (1738 - 1790) Portret van een Zeeuws regent, mecenas en leifhebber van nuttige wetenscahppen Zuidervaart, H.J. 0
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
2192 "vroeger en nu". Kijk- en leesboek Kieldrecht, Prosperpolder en Nieuw-Namen (NL) Verbeeck, Pros 1999 Cleiren Kieldrecht
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
659 Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
660 Map met kaarten behorende bij Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
1172 Middeleeuws Wapentuig Sloot, R.B.F. van der 1964 Fibulareeks, nr. 1
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
1173 Het leger in de zeventiende eeuw Schulten, C.M. en J.W.M. Schulten 1969 Fibulareeks, nr. 43 Bussum
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
662 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
1175 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
664 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
2201 Archief van notaris H.A. Van Dalsum. Index op de repertoria 1903-1915 Werkgroep Genealogie Hulst 2000 Gemeentearchief Hulst
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1179 Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie Mierio, prof.dr. J. van S.J. 1948 Turnhout
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
412 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1693 Het strafproces van Jan de Corte en Pierrijne Vaerewijck, zijn huisvrouw, gehouden voor de vierschaar van leenmannen van de hal en het kasteel van Beveren, tussen juni en oktober anno domini 1699 Kort, Jan de 1991 Bergen op Zoom
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
3231 Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek Koenders, J. 1942 Brepols Turnhout
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
1184 Een keus van zestig koppen uit onze Letterkunde Pissens, Désiré en Jul. Festraets 1925 Gent
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1696 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
3747 Van den vos Reinaerde Everaard, J.A. & L. Lockefeer 1937 Sint-Jansteen
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
677 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1191 Koorbanken in Nederlandsche Kerken Stuvel, H.J. 1946 Den Haag
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
1192 Het expressionisme in België Langui, Emiel 1970 Brussel
1960 Geen risico! Geschiedenis van de Alg Zeeuwse Verzekering Maatschappij 1939 - 1989 Kroes, P.R.M. 1989 Middelburg
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
170 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
426 Axel in oude ansichten. deel 1 Bossche, P.G ,van den, D.J. Oggel en C. Smies 1980 Zaltbommel
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
1195 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
1707 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
1708 Oorlog in de Middeleeuwen Brand, A.J. de 1989 Verloren Hilversum
1197 Geïllustreerde brochure van verschillende auteurs met biografie, tentoonstellingen en bibliografie Swimberghe 1974
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
1198 Jos Ritzen (architect) Blauwe, Frans de 1957 Antwerpen
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
1199 Luc Peire Xuriguera, Gérard 1976 Paris
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
1711 Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde Driel, L. van en Noordgraaf J. (red.) 1982 Kloosterzande
2223 Jaarboek 1977 Stichting menno van Coehoorn 1977 Stichting menno van Coehoorn Utrecht
688 XVI-siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes, Paillard, Charles 1874 Bruxelles
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
3504 Marco Polo Zeeland Hendriksen, Barto 2002 van Reemst Houten
3249 Jaarboek 1980/81 1981 St. Menno van Coehoorn Den haag
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
435 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1864 Société d'émulation de Bruges Brugge
1459 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
436 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1867 Société d'émulation de Bruges Brugge
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
3252 Vlaardingen-cultuur Ridder, Tim de (red.) 2010 AWN Poortugal
437 De Abdij van de Duinen en Engeland gedurende de XII-e, XIII- en XIV-de eeuw Cuyper, J. de 1951 Brugge
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
1717 Loi organique du notariat. Geschreven werk over oorsprong, belang en beoefening van het notariaat onbekend 0
438 Lisseweghe son Eglise et son abbaye Hollebeke, leopold van 1865 Brugge
1206 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
1974 Het Zeeuwse zeekleilandschap Beenhakker, A.J. 1987 Middelburg
439 l'Abbye de Nonnebossche, de l'ordre de Saint Benoit, près d'Ypres Hollebeke, Leopold van 1867 Brugge
1207 Constant Permeke Van den Bussche, W. 1972 Brugge
1719 Historische geografie: landschap en nederzetting Beenakker, J.J.J.M. 1989 Zutphen
440 Chronique de l'Abbye de Ter Doest F.V. et C.C. 1845 Bruges
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1720 Stadsgeschiedenis Kooij, P. 1989 Zutohen
3000 Kleine griekse mythologie Broos, H.J.M. 1969 Wolters-Noordhoff Groningen
1209 Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België 1974 Brugge
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1721 Lokale bestuursgeschiedenis Raadschelders, J.C.N. 1992 Zutphen
3769 De Hofsteden van Schoondijke van de Vijver, H.A.M. 1982 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
698 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. dl 3 Gheldof, A.E. 1904 Bruxelles
1210 Ensor-Magritte 1975 Brussel
1466 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
3770 Episoden 1940-19454 II Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1985 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
443 Iwein van der Aelst,1128 Blommaert, Jonkheer Ph. 1842 Gent
1211 James Ensor. etchings 0
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
3771 Het muziek van Ijzendijke Hendrikse, Max G.P.A. 1986 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1212 Cobra 1975 tentoonstellingscatalogus 1975
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
3772 De Tweede Opstand 1572-1576 Bauwens, A.R. 1989 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1213 Art graphique Belge tentoonstellingscatalogus 1975 Brussel
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
3773 Het beleid van kolonel J. Ledel als kommandant van WZVl in 1830 en 1831 van Amerongen, J. 1975 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
3774 Episoden 1940-1945 Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1976 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1215 Kruisweg. Tekst met afbeelding van kruiswegstatie in houtsnijwerk in de R.K. kerk St. Barbara te Breskens 0 Groede
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
3775 De Hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande van de Vijver, H.A.M. 1977 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
704 Gand, sa vie et ses institutions 1912 Gand
1216 Aspecten Luc Peire. 1976
1472 Taxandria 1894
1728 Zeeuwse historie in krantenknipsels. Catalogus, samengesteld door de werkgroep van de Heemkundigde Kring Walcheren, deel 1: Walcheren. Wallenburg, L.van 1982 Stedelijk Museum Sint Niklaas

Pagina 16 van 32 Resultaten 2251 - 2400 van 4788