Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 15 van 32 Resultaten 2101 - 2250 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
1911 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen
2680 Willem de Zwijger als pamflet in 1568 Schenk, M.G. 1968 Stichting IVIO
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
1146 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1914 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
3194 Nationale zangbundel voor Roomsch nederland 1917 Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang Utrecht
1147 Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen Janse, H. en Th. van Straalen 1975 Zaltbommel
1403 Les perturbations dans les relations commerciales anglo-flamandes entre 1379 et 1407. Causes de désaccord et raisons d'une réconciliation. Prevenier, W. 1973
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
1915 Brieven van Paulus 0
1148 Middeleeuwse Kastelen Reyen, E. van 1965 Fibulareeks, nr. 9
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
1660 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 1 Wallenburg, L. van 1986 Heemkundige Kring Walcheren
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
1149 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
1917 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1662 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 3 Wallenburg, L. van 1989 Heemkundige Kring Walcheren
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1919 Nederlands Archievenblad 0
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1665 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
1411 Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de repertoria 1903=1915 werkgroep genealogie gemeente-archief Hulst 2000 Hulst
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
1156 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique 1936
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
645 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
646 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
1414 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
1415 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
2183 300 jaar kerk van Koewacht. 1687-1987 Bruijne, Jan de (red.) 1987 Herman Heyse Stekene
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
3466 Museum en museumonderwijs Comm. Modernisering Leerplan 1978 Staatsdrukkerij "s-Gravenhage
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
2956 De inwoners van hulster Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgr. Zeeland
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
1421 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
1422 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
655 Sint Niklaas 0
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1935 Mr.Johan Adriaen van de Perre (1738 - 1790) Portret van een Zeeuws regent, mecenas en leifhebber van nuttige wetenscahppen Zuidervaart, H.J. 0
2191 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
2192 "vroeger en nu". Kijk- en leesboek Kieldrecht, Prosperpolder en Nieuw-Namen (NL) Verbeeck, Pros 1999 Cleiren Kieldrecht
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
659 Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
660 Map met kaarten behorende bij Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
1172 Middeleeuws Wapentuig Sloot, R.B.F. van der 1964 Fibulareeks, nr. 1
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
1173 Het leger in de zeventiende eeuw Schulten, C.M. en J.W.M. Schulten 1969 Fibulareeks, nr. 43 Bussum
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
662 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
1175 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
664 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
2201 Archief van notaris H.A. Van Dalsum. Index op de repertoria 1903-1915 Werkgroep Genealogie Hulst 2000 Gemeentearchief Hulst
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1179 Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie Mierio, prof.dr. J. van S.J. 1948 Turnhout
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
412 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1693 Het strafproces van Jan de Corte en Pierrijne Vaerewijck, zijn huisvrouw, gehouden voor de vierschaar van leenmannen van de hal en het kasteel van Beveren, tussen juni en oktober anno domini 1699 Kort, Jan de 1991 Bergen op Zoom
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
3231 Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek Koenders, J. 1942 Brepols Turnhout
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
1184 Een keus van zestig koppen uit onze Letterkunde Pissens, Désiré en Jul. Festraets 1925 Gent
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1696 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
163 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
3747 Van den vos Reinaerde Everaard, J.A. & L. Lockefeer 1937 Sint-Jansteen
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
677 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag

Pagina 15 van 32 Resultaten 2101 - 2250 van 4730