Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 14 van 32 Resultaten 1951 - 2100 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
2129 Geschiedenis van de kerk deel 10 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1362 Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hemptinne, Th. de 1970
1618 Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958) Franken, A.F. 0
2130 Geschiedenis van de kerk deel 11 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1363 lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime. Art, Jan 1970
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1364 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgiê (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
1620 Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Zeeland (1840) 1870-1950 Bos, P.J. 1988 Middelburg
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1365 De "Société Générale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
2133 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1366 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
2134 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
1368 La lutte contre la corporatisme a la fin du 18e siècle. Un exemple: L'opposition, demeutée vaine, des bouchers brugeois. Berghe, Y. van den 1970
2136 Katholieke Illustratie jg 1931 1931
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
1113 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
1369 Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Blockmans, W. , I. de Meyer, J. Mertens, C. Pauwelyn en W. Vanderpijpen 1971
1881 Archivalia afkomstig uit het familiearchief Teding van Berkhout en betreffende goederen in westelijk Zeeuws Vlaanderen toebehorende aan de families van Orliens en Mogge en aanverwante geslachten, 1613-1783 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
1114 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buvé en H. Nauts 0 1971
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1882 Beheersplan "Hof te Zande". Een plan voor beheer en ontwikkeling van een historisch belangrijk hof Bouman, Herman e.a. 1944 Velp
1115 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 1 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1371 The balance of trade of the Netherlands. Brulez, W. 1970
1116 Katalogus van de Kaartenverzameling. Buitengewone uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 2. Gucht, van der 1980
1372 Mechelen en de Brabantse steden (1312-1355). Avonds, P. 1970
1884 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628) Neubecker, Ottfried 1989 Evergem-Ertvelde
1117 Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVIe eeuw Huussen, A.H. 1974 Brussel
1373 Jacobus Curtius Brugensis, hellenist en jurist uit de zestiende eeuw. Strubbe, E.I. 1970
2909 Kerst Verhalen & Gedichten Nijhuis, H. e.a. 1998 Libelle
1374 Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteursidentificatie van diplomatische teksten? Prevenier, W. 1970
1375 Het natuurheiligdom van Mètèr Steunènè bij Aezani. Lambrechts, P. 1970
1120 Geschiedenis van de kartografie van Nederland Koeman, C. 1983 Alphen aan de Rijn
1376 La familie des Lollii à Pessiononte. Lambrechts, P. - R. Duthoy 1970
1632 Histoire de Flandre: La Flandre pendant les trois derniers siècles. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
1888 Het verdonken land van Saeftinghe Sponselee, G.M.P. en M.A. Buise 1979 Kloosterzande
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1633 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
610 Mémoires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me siècle) T.1. 1860 Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
1122 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
1378 La Croix Byzantine d'Eine. Voordeckers, E. en L. Milis 1970
1634 Histoire de Flandre: La Flandre communale, depuis les origines jusqu'aux dernières croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
3426 Kerstkribben uit Verre Landen van Laarhoven, J.C.Th.M. 1965 Heilige Land Stichting Nijmegen
1123 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Baarn
1379 Laatneolitisch aardewerk uit Harelbeke. (Provo Westvlaanderen). Desittere, M. 1970
1635 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne I. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1380 La tombe collective de la nécropole Gallo-Romaine de Destelbergen-lez-Gand. (Flandre Orientale) Laet, S.J. de , H. Thoen en A. van Doorselaer 1970
1636 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne II. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1125 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
2662 Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Breskens. WZVl deel 2 Stichting kadastrale atlas 1996 Stichting kad. Atlas Zeeland Middelburg
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
1127 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1383 The sources of Flemish History in the Liber Floridus. Caenegem, R.C. van 1973
360 Hulst. Geïllustreerde toeristische gids Sponselee, G., e.a. 1977 Kloosterzande
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1384 La terre sigillée du chantier de "Bon Secours" à Arras. Thoen, H. 1971
1640 Inventaris van het Archief van de familie de Potter d' Indoye en aanverwante families 1969 Brussel
361 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
1129 Beleving van monumenten Brunsmann, Peter 1976 Dr. E. Bolkmanstichting
1385 Die südlichen Niederlande. Prevenier, W. 1971
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1130 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes Monumentenzorg 1978
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
1642 Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland Hollestelle, L.W. 1989 Middelburg
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1387 Lo specchio Etrusco di Gand. Desittere, M. 1971
1643 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1388 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1134 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1390 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voor-gelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid. (met addenda voor de vroegere jaren). 1973
1646 Archieven van de Hervormde Gemeete te rilland-Bath, 1791-1988, de Garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791) Tramper, A.C. 0
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1135 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1391 Le Commerce colonial de la "nation flamande" à Cadix sous Charles II (ca. 1670-1700). Everaert., J. 1972
1647 Kaarten en tekeningen afkomstig van Trammaatschappijen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, 1886-1962 1992 Middelburg
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
1136 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1392 Une taxation d'esclaves à Majorgue en 1428 et la traite italienne. Verlinden, Charles 1972
1648 Kadastrale plans van Zeeland, 1812-1975 Wennekes, A.F. 0
1904 Nieuw Namen en Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo, legende en historie Baar, J. de 1995
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1137 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1649 Archief van de Société anonyme des tramways à vapeur de Flessingue-Middelbourg et extensions (1885) 1904-1928 (1929) Franken, A.F. 1988 Middelburg
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
1138 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1394 Een Antwerpse Compagnie voor de levensmiddelenbevoorrading van het leger in de Nederlanden in de 16e eeuw. Soly, H. 1972
1650 Archieven van het Rijksloodswezen, 6e district, Monden van de Schelde (1808) 1835-1950 (1966) Zaaijer, Marcia 0
1906 De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht Ysselsteijn, Dr.G.T. van 1972 Heerlen
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
1139 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1395 La contribution de la Flandre et du Hainaut à la Troisième Croisade. Werveke, H. van 1972
1651 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
1907 Tijdsbeeld in steen Timmers, J.J.M. 1968 Heerlen
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
1140 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1396 La proscription en Belgigue (1871-1880). Devreese, D.E. 1972
1652 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
1908 Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen Buyle, Marjan & A.Bergmans 1994 Brussel
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
1141 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1653 Archieven van de Gekwalificeerden tot de directie van de invordering of Regulateurs der belasting op het recht van successie, 1807-1818 Scherft, P. 1976 Middelburg
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
1910 Marc Mendelson, aquarellen en olieverfschilderijen 1977 Lens Fine Art Antwerpen
375 Fulgur Ardens. Christen of Farizeeër? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1399 Die Frühgeschichte der Stadt Gent. Verhulst, A. 1972

Pagina 14 van 32 Resultaten 1951 - 2100 van 4730