Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 12 van 28 Resultaten 1651 - 1800 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2185 klokken en Beiaarden in Hulst door de eeuwen heen Brand, P.J. 1977 OHK DVA jb 1976-77 Hulst
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
394 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977
906 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
3466 Museum en museumonderwijs Comm. Modernisering Leerplan 1978 Staatsdrukkerij "s-Gravenhage
651 Kieldrecht, polders gewonnen op de zee Verbeeck, P. en E.Engels 1982 Beveren
907 Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaanderen en Brabant en ook in de aangrenzende landstreken, van 1377 tot 1443 Lambin, J.J. 0
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
652 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 St. Nikolaas
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
2188 Cornelis de Vos en Paulus de Vos. Schilders van Hulst anoniem 1960
2956 De inwoners van hulster Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgr. Zeeland
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
1421 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
1422 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
1678 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
3470 Zeeland 1940-1990. Econ. Ontw. In het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
655 Sint Niklaas 0
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1935 Mr.Johan Adriaen van de Perre (1738 - 1790) Portret van een Zeeuws regent, mecenas en leifhebber van nuttige wetenscahppen Zuidervaart, H.J. 0
2191 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
656 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 1 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
2192 "vroeger en nu". Kijk- en leesboek Kieldrecht, Prosperpolder en Nieuw-Namen (NL) Verbeeck, Pros 1999 Cleiren Kieldrecht
2704 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen den Herder, J.W. 1997 Den Herder Middelburg
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
657 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 2 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
913 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 1 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
1681 Ancien Armorial équestre de la Toison d'or et de l'Europe au XV Siècle Loredan Larchey 1890 Paris
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
914 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 2 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
659 Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
915 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 3 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
660 Map met kaarten behorende bij Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
916 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 4 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1172 Middeleeuws Wapentuig Sloot, R.B.F. van der 1964 Fibulareeks, nr. 1
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
2452 Gids voor de ramen van de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst Hamelink, Piet & George Sponselee 0
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelnurg
917 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 5 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1173 Het leger in de zeventiende eeuw Schulten, C.M. en J.W.M. Schulten 1969 Fibulareeks, nr. 43 Bussum
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
662 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
918 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 6 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
663 De Ommegang van Dendermonde door de eeuwen heen Landschoot, Juul van 1930 Dendermonde
919 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 7 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1175 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
664 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
920 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 8 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1176 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
665 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Kortrijk
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1689 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans,hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A,zn. 1992 Voorburg
2201 Archief van notaris H.A. Van Dalsum. Index op de repertoria 1903-1915 Werkgroep Genealogie Hulst 2000 Gemeentearchief Hulst
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
1690 Stamboom Jansen Verplancke rond 1640-1963. Eerste en tweede supplement Stamboom Jansen-Verplanke, 1963 Jansen-Verplanke, J.C.P. 1963 Kruiningen
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1179 Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie Mierio, prof.dr. J. van S.J. 1948 Turnhout
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
412 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
668 Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIV-e eeuw nopens het laken Pauw, Jhr. Mr. Napoléon de 1899 Gent
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1693 Het strafproces van Jan de Corte en Pierrijne Vaerewijck, zijn huisvrouw, gehouden voor de vierschaar van leenmannen van de hal en het kasteel van Beveren, tussen juni en oktober anno domini 1699 Kort, Jan de 1991 Bergen op Zoom
670 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl1 Hasselt, André van 0 Bruxelles
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
671 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlandse Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Amsterdam
1183 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Waterbolk, E.H. e.a. 0
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
3231 Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek Koenders, J. 1942 Brepols Turnhout
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
1184 Een keus van zestig koppen uit onze Letterkunde Pissens, Désiré en Jul. Festraets 1925 Gent
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1696 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
163 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
3747 Van den vos Reinaerde Everaard, J.A. & L. Lockefeer 1937 Sint-Jansteen
676 Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe pendant le XVI-me siècle, accompagnée de pièces justificatives, inidites Altmeyer, J.J. 1840 Bruxelles
1188 L' Art Religieux en Belqique.La peinture des origines à la fin du XVllI-e siècle Goffin, Arnold 1924 Paris/Bruxelles
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
677 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
1189 Lucas de Leyde et Albert Durer. La vie et l'oeuvre de Lucas de Leyde, son école, ses gravures, ses dessins, catalogue et prix de cinq cents de ses ouvrages .1470-1530 Evrard, M.W. 1884 Bruxelles
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
1958 Dorpen in Zeeland diverse 1991 Middelburg
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
423 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 Axel
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1191 Koorbanken in Nederlandsche Kerken Stuvel, H.J. 1946 Den Haag
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2727 Sentimentele aardrijkskunde. Zeeuwse mijmeringen Ritter, P.H. 1954 Zuid-Holl. Uitg. mij Den haag
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
1192 Het expressionisme in België Langui, Emiel 1970 Brussel
1704 350 jaar van Kemseke 1650-2000 Kemseke, T. 2000
1960 Geen risico! Geschiedenis van de Alg Zeeuwse Verzekering Maatschappij 1939 - 1989 Kroes, P.R.M. 1989 Middelburg
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
170 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
426 Axel in oude ansichten. deel 1 Bossche, P.G ,van den, D.J. Oggel en C. Smies 1980 Zaltbommel
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
1194 Frits van den Berghe, 1883-1939. Catalogue raissonné de son oeuvre peint Langui, Emile 1966 Bruxelles
1450 Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen Deij, F. en J. Nuughton 2009 Axel
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
1195 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
1707 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel

Pagina 12 van 28 Resultaten 1651 - 1800 van 4092