Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 2 van 28 Resultaten 151 - 300 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
803 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 4 Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
1059 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 Nijmegen
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
3363 Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom Halfwerk, Winant 1996 De Koperen tuin Goes
3619 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant
548 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
804 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 5 Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
1828 Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg Mayer, De J (red.) 1999 U.Pers Leuven
2596 Nederlands vlaggenboek Sierksma, Kl. 1962 Het Spectrum Utrecht
3108 Die dag in mei vergeet ik niet. De mooiste bevrijdingspoezie Warren, hans (samenst.) 1995 Ooievaar Pockethouse Amsterdam
4132 Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0
1061 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 Hulst
2597 Atlas van de archeologie der lage landen van der Heide, G.D. 1963 Elsevier Amsterdam
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
3621 Sinterklaas op de schaats van der Beek, Frans 2009 Pharos Meppel
1830 Vestingbouw stap voor stap Lepage, J.D. 1992 Walburg pers Den Haag
2086 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 0 Frankfurt A.M.
2342 Afscheidsconcert voor dirigent Jo ivens 2003 Hulster Gemengd Koor Hulst
3622 Jaarverslag Sluis 700 1991 Gemeente Sluis Sluis
551 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
2599 Hoogtepunten uit de diepte. Driekwart eeuw geologisch onderzoek Hageman, B.P. 1979 Rijksgeologische dienst Rijswijk
3367 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3623 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
552 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Antwerpen
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
2088 Dansen met een vos. Dichtbundel Crebolder E. 1998 De koperen tuin Goes
2344 Welkom in Terneuzen Bueau Voorlichting 1977 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2600 Geologie in telegramstijl Kraaijenhagen, F.C. 1992 Nederl. Geolo. Vereniging Heerlen
3368 Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekenaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis, 1861-1878 Grip, Marijn de 1992 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
4136 1973 Reynaertspel stad St. Niklaas Houben, Jos 1973 De Cuyper Dendermonde
3113 Het vrij Nederlands liedboek Groot, J.H. de, e.a. (samenst.) 1960 De Bezige Bij Amsterdam
3369 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
42 Batavierenlied, voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 Verwilghen, P.L. Hulst
3370 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
3626 Nederland dichterbij. Zeeland Strijbos, Eric e.a. 1996 reader's digist Amsterdam
3882 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1067 Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boen-dale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift Snellaert, F.A. 1869 F.-A. Snellaert Brussel
2603 Archeologie en geschiedenisonderwijs C.M.L.G.S. 1978 Staatsuitgeverij s-Gravenhage
3115 De Brembosch 0
3883 Cultuurhistorisch belangrijke boerderijen in het landschap van Walcheren Annoniem 1986 P.P.D. voor Zeeland Middelburg
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3884 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1912 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn ‘s-Gravenhage
2605 De oermens Clark Howell, F. 1966 Het Parool Amsterdam
3885 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1582 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0
3118 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1839 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. Sinninghe 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
2351 Groot-Terneuzens kroegenboek Bareman, Wout e.a. 0 W.H. Broekhuysen Terneuzen
1840 Woman and the Devil in sixteenth-century literature Bruyn Lucy de 1979 element books ltd Tisbury (GB)
2608 Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant in het Waasland Verheyen, Piet 1997 Drukkerij Cools Beveren (B)
2864 De Kust. een dagelijks avontuur van Schiermonnikoog tot De Panne Cool, Albert-Jan 1008 uitvgeverij Elmar bv Rijswijk
3120 Volkszang op de school. Jubileumbundel Ned. Ver. Voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3632 de laatste witte vlag Devroe, Constant 1991 Constant Devroe Knokke-Heist
3888 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
4144 Streek GR Reynaertland. In het spoor van de vos door het “Zoete Waasland” 0 Plattelandstoerisme Euregio Scheldemond
49 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido
561 La Zélande. étude Historio-Géographique Havenith, Auguste 1911 Imprimerie Liégoise Henri Poncelet Liège
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
2866 Het leven van de Nederlander Galjaard, Hans 1981 Veen uitgevers Utrecht
3122 Nederlands volkslied Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1950 Uitgeverij De Toorts Heemstede
3378 ABC van stad en land Aerts, Wim 1981 Bosch & Keuning Baarn
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898 Plancke, Louis de Bruges
1587 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: regester en oorkonden, band 1 Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
1843 Nederland een 0 Weedink & Snel Den Haag
2867 De Kroniek van onze eeuw 1990 -1999 Verschoor, Jaap e.a. (red) 2000 Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht
3379 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
3635 Stutzpunkt Oostburg, divisiehoofdkwartier aan de Atlantikwall Houterman, J.N. & H. Sakkers 1995 J.N. Houterman Middelburg
4147 Reynaert in tweevoud deel II Reynaerts historie Wackers, P 2002 Bert Bakker Amsterdam
820 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
2100 Van paarden naar paardenkrachten Sturm 0
2868 De Kroniek van onze eeuw 1980 -1989 Erné, Willem (vert.) 1999 Uitgeverij Areopagus Utrecht
3636 Stutzpunkt Oostburg, divisiehoofdkwartier aan de Atlantikwall. Bijlage Houterman, J.N. & H. Sakkers 1996 J.N. Houterman Middelburg
1589 Inventaire général analytique des Archives de la Ville et de l'église primaire de Saint-Nicolas (Waes) le Chevalier de Schoutheete de Tervarent 1872 Gent / Leipzig
1845 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 1991 Axel 1991
2869 De Kroniek van onze eeuw 1970 -1979 Erné, Willem (vert.) 1998 Uitgeverij Areopagus Utrecht
3125 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar
3637 Canadese bevrijdingsmars. Hoofdplaat - Knokke Aernoudts, K. e.a. 1976 Heemk. Kring CNOC IS IER Knokke
54 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand, W.J.P.M. 1981
1846 Stad en Ambacht- waterschap en gemeente Gallé, P.H. 0
2870 De Kroniek van onze eeuw 1960 -1969 Strijbos, Eric (vert.) 1998 Uitgeverij Areopagus Utrecht
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
3894 Genealogie Haartsen Risseeuw, A.A. 0 Risseeuw Vlossingen
4150 De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie Rijns, H 2007 Verloren Hilversum
2871 De Kroniek van onze eeuw 1950 -1959 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
3639 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
3895 Kroniek Haartsen Risseeuw, A.A. 0 A.A. Risseeuw Vlissingen
2872 De Kroniek van onze eeuw 1940 -1949 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
3128 Nederlands Volkslied Pollmann, Jop & Piet Tiggers 1949 De Toorts Heemstede
3640 Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg (13e en 14e eeuw) Trimpe Burger, J.A. 1963 Berichten ROB jrg 12-13
569 De Provincie Zeeland en hare Rechterlijke indeeling vóór 1795 Fruin, R. 1933 het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1081 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wijffels, C. 0 Gent
3129 Nederlands volkslied Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1949 Uitgeverij De Toorts Heemstede
3385 Kijken naar monumenten in nederland Smaal, A.P. (eindred.) 1979 Bosch & Keuning Baarn
3641 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
4153 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
58 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Dl. 1 De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak Barneveld
826 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
1338 Zeeuws-Vlaanderen. de geschiedenis van een grensgebied. Stuij, P. W. 1990 De Walburgpers Zutphen
2362 Folklore is onvoltooid verleden tijd Spapens, Paul & Jan Stads 2005 Ned. Vcentrum voor Volkscultuur Utrecht
2618 Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 Sens, Berit 1998 De Koperen Tuin Goes
2874 De Kroniek van onze eeuw 1920 -1929 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Uitgeverij Areopagus Utrecht
3386 Anna in Belgie. Alfabetisch Repertorium van Vindplaatsen in kerken en kapellen in Belgie Erpelinck, E.J. 2001 Erpelinck Sas van Gent
3642 Kroniek van eeghenhuis van den Berg, H.D. 1994 Alg. Doopgsgezinde Societeit Aardenburg
4154 Der witzige Reineke Fuchs Liebchen Wilfried 1989 Fabel-Verlag Gudrun Liebchen Germany
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
2875 De kroniek van onze eeuw 1910 -1919 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
3643 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
3899 Jaarboek 2008 Jaar in Zeeland 2008 PZC
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
2876 De kroniek van onze eeuw 1900 -1909 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
3132 Straat made-lieven. Een bundel met oude en nieuwe volks- en straatliederen Haan, Tjaard de 1969 Kruseman s-Gravenhage
3644 Maple leaf route: Scheldt Copp, Terry & Robert Vogel 1985 Maple Leaf route Alma
4156 Reynaerts Wraak Faes Willem&Leo 0 van de Berg Enschede
3901 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost 1987 Vogelwacht De Steltkluut
4157 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, Jan Frans 1977 Veenman H. Wageningen
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
3390 Een woordenboek voor Magda Devos Keymeulen Van, Jacques e.a. (red.) 2008 Universiteit Gent
1087 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
4159 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
1088 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1856 Axel en de oude Axelaars in oude ansichten deel 1 Bosse, P.G. van den , D.J.Oggel en C.Smies 1980 Europese bibliotheek Zaltbommel
2880 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
3136 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1947 P. Noordhoff nv Groningen
3392 'Aachtingswaardige vriendin' 53 brieven van een dienstbode uit Tholen Blikman-Ruiterkamp, B. 2000 Archief KZGdW Middelburg
1089 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
2881 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
4161 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 Bert Bakker Amsterdam
322 Alouden Staet van Vlaenderen, vóór- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschrijving der Steden, en voor een groot deel der Parochien, gelegen in het oude Graefschap van die naam Lansens, P. 1841 Brugge
834 Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la domination Espagnolle Schiller, F. 1822 Bruxelles
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
1858 Van bieten en duiten Kraker, Leo de 1993 Middelburg
2882 De Middeleeuwen Fremantle, Anne 1966 Parool/Life Amsterdam
3394 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Niet-Agrarische vaktalen. Aflevering 7: De zeevisser Tier De, V e.a. 2000 G.Michiels Tongeren
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
835 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 1 Vandervynckt 1822 Bruxelles
2627 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
2883 Het oude Rome Hadas, Moses 1966 Parool/Life Amsterdam
3395 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat. Aflevering I: vogels Heede Van Den, Vicky 1996 G.Michiels Tongeren
580 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928 Hartman, H.J.G. 0
836 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 2 Vandervynckt 1822 Bruxelles
1604 Beschrijvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt Guicciardijn, Lowijs, edelman van Florancen 1612 Amsterdam
3396 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat afl 2: Land- en waterfauna Pauw De, T. e.a. 1999 G.Michiels Tongeren
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
837 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 3 Vandervynckt 1822 Bruxelles

Pagina 2 van 28 Resultaten 151 - 300 van 4092