Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 28 Resultaten 1351 - 1500 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1357 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
334 Corneille Jansen, curé de Saint Martin à Courtrai Joly-Goethals, A. 0 Hulst
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
2129 Geschiedenis van de kerk deel 10 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
82 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1362 Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hemptinne, Th. de 1970
1618 Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958) Franken, A.F. 0
2130 Geschiedenis van de kerk deel 11 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2898 Imperial War Museum Handbook Trustees of the Imp. War Museum 1976 Lund Humphries Bradford London
595 L'Occupation française à Bruges en 1792 et 1793. Journal contemporain de Jean van Hese Hosten, E. en Eg. I. Strubbe 1931 Bruges
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1363 lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime. Art, Jan 1970
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1364 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgiê (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
1620 Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Zeeland (1840) 1870-1950 Bos, P.J. 1988 Middelburg
2132 Van de Kauter naar Nieuw Namen, een dorps- en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 Sint Niklaas
3412 Deltalandschap Hemminga, M.A. (red.) 2004 Stichting HZL Heinkenszand
597 Histoire du séminaire de Bruges dl 2 Schrevel, A..C. de 1883 Bruges
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1365 De "Société Générale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
2133 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
598 Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch te leren Gessler, Jan 1931 Brugge
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1366 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
2134 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
599 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 1770 Brussel
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
1623 Stukken afkomstig van mr. J.H. Bybau en zijn echtgenote C.I.C.C.S. Sichterman, 1797-midden 20e eeuw Sandberg, G.F. 1976
2135 Katholieke Illustratie jg 1930 1930
2647 Het verdronken land van saeftinghe. Sponselee, G.M.P. & M.A. Buise 1979 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
600 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 1770 Brussel
856 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 0
1368 La lutte contre la corporatisme a la fin du 18e siècle. Un exemple: L'opposition, demeutée vaine, des bouchers brugeois. Berghe, Y. van den 1970
2136 Katholieke Illustratie jg 1931 1931
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
857 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
1113 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
1369 Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Blockmans, W. , I. de Meyer, J. Mertens, C. Pauwelyn en W. Vanderpijpen 1971
1881 Archivalia afkomstig uit het familiearchief Teding van Berkhout en betreffende goederen in westelijk Zeeuws Vlaanderen toebehorende aan de families van Orliens en Mogge en aanverwante geslachten, 1613-1783 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
858 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
1114 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buvé en H. Nauts 0 1971
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1882 Beheersplan "Hof te Zande". Een plan voor beheer en ontwikkeling van een historisch belangrijk hof Bouman, Herman e.a. 1944 Velp
1115 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 1 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1371 The balance of trade of the Netherlands. Brulez, W. 1970
860 Mémoires de Fery de Gyon, écuyer, bailly général d'Anclin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.L.P. de Roubaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 0 Brussel 1858
1116 Katalogus van de Kaartenverzameling. Buitengewone uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 2. Gucht, van der 1980
1372 Mechelen en de Brabantse steden (1312-1355). Avonds, P. 1970
1884 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628) Neubecker, Ottfried 1989 Evergem-Ertvelde
861 Considération d'estat sur le Traité de la Paix avec les sérénissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Avec une introduction et des notes 1869 Bruxelles
1117 Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVIe eeuw Huussen, A.H. 1974 Brussel
1373 Jacobus Curtius Brugensis, hellenist en jurist uit de zestiende eeuw. Strubbe, E.I. 1970
1629 Histoire de Flandre. Deel 2: 1301-1383. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
2909 Kerst Verhalen & Gedichten Nijhuis, H. e.a. 1998 Libelle
350 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
606 Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniël van Eck aan vijfendertig jaar kamerlidmaatschap 1849-`1884 Tamse, C.A. ed. 0
862 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1868 Bruxelles
1374 Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteursidentificatie van diplomatische teksten? Prevenier, W. 1970
1630 Histoire de Flandre. Deel 3: 1383-1453. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
863 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1869 Bruxelles
1375 Het natuurheiligdom van Mètèr Steunènè bij Aezani. Lambrechts, P. 1970
1631 Histoire de Flandre. Deel 4: 1453-1500. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
352 Etude sur la signification du mot Balfait dans les Chartres de la Flandre. Notice de M.Gheldolf , précédée des rapports de M.M. Kervyn de Lettenhove, De Smet et Snellaert Gheldof 0 Bruxelles
1120 Geschiedenis van de kartografie van Nederland Koeman, C. 1983 Alphen aan de Rijn
1376 La familie des Lollii à Pessiononte. Lambrechts, P. - R. Duthoy 1970
1632 Histoire de Flandre: La Flandre pendant les trois derniers siècles. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
1888 Het verdonken land van Saeftinghe Sponselee, G.M.P. en M.A. Buise 1979 Kloosterzande
609 Mémoires sur le marquis de Varembon avec notice et annotations par feu Jules Borgnet 1873 Bruxelles
1121 Groot Museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea in Nederland Overbeek, A., J. Elffers en M. Schuyt 1980 Amsterdam
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1633 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
610 Mémoires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me siècle) T.1. 1860 Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
1122 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
1378 La Croix Byzantine d'Eine. Voordeckers, E. en L. Milis 1970
1634 Histoire de Flandre: La Flandre communale, depuis les origines jusqu'aux dernières croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
3426 Kerstkribben uit Verre Landen van Laarhoven, J.C.Th.M. 1965 Heilige Land Stichting Nijmegen
611 Le Général A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' Leconte, L. 0 La Fourragière'
1123 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Baarn
1379 Laatneolitisch aardewerk uit Harelbeke. (Provo Westvlaanderen). Desittere, M. 1970
1635 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne I. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1891 Legende van 't verdronken land van Saeftinghe Sponselee, George en Marileen Vergeouwen 1998
612 Le Général A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' Leconte, L. 0 La Fourragière'
1380 La tombe collective de la nécropole Gallo-Romaine de Destelbergen-lez-Gand. (Flandre Orientale) Laet, S.J. de , H. Thoen en A. van Doorselaer 1970
1636 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne II. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1892 Het Verdonken Land van Saeftinghe en de Westerschelde Jacobusse, Ch. en M.Decleer 2003 Davidsfonds Leuven
1125 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
1637 Histoire des Comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne Glay, Edward 1843 Bruxelles
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
2662 Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Breskens. WZVl deel 2 Stichting kadastrale atlas 1996 Stichting kad. Atlas Zeeland Middelburg
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
871 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
1127 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1383 The sources of Flemish History in the Liber Floridus. Caenegem, R.C. van 1973
1895 Geloof sterker dan mensen Mangnus, P.B. 1995 Clinge
3175 Monumenten gids SVE SVE 0 Lannoo Tielt
360 Hulst. Geïllustreerde toeristische gids Sponselee, G., e.a. 1977 Kloosterzande
616 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Amsterdam
872 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1384 La terre sigillée du chantier de "Bon Secours" à Arras. Thoen, H. 1971
1640 Inventaris van het Archief van de familie de Potter d' Indoye en aanverwante families 1969 Brussel
1896 Clingse hengelaars 1945 - 1995 Peeters, Cyriel 1995
361 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
1129 Beleving van monumenten Brunsmann, Peter 1976 Dr. E. Bolkmanstichting
1385 Die südlichen Niederlande. Prevenier, W. 1971
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
874 Table Chronologique des Chartes et diplômes imprimés concernant de l'histoire de la Belgique. Tome premier Wauters, Alphonse 1866 Bruxelles
1130 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes Monumentenzorg 1978
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
1642 Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland Hollestelle, L.W. 1989 Middelburg
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1131 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1387 Lo specchio Etrusco di Gand. Desittere, M. 1971
1643 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1388 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
1644 De archieven van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, 1614-1964 Mulder, A. 1976 Middelburg
109 Wandelen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 25 grote en kleine routes Sponselee. G.M.P.. H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 J. Duerinck-Krachten
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971

Pagina 10 van 28 Resultaten 1351 - 1500 van 4092