Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 28 Resultaten 1351 - 1500 van 4185

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
3374 25 jaar scouting Hulst Hoefeijzers, Bas e.a. (red.) 2007 Scouting Hulst Hulst
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
1583 Stukken uit het archief van het voormalige Kathuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617 Camps, H.P.H. 1976 Middelburg
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
1584 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
305 Minderbroeders te Hulst Brand, W. 1976 Hulst
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
306 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
2355 100 jaar politie Terneuzen Dooms, Aector (bew.) 1986 Vereniging Oud Terneuzen Terneuzen
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1588 Inventaire des Cartes et des Plans, conservant Archives de la Flandre-orientale, accompagné de notes et d'éclairissements Vandermeersch, P.C. 1850 Le conseil provincial Gand
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
1592 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen 1878 Bruges
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
825 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1593 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1594 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1595 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1340 Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles. Verlinden, Ch. 1968
1596 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
1597 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1598 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2366 Terneuzen 1984 W.S.V. de Vrijbuiters Terneuzen
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
1599 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
1600 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
1601 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
1603 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1348 La céramique médiévale: problèmes concernant la glaçure. Verhaeghe, F. 1969
325 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, le Baron 1883 Brugge
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
1861 110 jaar Sas van Gent en Westdorpe, van Zandstraat tot Zwartenhoek. Sarneel, Eugène 1990 Van Geyt Productions Hulst
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1350 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle: essai d'appréciation quantitative. Brulez, W. 1968
327 Histoire de la Flandre, depuis le comte Gui de Dampierre jusq'au Ducs de Bourgogne, 1280-1383 tome premier Praet, Jules van 1828 Bruxelles
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1351 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
3399 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering bemesting Ryckeboer, Hugo e.a. 1995 G.Michiels Tongeren
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1354 Les fouilles de Pessinonte: la nécropole. Lambrechts, P. 1969
1866 TV Bijdrage van Mhr Joost van Ghistele Izebout, Ambrosius 1998 Gaspar, R.J.G.A.A. Hilversum
2122 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1355 Der Kolonialhandel und die Handelsblüte der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
2123 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1356 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
1868 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
2124 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2636 Een toeristische zwerftocht door Waasmunster Kock, J.A. de 0 J. de Kock Waasmunster
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1357 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
334 Corneille Jansen, curé de Saint Martin à Courtrai Joly-Goethals, A. 0 Hulst
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
2129 Geschiedenis van de kerk deel 10 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1362 Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hemptinne, Th. de 1970
1618 Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958) Franken, A.F. 0
2130 Geschiedenis van de kerk deel 11 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
595 L'Occupation française à Bruges en 1792 et 1793. Journal contemporain de Jean van Hese Hosten, E. en Eg. I. Strubbe 1931 Bruges
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1363 lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime. Art, Jan 1970
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1364 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgiê (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
1620 Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Zeeland (1840) 1870-1950 Bos, P.J. 1988 Middelburg
2132 Van de Kauter naar Nieuw Namen, een dorps- en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 Sint Niklaas
3412 Deltalandschap Hemminga, M.A. (red.) 2004 Stichting HZL Heinkenszand
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1365 De "Société Générale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
2133 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
598 Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch te leren Gessler, Jan 1931 Brugge
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1366 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
2134 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
2647 Het verdronken land van saeftinghe. Sponselee, G.M.P. & M.A. Buise 1979 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
1368 La lutte contre la corporatisme a la fin du 18e siècle. Un exemple: L'opposition, demeutée vaine, des bouchers brugeois. Berghe, Y. van den 1970
2136 Katholieke Illustratie jg 1931 1931

Pagina 10 van 28 Resultaten 1351 - 1500 van 4185