Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 9 van 28 Resultaten 1201 - 1350 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
1802 1584-1585: Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen. Cools, Herman 1985 Beveren
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
1547 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
2316 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens, W. e.a. 1995 O.H.K. 'De vier ambachten' Hulst
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
2573 div artiekelen Mijnhardt, W.W. (red.) 2006 Archief KZGW Middelburg
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
782 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1806 Heemschut 1936
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
783 Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroegere eeuwen Meyere, J.A.L. de 1981 Baarn
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
2319 Infra-Scaldem 1969-1994 Kusse, Wil e.a. (samenst.) 1994 Artland & Artland Terneuzen
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
528 G-H Wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, Jos, J. 0 Tilburg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
274 Stad Deinze 0
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1042 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1846 Bruxelles
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
1043 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1848 Bruxelles
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
1044 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1854 Bruxelles
1300 L'archéologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction à l'archéologie agraire Verhulst, A. 1967
1812 Zeelandboek diverse 2002 Middelburg
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
1045 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1859 Bruxelles
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
3349 Leonardus Kerckhaert x Rosalia Heyens Verschueren-Kerckhaert, E. e.a. 1981 Hengstdijk
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
1558 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
791 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7: De geschiedenis van de Kerstening der Nederlanden tot rond1000 1842 Amsterdam
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
1559 Beginselen van kerkmuziek Roos, S.P. de 1946 H.J. Paris Amsterdam
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
792 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 8: Artikel van E.J. Diest Lorgnion: Welke is de geschiedenis der Invoering van het Christendom in de Nederlanden, bijzonder Diest Lorgnion, E.J. 1843 Amsterdam
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1560 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
1816 Geschiedenis van de kerk deel 2 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2584 Mijn dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels Van Mele, Werner 1982
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1561 Kostuum en sieraad in Zeeland Bree, J. de 1967 Lochum
1817 Geschiedenis van de kerk deel 1 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
282 Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek red. J. Claeys, F, Desoet, F. Maes, P. Naert en D. Pruuost 1981 Knokke-Heist
1306 Merovingisch aardewerk van het type "Beerlegem" Bosstraeten, H.Ch. van 1967
1562 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
1307 La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre Européen à la fin du Xlle siècle Prevenier, W. 1967
284 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
796 Abbayes et monastères de Belgique, leur importance et leur rôle dans le développement du pays Michel, Edouard 1923 Bruxelles/Paris
1052 Van den Vos Reinaerde, een dierenspel Everaard, J.A. en drs. L. Lockefeer 1937 Hulst
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
3100 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
285 Cronique de Flandres 1839 Société d Emulation de Bruges, XXVe anniversaire de sa fondacion Brugge
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
1565 Archief van de Vereniging voor Handelsonderwijs te Middelburg Doe, F. van der 1989 Middelburg
286 Le Brasseur roi. Chronique Flamande du quatorzième siècle. Arlincourt M. le vicomte d' 1839 Parijs
798 La Belgique Norbertine ou l'Ordre de Prémontré en Belgique à travers huit siècles d'existence, 1120-1920, t.1. Histoire Générale Jansen, J.E. 1920 Averbode
1054 Een nieuwe benadering van den Reinaert Hagtingius, T. 1972 Groningen
1310 Les débuts de la traite Portugaise en Afrique. (1433-1448) Verlinden, Ch. 1967
1566 Archief van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond, 1918/1919-1970/1975 Welings, Y.J.A. 1989 Middelburg
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
3358 De eeuw van de Zeeuw deel 2 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1567 Inventaris van het archief van het Ambacht van Boehoute Degrijse, K. 1983 Brussel
2847 Streeksieraden uit Zeeland Mol, Sina & Wim 1999 De Koperen Tuin Goes
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1568 Het archief van het Bijbelgenootschap (1814-1892) en het daarbij gedeponeerde archief van de Commissie voor de zondagsschool te Middelburg (1835-18885) Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2080 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Mechelen
2848 Zilt en zoet. Zeeuwse zaligheden uit de keukens van interscaldis Lagrouw, Jan e.a. 1998 uitgeverij Terra Warnsveld
3104 Liedjes komen weer boven Jansen, Ad (samenst.) 1987 Tilburg
1313 Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
2849 Spectrum Atlas van de Nederlandse Landschappen Mörzer Bruijns, M.F. e.a. 1979 Het Spectrum bv Utrecht
1314 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
1570 Beknopte inventaris van de archieven van de voormalige polders en waterschappen behorende tot het waterschap Axeler Ambacht rond 1635- 1965 Bauwens, W.E.M. 1966 Hulst
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
2338 Afscheid van de directeur. Terugblik op de persoon Jan de Kort Feijter, Christianne de, e.a. (red.) 2005 Rabobank Hulst Nieuw-namen Hulst
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
1315 Le repartimiento de Rodrigo de Alburquerque a Espanola en 1514 Verlinden, C. 1968
1827 Jaarverslag 1989 van de Monumentenraad Hendriks, C.W.M., G.W. van Herwaarden en H. Hoogenhout 1990 Rijswijk
1316 Les sources du "Chronicon maius" II,12 du Pseudo-Sphrantzès Voordeckers, E. 1968
1572 Het Archief van de Zuidhollandse-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten, 1862-1961 Mulder, A. 1976 Middelburg
2084 Reinaert de Vos Biegel, Paul 1972 Haarlem
293 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 0
549 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland Bruijn, M.P. de en M.H. Wilderom 1973 Vlissingen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2085 Van de Vos Reynaerde: Het Comburgse handschrift. Janssens, J. en Uyttersprot V. red. 1991 Leuven
550 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
806 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
1574 Het archief van het Toelagefonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2854 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1976 Europese bibliotheek Zaltbommel
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
1575 Het archief der Kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg, 1857-1880 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1831 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven
2855 Kent u ze nog … de Hulstenaars Brand, P.J. 1973 Europese bibliotheek Zaltbommel
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
1320 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
1834 Terminologie verdedigingswerken: inrichting, aanval en verdediging Kamps, P.J.M., P.C. van Kerken en J. de Zee (red.) 1999 Zutphen
3114 Zo werd gezongen Belie, Alfons de (eindred.) 1995 De Belie Belsele
299 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) 0

Pagina 9 van 28 Resultaten 1201 - 1350 van 4170