Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 8 van 28 Resultaten 1051 - 1200 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3557 Langs oude en nieuwe wegen Besselaar, Herman 1980 Kosmos Amsterdam
3813 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, archieven en musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Universiteit Gent Gent
742 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 Bruxelles
2022 De Boudelo abdij. archeologisch onderzocht Belie A., de, Oost T., de 2001 Gent/St-Niklaas
2278 25 jaar zwemclub de honte 2001 ZC de Honte Kloosterzande
2023 Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen David, Rafaël 1997 VZW Parochiale werken Klein Sinaai
3303 Nederlandse monumenten in beeld Elzenga, E. 1975 Boch & Keuning bv Baarn
4071 De Grenzen van Nederland Vrankrijker, A.C.J. 1946 Contact Amsterdam
3048 Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders Meijer, P.H.E.M. de 2001 de Meijer Oegstgeest
3304 Hier was eens Capelle Slager, Kees 2002 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3816 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
2281 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
4073 Toen Beveland verzonk.... Historisch Openluchtspel Lockefeer, L 0
2794 Reunie op 't duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland van Vloten, Francisca e.a. 1994 Waanders Uitgevers Zwolle
3562 Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 Jong, Michiel de & Jan Hoffenaar 2006 Boom Amsterdam
2539 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw deel 2. De Parochies Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Pauluspolder Vrienden Archief Hulst 2016 Gemeentearchief Hulst
2795 Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC Antonisse, Rinus & Ben Jansen 1983 PZC Middelburg
3051 De kroniek van Petrus Dieleman Dees, D. 1990 D. Dees Breda
236 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en-opschriften in Zeeland. Graaf, Ed de, Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels 2005 Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
2540 Encyclopedie van Zeeland III Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
3052 Het Zeeuws-Vlaamse geslacht Pateer Een Genealogie Meijer, P.H.E.M. de 1991 ICG Printing Dordrecht
2797 Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde Jacobusse, Chiel en Decleer, Misjel 2003 De Koperen tuin / Davidfonds Leuven Leuven
4077 Coins and Medals 1980 Jacques Schulman B.V. Amsterdam
1006 Glas en Kristal, deel I van prehistorie tot midden 19de eeuw Schrijver, Elka 1960 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2286 Molens in de gemeente Hulst 1180 - 1980 Weemaes, F.D.M. 1981 Uitgeverij Merlijn Middelburg
2542 Encyclopedie van Zeeland I Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
1007 Glas en Kristal, deel II van midden 19de eeuw tot heden Schrijver, Elka 1962 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2031 De lage landen en hun grenzen. Tussen Verdun en Londen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk. Stuy P.W. 1998 Heemkundige Kring Terneuzen Terneuzen
2287 'Frontier Steden en Sterckten'. Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 Stockman, P. & P. Everaars 1997 Uitgeverij De Maelstede Hulst
2543 Nederlands Adelsboek Campo Hartman, W.F. del (hoofdred.) 1960 W.P. van Stockum & Zoon s-Gravenhage
240 Koning-Stadhouder Willem III en de Zeeuwse Admiraal Cornelis Evertsen. Over een Hollands-Zeeuwse vriendschap en een expeditie overzee in 1688. Roos, Doeke D. 1988 De Koperen Tuin Goes
752 Histoire du Commerce des Vins à Gand, précédée d'une notice sur la maison Ct van Thorenburg-Mestdagh établie à Gand depuis 1829 et suivie de quelque renseignements sur les anciens vignobles belges 1904 Gand
2032 Arenberg in de Lage Landen: een hoogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland. Rogiers J. e.a. red. 2002 Universitaire Pers Leuven
2800 Het werk voltooid. De zeeweringen van Noord- en Zuid-Beveland 1953-1988 Priester, Laurens 1988 Waterschap Noord- en Zuid-Beveland Goes
241 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986
1777 .... Tot een naam en tot een Lof ... Ter gedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3057 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
4081 Archief 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen Anton Schuurman 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
754 Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, in quibus singularium urbium initia, incrementa, respublicae, privilegia, opera, laudes: coenobiorum fundationes propagationes, sacri thesauri, encomia, viri clari: Ecclesiarum patronatus, monumenta, reliquia Gramaye, Joan, Bapt. 1708 Lovanii/Bruxelles
1522 Heraldiek. Wapens kennen en herkennen Rottier, H. en M. van de Cruys 2004 Davidsfonds Leuven
2290 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw. deel 1 de Hulster binnenparochie Vrienden Archief Hulst 2015 Gemeentearchief Hulst
3314 De natuur terug. Honderd Nederlanders over het bouwen van onland Dijs, Fred & Maurtis Groen 1990 Zomer & Keuning Ede
4082 Archief 2015 mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap de Wetenschappen DIV. 2015
1011 Nederlandse Majolica Korf, Dingeman 0 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1779 Stad en Land van Philippine in de historie. 1505-1980. Cornelis, J. Ch. 1981 Hoek
2291 Baecke 2012. www.familiebaecke.nl 0
3827 Reuzen en geuzen van Vlaanderen. 10 eeuwen volksverhalen en volksgebruiken Tristan, Frédérick 1981 Uitg. Publiboek/Baart Borsbeek
4083 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2014 Zeeuwsgenootschap
1012 Klokken Hana, W.F.J. 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2292 Café's in het Land van Hulst 1900-2000 van Kemseke, Tonny 2011 Tonny van Kemseke Hulst
2804 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
3060 Het geslacht De Zwart-Geene Zwart, L.M. de, e.a. 1992 L. de Zwart Zaamslag
3316 Gedenkboek van het Koninklijk bezoek aan Zeeland 12, 13 en 14 september 1907 1907 Oosterbaan & le Cointre B.V. Goes
3572 Kees van Dam naar Zeeland Verschoor van der Vlis, Nel 1954 La Rivière & Voorhoeve Zwolle
1013 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
1781 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 1973 Overslag
2293 Zeeuwsch-Vlaanderen. De geschiedenis van een grensgebied Stuij, P.W. 1990 De Walburgpers Zutphen
2549 De vrede van Munster Poelhekke, J.J. 1948 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
3061 Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Jubileumboek Dees, D. 1983 Terneuzen
4085 Archief 2016 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0
3574 Toen de dijken braken L. Janse 1978 G. Kool Veenendaal
4086 Archief 2017 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen. 0
1015 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, 1604 Amstelredam
3319 Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850-1945 Sens, Berit I. 1993 Waanders uitgevers Zeist
504 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0
1016 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
1528 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
2552 Ach Lieve Tijd. Zeeland. Twintig eeuwen Zeeuwen en hun rijke verleden 1996 Waanders Uitgevers
3576 In den strijd des levens van Koetsveld, C. 0 P.J. Milborn Nijmegen
3832 Jantje Fief Goud, M.J. (herschreven) 1978 Van Velzen Krabbendijke
4088 De Katholieke Encyclopaedie Derde Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1017 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Twede deel Larrey, De 1728 Amsterdam
2553 Zeeland van toen & nu 2004 Waanders Uitgevers
3321 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen
4089 De katholieke Encyclopaedie Zesde Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
506 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Muller, S., A.C. Bierman, K. Heeringa 1921 Utrecht
762 Procès de Francois Anneessens 18e eeuw 2e deel Galesloot 1863 Bruxelles
1018 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Vierde deel Larrey, De 1730 Amsterdam
1530 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Hiel 1625-heden Lases, W.B.P.M. en J.G. Hiel 2003 St. Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
2810 De Schelde, een stroom natuurtalent Meire, Patrick e.a. (eindred.) 1995 Instituut voor natuurbehoud e.a. Hasselt
3834 Langs hofjes Dorren, Ilse 1994 Kosmos-Z & K Uitgevers Utrecht
4090 De Katholieke Encyclopaedie Vierde Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4346 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
507 De Keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1261 en die van Saeftingen van 1263 Smidt, J. Th. de 1954 Utrecht
1531 Schippers, Slepers, Reders. 225 scheepsbouwgeschiedenis van de familie Mulder Muller, F. 2006 Schelde information service Terneuzen
3835 Mesu. Het leven van een pionier Geuze, M.A. 1979 Merlijn Middelburg
4091 De katholieke Encyclopaedie Vijfde Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
252 Tussendijks. Natuur in de Zeeuwse polder. Swiers, Robbert Jan, 2000 provincie Zeeland Middelburg
508 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 1953 Kloosterzande
764 Le Faux Miracle du Saint Sacrement à Bruxelles Liber, Dom 1874
1020 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des Chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, etc .... avec deux calendriers perpétuels, la chronologie historique 1770 Paris
2812 De Schelde. Verhaal van een rivier van Strydonck, Mark & Guy de Mulder 2000 davidsfonds Leuven
3580 Een helicopter daalde van Rhijn, Aleid 1953 L. Stafleu Leiden
4092 De katholieke Encyclopaedie Zevende Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4348 Etiquette, universiteit voor zelfstudie Veen - Wijers, Olga van 1942 Drukkerij N.V. v/h G.J. van Amerongen & Co. Amersfoort
1533 Het leugenverhaal Kisling & Verhuyck 2007 Amsterdam/Antwerpen
2813 Het Zwin leven tussen land en zee Burggraeve, Guido & Michel Decleer 1987 Uitgeverij Marc van de Wiele Brugge
4093 De Katholieke Encyclopaedie Tiende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
254 Een mandvol Borchstenen Borghstijn, Johan, Wim Borghstijn, Juliette Borghstijn-Seghers 1995 Barjesteh, Meeuwes & Co, Rotterdam
2558 De Zwartenhoekse Zeesluis. De historie van een militair en waterstaatkundig object en zijn omgeving Buise, Marc & Maurice Kindt (red.) 2013 Stichting Vrienden Zwartenhoekse Zeesluis Hulst
3070 Ippa's Kastelengids Van Remoortere, Julien 1988 Lannoo Tielt
3582 … en mijn zuster die heet Kee … Slager, Kees & Ruden Riemans 2001 Den Boer / De Ruiter Middelburg
4094 De katholieke Encyclopaedie Achtste Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4350 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 3 Blok, P.J. 1896 J.B. Wolters Groningen
255 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
1791 Jeugdherinneringen van M. Dellaert deel 4 Dellaert, M. 1985
2815 Gea-objecten van Zeeland Gonggrijp, G.P. (red.) 1981 RIN Leersum
3583 Gekwelde grond. Schouwen-Duiveland in ramp en herstel. Pols, C.P. 1977 De Zeeuwse Boekhandel Zierikzee
4095 De Katholieke Encyclopaedie Elfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4351 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 5 Blok, P.J. 1902 J.B. Wolters Groningen
512 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
768 Le Servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs-Ie meilleur catel Verriest, Leo 1910 Bruxelles
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
771 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
2307 Matthaus Passion Hulst zondag 8 maart 1959 Bestuur stichting Matthaus Passion 1959 Stichting Matthaus Passion Hulst
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
772 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
2052 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
773 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
1543 Zeeland Stenvert, R. S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Visscher en Ch. Kolman (eindred) 2003 Rijksmonumentenzorg Zeist Zwolle
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1544 Zeeland van toern en nu Francke, J. (eindred.) 2004 Waanders Zwolle
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
522 Het District van Sluis in Vlaanderen beschouwd in des zelfs wording. Natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis, J. 1819 Middelburg

Pagina 8 van 28 Resultaten 1051 - 1200 van 4170