Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
512 B345 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 onbekend Hulst
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
2048 B016 Hontenisse Cnodder Remi, de 1991 Galerij Esprit Clinge
2816 B191 Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis Burggraeve, Guido & Misjel Decleer 2000 Davidsfonds Leuven
3584 B238 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, Sr. M. 1951 C.V. B. van Eerd en zoon Tilburg
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4608 B284 Fundamenteel rekenen negende rekenboek procentrekening en vraagstukjes Nauta, J. en Zandvoort, R.H. 1949 Wolters, J.B. Groningen
4864 B326 Overzicht onzer huidige Staatsinrichting J. Kleijntjens, H. de Bie 0 H.J. Dieben Leiden
1025 B208 Tooneel der eeuwen. deel 1B Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Dieben, H.J. Wassenaar
2049 B044 Getijden Pirenne J. 1985 Oostburg
3073 B191 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3585 B317 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4353 B158 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 4 Blok, P.J. 1899 J.B. Wolters Groningen
4609 B285 Voor zingende kleintjes, 35 versjes met pianobegeleiding. Tweede bundel Jo Moinat 0 W.J. Thieme & Cie Zutphen
4865 B328 Zonneboek 1940 Beekman, D. et al. 1940 Herwonnen levenskracht onbekend
258 B228 Cronicke van den lande van Philippuslandt Jaaruitgave 2015 Fons Vleghels e.a. 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Sint Philipsland
1794 B049 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
2306 B152 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst onbekend 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
3586 B294 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
3842 B341 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4610 B286 Katholieke Pedagogiek Het Opvoedingswerk 3B Rombouts, Fr. S. 1939 R.K. de Boekcentrale Tilburg
4866 B332 Bulletin des lois de l'Empire Français 3eme serie Tome 4 diverse 1801 Drukkerij van de Republiek Parijs
515 B320 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
1027 B011 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
2307 B172 Matthaus Passion Hulst zondag 8 maart 1959 Bestuur stichting Matthaus Passion 1959 Stichting Matthaus Passion Hulst
3075 B180 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
3843 B341 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4099 B062 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. onbekend 1832 W. van Gulick 's Bosch
4611 B284 Het koningsfeest leesboekje voor de eerste communie Duif, Harry ; Pötgens, Paul 1962 Uitgeverij Helmond Helmond
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
1540 B111 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
2308 B313 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2820 B091 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
3844 B341 Aan U, Koninginne… 0 Heiloo
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4612 B284 Lezen in de eerste klas 3 de Vries, Anna ; Crans, Wietske 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
4868 B326 Rekenen voor de basisschool deel 1 J.C. van Gerven 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
2821 B191 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3845 B341 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4357 B062 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
4613 B285 Het woord in de zin. G.J. van der Keuken en P. Minderhout 1966 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen
4869 B326 Lezen in de eerste klas deel 2 Anne de Vries en Wietske Crans 0 Dijkstra's Uitgeverij Zeist
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1542 B132 Zeeland 1950-1965 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen
2310 B172 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 Varia 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
4358 B062 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
4614 B286 Feest door heel het jaar Ewijk, Anke van 0 Malmberg, LCG 'sHertogenbosch
4870 B333 Bulletin Décadaire de la republique Française no.1 onbekend 0 onbekend onbekend
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
3847 B318 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4359 B063 Gezinsbijbel voor familie Lambert onbekend 0 Bernaerd Poelman Gent
4615 B284 De notenboom Hontelé, André 0 Malmber, L.C.G. 's Hertogenbosch
4871 B328 Encycliek "Casti connubii" Rood, L. 1931 N.V. De courant Maasbode amsterdam
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
1800 B157 Geschiedenis van volk en land van Beveren. Het onderwijs in Beveren tijdens de 19e eeuw etc Debaecke. D. et al. 1985 Gemeentebestuur van Beveren Beveren
3848 B341 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4616 B285 Waar mensen wonen. Deel 3 klas 5 Werkgroep van Dongen 0 Dijkstra's uitgeverij Zeist NV Zeist
4872 B321 Rekenen voor de basisschool Onderwijzersboek Gerven, J.C. van. 0 L.C.C. Malmberg s Hertogenbosch
2825 B185 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
3593 B186 Focus op Breskens Boekhout, Jaap A.J. 2002 Europese bibliotheek Zaltbommel
3849 B318 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
4617 B286 Naar Aanleg en Tempo deeltje 2 Lugtmeijer, HJ en Boers, J. 1956 Thieme & Cie Zutphen
4873 B332 Bulletin des lois de l'Empire Français 3me serie Tome 3 diverse 1800 Drukkerij der Fransche Republiek Parijs
3850 B341 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
4106 B010 De ketens verbroken aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945 Bauwens, A. & Stroo, G. 2019 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
4618 B284 Kerst versieringen oud en nieuw Ruth Arnestad 1958 Wolters, J.B. Groningen
4874 B328 De kommies IV Roovers, A.C.J. 1920 W.J. Thieme & cie Zutphen
2827 B101 Achter dijken en dammen van Leeuwen, N. e.a. (red.) 1983 Meulenhoff Informatief bv Amsterdam
3083 B340 Gelijkvormigheid met den H. Wil van God Liguori, H. Alfonsus Maria de 1930 Firma M. Alberts Gulpen
4619 B284 De wereld in beeld Georges Monlaü 0 Uitgeverij Helmond Helmond
4875 B333 Bulletin des Lois de l'Empire Française no. 96-130 onbekend 1807 Kyserlyke drukkerye Paris
2060 B036 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 publicatie streekmuseum de vier ambachten Hulst
3084 B340 De ware goudmijn. Door een r.k. priester onbekend 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
3596 B172 Dolf Jaspers 1933-1976. schilder en graficus, een vlaming uit Amsterdam Kraay, Jos e.a. 1985 Saga Heusden
4364 Al de werken van Flavius Josephus Terwogt, W.A. 1873 J.P. Revers Dordrecht
4620 B286 Door Taal verbonden deel 9 Runenbaan, Hans 0 Duwaer & Zonen, JF Amsterdam
4876 B332 Bulletin des lois de la Republique Française No 115 diverse 0 onbekend onbekend
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
2829 B115 Zeeland Schipper, Jan A. & Willem Jan Kopper 1983 Uitgeverij Bekking Amersfoort
3597 B189 Koningen en koninginnen Nennie, Ramon de(samenst.) 1991 Volkshogeschool zeeland Aardenburg
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
4621 B285 Werkboek bij speelse biologie voorloper Werkgroep Brinkkemper 0 BV W.J. Thieme & Cie Zutphen
4877 B333 Bulletin des Lois de la republique Française Année 4 nr.1 diverse 0 onbekend onbekend
782 B204 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0 onbekend Bergen op Zoom
2062 B039 Van den Vos Reynaerde Jonckheere, Karel 1978 Elsevier Manteau Brussel
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
3854 B243 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 diverse 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
4622 B284 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 6 onderwijzersboekje Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 0 Thieme & Cie Zutphen
4878 B334 Rekenen 1a handleiding Werkgroep Nijdam 0 N. Samson nv Alphen aan de Rijn
2319 B184 Infra-Scaldem 1969-1994 Kusse, Wil e.a. (samenst.) 1994 Artland & Artland Terneuzen
3087 B226 Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied Wilmink, Willem 1988 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3343 B198 De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstel. Rothuizen, Frans 2011 Stichting Landschapsbeheer Zeeland Goes
3599 B064 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede podium Muller, Ben 2010 Ben Muller Middelburg
3855 Atlas van nederland. Deel 1 bevolking Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
4111 De katholieke Encyclopaedie Zestiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
4623 B286 De Vrolijke Kring een bundel kinder- en jongensdansen Doorn - Last, Femke van 1955 Muussens, J. Purmerend
4879 B333 Bulletin des Lois de la Republique Française no.192 diverse 0 l'Impremerie de la Republique Paris
16 B044 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911 Hulst
1808 B229 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986 onbekend Middelburg
4112 De katholieke Encyclopaedie Zeventiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
4624 B284 Nieuw taalboek voor de lagere school Reynders, Jos. M. 1929 Boekencentrale Amsterdam
4880 B334 Practisch en Prettig rekenoefeningen optellen 1a en 1b H.Mulder 0 Jacob Dijkstra Groningen
17 B101 Hulst van vesting tot koopstad Borm, E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana
2321 B172 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 samenstelling 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
2833 B088 Het land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns, Ed & George Sponselee 1995 Duerinck BV Kloosterzande
3601 B186 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes onbekend 1928 De Waelburgh Blaricum
3857 Atlas van nederland. Deel 5 wonen Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
4113 De katholieke Encyclopaedie Achttiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
4625 B285 De taaltuin deel 5b Werkgroep Nijdam 1965 Samsom NV Alphen aan den Rijn
4881 B334 Fundamenteel Rekenen zesde Rekenboek grote getallen Diels P.A. ea 1953 J.B.Wolters Groningen, Djakarta
2578 B227 Beeldenstorm in Nederland en België van Os, Henk 2004 AVRO Hilversum
2834 B131 Aan de monding van Maas en Schelde van Haperen, Anton e.a. 1999 Staatsbosbeheer Middelburg
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
4626 B286 Ik kan echt tekenen Hortshuis, Ben 0 Kinheim Hoorn
4882 B335 Waarom schreifd mijn zoon zo slegt , de kunst van het onderwijzen Ward , Herbert ; Roscoe , Frank 1968 prisma-boeken Utrecht-Antwerpen
3859 B292 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
4115 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4371 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
4627 B284 De blauwe maan tweede deel Tonke Dragt 0 Thieme & Cie Zutphen
4883 B321 Schets van de geschiedenis onzer Staatsregeling IJzerman, MJ 1902 Tjeenk Willink & Zoon Haarlem
276 B347 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine jaarboek 34 diverse 2022 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine Philippine
532 B345 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci ( 1832-1841 ) Brand, W.J.P.M. 1981 onbekend Tilburg
3348 B182 In en om het huis 2013 Kleijwegt, M e.a. (red.) 2013 KZGW Middelburg
4116 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4372 B257 Galerie Des Saints et des Saintes Coomans, J. 1841 Société des Beaux-Arts Brussel
4628 B284 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 4 Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 0 Thieme & Cie Zutphen
4884 B335 Haasje over spelletjes voor zomer en winter Preetorius , Johanna 1953 Helmond Helmond
277 B053 Westerheem Verhart, Leo en De Ridder, Tim et al . 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
1045 B032 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poëme historique publication par le Baron de Reiffenberg et achevés par M.A. Borgnet tome III Deuxième partie Reiffenberg, le Baron de 1859 Hayez, M. Bruxelles
3093 B305 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek onbekend
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4117 De katholieke Encyclopaedie Negentiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4730