Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
2048 B016 Hontenisse Cnodder Remi, de 1991 Galerij Esprit Clinge
2816 Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis Burggraeve, Guido & Misjel Decleer 2000 Davidsfonds Leuven
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2049 B044 Getijden Pirenne J. 1985 Oostburg
3073 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3585 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4353 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 4 Blok, P.J. 1899 J.B. Wolters Groningen
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
1794 B049 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
2818 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3586 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1027 B011 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
2563 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
3075 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4099 B062 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. onbekend 1832 W. van Gulick 's Bosch
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
1540 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
2308 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2564 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932
2820 B091 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
3076 King Atlas Nederland voor school en toerisme Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1977 Smulders Drukkerijen Sneek
3844 Aan U, Koninginne… 0
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
2821 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3077 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4357 B062 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1542 Zeeland 1950-1965 dl. 2 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen
2310 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
4358 B062 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
3847 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4359 B063 Gezinsbijbel voor familie Lambert onbekend 0 Bernaerd Poelman Gent
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
1800 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 2: Sociaal-Economische geschiedenis van de 19e eeuw. Meire, Frieda 1985 Gemeentebestuur van Beveren Beveren
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
2825 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
3593 Focus op Breskens Boekhout, Jaap A.J. 2002 Europese bibliotheek Zaltbommel
3849 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
778 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Brussel
2314 Het stadje Hulst Baar, J. de e.a. (red.) 0 streekmuseum Hulst
2826 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
3850 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
4106 B010 De ketens verbroken aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945 Bauwens, A. & Stroo, G. 2019 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
2827 Achter dijken en dammen van Leeuwen, N. e.a. (red.) 1983 Meulenhoff Informatief bv Amsterdam
3083 Gelijkvormigheid met den H. Wil van God Liguori, Alfonsus Maria de 1930 Firma M. Alberts Gulpen
2060 B036 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 publicatie streekmuseum de vier ambachten Hulst
3596 Dolf Jaspers 1933-1976. schilder en graficus, een vlaming uit Amsterdam Kraay, Jos e.a. 1985 Saga Heusden
4364 Al de werken van Flavius Josephus Terwogt, W.A. 1873 J.P. Revers Dordrecht
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
2829 Zeeland Schipper, Jan A. & Willem Jan Kopper 1983 Uitgeverij Bekking Amersfoort
3597 Koningen en koninginnen Nennie, Ramon de(samenst.) 1991 Volkshogeschool zeeland Aardenburg
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
2062 B039 Van den Vos Reynaerde Jonckheere, Karel 1978 Elsevier Manteau Brussel
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
3087 Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied Wilmink, Willem 1988 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3343 De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstel. Rothuizen, Frans 2011 Stichting Landschapsbeheer Zeeland Goes
3599 B064 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede podium Muller, Ben 2010 Ben Muller Middelburg
3855 Atlas van nederland. Deel 1 bevolking Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
4111 De katholieke Encyclopaedie Zestiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
16 B044 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911 Hulst
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
2832 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
4112 De katholieke Encyclopaedie Zeventiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
1809 Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland Smallegange, G. 2003 De Koperen Tuin Goes
2321 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
2833 B088 Het land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns, Ed & George Sponselee 1995 Duerinck BV Kloosterzande
3089 Huilen op de kermis Haan, Tj.W.R. de 1979 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
3857 Atlas van nederland. Deel 5 wonen Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
4113 De katholieke Encyclopaedie Achttiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
2578 Beeldenstorm in Nederland en België van Os, Henk 2004 AVRO Hilversum
2834 Aan de monding van Maas en Schelde van Haperen, Anton e.a. 1999 Staatsbosbeheer Middelburg
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
787 B083 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2579 Tussen Holland en Vlaaderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
3859 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
4115 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4371 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
532 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
3348 In en om het huis 2013 Kleijwegt, M e.a. (red.) 2013 KZGW Middelburg
4116 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4372 Galerie Des Saints et des Saintes Coomans, J. 1841 Société des Beaux-Arts Brussel
277 B053 Westerheem Verhart, Leo en De Ridder, Tim et al . 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
2325 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 1988 Hava naguila Vogelwaarde
3093 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4117 De katholieke Encyclopaedie Negentiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
2070 B039 Het land van Reynaert Daele Rik van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
2582 B087 De Vlaamse Kustvlakte, van Calais tot Saeftinghe Rottier, Honoré & Henri Arnoldus 1984 Lannoo Tielt
3094 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
4118 De katholieke Encyclopaedie Drie en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4374 Les Vestiges archéologiques de la Région de Lesse-et-Lomme des Origines aux Mérovingiens Mariën, ME 1961 Bruxelles
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
4119 De katholieke Encyclopaedie Twee en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4375 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo en Doorselaer, André van 1980 Kortrijk
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3608 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl
3864 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1957 Centraal Bureau Statistiek 1957 W. de Haan Zeist
4120 B030 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
4376 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne 1968 Brussel
793 L'Art religieux en Belgique, la peinture des origines à la fin du XVIII/me siecle Goffin, Arnold 1924 Paris-Bruxelles
3865 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1955 Centraal Bureau Statistiek 1955 W. de Haan Zeist
4377 L'Épopée Belge des Croisades Lobet, Marcel 0 Soledi Liège
794 B081 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland dl.1 Römer, R.C.H. 1854 Brill, E.J. Leiden
1050 B039 Den Vos Reinaerd, uut den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst Kousemaker, J. 1981 Den Boer Middelburg
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
3610 B047 Oosterschelde open/dicht . 0 Stichting Dijkverhoging Oosterschelde Baarn
3866 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1954 Centraal Bureau Statistiek 1954 W. de Haan Zeist
4378 Collection de Chroniques Belges Inédites Philippe Mouskes tome 2 1838 Commission Royale d'Histoire Bruxelles
795 B081 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland dl. 2 Römer, R.C.H. 1854 Brill, E.J. Leiden
2587 Het Rode Kruis in Zeeland Huiskes, Gino e.a. 1992 Van der Peyl-Kruiningen BV Kruiningen
3867 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1953 Centraal Bureau Statistiek 1953 W. de Haan Zeist
4379 Collection de Chroniques Belges Inédites Chronique de Philippe Mouskes Tome 1 1836 Bruxelles
284 B081 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
2332 Zuster Apollonia (Maria Julia van de Walle) Br. Clemens 1930 De Roepstem Breda
3612 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3868 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1952 Centraal Bureau Statistiek 1952 W. de Haan Zeist
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
285 B029 Cronique de Flandres anoniem 1864 Société d Emulation de Bruges Brugge
797 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4181