Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3867

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
2048 Hontenisse Chodder Remi, de 1991 Galerij Esprit Clinge
2816 Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis Burggraeve, Guido & Misjel Decleer 2000 Davidsfonds Leuven
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
513 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 1975 den boer Middelburg
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
3073 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3585 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
2818 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3586 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
2051 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
2563 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
3075 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
3587 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
516 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1540 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
2308 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2564 Katholiek Nederland encyclopedie deel 2 Nolet, W. 1932
2820 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
3076 King Atlas Nederland voor school en toerisme Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1977 Smulders Drukkerijen Sneek
3844 Aan U, Koninginne… 0
5 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
2821 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3077 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
518 Over het ontstaan van het Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 z.p.
1542 Zeeland 1950-1965 dl. 2 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
3847 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
2825 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
3849 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
2314 Het stadje Hulst Baar, J. de e.a. (red.) 0 streekmuseum Hulst
2826 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
3850 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
1035 't Vergulde Licht der Zeevaart ofte Konst der Stuurlieden Gietermaker, Claas, Hendriksz. 1720 Middelburg
2827 Achter dijken en dammen van Leeuwen, N. e.a. (red.) 1983 Meulenhoff Informatief bv Amsterdam
3083 Gelijkvormigheid met den H. Wil van God Liguori, Alfonsus Maria de 1930 Firma M. Alberts Gulpen
3596 Dolf Jaspers 1933-1976. schilder en graficus, een vlaming uit Amsterdam Kraay, Jos e.a. 1985 Saga Heusden
525 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen II Gottschalk, M.K.E. 1958 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
2829 Zeeland Schipper, Jan A. & Willem Jan Kopper 1983 Uitgeverij Bekking Amersfoort
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
3087 Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied Wilmink, Willem 1988 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3343 De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstel. Rothuizen, Frans 2011 Stichting Landschapsbeheer Zeeland Goes
3599 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede podium Muller, Ben 2010 Ben Muller Middelburg
3855 Atlas van nederland. Deel 1 bevolking Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
16 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
2832 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
1809 Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland Smallegange, G. 2003 De Koperen Tuin Goes
2321 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
2833 Het land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns, Ed & George Sponselee 1995 Duerinck BV Kloosterzande
3089 Huilen op de kermis Haan, Tj.W.R. de 1979 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
3857 Atlas van nederland. Deel 5 wonen Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
2578 Beeldenstorm in Nederland en België van Os, Henk 2004 AVRO Hilversum
2834 Aan de monding van Maas en Schelde van Haperen, Anton e.a. 1999 Staatsbosbeheer Middelburg
2579 Tussen Holland en Vlaaderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
3859 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
532 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
3348 In en om het huis 2013 Kleijwegt, M e.a. (red.) 2013 KZGW Middelburg
277 Westerheem 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
1813 Zeeuws Jaarboek ZL 2 Diverse 1998 Stichting NRI Middelburg
2325 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 1988 Hava naguila Vogelwaarde
3093 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
2582 De Vlaamse Kustvlakte, van Calais tot Saeftinghe Rottier, Honoré & Henri Arnoldus 1984 Lannoo Tielt
3094 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3608 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl
3864 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1957 Centraal Bureau Statistiek 1957 W. de Haan Zeist
3865 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1955 Centraal Bureau Statistiek 1955 W. de Haan Zeist
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
3866 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1954 Centraal Bureau Statistiek 1954 W. de Haan Zeist
3867 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1953 Centraal Bureau Statistiek 1953 W. de Haan Zeist
2332 Zuster Apollonia (Maria Julia van de Walle) Br. Clemens 1930 De Roepstem Breda
3612 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3868 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1952 Centraal Bureau Statistiek 1952 W. de Haan Zeist
3357 Calvijn! Eenmalige Glossy Over Het nederlandse Calvinisme Heden Ten Dage Herman Selderhuis 2009 Boekencentrum uitgevers
3613 Zeeuwse Vlaming? Vlaamse Zeeuw? Lijser, Peter de 2014 Stichting eigen beheer boekerij Breskens
3869 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1967 Centraal Bureau Statistiek 1967 W. de Haan Zeist
3870 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1966 Centraal Bureau Statistiek 1966 W. de Haan Zeist
2335 75 jaar bouwen aan Hulst. Hulsterwoningbouwvereniging 1917-1992 Toekan Design Hulst (samenst.) 1992 Hulsterwoningbouwvereniging Hulst
3103 Liedjes die niet mochten Gelder van, H. e.a. 1993 Amber Amsterdam
3359 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
3615 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot hertenkamp Muller, Ben 1998 Ben Muller Vlissingen
3871 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1965 Centraal Bureau Statistiek 1965 W. de Haan Zeist
544 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979
3872 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1963 Centraal Bureau Statistiek 1963 W. de Haan Zeist
33 In alle toonaarden. Gedenkboek t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan Kon.Sted.Harmonie van Hulst Stals. H. 2001 K.S.H. Hulst Hulst
2081 Van den vos Reinaerde Tinbergen, D.C. 1972 Wolters Groningen
2337 De verdediging van stad en land van Hulst in de loop der eeuwen Baar, J. de e.a. (red.) 1985 Streekmuseum Vier Ambachten Hulst
3105 Verre Vrienden. 44 nieuwe liedjes Boderstoel, Jan e.a. 1983 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3361 De eeuw van de Zeeuw deel 1 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3873 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1958 Centraal Bureau Statistiek 1958 W. de Haan Zeist
546 Over de bestuurlijke en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 Hulst
3106 Het leven van vader Tamboer, marktzanger Neirynck, Freek 1978 Taptoe Eeklo
3362 Water Als Wapen. Oktober 1944: toen Walcheren "Zee"-land werd Cats, Jacques (samenst.) 1990 Den Boer Vlissingen
3874 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1961 Centraal Bureau Statistiek 1961 W. de Haan Zeist
3363 Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom Halfwerk, Winant 1996 De Koperen tuin Goes
3619 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant
548 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
2596 Nederlands vlaggenboek Sierksma, Kl. 1962 Het Spectrum Utrecht
3108 Die dag in mei vergeet ik niet. De mooiste bevrijdingspoezie Warren, hans (samenst.) 1995 Ooievaar Pockethouse Amsterdam
2597 Atlas van de archeologie der lage landen van der Heide, G.D. 1963 Elsevier Amsterdam
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
3621 Sinterklaas op de schaats van der Beek, Frans 2009 Pharos Meppel
1830 Vestingbouw stap voor stap Lepage, J.D. 1992 Walburg pers Den Haag
2342 Afscheidsconcert voor dirigent Jo ivens 2003 Hulster Gemengd Koor Hulst
3622 Jaarverslag Sluis 700 1991 Gemeente Sluis Sluis
551 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
2599 Hoogtepunten uit de diepte. Driekwart eeuw geologisch onderzoek Hageman, B.P. 1979 Rijksgeologische dienst Rijswijk
3367 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3623 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
2344 Welkom in Terneuzen Bueau Voorlichting 1977 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2600 Geologie in telegramstijl Kraaijenhagen, F.C. 1992 Nederl. Geolo. Vereniging Heerlen
3368 Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekenaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis, 1861-1878 Grip, Marijn de 1992 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3113 Het vrij Nederlands liedboek Groot, J.H. de, e.a. (samenst.) 1960 De Bezige Bij Amsterdam
3369 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
42 Batavierenlied, voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 Verwilghen P.L. Hulst
3370 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
3626 Nederland dichterbij. Zeeland Strijbos, Eric e.a. 1996 reader's digist Amsterdam
3882 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
2603 Archeologie en geschiedenisonderwijs C.M.L.G.S. 1978 Staatsuitgeverij s-Gravenhage
3115 De Brembosch 0
3883 Cultuurhistorisch belangrijke boerderijen in het landschap van Walcheren Annoniem 1986 P.P.D. voor Zeeland Middelburg
3884 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
2605 De oermens Clark Howell, F. 1966 Het Parool Amsterdam
3885 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3118 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
1839 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. Sinninghe 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
2351 Groot-Terneuzens kroegenboek Bareman, Wout e.a. 0 W.H. Broekhuysen Terneuzen
2608 Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant in het Waasland Verheyen, Piet 1997 Drukkerij Cools Beveren (B)
2864 De Kust. een dagelijks avontuur van Schiermonnikoog tot De Panne Cool, Albert-Jan 1008 uitvgeverij Elmar bv Rijswijk
3120 Volkszang op de school. Jubileumbundel Ned. Ver. Voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3632 de laatste witte vlag Devroe, Constant 1991 Constant Devroe Knokke-Heist
3888 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
49 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3867