Background Image

Bibliotheek

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
363 Mes en Zeeland: Aangeboden bij zijn afscheid als gedeputeerde op 3 juni 1966 Bruine, W. D. de, M. F. de Jonge, F. H. C. de Ligt 1966 Provinciale Griffie van Zeeland Middelburg
1422 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
991 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
256 Via via?Straatnamen van..Terneuzen...Biervliet.Hoek.Sluiskil.Terneuzen.Zaamslag en de poldergebieden Blaeij. P.E. de en A.M.J. de Kraker 1998 Bareman
512 Hulst. Ge?llustreerde toeristische gids Sponselee, G., e.a. 1977 Kloosterzande
768 Levinus Lemnius, 1505-1568, 16e eeuwse Zeeuws geneesheer Hoorn, C.M. van 1978 Kloosterzande
1024 Memoires de Martin Antoine del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles
1536 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
2560 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Goes/Schiedam
513 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
769 Matteus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland Verkruijsse, P.J. 1977 Schiedam
1025 M?moires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas, avec notices et annotations par Alph. Wauters Wauters, Alph. 1858 Bruxelles
1537 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la g?ographie historique des communes Hannes, J. 1968
1793 Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 Sneller (red.) 1943 Groningen/Batavia
770 De levensbeschrijving van de Zeeuwse Arts Paulus de Wind (1714-1771) door zijn zoon Samuel Verkroost, C.M. 0
1026 M?moires de Fr?d?ric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, avec notices et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1860 Bruxelles
1538 Consid?rations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
2306 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11a: Nederlands-Indi?. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1984 NIOD Amsterdam
771 Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Dani?l van Eck aan vijfendertig jaar kamerlidmaatschap 1849-`1884 Tamse, C.A. ed. 0
1027 M?moires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me si?cle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
1539 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1795 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
2307 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11b: Nederlands-Indi?. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1985 NIOD Amsterdam
516 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
772 Mesu, het leven van een pionier. Herinneringen uit en over zijn leven Geuze, M.A. 1979 Middelburg
1028 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede Prims, Floris 1942 Antwerpen-Brussel-Gent
1540 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et braban?onne au XIVe si?cle: la Pologne et la P?ninsule Ib?rique. Verlinden, Ch. 1968
2308 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11c: Nederlands-Indi?. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1986 NIOD Amsterdam
261 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
773 Mijn leven Nagtglas, F. 0
1029 De Groote Cultuurstrijd, d.2: De Christelijke Republiek, 1581-1585 Prims, Floris 1943 Antwerpen-Brussel-Gent
1541 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
2309 Rotterdam papers, vol. 2. A contribution to medieval archeology 1975 Rotterdam
262 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
774 M?moires sur le marquis de Varembon avec notice et annotations par feu Jules Borgnet 1873 Bruxelles
1030 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 0
1286 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne ?cole Bogarde ? Bruges Gilliodts-van Severen, L. 1899 Brugge
1542 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
2310 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Maas Henkes, Harold E. 0
263 Beelden uit het industrieel verleden van de kanaalzone Scholten. W.H.P.. samenst. 1990 De Koperen Tuin
775 M?moires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me si?cle) T.1. 1860 Bruxelles
1031 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
1287 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne ?cole Bogarde ? Bruges Gilliodts-van Severen, L. 1899 Brugge
1543 Zeeuws-Vlaanderen: de geschiedenis van een grensgebied. Stuij, P. W. 1990 De Walburgpers Zutphen
2311 Zeeland in de Patriottentijd Wessels, A.M. 1974 Goes
264 Sluiskil van 1900 tot nu Schelstraete. W. 1996 Van Geyt
776 Le G?n?ral A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' Leconte, L. 0 'La Fourragi?re'
1032 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
1288 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne ?cole Bogarde ? Bruges Gilliodts-van Severen, L. 1899 Brugge
1544 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
2312 Vliedbergen, tekens in het Zeeuwse Landschap. Bos, Kees, en Bas Oele 1986 Middelburg
777 Le G?n?ral A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' Leconte, L. 0 'La Fourragi?re'
1033 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage
1289 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du D?partement ou Pr?fecture de L'Escaut, 1794 ? 1814 Haute, C. van 1932 Tongres
1545 Le recrutement des esclaves ? Venise aux XIVe et XVe si?cles. Verlinden, Ch. 1968
2313 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Middelburg
2569 Parochies en Hervormde Gemeenten in het land van Hulst, 1645-1988. Prinsen A. en de Bakker J. 2008 Gemeentearchief Hulst
522 Levensecht. Ware verhalen uit het Zeeuws-Vlaamse Land Wauters, A. 1983 Middelburg
778 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 1: Itin?raires de Philippe Le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Maximilien et Philippe le BeaRelation du premier voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501 par Antoine de Lalaing, sr. de Monti Gachard 1876 Brussel
1034 M?moires de Fery de Gyon, ?cuyer, bailly g?n?ral d'Anclin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.L.P. de Roubaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 0 Brussel 1858
1546 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
2314 Watersnood Zeeland, 12 en 13 maart 1906. 1981 Alphen aan de Rijn
523 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Middelburg
779 Collection des voyages des souverains des Pays Bas. T.3: Premier voyage de Charles-Quint en Espagne de 1517 ? 1518 par Laurent Vital. Voyage et exp?dition de Charles-Quint au Pays de Tunis, de 1534 par Guillaume de Montoiche. Exp?dition de Charles-Quint ? Gachard en Piot 1881 Brussel
1035 Consid?ration d'estat sur le Trait? de la Paix avec les s?r?nissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Avec une introduction et des notes 1869 Bruxelles
1291 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, . 1971 Brussel
1547 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
2315 Zeeland achter dammen. Cijsouw, K. 1972 Hoorn
12 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laaetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Histori?n; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later
268 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
524 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Middelburg
780 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 4: Journal de voyages de Philippe II, de 1554 ? 1569 par Jean de Vandenesse. Voyage de l'Archiduc Albert en Espagne en 1598 par Gilles du Faing. Itin?raire d'Antoine, duc de Brabant, de 1407 ? 1415. It Gachard en Piot 1882 Brussel
1548 Nog v??r de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
2316 Driemaal is scheepsrecht. 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg. Bruin, M.P. de 1986 Middelburg
2572 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Nijmegen
269 Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1994 Van Geyt
781 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Amsterdam
1037 Histoire G?n?rale des Guerres de Savoie, de Boh?me, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1868 Bruxelles
1293 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1549 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
2317 De Vlaamse Kustvlakte van Calais tot Saeftinge Rottier, Honor?, Henri Arnoldus 1984 Tielt/Middelbrug
2573 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628?) Warlop E. 1989 Evergem-Ertvelde
526 Het spookte in Zeeuws-Vlaanderen Vries, Johan de 1982 Terneuzen
782 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
1038 Histoire G?n?rale des Guerres de Savoie, de Boh?me, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1869 Bruxelles
1294 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1550 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
2318 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796), met een deel Bijlagen. Cooreman, P. 1980 Gent
2574 De Schelde. Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
271 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag.?zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke
527 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Kloosterzande
783 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1039 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1723 Bruxelles
1295 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1551 Etudes sur la c?ramique de la n?cropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
2319 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Gebundelde afleveringen uit Dagblad de Stem van september, oktober en november 1984 over de oorlogsdagen in 1944. 1984
272 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk
528 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
1040 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles
1296 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1552 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Universit? di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
2320 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Teksten van de in het Streekmuseum Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986
529 Fulgur Ardens. Christen of Farizee?r? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
785 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1041 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
1553 La c?ramique m?di?vale: probl?mes concernant la gla?ure. Verhaeghe, F. 1969
2321 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Middelburg
274 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK
530 De van Goethem's. Reisjournalen en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent Heemkundige Kring Sas van Gent 1983 1983
786 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1042 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben; Met meer dan duizend historipenni Mieris, Frans van 1732 's-Gravenhage
1298 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1554 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
2322 Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch Vlaanderen, 1887-1949 Heselink, H.G. 0 Kloosterzande
2578 Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen Verhulst, Adriaan 1995 Gent
787 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1299 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1555 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe si?cle: essai d'appr?ciation quantitative. Brulez, W. 1968
1811 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Hiel 1625-heden Lases, W.B.P.M. en J.G. Hiel 2003 St. Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
2323 Hoofdplaat, een dorp achter een dijk. Willemsen, R. 1978 Alphen aan de Rijn
2579 Chronologische lijsten van de Ge?xtendeerde Sententi?n en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel 1: 1465-1504. Smidt J.Th. de, Strubbe E. I., Abeling M.J., Andries J.C., Rompaey J. van 1966
276 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis
532 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
788 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1044 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben; Met meer dan duizend historipenni Mieris, Frans van 1733 Bruxelles
1300 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1556 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
1812 Schippers, Slepers, Reders. 225 scheepsbouwgeschiedenis van de familie Mulder Muller, F. 2006 Schelde information service Terneuzen
2324 Terneuzen aan de Westerschelde. Bij de herdenking van het 400-jarig bestaan als stad. Wesseling, J. 1984 Terneuzen
533 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
789 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1045 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben; Met meer dan duizend historipenni Mieris, Frans van 1735 's-Gravenhage
1301 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1557 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambr?sis (1559). Soly, H. 1969
1813 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
2325 400 jaar Terneuzen. Baert, P.J., en R. v.d. Helm 1984 De Stem
2581 Bijdrage tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaanderen Cannaert J.B. 1835 Gent
534 Clinge in oude ansichten Winkelen, C. van 1977 Zaltbommel
790 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
1046 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
1302 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1558 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1814 Het leugenverhaal Kisling & Verhuyck 2007 Amsterdam/Antwerpen
2326 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 0
2582 De eeuw der Artevelden. Studi?n over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
279 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie
535 Saeftinge, een Zeeuws landschap Nieuhuis, P.H. 1976
791 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1047 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
1303 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181