Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 32 Resultaten 751 - 900 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3805 B097 Schatten uit de Schelde Bos, Hans e.a. 1987 Markiezenhof Bergen op Zoom
3507 B255 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
3967 B064 Zeelandboek ZL 6 Bos, Kees, et al. 2002 Stichting NRI Middelburg
3697 B183 De werkplaats voor minder-validen 't Lam te Oostburg Bos, M. 1959 onbekend
1620 Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Zeeland (1840) 1870-1950 Bos, P.J. 1988 Middelburg
4424 B207 Leerboek der land- en volkenkunde Bos, P.R. 1915 Wolters, J.B. Groningen
5067 B350 ONZE PROVINCIËN. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Nederland, ook voor zelfwerkzaamheid bestemd. Bos, R. 1920 P. Noordhoff Groningen
4710 B322 Ik reken Rekenmethode voor de lagere school op moderne grondslag 6b Bosdijk A.P. 0 Noordhoff NV Groningen
4739 B325 Ik reken Rekenmethode voor de lagere school op moderne grondslag 6b leerlingenboekje Bosdijk A.P. 0 Noordhoff P. Groningen
4815 B327 Ik reken rekenmethode voor de lagere school deel 6a Bosdijk A.P. 0 Noordhoff NV Groningen
2563 B193 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
2991 B272 Landbouw en Bankwezen Bosman, H.W.J. (red.) 1959 Zuid-Nederlandse Drukkerij N.V. s-Hertogenbosch
3714 B294 50 jaar Hervormd Kerkgebouw te Oostburg Bosman, Willem 2001 Herv. Gem. Oostburg-Zuidzande Oostburg
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
426 Axel in oude ansichten. deel 1 Bossche, P.G ,van den, D.J. Oggel en C. Smies 1980 Zaltbommel
1856 B051 Axel en de Axelaars in oude ansichten deel 1 Bosse, P.G. van den , D.J.Oggel en C.Smies 1980 Europese bibliotheek Zaltbommel
2960 B299 Gids voor geneeskrachtige planten Bosserdet,P. e.a. 1980 Uitg.mij. The reader's Digest N.V. Amsterdam
1306 Merovingisch aardewerk van het type "Beerlegem" Bosstraeten, H.Ch. van 1967
2840 B502 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
3801 B186 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn
2787 B110 Dromen over Zeeland Bouma, Hans & Wim Riemans 1976 Unieboek bv Amsterdam
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
4905 B334 Twaalfde rekenboek voor de lagere school drie en dertigste druk Bouman P.J en Zelm van J.C. 0 W.Versluys Amsterdam
4909 B334 Zevende rekenboek voor de lagere school 28e onveranderde druk Bouman P.J. en Zelm J.C. 1933 W.Versluys Amsterdam
1882 Beheersplan "Hof te Zande". Een plan voor beheer en ontwikkeling van een historisch belangrijk hof Bouman, Herman e.a. 1944 Velp
1926 B130 Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de 19e en 20e eeuw en van de Zeeuwsche Landbouwmij (1843-1943) Bouman, P.J. 1946 H. Veenman & zonen Wageningen
4633 B284 Twaalfde rekenboek voor de lagere school Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
4634 B284 Dertiende Rekenboek voor de lagere school ( zelfstandig rekenen ) Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
4637 B284 Elfde rekenboek voor de lagere school ( zelfstandig rekenen ) Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
4650 B286 Toelichting bij het nieuwe dertiende A van rekenen naar algebra met antwoorden Bouman, PJ en Zelm, JC van 1939 Versluys, W. Amsterdam
2478 B018 90 jaar Cerestar. Over verbondenheid, vermaling en vooruitgang. Bourgondien, Karel (eindred.) 2002 Cerestar Benelux Sas van Gent
4644 B286 F. van Rijsens' Algemene geschiedenis Bouwhuys, M. ten 1912 Wolters, JB Groningen
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
2645 B235 Geloof in Nederland. II Bouwman, Willem e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2644 B232 Geloof in Nederland. I Bouwman, Willem et al. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2879 B309 Het oude Griekenland Bowra, C.M. 1966 Parool/Life Amsterdam
3586 B294 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
2332 B361 Zuster Apollonia (Maria Julia van de Walle) Br. Clemens 1930 De Roepstem Breda
3196 B269 Liedjes uit kinderzangspelen voor school en huis Br. Emmanuel & Br. Ferdinand 0 Saint louis Oudenbosch
3980 B079 De Vier Ambachten Zelzate 1 mei 1992 Br. Eugeen Geysen 1992 De Vier Ambachten Zelzate
1339 B215 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
1235 De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late Middeleeuwen: de Sint-Pietersabdij te Gent (ca. 1150 - ca. 1281) Braeckman, Walter 1963
196 B319 Liedjes van het Zeeuwse land Brakman, Piet e.a. 1996 gezamenlijke Zeeuwse boekhandels Goes
3606 B239 St. Bavo kerk Groede 2005 Brakman, Renate 2005 EXIM communicatie Groede
49 B269 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido Amsterdam
2060 B036 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 publicatie streekmuseum de vier ambachten Hulst
5012 B361 Parochiegids H. Willibrordus Hulst Brand P. 0 Kerkbestuur Hulst .
1708 Oorlog in de Middeleeuwen Brand, A.J. de 1989 Verloren Hilversum
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
2202 B343 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750 Een reconstructie Brand, J.P.M. 2000 Gemeentearchief Hulst
2304 B344 Hulst en de vier ambachten rond 1180. streekmusuem Brand, K.J.J. 1980 OHK De Vier Ambachten Hulst
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
22 B042 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst
543 B233 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
546 B064 Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 K. Brand Hulst
1061 B037 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 De Vier Ambachten Hulst
2264 B192 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
1760 B064 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 streekmuseum IJzendijke Oostburg
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
363 B226 Zichtjes van Hulst , met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand Brand, P. en E. Taelman 1980 Boekhandel Duerinck-Krachten Hulst
3 B022 Hulst in oude ansichten Brand, P.J 1971 Europese Bibliotheek Zaltbommel
9 B343 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 onbekend Hulst
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
2854 B344 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1976 Europese bibliotheek Zaltbommel
2855 Kent u ze nog … de Hulstenaars Brand, P.J. 1973 Europese bibliotheek Zaltbommel
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
356 B042 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0 onbekend onbekend
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
365 B130 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Repro-color st Niklaas
392 B042 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
2185 B320 klokken en Beiaarden in Hulst door de eeuwen heen Brand, P.J. 1977 OHK DVA jb 1976-77 Hulst
2302 Hulst. Centrum van toerisme (met kaart) Brand, P.J. e.a. 1962 Gemeente Hulst
10 B320 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
5060 B349 Monnik in opspraak ! Brand, W. 1976 onbekend Hulst
358 B236 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
532 B345 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci ( 1832-1841 ) Brand, W.J.P.M. 1981 onbekend Tilburg
1645 B007 Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven II Brand, W.J.P.M. 1990 Bisdom Breda Breda
3282 B236 Heilig Familieleven Brandenbarg, Tom 1990 SUN Nijmegen
2467 B305 Stille waarden. Het geheim van de zorg. Brandsma, Bart 2011 Stichting Curamus Hulst
4096 B362 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1935 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
4115 B362 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1938 Uitgeversmij Joost v.d. Vondel Amsterdam
4116 B362 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1937 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
4118 B362 De katholieke Encyclopaedie Drie en twintigste Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1938 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
4088 B339 De Katholieke Encyclopaedie Derde Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1933 Uitgeversmij Joost v.d. Vondel Amsterdam
4090 B339 De Katholieke Encyclopaedie Vierde Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1933 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
4091 B339 De katholieke Encyclopaedie Vijfde Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1934 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
4092 B339 De katholieke Encyclopaedie Zevende Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1934 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
2957 B308 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
3086 B266 Stille nacht. De mooiste kerstliederen Braun, J. (samenst.) 1988 Uitgeverij M&P Weert
3251 B190 Slapen doen we 's nachts Bravenboer, John 2013 Bravenboer Terneuzen
1561 Kostuum en sieraad in Zeeland Bree, J. de 1967 Lochum
2742 B112 Zeeuws Zilver Bree, J. de 1978 Interbook International bv Schiedam
2933 B166 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg
2936 B108 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg
2707 B287 Leer mij ze kennen… de Zeeuwen Bree, L.W. de & C.A.L. Kotvis 0 Bikker Boeken Vlissingen
351 Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sentenciën, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel II, 1504-1531. Opgesteld door prof. Mr. J.Th.de Smidt, Prof. Mr. Eg. I.Strubbe en Prof.dr. J.van Rompay Brekelmans, S.Th.E., E.J.Schreuder, C.L.Verkerk 1971 onbekend
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
3293 B202 Zeeuws bestuur boven water Brevoord, C. e.a. 1980 Spruyt, van mantegem & De Does Leiden
4729 B322 Samen uit en thuis deel 15 Brink, Dirk van den, e.a. 0 LL.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4688 B324 Wegwijzer voor belastingbetalers Brinkman, A. 1934 Mulder & Co Amsterdam
4847 B328 Van "zessen" klaar. Bordtekenen deel I Brinma, J. 1952 uitgeverij "het hooghuis" Eindhoven
4849 B328 Van "zessen" klaar. Bordtekenen deel II Brinma, J. 1952 Uitgeverij "het hooghuis" Eindhoven
3932 B274 Chants des saluts et des processions Briton, Louis-Joseph 1922 Société S. Jean l'Evangéliste Paris
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
407 B109 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 Broeck, R. de 1961 Drukkerij Meijer nv Wormerveer
1984 B172 Hulst in beeld. Nederlandse Vestingstedendagen 2008. Broecke, G. van den 2008 Hulst
586 B116 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Elmar b.v. Delft
4166 B047 Dialect in West Zeeuwsch-Vlaanderen Broecke-de Man, E.J. van den 0 Pieters Groede bv Groede
4162 B047 Dialect op Goeree-Overflakkee Broecke-de Man, E.J. van den ea 1988 C. van Koppen Ouddorp
4173 B044 Dialect op Tholen en St.-Philipsland Broecke-de Man, E.J. van den ea 1986 Van der Peyl-Kruiningen B.V. Vlissingen
422 B047 Dialect in het land van Axel Broecke-de Man, E.J. van den en Dieleman M 1981 Drukkerij van Aken Terneuzen
509 B047 Dialecten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (2) Broecke-de Man, E.J. van den en Eggermont J.L 1982 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Vlissingen
4170 B047 Dialect op Noord-Beveland Broecke-de Man, E.J. van den en Eikenhout L. 1984 Van der Peyl-Kruiningen b.v. Vlissingen
4167 B047 Dialect op Walcheren Broecke-de Man, E.J. van den en Francke A. 1987 Van der Peyl-Kruiningen b.v. Vlissingen
4160 B047 Dialect op Zuid-Beveland Broecke-de Man, E.J. van den en Gilst van J.A 1985 Van der Peyl-Kruiningen b.v. Vlissingen
3804 B211 Mooi Zeeland Broeder, D.L. et al. 1934 VVV Zeeland Middelburg
3371 B302 Zeeland Broeder, Dirk L. (red.) 1936 Prov. Zeeuwsche Ver. Voor Vreemdelingenverkeer Middelburg
4915 B334 M.U.L.O.-liturgie in vragen en antwoorden 2e herziene druk Broek van den J.P.H. 1930 L.C.G.Malmberg 's-Hertogenbosch
3498 B271 Nooit in burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht Broekema, Pauline 1991 BZZTôH s-Gravenhage
2240 B196 De tragikomedie van de fietsvoetveer kwestie Kruiningen-Perkpolder Broekmans, A.F.M. 2005 SP-Hulst Hulst
4838 B328 Reidansen. tweede bundel Brom-Struick, Willemien 1943 W.L. & J. Brusse NV Rotterdam
3983 Air Photography and Celtic field research in The netherlands Brongers J.A. 1976 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amfersfoort
4037 B044 Bronswijk's Jaarboekje 1939 Bronswijk 1939 Breskens
1475 B184 Cadsandria, Jaarboekje Bronswijk A.J 1854 Gebrs Milborn Middelburg
4038 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor 1855 Bronswijk A.J 1854 Altorffer J.C.&W Middelburg
4040 B045 Cadsandria zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856 Bronswijk A.J 1856 Altorffer J.C.&W Middelburg
4043 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het jaar 1857 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4045 B045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1858 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4048 B045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1859 Bronswijk A.J 1859 A.J.Bronswijk Schoondijke
4237 B080 Homines Novi- de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Brood, P. , Nieuwland, P. en L. Zoodsma 1993 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
3000 Kleine griekse mythologie Broos, H.J.M. 1969 Wolters-Noordhoff Groningen
279 B235 Zeeuws tijdschrift jaargang 57 5/6 2007 Broos, Lineke, etal. 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
5098 B350 Het leven in. Brouwer, A. 1929 P. Noordhoff Groningen
1159 B004 Geschreven verleden, genealogie en oud schrift Brouwer, H. 1963 Europese bibliotheek 's- Gravenzande
3388 B055 Grenspalen in Nederland Brouwer, T. 1978 De Walburg Zutphen
1804 B035 De taal van de vlasser. Brouwers, Dr. A.P.J. 1957 Drukkerij gebr. Janssen Nijmegen
3802 B063 Afsluiting der Zeegaten. No 4 Bruggeman, A.G. & F.P. Mesu 1954 Ned. Ver. Voor landaanwinning Meppel
3450 B287 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B. onbekend
1226 Jan Vanriet. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken Bruggen, Nic. van 1977 Antwerpen
856 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 1 Brugmans, H. 1931 Kemink en zoon NV Utrecht
857 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 2 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
858 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 3 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
1149 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
2648 B234 Het alledaagse leven. Tradities & trends in Nederland. 2 Bruijn, Johan de, e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2649 B233 Het alledaagse leven. Tradities & trends in Nederland. I Bruijn, Johan de, e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle

Pagina 6 van 32 Resultaten 751 - 900 van 4788