Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 32 Resultaten 601 - 750 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3924 B201 Beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum Westerschelde 1991 Provincie Zeeland Middelburg
736 B224 Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth a Gand Béthune, Baron Jean 1883 Aimé de Zuttere Bruges
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
2871 B303 De Kroniek van onze eeuw 1950 -1959 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2872 B309 De Kroniek van onze eeuw 1940 -1949 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2873 B301 De Kroniek van onze eeuw 1930 -1939 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2874 B303 De Kroniek van onze eeuw 1920 -1929 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Uitgeverij Areopagus Utrecht
1232 Paul Joosten Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken. Bex, Flor en Phil Mertens 1976 Brussel
1538 B018 De Hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen Beylen, Jules van 2007 Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant en SBH Gent
4682 B321 Ik leer breien Beyst, A.H. 0 Internationaal Wol Secretariaat Amsterdam
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
3999 B041 Reinaart de vos Biegel, Paul 1972 Uitgeversmaatschappij Holland Haarlem
297 B065 1920-1970 R.K. Middelbare Landbouwschool, R.K. Landbouwwinterschool te Hulst Bierhoff, G.H.M, et al. 1970 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst
2052 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
2077 B253 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
1504 B268 Zoektocht Biesbroeck-van Denderen, A. 2005 Free Musketeers .
3480 B323 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
2695 B113 Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 Bijl, M. van der 1981 Wolters-Noordhoff Groningen
5131 B351 Siersmeden Bijlsma, P. - Kok, P. 1950 N.V. Uitgeversmij. E. Kluwer Deventer
211 B233 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A. & I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3189 B305 Prisma toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
2311 B294 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning Bisdom Breda 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont onbekend
1851 B267 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Gemeente Axel Axel
2499 B049 Axel. Een beeld van een werkelijkheid Blaeij, Piet de 1998 Gemeente Axel Axel
2783 B021 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met de kernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij Bareman Terneuzen
146 Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- en oorgetuigen over oorlog en bevrijding Blaeij, Piet de, eindredactie 2004 Stichting Het land van Axel Sas van Gent
162 B069 Terneuzen, verbeeld je Blaeij. P. de 1992 Bareman Tnz
853 B072 Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me siècle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
1669 B502 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
3675 B200 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur aan de jaren vijftig Blaey, Levien de 2006 uitg. Van de Berg Enschede
4422 B207 Le Robinson Suisse Blanchard, Pierre 1847 Lehuby Parijs
2247 B174 Last de straot jrg 1 nr 2 Blanckaert, karel 2002 redactie Het Bolwerk Hulst
467 B043 Methode van de Vlaamse dialectologie Blanquaert, E 1927 Handelingen van de commissie voor toponymie & dialectologie Liege
468 Historisch Overzicht van de Vlaamsche Dialectologie Blanquaert, E 1927
1198 Jos Ritzen (architect) Blauwe, Frans de 1957 Antwerpen
3179 B297 Fassaert Uniek........doch met velen Bleijenberg, Han 2008 Han Bleijenberg Middelburg
3168 B298 De familie Roels Bleyenbergh, J.M. 2009 J.M. (Han) Bleyenbergh Middelburg
3169 B297 Kwartierstaat van Eric Eugène Celina de Waal Bleyenbergh, J.M. 2009 Han Bleyenbergh Middelburg
1683 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1685 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht deel 1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1684 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg
2956 De inwoners van hulster Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgr. Zeeland
1686 B345 Zeeuwse Historische bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland, 1980 Kapelle
3392 B288 'Aachtingswaardige vriendin' 53 brieven van een dienstbode uit Tholen Blikman-Ruiterkamp, B. 2000 Archief KZGdW Middelburg
2792 B232 De huwelycks-fuyck. Vrijen en trouwen 1500-1800 Blinksma, Marion et al. 1989 Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming Utrecht
1247 Le controle par le prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Age Blockmans, F. 1964
1369 Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Blockmans, W. , I. de Meyer, J. Mertens, C. Pauwelyn en W. Vanderpijpen 1971
4288 B134 Karel V 1500 - 1558 Blockmans, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
2437 B190 Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders Bloemen, Ine 2012 Het Paard van Troje Goes
4906 B335 Zonnige zang kampeer- en trekkers-liedjes met begeleiding voor gitaar - mandoline - blokfluit - banjo - ukelele deel I Blok , George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
4903 B335 Kennis der Natuur op het Hoofdakte-Examen Tien mondelinge examens van uitwerkingen voor zien Blok , W. 1941 Thieme & Cie Zutphen
3138 B310 Zonnie Zang Kampeer- en Trekkersliedjes deel 3 Blok, George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
4353 B158 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 4 Blok, P.J. 1899 J.B. Wolters Groningen
672 B137 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
673 B133 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
936 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VI Blok, P.J. 1904 J.B. Wolters Groningen
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
939 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VIII Blok, P.J. 1908 A.W. Sijthoff Leiden
940 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden
941 B161 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 1 Blok, P.J. 1892 J.B. Wolters Groningen
942 B161 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 2 Blok, P.J. 1893 J.B. Wolters Groningen
4350 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 3 Blok, P.J. 1896 J.B. Wolters Groningen
4351 B152 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 5 Blok, P.J. 1902 J.B. Wolters Groningen
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
965 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
966 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
2229 B183 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
3495 B227 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
1905 B019 De Heerlijkheid van Sint Jansteen, Sint Jansteen 1226 - 1976 Blommaart, W. 1976 St. Jansteen
443 Iwein van der Aelst,1128 Blommaert, Jonkheer Ph. 1842 Gent
2831 B193 Op 't gemakske. Kauterse vertelsels Blommaert, Julien 2007 Uitg. Van de Berg Almere/Enschede
1550 B071 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008 S. Verbraeken Amsterdam
346 B273 Les Chatelains de Flandre, étude d'histoire Constitutionelle Blommaert, W. 1915 La Faculté de Philiosophie et Lettres Gent
2656 B294 De Geuzenhoek te Horbeke. De Oude kerk (1795-1995) Blommaert, W. Vital 1995 Prot. Historisch Museum Horebeke
1508 B101 Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België Bodt, S. de, en F. Hellemans 2006 Ons Erfdeel Rekkem
84 B112 't Vrije gebonden door de golven der getijden 1941-1991. Vijftig jaar waterschapsgeschiedenis Boekhout, J.A.J. 1991 Heemkunidge Kring West-Z./Vl. Brugge
3782 Polder Peilen Boekhout, J.A.J. 1988 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
3591 B186 Het wassende graan. Landbouwpraktijkschool Schoondijke 1958-1999 Boekhout, Jaap A.J. 1999 Praktijkschool voor mechanisatie en open teelten Schoondijke
3593 B186 Focus op Breskens Boekhout, Jaap A.J. 2002 Europese bibliotheek Zaltbommel
3767 B022 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1996 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3784 B186 Streekgerechten. Zeeuws-Vlamingen over Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1993 Boekhout Oostburg
3785 B110 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout Aardenburg
5063 B350 Leerboek der Algemeene Geschiedenis. Tweede deel Boer, Dr. M.G. de 1910 P. Noordhoff Groningen
2973 B316 De Boerderij Boer, H. de 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
516 B017 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
16 B044 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911 Hulst
20 B021 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst
104 B049 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 De boektant Oostvoorne
2174 B329 Sint Willibrord apostel van brabant Boeren, P.C. 1939 Brabants Comit? voor de St.-Wllibrordusherdenking Tilburg
1925 B114 Historische studie over den Zeeuwschen Landbouw Boerendonk, M.J. 1935 Boekhandel J.Veltman Den Haag
3180 B291 Mijn naam werd Boerjan Boerjan, Urbain C. 1996 Urbain Boerjan Sluiskil
4857 B328 Natuurlijke historie deel II plantkunde Boerman, J.W. & K.M. Knip 1926 J.B. Wolters Groningen
4854 B328 Natuurlijke historie. I dierkunde Boerman, J.W. en K.M. Knip 1913 J.B. Wolters Groningen
2819 B288 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
3790 B228 Bresjes 500 jaar Boersma, Suzan (red.) 2010 500 jaar Breskens Breskens
3105 B305 Verre Vrienden. 44 nieuwe liedjes Boerstoel, Jan e.a. 1983 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3365 B172 Zee & Land Boes, A.J. 1983 De Ruiter bv Gorinchem
3959 B105 Axels verleden geïllustreerd Door Jan Boeye en Carlo Buijsrogge Boeye, J. en Buijsrogge, C. 1993 Van Geyt Productions Hulst
1852 B105 Land van Axel, toen en nu Boeye, J.C. en Paul Stockman 1989 van Geyt Productions Hulst
153 B069 Terneuzens verleden Geïllustreerd Boeye. J. en C. Buysrogge 1993 Van Geyt Hulst
2394 B174 Driekwart eeuw V.V. Terneuzen (1920-1995) Bogaart, Thérèse e.a. 1995 voetbalvereniging Terneuzen Terneuzen
1493 B020 Mijn leven aan beide kanten van de grote vijver Bogaerd, Th. 2008 Browns Graphics and printing Inc Watford Ontario Canada
652 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 Dorey, E. St. Nikolaas
653 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
4075 B026 Gezocht en Gevonden. Bodemvondsten uit Gent. Bogaert Denny, Michel Krijgsman, Paul Callewaert en Marcel de Putter 2016 PolderVondsten Hoorn
2258 B020 oost-zeeuwsch-vlaanderen natuurlijk Bogers, J.L. et al. 1976 Vogelwacht De Steltkluut OZVl Terneuzen
2941 B312 Het Boek voor de Kerst Boissevain, E. e.a. (red.) 1968 G.J.A. Ruys Amsterdam
2333 B174 Hulster Gemengd Koor 1957-2007 Bokx, Anneke de,e.a. 2007 Hulster Gemengd Koor Hulst
2336 B155 Hulster Gemengd Koor 1957-1997 Bokx, Anneke de,e.a. 1997 Hulster Gemengd Koor Hulst
1868 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
396 B065 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 Stoppeldijk
397 B065 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 Hengstdijk
2460 B019 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
3075 B180 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
2963 B354 Landbouwgeschiedenis Serie B Nr. 5 Bool, C.H. 1952 N.V. Uitg. Mij W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
2389 B320 Om het behoud van saeftinghe Boom, Jan e.a. 1982 Stichting Behoud Saeftinghe Heinkenszand
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
2878 B171 Dagelijks leven Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu Boone, M. e.a. 0 uitgeverij Baart Deurne
5021 B334 Hoe staat het met de staat Boonstra J en Klein W.A. 0 J.F. Duwaer 7 zonen Amsterdam
4890 B321 Nieuwe rekenschool. Rekenboek voor de Lagere School - vierde stukje A Boosman en Ros 1901 Noordhoff, P. Groningen
4792 B325 Nieuwe Rekenschool rekenboek voor de lagere school zesde stukje A berekeningen in de practijk Boosman R. ; Bos R. 1901 Noordhoff P. Groningen
4889 B334 Rekenboek voor de lagere school 4e druk ( Breuken ) Boosman R. en Bos R. 0 P. Noordhoff 1911 Groningen
4892 B334 Rekenboek voor de lagere school 2e druk Boosman R. en Bos R. 1906 P. Noordhoff Groningen
4735 B321 Nieuwe rekenschool. Rekenboek voor de Lagere School - tweede stukje B Boosman, R. & Bos, R. 1907 P. Noordhof. Groningen
4011 B044 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes
3588 B270 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3033 B307 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
254 B314 Een mandvol Borchstenen. Ruim drie eeuwen familiegeschiedenis Borghstijn, Wim en Juliette Borghstijn-Seghers 1995 Barjesteh, Meeuwes & Co, Rotterdam
17 B101 Hulst van vesting tot koopstad Borm, E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana
1673 B034 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
4357 B062 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
4891 B335 Buiten Nederland Bos , R. 1920 Noordhoff P. Groningen
4834 B327 Mijn Teekenboek no.1 Bos ea 1935 Noordhoff, P. Groningen
3805 B097 Schatten uit de Schelde Bos, Hans e.a. 1987 Markiezenhof Bergen op Zoom

Pagina 5 van 32 Resultaten 601 - 750 van 4798