Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
919 B158 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 zesde stuk Arend, J.P. 1856 J.F. Schleijer Amsterdam
920 B159 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 3 Arend, J.P. 1856 J.F. Schleijer Amsterdam
286 Le Brasseur roi. Chronique Flamande du quatorzième siècle. Arlincourt M. le vicomte d' 1839 Parijs
4898 B335 Het geschreven en gesproken Frans oefeningen in het spreken, lezen en schrijven der Franse taal ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs Arnaux , F.X. 1908 Malmberg , L.C.G. 's Hertogenbosch
2655 B239 De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke Arnold de Jonge, J. 1979 Willy Blommaert Horebeke
4926 B335 Speelboekje nr 16 Op reis een speel- en leerboekje met 16 plaatjes in kleuren, veel tekeningen om te kleuren en leuke lesjes om zelf te lezen Arnoldus , Henri 0 onbekend onbekend
4776 B321 Speelboekje Nr. 5 Kijk uit op straat Arnoldus, Henri 0 onbekend Onbekend
1363 lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime. Art, Jan 1970
737 Herders en Parochianen, Kerkelijke gegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914 Art, Jan 1979 Gent
740 B261 De Predikheeren te Gent, 1228-1854 Arts, Pater Josephus 1913 Siffer W. Gent
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
4465 B221 Inventaris van het archief van de familie de Potter d'Indoye en aanverwante families Asaert G. en Wyffels A 1969 Cultura Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
3064 B308 Bent u daar al eens geweest? Assmann, Hk 0 De Spaarnestad Haarlem
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
3634 B301 Dolf Jaspers 1933-1976. 15 jaar later. Augustijn, Johan e.a. 1991 Stichting Dolf jaspers Assenede
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1372 Mechelen en de Brabantse steden (1312-1355). Avonds, P. 1970
3556 B191 Zeeland vanuit de lucht AvWK comm, Klaassen E. e.a. 2011 Sky Pictures Fotografie Arnemuiden
4982 B326 Van dichtbij en veraf B. Decker en J. Nillesen 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4997 B326 Van dichtbij en veraf repetitieboek B. Decker en J. Nillesen 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
5115 B351 Rekenoefeningen voor de Lagere School Derde stukje A B. Laarman 1923 P. Noordhoff Groningen
2384 B276 Sluiskil BAC bonte avond club 1951 - 40 jaar - 1991 B.A.C. 1991 Bonte Avond Club Sluiskil
3356 B288 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
172 B044 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke Neuzen
1904 Nieuw Namen en Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo, legende en historie Baar, J. de 1995
2337 B220 De verdediging van stad en land van Hulst in de loop der eeuwen archeologie kleding klederdracht streekdracht Baar, J. de e.a. (red.) 1985 Streekmuseum Vier Ambachten Hulst
2462 B252 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
2314 B175 Het stadje Hulst Baar, J. de et al. (red.) 1985 streekmuseum Hulst Hulst
2432 B314 Van De Kauter naar Nieuw-Namen, een dorps en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 kerkbestuur Nieuw-Namen
3038 B018 De vlasnijverheid te St. Jansteen en Koewacht 1900-1965 Baart, Erik 1988 Erik Baart Nijmegen
3345 B201 Schets van een Middelburgs regent Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797 Backerra, Fransje 1988 Commssie Regionale Geschoed Beoefening Zeeland Middelburg
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1324 Les Conseils Collatéraux des Anciens Pays-Bas. Résultats et problèmes. (1531-1794) Baelde, M. 1968
466 B055 Terneuzen in oude ansichten Baert, P.J. 1976 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1768 B060 Sluiskil in oude ansichten. Baert, P.J., en W.E.P. Schelstraete 1985 Europese bibliotheek Zaltbommel
2373 B011 400 jaar Terneuzen Baert, P.J., R. v.d. Helm (redactie) 1984 Uitgeversmij De Stem B.V. Terneuzen
2911 B299 Gedenkzitting Bisschoppelijke Kweekschool 17-08 Oudenbosch Baeten, J.W.M. e.a. 1955 Suppl. Jubileumbundel 1955 Oudenbosch
2028 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
4910 B357 tekstboekje behorende bij Ons eigen Land B Bakker en Rusch 1963 Dijkstra Zeist
4087 B062 Gedichten van Johan Moorman Bakker Leenderd 1745 Middelburg
5064 B350 Stenverts atlas. NEDERLAND, SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN Bakker W. en J.M. Bosch 5 M. Stenvert & Zoon uitgevers Apeldoorn
2434 B079 In Hulst staat een bank … Rabobank Hulst Nieuw-Namen Bakker, Eric de e.a. (red.) 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Hulst
3487 B305 Wij en het water 1. Land zee en schelpen Bakker, Piet 0 Ten Brink Meppel
3799 B020 Wij en het water. Het sal waerachtig wel gaen. deel 3 Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3800 B200 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3443 B200 Verloren land herwonnen Bakker, Piet e.a. 1954 Elseviers weekblad Amsterdam
3787 B295 Genealogie van de familie Sponselee Bakker-van Dorsselaer, Jacqueline de e.a. 1994 Duerinck Hulst
4693 B321 De opwekking, voortbegeleiding, en toepassing van electriciteit Balen, van, C. L. 1930 Centraal Bureau Arnhem
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
2971 B316 Rassenlijst voor Groentegewassen 1962 Banga, O. (red.) 1962 Inst. Voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen
3429 B166 Kortweg nederland. Wat iedereen wil weten over onze geschiedenis Bank, Jan e.a. 2005 Inmerc bv Wormer
3452 B229 Katholieke Arbeidersbeweging Bank, Jan e.a. 1985 Ambo Baarn
3288 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3289 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3643 B346 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
637 B011 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Bruxelles
638 B011 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Société typhografique belge Bruxelles
155 B049 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
2345 B306 400 jaar historie in één stoet bareman, Wout e.a. 1984 Z-Vl Advertentieblad Terneuzen
2350 B172 Terneuzen van herindeling tot herindeling / 1970 - 2003 Bareman, Wout e.a. 2002 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2351 B196 Groot-Terneuzens kroegenboek Bareman, Wout e.a. 1984 W.H. Broekhuysen Terneuzen
2828 B202 40 jaar Porgy & Bess Bareman, Wout e.a. (red.) 1997 W.H. Broekhuysen Terneuzen
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen
1043 B211 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Baron de Reiffenberg 1848 M. Hayez, imprimeur de l'académie royale Bruxelles
4417 B206 Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, tome 7 Baron de Reiffenberg 1847 Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique Bruxelles
765 B206 Monuments pour servir à I'Histoire des Provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, tome 1 baron de Reiffenberg 1844 M. Hayez, imprimeur de la commission royale d'histoire Bruxelles
4457 B212 La Flandre pendant les trois derniers siècles 5 Baron lettenhove d Kervyn 1875 Beyaert-Defoort Brugge
4074 B026 Steden in Scherven 1. Vondsten uit Beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel Bartels , M. 1999 Stichting promotie Archeologie en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Zwolle
4076 B026 Steden in Scherven 2. catalogus. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel Bartels , M. 1999 Stichting promotie Archeologie en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Zwolle
2253 B294 Uit onze geschiedenis. Leerboekje der vaderlandse geschiedenis voor R.K. Scholen Barten, J.B & J.C.M. van Rooij 1939 M. Stenvert & zoon Meppel
3780 De Christelijke afgescheiden gemeenten te groede 1836-1869 Barth, A.J. 1983 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1825 B264 Katholiek Beveland van 1600 - 1738. Kroniek van Claus Barth, A.J., L. van Driel, F.H. de Klerk 1990 Gemeentearchief van Goes Goes
3915 B186 Zeeland tips van kenners Bartho Hendriksen 2002 Giethoorn ten Brink BV Meppel
4239 B083 25 jaar geschiedenis van Nederland 1898-1923 Bas, W.G. de 1923 Dalmeijer's Volksuniversiteit Amsterdam
743 B032 Description de l'Arc de Triomphe, érigé par la société de commerce de Gand à l'occasion du mariage de LL MM 11 et RR Napoléon premier et Marie-Louise d'Autriche, et de leur entrée dans la Ville de Gand. Le 17 mai 1810 Bast, L.A.M. de 1811 P.F. de Goesin-Verhaeghe Gand
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
4941 B335 Lichaamsoefeningen voor de lagere school I ( Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden ) Bauer J.J. ; Berrevoets J.M. 1955 Versluys, W. Amsterdam Djakarta
4780 B325 Lichaamsoefeningen voor de lagere school IV lesvoorbeelden eerste leerkring Bauer J.J. ; Berrevoets J.M. 1959 Versluys, W. Amsterdam Djakarta
4376 B260 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne, Monique 1968 Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen Brussel
4106 B010 De ketens verbroken aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945 Bauwens, A. & Stroo, G. 2019 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3772 De Tweede Opstand 1572-1576 Bauwens, A.R. 1989 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3595 B292 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
3608 B281 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl onbekend
3719 Met het oog op de grens. Heden en verleden van de ned.bel grens in West Z-Vl. Bauwens, A.R. e.a. 1992 Museumcommissie Aardenburg
3765 B020 Niemandsland in Staats verband Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3703 B014 Geleefde tijd. Liber amoricum G.A.C. van Vooren Bauwens, A.R. e.a. (red.) 1995 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3764 B022 Aaneengeregen tijdankers Bauwens, A.R. e.a. (red.) 2002 Heemkundige kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3763 B020 In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden Bauwens, A.R. e.a. (redactie) 2008 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
1491 B020 Met een kus van liefde. Brieven van Isaac Benteijn, landbouwer op Scherpbier 1779-1794 Bauwens, A.R. en I.H.J. Poisonnier 2009 Heemkundige kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3663 B020 Scharnierend gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014 Bauwens, André & Hans Krabbendam (red.) 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3652 B344 Verbonden door woorden Bauwens, André & Marja de Groote 2011 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3661 B051 Bange jaren. Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog Bauwens, André & Miranda Haak 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1569 B007 Inventaris van het archief van de Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe en de gemeente Sint Jansteen 1656-1940 Bauwens, W.E.M. 1966 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1570 Beknopte inventaris van de archieven van de voormalige polders en waterschappen behorende tot het waterschap Axeler Ambacht rond 1635- 1965 Bauwens, W.E.M. 1966 Hulst
1849 B071 Pieter Paulus, een patriot uit Axel. 1753-1796 Bauwens, W.E.M. 1986 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
5068 B352 Catalogus van de bibliotheek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Bauwens, W.E.M. 1984 Oudheidkundige kring De Vier Ambachten Hulst
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
79 B054 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
12 B020 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Hulst
111 B246 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck Kloosterzande
2537 B115 Atlas van Nederland in het Holoceen Bazelmans, Jos e.a. (red.) 2014 Prometheus Amsterdam
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
2747 Dagboek van een waterbouwer 1944-1986 Becu, L. e.a. 0 Den Boer Middelburg
4694 B324 Een goede hand in Nederland. Van school- tot levensschrift Beek, G. van der 0 Jacob Dijkstra's uitgeversmij NV Groningen
2445 B083 De wateren van Nederland Beekman, A.A. 1947 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
2525 B192 Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland Beekman, A.A. e.a. (samenst.) 1936 E.J. Brill Leiden
4865 B328 Zonneboek 1940 Beekman, D. et al. 1940 Herwonnen levenskracht onbekend
4209 B117 Drijvende stuwen voor de landsverdedeging Beekmans J.R. en C.Schilt (red.) 1997 Stichting Menno van Coehoorn Utrecht
1719 Historische geografie: landschap en nederzetting Beenakker, J.J.J.M. 1989 Zutphen
1974 Het Zeeuwse zeekleilandschap Beenhakker, A.J. 1987 Middelburg
3270 B255 Het Zeeuwse kleilandschap Beenhakker, Ad 2002 Provincie Zeeland Middelburg
2267 B271 Korte geschiedenis des vaderlands Beer M.F.de 1891 R.K. Jongens-Weeshuis Tilburg
3274 B255 Terug van weggeweest Beijersbergen, John e.a. (red.) 2004 Provincie Zeeland Middelburg
1204 B035 Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. Belgische Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur et al. 1980 Antwerpen
2024 Kunst en monumenten van Baudelo. Belie A., de e.a. 1993 Belsele
2021 De Boudeloabdij, archeologisch onderzocht. Belie Alfons, de 1997 St-Niklaas
2611 B345 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
3114 Zo werd gezongen Belie, Alfons de (eindred.) 1995 De Belie Belsele
2027 B025 Boudelo op Koudenborm te Moerbeke Belie, Alfons, de 2002 A. de Belie Belsele
2859 B188 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Architectura & Natura pers Amsterdam
4470 B221 zur geschichte des Deutschen strafprozesses Bennecke Dr. Hans 1886 onbekend Marburg
3155 B193 Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, traditionele Sinterklaasliederen Benthem, Henk van 1991 Acco Amersfoort
4766 B321 Werkboekje Bij Leven en Streven Aardrijkskundige leergang voor katholieke scholen derde deeltje A Berendsen, A. W. H. M. en Van Witzenburg, A. H. J. 1939 J. B. Wolters - Groningen - Batavia Groningen - Batavia
4751 B324 Werkboekje bij leven en streven tweede deeltje A Berendsen, A.W.H.M. & A.H.J. van Witzenburg 1937 J.B. Wolters Groningen Batavia
2064 B040 Het werk van de Vos -Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen Berents D.A. 1985 De Walburgpers Zutphen
4902 B321 Werkboekje bij Leven en streven vierde deeltje A Berentsen en Witzenburg 1936 Wolters Groningen
4169 B039 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg
2505 B236 Kontakt orgaan van de Ned. Herv. Gemeente Axel Berg, H. vd 1984 Ned Herv Gem axel Axel
394 B052 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
4054 B184 Aurora jaarboekjen voor 1860 Bergh, L.F. van den 1860 A.C.Kruseman Haarlem
788 B080 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1476 B208 Aurora. jaarboekjen voor 1857 Bergh, S.J. van den 1857 A.C. Kruseman Haarlem
1368 La lutte contre la corporatisme a la fin du 18e siècle. Un exemple: L'opposition, demeutée vaine, des bouchers brugeois. Berghe, Y. van den 1970
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
5008 B357 Rekenboek no.1 Bergmans ea 1916 Gregoriushuis Utrecht
1154 B162 Armorial de Flandre du XVIme siècle Bergmans, Paul 1919 Librairie Nationale d'art et d'histoire G. van Oest cie Bruxelles et Paris
2781 B228 Technocraten en Bureaucraten. Berkers, Eric 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
4842 B328 Rekenkundige vraagstukken. derde verzameling Bernthem, A. & T. Nijenhuis 1901 Joh. Ykema 's-Gravenhage
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
701 B154 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. dl 6 Berten D. 1905 J.Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
699 B156 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, Tome VIII Berten, D. 1903 J. Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
700 B164 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, Tome VII Berten, D. 1904 J. Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
4295 B156 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand (Tome IX) Berten, D. 1904 Goemaere, J. imprimeur du Roi Bruxelles
3557 B187 Langs oude en nieuwe wegen Besselaar, Herman 1980 Kosmos Amsterdam
2255 B252 Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland Best, P. 1924 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
2313 B313 Katholieke Middelbare Schoolvereniging R.K. Jansenius Scholengemeenschap. Jaarverslagen 1984-1985, begroting 1986. Bestuur 1985 Jansenius Scholengemeenschap Hulst
2307 B172 Matthaus Passion Hulst zondag 8 maart 1959 Bestuur stichting Matthaus Passion 1959 Stichting Matthaus Passion Hulst

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4798