Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 26 Resultaten 451 - 600 van 3816

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3749 Kerkepad '92 (met Ijzendijke) 0 NCRV
1446 De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, sept.-nov. 1944 2009 PZC
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
2470 Ghesellen. jaarboekje seizoen 1953-1954 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2474 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VI 1961 De Transfiguratie Hulst
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
1709 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwt en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
1965 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland 1969 Amsterdam
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2223 Jaarboek 1977 Stichting menno van Coehoorn 1977 Stichting menno van Coehoorn Utrecht
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
1712 Wetboek Napoleon 1810 Amsterdam
3760 Uit bewogen tijden 1946
1457 Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 1931 den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas
1713 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. 1858 Gorinchem
3249 Jaarboek 1980/81 1981 St. Menno van Coehoorn Den haag
1202 Stedelijk Museum Oostende 0
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
1714 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten 1858 Gorinchem
2226 De Lage Landen en hun grenzen 1998 Heemkundige Kring Terneuzen
3250 Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 1955 OZV Breda
435 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1864 Société d'émulation de Bruges Brugge
1203 Antwerp Drawings and Prints, 16th-17th centuries 1976
1459 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
436 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1867 Société d'émulation de Bruges Brugge
1204 Tekeningen en prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. Geïllustreerde catalogus t.g.v. verschillende tentoonstellingen in Nederland in 1980 1980 Antwerpen
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
1461 Appeltjes van het Meetjesland 1958 Heemkundig Genootschap van het Meetjesland
1206 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
1718 Dictionnaire de l'Academie Française dl1 1835 Bruxelles
1463 De Leiegouw 1959 De Leiegouw, Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse
3511 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling 1970-1980 1980 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1976 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Goes/Schiedam
2232 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost 1966 Middelburg
1209 Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België 1974 Brugge
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1210 Ensor-Magritte 1975 Brussel
1466 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
1211 James Ensor. etchings 0
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
1212 Cobra 1975 tentoonstellingscatalogus 1975
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
189 100 jaar spoorlijnen in Zeeland 1968
1213 Art graphique Belge tentoonstellingscatalogus 1975 Brussel
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
703 Chronijkcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
1215 Kruisweg. Tekst met afbeelding van kruiswegstatie in houtsnijwerk in de R.K. kerk St. Barbara te Breskens 0 Groede
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
704 Gand, sa vie et ses institutions 1912 Gand
1216 Aspecten Luc Peire. 1976
1472 Taxandria 1894
705 Gand, sa vie et ses institutions 1913 Gand
1473 Eigen Volk 1929
1729 Middeleeuwse tegelvloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven. 1985
706 Gand, sa vie et ses institutions 1914 Gand
1474 Zeeland 1853
195 Liedjes van het Zeeuwse land 1996 gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
451 Mélanges Paul Fredericq. Hommage de la société pour le progrès des études philologiques et historiques 10 juillet 1904 1904 Brussel
707 Gand, sa vie et ses institutions 1915 Gand
1219 Wykaert. Geïllustreerde brochure met artikelen van Max.Loreau en Hugo Claus. t.g.v. tentoonstelling van schilderijen. 1975 Brussel
1475 Cadzandria, Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje 1854
452 Lettres adressées par Maximiliaen I, Archiduc dÁutriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gandet équelques autres personages 0
708 Gand, sa vie et ses institutions 1917 Gand
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
1476 Aurora 1857
709 Gand, sa vie et ses institutions 1920 Gand
1221 George Vantongerloo. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1980 Brussel
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
2501 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen 1978 W.P.N. Zeeland Axel
198 Verknocht en niet te scheiden 1981 Stichting Delta Cultureel Veere
710 Gand, sa vie et ses institutions 1921 Gand
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
199 Archief 2010 0
711 Gand, sa vie et ses institutions 1922 Gand
1479 Annales de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand 1844 Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand
1735 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint Niklaas
2503 Geschiedenis van de Christelijke openbare bib. Axel 1948-1988 1988 Openb. Bib. Axel
3015 Kringalmanak van de N.C.B. 1954 1956 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/oostburg
712 Gand, sa vie et ses institutions 1923 Gand
1224 Léon Spilliaert 1881-1946. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1975 Helsinki
1480 Biekorf 1928
2504 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel 1990 Z.C.K. Axel
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
2505 Kontakt orgaan van de Ned. Herv. Gemeente Axel 1984 Ned Herv Gem axel Axel
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
1482 Wetenschappelijke Tijdingen 1938 Vereniging voor Wetenschap
1227 4 Konstruktive Künstler: Baekelmans, Horvath, Vandenbranden, Verstocht 1975 Keulen
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1739 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrik Scheele 1984
2763 NV "De Hoop" terneuzen 1961 De Hoop Terneuzen
204 Oproer en protest. Tentoonstelling: zeven Zeeuwse voorbeelden. 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg
1484 Natuur- en Stedenschoon 1927 Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon Antwerpen
1485 Congrés Archéologique et Historique 1891 Fédération Archéologique et Historique de Belgique
3533 Zeeland 1965 Kon. Ned. Toeristenbond s-Gravenhage
1486 Gentsche Studentenalmanak 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan"
1487 Messager des Sciences et des Arts 1823 la Société Royale des Beaux-Arts et des Lettres et par celle de l'Agriculture et de Botanique de Gand
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
2256 Jaarverslag 1921 en 1922 van den Dioc. R.K. Vrouwenbond in het bisdom Breda 0 J.W. Leijten Dongen
721 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de 1839 Brussel/Leipzig
1233 Geo Sempels. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn schilderijen. 1976 Brussel
2514 De vaste verbinding over de Westerschelde 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland
2259 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
1749 Rotterdam papers, vol. 2. A contribution to medieval archeology 1975 Rotterdam
470 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre 1900
2006 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. 1973 Beveren
1495 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1497 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
2009 Van polders en landlieden. De plattelandsgemeente Verrebroek in het land van Waas tijdens de 17e en 18e eeuw. 1999 Leuven
2265 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
1498 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
731 Chronique de S. Bavon à Gand par Jean de Thielrode (1298), d'après le MS original, appartenant à M. Lammens, .... avec un extrait de la chronique de S.Bavon, du XV-e siècle, d'une chronique d'Olivier de Lange et d'un martyrologe. 1835 Gand
1499 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1500 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1501 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.7 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis \'s- Gravenhage
1759 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Gebundelde afleveringen uit Dagblad de Stem van september, oktober en november 1984 over de oorlogsdagen in 1944. 1984
3040 Het Nederlandsche Trekpoaard seizoen 1951 1951 Kon. Ver, Het Ned. Trekpaard
3042 Landbouw in stroomversnelling. Structuurnota over de Zeeuwse Landbouw 1971 Prov. Raad vd Bedrijfsontw. In de landbouw in Zeeland
2275 25 jaar veteranen Hontenisse 1966-1991 1991 V.V. Hontenisse Kloosterzande
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
1510 Grote Historische topografische Atlas 1900-1930 2006 Nieuwland Tilburg Topografie van Zeeland 20e eeuw
2278 25 jaar zwemclub de honte 2001 ZC de Honte Kloosterzande
1511 Nieuwe Geografische Nederlandse Reise- en Zakatlas 1773 J. Chr. Sepp Amsterdam / Landsmeer Cartografie
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
2026 Beleidsplan grensoverschrijdend krekengebied. 1997 Euregio Scheldemond Gent
1516 Heerlijke streek. Een...watertandend door Zeeuws/Vlaanderen 2006 VVV Z.VL. toerisme
1773 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont.. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. 0 Mul, A. de
1775 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 1985

Pagina 4 van 26 Resultaten 451 - 600 van 3816