Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 27 Resultaten 451 - 600 van 3947

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
378 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
1914 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
3194 Nationale zangbundel voor Roomsch nederland 1917 Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang Utrecht
1915 Brieven van Paulus 0
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1917 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1151 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1919 Nederlands Archievenblad 0
896 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barrière Plaatse 1740 Isaak Tirion Amsterdam
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1154 Armorial de Flandre du XVI-me siècle. Famillies et communes Flamandes-métiers Gantois. 819 Armoiries Coloriées 1919 Bruxelles-Paris
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
644 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede 1775 Gendt
1156 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique 1936
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
901 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 0
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
2951 Landbouwgids 1958 1958 Stichting Landbouwgids Utrecht
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
1163 Explication historique des principales medailles, frappées pou servir à l'histoire des Provinces-Unis des Pays-Bas 1736 Amsterdam
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1421 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
1422 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
655 Sint Niklaas 0
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
1175 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
1176 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
1709 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwt en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2223 Jaarboek 1977 Stichting menno van Coehoorn 1977 Stichting menno van Coehoorn Utrecht
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
1712 Wetboek Napoleon 1810 Amsterdam
1457 Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 1931 den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas
1713 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. 1858 Gorinchem
3249 Jaarboek 1980/81 1981 St. Menno van Coehoorn Den haag
1202 Stedelijk Museum Oostende 0
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
1714 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten 1858 Gorinchem
435 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1864 Société d'émulation de Bruges Brugge
1459 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
436 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1867 Société d'émulation de Bruges Brugge
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
1461 Appeltjes van het Meetjesland 1958 Heemkundig Genootschap van het Meetjesland
1206 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
1718 Dictionnaire de l'Academie Française dl1 1835 Bruxelles
1463 De Leiegouw 1959 De Leiegouw, Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse
3511 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling 1970-1980 1980 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
2232 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost 1966 Middelburg
1209 Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België 1974 Brugge
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1210 Ensor-Magritte 1975 Brussel
1466 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
1211 James Ensor. etchings 0
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
1212 Cobra 1975 tentoonstellingscatalogus 1975
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1213 Art graphique Belge tentoonstellingscatalogus 1975 Brussel
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
703 Chronijkcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
1215 Kruisweg. Tekst met afbeelding van kruiswegstatie in houtsnijwerk in de R.K. kerk St. Barbara te Breskens 0 Groede
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
704 Gand, sa vie et ses institutions 1912 Gand
1216 Aspecten Luc Peire. 1976
1472 Taxandria 1894
705 Gand, sa vie et ses institutions 1913 Gand
1473 Eigen Volk 1929
1729 Middeleeuwse tegelvloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven. 1985
706 Gand, sa vie et ses institutions 1914 Gand
1474 Zeeland 1853
195 Liedjes van het Zeeuwse land 1996 gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
451 Mélanges Paul Fredericq. Hommage de la société pour le progrès des études philologiques et historiques 10 juillet 1904 1904 Brussel
707 Gand, sa vie et ses institutions 1915 Gand
1219 Wykaert. Geïllustreerde brochure met artikelen van Max.Loreau en Hugo Claus. t.g.v. tentoonstelling van schilderijen. 1975 Brussel
452 Lettres adressées par Maximiliaen I, Archiduc dÁutriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gandet équelques autres personages 0
708 Gand, sa vie et ses institutions 1917 Gand
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
1476 Aurora 1857
709 Gand, sa vie et ses institutions 1920 Gand
1221 George Vantongerloo. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1980 Brussel
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
710 Gand, sa vie et ses institutions 1921 Gand
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
711 Gand, sa vie et ses institutions 1922 Gand
1479 Annales de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand 1844 Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand
712 Gand, sa vie et ses institutions 1923 Gand
1224 Léon Spilliaert 1881-1946. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1975 Helsinki
1480 Biekorf 1928
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011

Pagina 4 van 27 Resultaten 451 - 600 van 3947