Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 32 Resultaten 301 - 450 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3604 B361 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
2935 B021 Merkwaardige grenspalen en grensstenen Aalbrechtse, M.A. 1976 Den Boer Middelburg
3735 B315 Oude Raadhuizen in Nederland Aaldriks, J. 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
1069 B007 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, P.J. Brand & J.P.B. Zuurdeeg 1979 Waterschap Hulsterambacht Hulst
2522 B093 Kroniek van Nederland Aarsbergen, A. e.a. 1987 Agon Elsevier Amsterdam
2523 B102 Kroniek van de 20ste eeuw Aarsbergen, A. e.a. 1985 Elsevier Amsterdam
3370 B302 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
3853 B346 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
2749 B197 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
83 B020 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen. wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 Boekdrukkerij van de erven J.C. Altorffer Middelburg
2672 B301 Willem III Abeling, Joris 1994 uitgeverij Jan Mets Amsterdam
1975 B231 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor Zuid- en Noord-Beveland Goes
1837 Bulletin Aben, K. e.a. 1977 Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap Den Haag
1551 B059 Mysteries in Zeeland Adelmund, Martijn.J. 2006 Bruna Utrecht
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
389 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Adriaanse, J. Hulst
2187 B201 Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930 Adriaanse, J. 1930 Uitg. De Spieghel Amsterdam
387 B021 De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe Adriaanse, J. en J.A. Everaard 1936 gemeentebestuur van Sint Jansteen St. Jansteen
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam
2737 B305 Zeeland gooit zijn grenzen dicht Adriaansen, Martien 2004 Uitgever 'De Haard' Heinkenszand
3078 B232 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel 1 Aerde, R. van et al. 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3637 B057 Canadese bevrijdingsmars. Hoofdplaat (Nederland) 33 Km Knokke (Belgie) Aernoudts, K. et al. 1976 Heemkundige Kring CNOC IS IER Knokke
3535 B271 Kleine cultuurhistorische elementen in Zeeland Aernoudts, Theo e.a. 2004 Stichting Landschapsbeheer Zld Goes
4258 B074 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
3378 B190 ABC van stad en land Aerts, Wim 1981 Bosch & Keuning Baarn
310 A1 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. Aertsens Hendrik 1560 Vlaanderen
1529 B295 Schout Pieter Pietersz. Nuyts en zijn voorouders schout van Etten, Leur en Sprundel. Bijdrage tot de geschiedenis van vier generaties Nuyts Aertssens, C. 2006 Dr. Koevoets Etten-Leur
3508 B022 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3369 B288 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
2580 B200 Zeeland dichtersland bloemlezing Afzonderlijke Kunstenaars 2002 Stichting Achterland Zeist
3437 B196 Zeeland 2003 Water Agendacommissie 2003 KZGW Middelburg
2274 B366 De toekomst van agrarische Hontenisse Agrarische hogeschool Dordrecht 1988 Rabobank Kloosterzande
3975 B048 Bromsnor in Zeeland Albert L. Kort 2010 ADZ Vlissingen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
4789 B322 Ans en Hans 4 Algera , j. e.a. 0 N.Samsom NV Alphen aan den Rijn
2591 B242 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden deel 4 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2592 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 5 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2593 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 3 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2594 B244 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 2 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2595 B241 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 1 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
3664 B320 Kentekens in stad en land Alings, Wim 1978 G.J.Thieme BV Nijmegen
1712 B166 Wetboek Napoleon Allart, J. 1810 Johannes Allart Amsterdam
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
3411 B171 Zorg in ontwikkeling Almekinders, M.L. 1989 Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland onbekend
646 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
649 B083 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder Hieronymiet 0 onbekend st Niklaas
5044 B182 Een broeinest van anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 2929 (1940) dl.2 Altena, Bert 1989 Vlissingen
2752 B182 Een broeinest van anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 2929 (1940) dl 1 Altena, Bert 1989 Bert Altena Amsterdam
2063 B041 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst van 1991 Goossens Tricht
4120 B030 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
676 B261 Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe pendant le XVI-me siècle, accompagnée de pièces justificatives, inidites Altmeyer, J.J. 1840 onbekend Bruxelles
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
207 B264 Het Zeelandgevoel Amicis, E. de, Ton Anbeek, Charles de Coster e.a. 1993 De Koperen Tuin Goes
4603 B284 God is liefde 2 Zo goed is God An Strooband 1965 van Goor zonen Den Haag
2824 B106 Kneedbaar landschap, kneedbaar volk Andela, Gerrie 2000 THOTH Bussum Bussum
3996 B343 Beelden in Beeld West-Zeeuws-Vlaanderen André Bauwens, Estelle Slegers-Helsen 2017 Drukkerij Durenkamp Gemeente Sluis
2538 B184 unie van utrecht Andries, J. e.a. (samenst.) 1979 Gem. Archiefdienst Utrecht Utrecht
1261 Aspecten uit het abdij leven in Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Ter Doest 1550-1580 Aneca, H. 1964
1264 Het slopen van het castrum te Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brugge Aneca, H. 1964
661 B137 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
123 B048 Bestuur en Bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673 Annard. W.J. 1993 Gemeentearchief Hulst
4601 B284 Het boek van Jan Willem deel 2 Anne de Vries 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
4646 B284 Eerbied voor het leven Handleiding bij deeltje 1 Bruintje Beer in 't verkeer Anne de Vries ; Koppejan, A.M. 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
3584 B238 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, Sr. M. 1951 C.V. B. van Eerd en zoon Tilburg
4484 B228 de familie Drumont Annie Drumont en Chris de Bruijn 2002 Pirola Hulst
2562 B177 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
3082 B028 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie anoniem 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
2315 B193 50 jaar katholiek vrouwen gilde anoniem 2001 KVG Hulst
2317 B175 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 parochie Groede Oostburg Schoondijke Oostburg
5133 B329 Zeeuwsche volks-almanak 1844 anoniem 1844 J. van de Velde Olivier Zierkzee
2323 B366 Jubileumkrant Fanfare "Excelsior" 1903-2003 anoniem 2003 Excelsior Terhole
2326 B233 110 jaar R.K. Fanfare St. Jansteen. Jubileumboek 1995-2005 anoniem 2005 R.K. Fanfare St.-Jansteen
2329 B177 van Toneel- en Fanfaremaatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St.-Jan 1895-1995 anoniem 1994 R.K. Fanfare St.-Jan St.-jansteen
285 B029 Cronique de Flandres anoniem 1864 Société d Emulation de Bruges Brugge
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
295 B014 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 anoniem 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
2346 B035 1965 - 2005 De Goede Herderkerk 40 jaar anoniem 2005 Hervormde gemeente Terneuzen
2348 B176 50 jaar Showband "Irene" Terneuzen anoniem 2000 Showband Irene Terneuzen
3886 B237 Ammoniak en veehouderij anoniem 2002 InfoMil Den Haag
3888 B171 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ? Zeg er 'ns wat van anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
3889 B179 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
3890 B179 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3127 B269 Zangbundel anoniem 0 G. de Mul Sas van Gent
2374 B365 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
339 B016 Generaale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst Anoniem 0 Gent
355 B016 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst Anoniem 1645 Middelburg
4198 B025 De aarde en haar volken anoniem 1903 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
3687 B141 Enkhuizer almanak 1995 anoniem 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen
3688 B012 Enkhuizer almanak 1985 anoniem 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3689 B141 Enkhuizer almanak 1981 anoniem 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
2922 B064 Battle of Berlin anoniem 0 onbekend onbekend
3690 B012 Enkhuizer almanak 1982 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
4202 B025 De aarde en haar volken anoniem 1889 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
3693 B012 Enkhuizer almanak 1984 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3696 B003 Enkhuizer almanak 1978 anoniem 1977 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
2166 B185 Jubileum-uitgave 1939 1989 Tennisclub Hulster Ambacht anoniem 1989 TC Hulster Ambacht Hulst
2186 B361 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
2190 B047 Beoostenblij-Benoordenpolder 350 jaar anoniem 2004 St. 350 jaar Bossenblie Axel
1168 B016 Monnaies Obsidionales Anoniem 1911 onbekend Amsterdam
2205 B198 Parochie van H. Maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
3242 B242 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, tweede deel, behelzende de dry maenden april, mey en juny Anoniem 1827 P.-J. Hanico Mechelen
2477 B320 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
4014 B022 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm anoniem 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden
3250 B193 25 jaar Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 anoniem 1955 OZV Breda
2230 B319 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Kring werkgevers kanaalzone Sas van Gent
2231 B174 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ van Amsterdam Amsterdam
2491 B022 Eeuwfeest Fanfare "Weldoen door Vermaak" Clinge 1888-1988 anoniem 1988 Fanfare Weldoen door vermaak Clinge
189 B236 Ijzeren wegen op dammen en langs kreken. 100 jaar spoorlijnen in Zeeland anoniem 1968 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
2238 B343 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst anoniem 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
2244 evaluatie 1985. programma 1986/87 Stichting Centr. Maatsch. Dienstverl. anoniem 1986 St. Centr. Maatsch. Dienstverl. Hulst
2246 B049 De ramp anoniem 1953 Ver. Ter bevordering van de belangen der boekhandels Amsterdam
3014 B141 Kringalmanak van de N.C.B. 1963 anoniem 1963 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
3273 B093 Het zijn de kleine dingen … Kleine landschapselementen in Zeeland anoniem 1990 Provincie Zeeland Middelburg
4042 B330 Graduale Romanum Gregoriaanse gezang anoniem 1871 onbekend onbekend
3032 B299 Genealogie Waterschoot (van) anoniem 2000 onbekend
2266 B013 Streek-V.V.V. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Tekstboekje behorende bij de dia's over Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 VVV OZVl Terneuzen
3808 B300 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
3306 B152 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
4077 B035 Coins and Medals anoniem 1980 Jacques Schulman B.V. Amsterdam
2547 B341 Het Nieuwe Testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen anoniem 1952 Spectrum Utrecht
3316 B031 Gedenkboek van het Koninklijk bezoek aan Zeeland 12, 13 en 14 september 1907 anoniem 1907 Oosterbaan & le Cointre B.V. Goes
2559 B183 50 RIA 1931-1981 anoniem 1981 voetbalver. RIA Westdorpe
3952 B276 Lutgard, het blinde hert Ant.van Lierop Pr 0 Lannoo Tielt
3133 B028 Een keurkorf luisterliedjes Anthierens, Johan 1964 Uitgeverij Heideland Hasselt
4081 Archief 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen Anton Schuurman 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
1545 Langs de boorden van de Schelde Antonisse, R. 2005 Verse Hoeven Raamsdonksveer
1923 B057 50 jaar geleden 50 jaar verder Februariramp 1953 Antonisse, R. 2003 Uniepers Abcoude
3716 B298 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
3482 B315 Echt Zeeuws?! Antonisse, Rinus 2010 Contour uitgevers Middelburg
2790 De kroon op het deltaplan. Stormvloedkering oosterschelde Antonisse, Rinus 1985 Elsevier Amsterdam
2799 B302 Dijkgraaf G.J. de jager: Goed Zeeuws, goed rond Antonisse, Rinus 0 J.Koeman/Zoeteweij Yerseke
3831 B114 Zeeland in de vorige eeuw Antonisse, Rinus 2006 Verse Hoeven Uitgeverij Raamsdonksveer
2795 B097 Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC Antonisse, Rinus & Ben Jansen 1983 PZC Middelburg
3257 B064 Zeeland Antonisse, Rinus et al. 0 Scriptum Publishers Schiedam
3186 B305 Eigen land met open ogen Zeeland ANWB ANWB (red.) 1969 N.V. Drukkerij De Eendracht Schiedam
3444 B190 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
4791 B322 Ans en Hans 5 Arbman-Jurriaans A. e.a. 0 N.Samsom NV Alphen aan den Rijn
4740 B322 Ans en Hans 1 Arbman-Jurriaans, A, e.a. 1968 N.Samsom NV Alphen aan den Rijn
4784 B322 Ans en Hans 3 Arbman-Jurriaans, A. e.a. 0 N.Samsom Alphen aan den Rijn
4704 B324 De taaltuin 3b handleiding Arbman-Jurriaans, A. et al. 1966 N. Samson NV Alphen aan de Rijn
2381 B344 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 1920 Sas van Gent
913 B168 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. deel 1 Arend, J.P. 1841 J.F. Schleijer Amsterdam
914 B163 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 eerste stuk Arend, J.P. 1841 J.F. Schleijer Amsterdam
915 B163 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 tweede stuk Arend, J.P. 1846 J.F. Schleijer Amsterdam
916 B164 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 derde stuk Arend, J.P. 1846 J.F. Schleijer Amsterdam
917 B159 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 vierde stuk Arend, J.P. 1849 J.F. Schleijer Amsterdam
918 B158 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 vijfde stuk Arend, J.P. 1851 J.F. Schleijer Amsterdam

Pagina 3 van 32 Resultaten 301 - 450 van 4798