Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen
3960 Boerenwagens in Nederland 0 Cehave nv Veghel
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
4217 Rapport Deltacommissie Deel 3 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging 1960
378 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
1914 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
2682 Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning 2013 Nationaal Comité Inhuldiging
3194 Nationale zangbundel voor Roomsch nederland 1917 Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang Utrecht
1915 Brieven van Paulus 0
2171 Sint Willibrord apostel van brabant 0
3195 Vrolijk zingen 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
2172 Sint Willibrord apostel van brabant 0
1405 Rekening van Vrederic, rentmeester van al Zeeland 0 Historisch genootschap Utrecht Utrecht
1917 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
2173 Sint Willibrord apostel van brabant 0
3197 Holland zingt.. De nieuwste Dans, Film, radio en Revue - liederen 0 F. Rombouts Roosendaal
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1151 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1919 Nederlands Archievenblad 0
896 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barrière Plaatse 1740 Isaak Tirion Amsterdam
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
3201 Het geslacht Dijkshoorn 0
3713 De economische ontwikkeling van WZ-Vl 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau
644 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede 1775 Gendt
1156 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique 1936
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
3204 van Deursen - Reunie 14-9-1991 1991
2181 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk HANDELINGEN Nieuwe reeks deel XIII 1934
390 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
2951 Landbouwgids 1958 1958 Stichting Landbouwgids Utrecht
4231 oude rechtsbronnen 0
136 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
3208 Baecke 2000. Theophil Backe x Maria Vervaet 2000
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
2953 Landbouwgids 1954 1958 Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf Den Haag
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
1930 De economische toekomst van Zeeland. voordrachten en discussies 1946 Middelburg
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
2444 1985 Graauw 1985 Karnavalsstichting Graauw
1421 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
1422 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
655 Sint Niklaas 0
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
1168 Monnaies Obsidionales 1911 Amsterdam
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
3984 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 1916
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
2706 Bodemschatten Als grondstoffen 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
3476 Literatuur over Zeeland 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
3477 Zeeland en de Zeeuwen in de letterkunde 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
1175 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
2455 1974 - 1979, 5 jaar gemeenschapscentrum "den Dullaert" 1979 Stichting Den Dullaert Hulst
1176 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
3481 Gedenkboek ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het KZGW te Middelburg 1769 - 1919 1919 J.C. & W Altorffer Middelburg
4249 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 1991 Rijksarchief Antwerpen
410 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
2458 Jubileumnummer Heemkundige Kring Oud-Wachtebeke. Jaarboek 1987 1987 Heemk. Kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke
4250 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 1993 Rijksarchief Antwerpen
411 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
3483 Toekomst voor het verleden 2002 Provincie Zeeland Middelburg
4251 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 1996 Rijksarchief Antwerpen
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
158 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 1947 Haven van Gent Gent
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2718 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel
3230 Bijbel Arend Dieleman 1931 J.H. de Bussy Amsterdam
3486 Zuiderzeewerken en deltaplan 0 Stichting Onderwijsinstellingen s-Gravenhage
3742 Zo is dit land 1960 De Stem B.V. Breda
415 Ganzen in de Braakman 0
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
2976 Sten. Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes 0
3232 De Godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, enz 1832 Eduard van Wees Breda
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
2466 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo 1984 Hulst
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
3746 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
3491 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist 1993 Prov. Zeeuwse Courant Middelburg
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2724 Aangepast sporten in Zeeland. 0 Zeeuwse Sportraad Middelburg
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
3749 Kerkepad '92 0 NCRV
166 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
2470 Jaarboekje seizoen 1953-1954 St. Josephs ghesellen 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
3241 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december 1829 P.-J. Hanico Mechelen
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2474 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje no VI 1961 De Transfiguratie Hulst
3242 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, tweede deel, behelzende de dry maenden april, mey en juny 1827 P.-J. Hanico Mechelen
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
2987 Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard 0 s-Gravenhage
3243 De Jan Plezier. Bonte serie zangzaad 0 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
2220 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3244 Het zingende boertje nr. 5 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
1965 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland 1969 Amsterdam
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
3245 Het zingende boertje nr. 7 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
3246 Het zingende boertje nr. 9 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam
4014 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2223 Jaarboek 1977 Stichting menno van Coehoorn 1977 Stichting menno van Coehoorn Utrecht
3247 Het zingende boertje nr. 8 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170