Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 2 van 27 Resultaten 151 - 300 van 3947

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2455 1974 - 1979, 5 jaar gemeenschapscentrum "den Dullaert" 1979 Stichting Den Dullaert Hulst
3481 Gedenkboek ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het KZGW te Middelburg 1769 - 1919 1919 J.C. & W Altorffer Middelburg
410 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
2458 Jubileumnummer Heemkundige Kring Oud-Wachtebeke. Jaarboek 1987 1987 Heemk. Kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke jaarboek 1987
411 Profiel van Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg wenselijke ontwikkelingen in de gemeente
3483 Toekomst voor het verleden 2002 Provincie Zeeland Middelburg
158 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 1947 Haven van Gent Gent kanaal Gent-Terneuzen
2718 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel Vlaanderen 1260, abdij Nivelles
3230 Bijbel Arend Dieleman 1931 J.H. de Bussy Amsterdam dieleman meester korevaar zaamslag
3486 Zuiderzeewerken en deltaplan 0 Stichting Onderwijsinstellingen s-Gravenhage
3742 Zo is dit land 1960 De Stem B.V. Breda brabant zeeland 'de stem'
415 Ganzen in de Braakman 0 over Braakman
2976 Sten. Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes 0 landbouw
3232 De Godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, enz 1832 Eduard van Wees Breda
2466 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo 1984 Hulst onderwijs, Hulst
3746 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
3491 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist 1993 Prov. Zeeuwse Courant Middelburg sport
2724 Aangepast sporten in Zeeland. 0 Zeeuwse Sportraad Middelburg sport
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
3749 Kerkepad '92 0 NCRV
166 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
2470 Jaarboekje seizoen 1953-1954 St. Josephs ghesellen 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst toneel
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968 zeekanaal uitgebreid dossier
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst Hulst , toneel
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst toneel
3241 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december 1829 P.-J. Hanico Mechelen
2474 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje no VI 1961 De Transfiguratie Hulst Toneel
3242 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, tweede deel, behelzende de dry maenden april, mey en juny 1827 P.-J. Hanico Mechelen
2987 Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard 0 s-Gravenhage Trekpaarden, stamboek, Nederlandse
3243 De Jan Plezier. Bonte serie zangzaad 0 W.H. de Koning & zonen Rotterdam Volksliedjes
2220 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag jaarboek Coehoorn
3244 Het zingende boertje nr. 5 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam Volksliedjes
1965 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland 1969 Amsterdam vliedbergen
3245 Het zingende boertje nr. 7 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam liedteksten
3246 Het zingende boertje nr. 9 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam liedteksten
4014 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden landstorm
3247 Het zingende boertje nr. 8 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam liedteksten
3250 Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 1955 OZV Breda verzekeringen
3506 De Westerschelde. Erfdeel van het Zeeuwse Landschap 1967 Contactcom. Nat. En Landsch. Bes. Amsterdam
1203 Antwerp Drawings and Prints, 16th-17th centuries 1976
2739 Structuurplan binnenstad terneuzen 1978 1978 Kuiper Compagnons Rotterdam
1204 Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. 1980 Antwerpen
4020 Messager des Sciences Historiques ou Archives des Arts en de la Bibliographie de Belgique 1890 Imprimerie et lithogr. de Eug. Vanderhaegen Gand België archieven
2487 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" 1994 Kroniek collectie G. Sponselee
1976 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Boekhandel Van Klaveren / Interbook International Goes/Schiedam toerisme
2488 Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 50 jaar 1953-2003 Terugblik op een halve eeuw "t muziek van de Graauw" 0 Jubileumboek collectie G. Sponselee
2489 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) 0 Goes gedicht
3004 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
2495 Kunst kunst kunst route 1997 gemeente Axel Axel
4031 Zeeuwsche Volks-almanak voor het Schrikkeljaar 1836 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1836
4032 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840&1841 1840 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
2498 Alles over de gemeente Axel in 1985 1985 Gemeente Axel Axel
4035 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1845 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
2500 …..tot een naam en tot een lof ….. Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor 100 jaren; doleantie voor 50 jaren 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3524 oranje en zeeland. Fotoreportage bezoek H.M. Kiningin Juliana en ZKH Prins Bernhard aan Zeeland 1950 1950 Gebr. Siepman Goes fotoreportage bezoek Koningin Juliana en Prins Bernard
4036 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1838&1839 1838 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
2501 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen 1978 W.P.N. Zeeland Axel Fokvereniging
4037 Bronswijk's Jaarboekje 1939 1939
3014 Kringalmanak van de N.C.B. 1963 1963 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
2503 Geschiedenis van de Christelijke openbare bib. Axel 1948-1988 1988 Openb. Bib. Axel Bibliotheek
3015 Kringalmanak van de N.C.B. 1954 1954 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg agenda 1954
4039 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1836
2248 Het Zeeuws-Vlaamse Bedrijfsleven in 1992 1993 Kamer van Koophandel Terneuzen Kamer van Koophandel, Zeeuws Vlaanderen
2504 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel 1990 Z.C.K. Axel Zwemmen, kampioenschappen
3528 Handboek voor de soldaat 1976 Koninklijke Landmacht
2505 Kontakt orgaan van de Ned. Herv. Gemeente Axel 1984 Ned Herv Gem axel Axel axel
3529 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn watersnood 1906
4042 Graduale Romanum Gregoriaanse gezang 0 gregoriaanse gezangboek
2763 NV "De Hoop" terneuzen 1961 De Hoop Terneuzen jubileum, terneuzen
204 Tentoonstelling Oproer en protest Zeven Zeeuwse voorbeelden. 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg
4044 Contes de la Fontaine 1822 Mme Veuve Dabo Parijs verhalen van la Fontaine
1486 Gentsche Studenten-almanak 1886 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan" Gent Gentse studenten almanak
3534 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 1965 G.W. den Boer Middelburg nagedachtenis
4047 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1842&1843 1842 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1842
2256 Jaarverslag 1921 en 1922 van den Dioc. R.K. Vrouwenbond in het bisdom Breda 1922 J.W. Leijten Dongen
2513 De stichting in't zilver 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
3281 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle kwartierstaat zeeuws
4049 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1844 1844 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
2514 De vaste verbinding over de Westerschelde 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Vaste oeververbinding, Westerschelde
3538 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling vanaf ca. 1975 1982 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg bevolking sociaal en economie
4050 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1846 1846 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1846
2259 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst Waterschap
2515 Terugblik op 1990 1991 Kamer van Koophandel Terneuzen KvK 1990 cijfers
2516 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen 1988 cijfers KvK
3540 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg Zeeuwse wandtapijten
4052 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1847 1847 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
3541 Plannen rondom het Veerse meer 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen Plannen rond het Veerse meer
2006 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. 1973 Beveren
3542 Zeeland in harmonie. Hoofdlijnen van beleid 1987-1991 0 Provincie Zeeland Middelburg beleids hoofdlijnen
4055 Gentsche Studenten-almanak 1889 1899 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent Gentse studenten almanak
4056 Gentsche Studenten-almanak 1894 1894 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent Gentse studenten almanak
4057 Gentsche Studenten-almanak 1892 1892 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent Gentse studenten almanak
2266 Tekstboekje behorende bij de dia's over Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 0 VVV OZVl Terneuzen Tekstboekje , Oost Zeeuwsch Vlaanderen
4058 Gentsche Studenten-almanak 1891 1891 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent Gentse studenten almanak
2267 Korte geschiedenis des vaderlands 1891 R.K. Jongens-Weeshuis Tilburg
4059 Gentsche Studenten-almanak 1897 1897 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent Gentse studenten almanak
3292 Wingebieden zijn zo mooi 1981 WMZ Goes waterwingebieden
3804 Mooi Zeeland 1934 VVV Zeeland Middelburg
1759 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Gebundelde afleveringen uit Dagblad de Stem van september, oktober en november 1984 over de oorlogsdagen in 1944. 1984 oorlogsverhalen krantenstukjes
3040 Het Nederlandsche Trekpaard Dekseizoen 1951 1951 Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" trekpaard
3042 Landbouw in stroomversnelling. Structuurnota over de Zeeuwse Landbouw 1971 Prov. Raad vd Bedrijfsontw. In de landbouw in Zeeland
2275 25 jaar veteranen Hontenisse 1966-1991 1991 V.V. Hontenisse Kloosterzande voetbal, hontenisse
4068 De Abdij van Boudelo 0 Sint Niklaas
2277 75 jaar v.v. Hontenisse 2002 V.V. Hontenisse Kloosterzande collectie G. Sponselee
2278 25 jaar zwemclub de honte 2001 ZC de Honte Kloosterzande
1511 Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas 1773 Jan Christiaan Sepp Amsterdam atlas, nederland
4072 De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang 0 Kroning Koningin Wilhelmina
1516 Heerlijke streek. Een...watertandend door Zeeuws/Vlaanderen 2006 VVV Z.VL. Terneuzen streekprodukten Zeeuws-Vlaanderen
4077 Coins and Medals 1980 Jacques Schulman B.V. Amsterdam
1777 .... Tot een naam en tot een Lof ... Ter gedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
2291 Baecke 2012. www.familiebaecke.nl 0
3315 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog handboek
4085 Archief 2016 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0
4086 Archief 2017 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen. 0
2552 Ach Lieve Tijd. Zeeland. Twintig eeuwen Zeeuwen en hun rijke verleden 1996 Waanders Uitgevers
4088 De Katholieke Encyclopaedie Derde Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2553 Zeeland van toen & nu 2004 Waanders Uitgevers
4089 De katholieke Encyclopaedie Zesde Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
3578 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal Zusters Mariadal Roosendaal
4090 De Katholieke Encyclopaedie Vierde Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4091 De katholieke Encyclopaedie Vijfde Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
508 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 1953 Kloosterzande
4092 De katholieke Encyclopaedie Zevende Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2301 gemeenschapscentrum "den Dullaert" 1974 Stichting Den Dullaert Hulst programma
4093 De Katholieke Encyclopaedie Tiende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
510 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging 1949 Middelburg industrie Oost-Zeeuws-Vlaanderen
2814 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw 1996 Unie van waterschappen Den Haag waterschap unie rapport
3838 Johannes Gabriel Vereecken en nakomelingen 0 vereecken dorsselaere seghers
4094 De katholieke Encyclopaedie Achtste Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
3839 Genealogie Heijens 1985 genealogie Heijens
4095 De Katholieke Encyclopaedie Elfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
259 D'Euzie Groot Stekene 0
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. De Vitis Patrum earumq. recognitione ad........ 0 Editione platiniana
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
774 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). 0
775 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. 0
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
2056 De gedrukte Nederlandse Reynaert-traditie. 2007 Verloren Hilversum
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
2057 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. 0 Museum De Vier Ambachten Hulst
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0

Pagina 2 van 27 Resultaten 151 - 300 van 3947