Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 2 van 32 Resultaten 151 - 300 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2718 B230 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
3746 B292 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
2725 B239 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
2470 B230 Jaarboekje seizoen 1953-1954 St. Josephs ghesellen 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
2472 B239 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2223 Jaarboek 1977 Stichting menno van Coehoorn 1977 Stichting menno van Coehoorn Utrecht
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
3249 Jaarboek 1980/81 1981 St. Menno van Coehoorn Den haag
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
435 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1864 Société d'émulation de Bruges Brugge
1459 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
436 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1867 Société d'émulation de Bruges Brugge
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
1206 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
3511 B230 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling 1970-1980 1980 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1209 Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België 1974 Brugge
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1210 Ensor-Magritte 1975 Brussel
1466 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
1211 James Ensor. etchings 0
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
1212 Cobra 1975 tentoonstellingscatalogus 1975
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1213 Art graphique Belge tentoonstellingscatalogus 1975 Brussel
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
1215 Kruisweg. Tekst met afbeelding van kruiswegstatie in houtsnijwerk in de R.K. kerk St. Barbara te Breskens 0 Groede
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
704 Gand, sa vie et ses institutions 1912 Gand
1216 Aspecten Luc Peire. 1976
1472 Taxandria 1894
705 Gand, sa vie et ses institutions 1913 Gand
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
1473 Eigen Volk 1929
1729 Middeleeuwse tegelvloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven. 1985
706 Gand, sa vie et ses institutions 1914 Gand
1474 Zeeland 1853
707 Gand, sa vie et ses institutions 1915 Gand
1219 Wykaert. Geïllustreerde brochure met artikelen van Max.Loreau en Hugo Claus. t.g.v. tentoonstelling van schilderijen. 1975 Brussel
708 Gand, sa vie et ses institutions 1917 Gand
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
709 Gand, sa vie et ses institutions 1920 Gand
1221 George Vantongerloo. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1980 Brussel
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
710 Gand, sa vie et ses institutions 1921 Gand
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
711 Gand, sa vie et ses institutions 1922 Gand
712 Gand, sa vie et ses institutions 1923 Gand
1224 Léon Spilliaert 1881-1946. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1975 Helsinki
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
4297 Axelaars in feestgewaad Oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 1945 met inwonerslijst circa 1950 2001 Gemeentearchief Axel Axel
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
1227 4 Konstruktive Künstler: Baekelmans, Horvath, Vandenbranden, Verstocht 1975 Keulen
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1484 Natuur- en Stedenschoon 1927 Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon Antwerpen
1485 Congrés Archéologique et Historique 1891 Fédération Archéologique et Historique de Belgique
3533 Zeeland 1965 Kon. Ned. Toeristenbond s-Gravenhage
1486 Gentsche Studenten-almanak 1886 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan" Gent
1487 Messager des Sciences et des Arts 1823 la Société Royale des Beaux-Arts et des Lettres et par celle de l'Agriculture et de Botanique de Gand
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
1233 Geo Sempels. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn schilderijen. 1976 Brussel
1495 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1497 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
2009 Van polders en landlieden. De plattelandsgemeente Verrebroek in het land van Waas tijdens de 17e en 18e eeuw. 1999 Leuven
2265 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
1498 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1499 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1500 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1501 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.7 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis \'s- Gravenhage
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
2026 Beleidsplan grensoverschrijdend krekengebied. 1997 Euregio Scheldemond Gent
753 In Memoriam Victor van der Haeghen, vice président de la Société de l'histoire et d'archéologie de Gand 1916 Gent
3315 B306 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog
1268 Un problème de chronologie: la transition du style de Noële au style de paques dans la chancellerie des comtes de Flandre (1191-1205) 1965
2037 Gids van 's Gravensteen te Gent 1976 Gent
4085 Archief 2016 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0
1014 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
4086 Archief 2017 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen. 0
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
4089 B363 De katholieke Encyclopaedie Zesde Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1274 Les Génois dans la marine Portugaise avant 1385 1966
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
890 B004 Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Kemink en zoon n.v Utrecht
2974 B272 Het Boerenbedrijf in het verleden deel 1 tot 1800 't Hooft, H.G. 1953 J.B. Wolters Groningen
373 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
2325 B361 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 . 1988 Hava Naguila Vogelwaarde
3096 B273 Cantecleer Zangbundeltje . 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3097 B273 Zang voor demonstraties en meetings . 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
3610 B047 Oosterschelde open/dicht . 0 Stichting Dijkverhoging Oosterschelde Baarn
3117 B273 Wie zingt mee? . 0 Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging Amsterdam
3373 B172 Hé Ja, dat ken ik! . 0 George Sponselee .
3121 B273 Singhet ende weset vro . 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
841 B035 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 . 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
2382 B196 Geschiedkundig overzicht van het muziekgezelschap "De Vereenigde Vrienden" Sas van Gent 1897-1997 . 1997 Harmonie De Vereenigde Vrienden Sas van Gent
5015 B361 Axel-Polen. Bevrijdingsfeestern 17-18-19-20 september 1969 . 0 Gemeentebestuur Axel .
5023 B361 OFFICIËEL PROGRAMMA van den KATHOLIEKEN LANDDAG voor ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. te HULST op 3 juli 1921 . 1921 . Hulst
5026 B361 Jaarverslag over 1949. . 1950 Katholiek Lyceum Cornelius Jansenius van Hulst Hulst
4072 B033 De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang . 1898 .
2548 B273 Het Oude testament . 1954 Uitg. Het Spectrum in opdracht van Sint Willibrordvereniging en de katholieke actie Utrecht/Antwerpen
508 B361 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 . 1953 Nieuws- en Reclameblad Kloosterzande
3534 B287 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 0nbekend 1965 G.W. den Boer Middelburg
4856 B326 De taaltuin deel 1 A. Arbman-Jurriaans, J. Algera, W. Brinkkemper, S. Nijman 1966 N. Samsom NV Alphen aan den Rijn
4588 B277 Messager Sciences Historiques 1861 A. van Lokeren en P.C. Van der Meersch 1861 Leonard Hebbelynck Gent
4557 B275 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, annee 1857 A. van Lokeren et al 1857 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynck Gent
4298 B347 Toegang op de Transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1710-1795 A.J.H.M.Prinsen 2011 Gemeentearchief Hulst Hulst
4028 B004 De tijdgids Zakkalender voor 16 eeuwen A.M. Overwater 1996 Van Wijnen Franeker
4901 B334 Ik rekenen voor de lagere school 5c 4e druk A.P.Bosdijk 0 P. Noordhoff Groningen

Pagina 2 van 32 Resultaten 151 - 300 van 4798