Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 27 Resultaten 1351 - 1500 van 4004

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
826 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
846 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Tilburg
126 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
642 Hugo de Groot's Annales et Historiae de rebus Belgicis op den Index Cornelissen, J.D.M. 0
2243 Mijlpalen. Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra 2004 Dethon terneuzen
2520 Mijlpalen Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra (samenst) 2004 Drukkerij Bareman Terneuzen Dethon
3382 Schetsen uit Zeeland. Herdruk uitgave 1875 Coster, Charles de 1979 Merlijn Middelburg aarde en volkeren
2686 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in nederland. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht Immigratie in Nederland
2005 De Poorterij van menen Coussement Ph. 1971 Kortrijk
585 Wandelingen door Nederland Noord-Brabant/Zeeland met platen naar de lithografien van P.A.Schippers Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel Wandelkaarten
3631 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank Rabobank monumentenjaar 1975
2088 Dansen met een vos. Dichtbundel Crebolder E. 1998 De koperen tuin Goes
3417 Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Crom, A.P. e.a. 1984 J.H. Kok Kampen
2241 De Antieke beschavingen in hoofdlijnen Croon, J.H. & A.R.A. van Aken 1981 Elsevier Amsterdam
3299 Codenaam 'Nelly'. Britse Radareenheden op Walcheren en in Vlaanderen. Verdediging van de Scheldemonding, dec 1944 - mei 1945 Crucq, Paul M. 2004 ADZ bv Vlissingen
1687 De weesboeken van Axel en de Axeler Ambacht, 1618-1795 Cruyningen P.J. van 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaaderen Leiden
214 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
1845 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 1991 Axel 1991
250 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
3255 Silver. Antiques and their values Curtis, Tony (ed.) 1978 Lyle Publications Glenmayne zilver
437 De Abdij van de Duinen en Engeland gedurende de XII-e, XIII- en XIV-de eeuw Cuyper, J. de 1951 Brugge
442 Idesbald van der Gracht, Heiligen van onzen stam Cuyper, J. de pr. 1946 De Klinkhoren Brugge/Brussel Heilige vlaamse kustbevolking
125 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde gent hulster ambacht opstand
3679 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Cuypers, P.J.H. & Jan Kalf 1906 van Holkema & Warendorf Amsterdam Katholieke, Kerken, Nederland, Staat
1790 Koewacht De geschiedenis van een jong dorp. D.J. Oggel Jz 1971 Vink Rotadruk Axel Jong dorp
2055 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
4149 Reinaart de Vos De felle rode baard Daele Henri van/ Vos Pieter 1996 Averbode Bloemendaal jeugdboek
2070 Het land van Reynaert Daele Rik, van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
1251 Les deformations topographiques de la carte de Ferraris Daels, L. en A. Verhoeve 1964
521 Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 Dale, J.M. van 1871 Middelburg vestingwerken sluis
1740 Nieuw gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: introductie en bibliografie Dalen, Juur. A. van en Willem Boon 1986 Rotterdam
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
3620 Grote nederlanders voor de jeugd [van 9-99 jaar] Dam, Arend van & Letterie, Martine 2004 Veen Magazines Diemen jeugdboek eeuwen bekend
1819 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede Schelde, fotoboeken
3354 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage Nationale bevrijding
1562 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
3813 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, archieven en musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Universiteit Gent Gent
127 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachten... in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart. M.-J. 1922
29 Baudeloo. De abdij en haar refugium in Hulst Dankaert, M.J. 1994 eigen beheer Abij Refugium
2398 Lexicon. Historische figuren van de lage Landen Dankers, J. & J. Verheul 1985 Het Spectrum Utrecht personen
2544 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 1 Darwin, Charles 1884 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem Darwin
2545 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem Darwin
2023 Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen David, Rafaël 1997 Klein Sinaai
4153 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4046 Hoogtezon korte overwegingen voor elken dag de Greeve, H. 1940 Paul Brand Hilversum meditatie bloc
1773 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. de Hont, Jacob (A. de Mul en B.A.Th.M. Truffino) 1525 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst Axel, geschiedenis
4137 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen Reinaert
3998 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam Reinaert
2967 Het Mirakel. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder De Meester, A. 1957 Residentie Sint-Victor Oostakker
3816 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
1556 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen etymologie, Vlaanderen
505 13e eeuwse persoonsnamen in de Vier Ambachten Debrabandere, F. 1962
128 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400 - Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gijsseling 1999 Hulster Ambacht persoonsnamen Vier Ambachten
665 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Kortrijk
2016 Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1420. Debrandere Frans 1970 Handzame
105 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent kanaal Gent-Terneuzen
1520 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle rechtgelovigen en ketters
124 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen reformatie, axel, hulst
2138 De landelijke postdienst in het Belgische deel der VIER AMBACHTEN Decorte D. en C.H.A.Vermeulen 1992 Projectgroep Filatelie Sluiskil
3051 De kroniek van Petrus Dieleman Dees, D. 1990 D. Dees Breda
3057 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
3061 Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Jubileumboek Dees, D. 1983 Terneuzen
3202 Telgen van Lieven de Putter en Neelken de Bont Axel 1628 Dees, D. sr 1987 D. Dees Breda lieven feyter neelken hont axel genealogie stamboom
3019 Het geslacht Alvarez en Dees Dees, D. sr 1994 D. Dees Breda
3029 Crijn Dees 1765 Maria Dieleman Dees, Kr. Sr & D. sr 1989 Dees Breda
178 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele
175 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis
1567 Inventaris van het archief van het Ambacht van Boehoute Degrijse, K. 1983 Brussel
1731 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Brussel
1450 Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen Deij, F. en J. Nuughton 2009 Axel
2756 10 jaar Delta. De versterking van Fort Zeelandia Deij, Frank & Arnold Parre 2001 NV Delta Nutsbedrijven Middelburg Delta zeelandia fort
2761 Het dikke bijnamen boek Zeeuws-Vlaanderen Deij, Frank & Joke Naughton 2009 Frank Deij Communicatie Axel
3840 Dolf Schoot. 60 jaar vishandel in Axel Deij, Frank & Wim Kooijman 2012 ZieZeeuwsVlaanderen Axel bedrijfsjubileum
2508 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij ZieZeeuwsvlaanderen Axel feestjaar
2433 44 jaar carnaval Hulst Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland Hulst carnaval, Hulst
2438 100 jaar V.V. Axel, 1911-2011 Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland VOF Axel
3992 Inspirerend Zeeland Deijl, A. van der , Haas M. 2008 Den Boer/de Ruiter Vlissingen vijftig bijzondere Zeeuwse plekken
587 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen Zuid-Beveland, historische geografie
2694 Gereformeerd en Evangelisch Dekker, C. 1992 Uitgeversmij J.H. Kok Kampen
1547 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
3630 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg Bijenvereniging Oostburg 1920-1980
1506 De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000 Dekker, J. (eindred.) 0 Waanders.nl klederdracht
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst Hulst, basiliek
446 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
2560 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 1 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent Sas van Gent
2561 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 3 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring sas van gent Sas van Gent Dellaert
1607 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
1791 Jeugdherinneringen van M. Dellaert deel 4 Dellaert, M. 1985
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
2704 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen den Herder, J.W. 1997 Den Herder Middelburg
3489 60 jaar prof wielrennen in Zeeland 1931-1990 Den Herder, J.W. 1991 Den Herder Middelburg profwielrennen , Zeeland
3463 Het moet wel waaien… een eerbetoon aan de Zeeuwse ronde den Herder, Sjaak 2007 Verse hoeven Wielrennen
1797 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Tielt/Weesp
3455 Het water tot de lippen Dendermonde, max 1958 De bezige bij Amsterdam
3858 De Dijken. Een nationale uitgave Dendermonde, Max e.a. 1954 De Bezige Bij Amsterdam kust
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij
203 De strijd om de schelde Denis Whitaker & Shelagh Whitaker 1986 Hollandia BV Baarn Verhaal van Militairen en Burgers 1944
2527 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus Darwin
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
2722 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond zeeuws-Vlaanderen
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1379 Laatneolitisch aardewerk uit Harelbeke. (Provo Westvlaanderen). Desittere, M. 1970
1387 Lo specchio Etrusco di Gand. Desittere, M. 1971
3256 Ostens voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme Oostende
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
1237 De instauratie van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1963
3405 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niert-agrarische vaktalen. Aflevering 1 De mandenmaker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3406 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 2 de strodekker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3407 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 3 handspinner en touwslager Devos, Magda e.a. 1982 G. Michiels Tongeren
3324 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent dialect behuizing
3325 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent Dialect Inleiding
3326 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent dialect akkerland weiland
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
1396 La proscription en Belgigue (1871-1880). Devreese, D.E. 1972
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
3632 de laatste witte vlag Devroe, Constant 1991 Constant Devroe Knokke-Heist
3648 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg Dialect en de toekomst van dialecten
2996 Bloed in de Schelde Dexter, John K. 1967 Uitg. "De Schorpioen" N.V. Strombeek Bever tweede wereldoorlog Schelde Antwerpen
1515 Doel met een hoofdletter Deyaert, J. en F. Pollet 2007 Snoeck Gent
3770 Episoden 1940-19454 II Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1985 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3774 Episoden 1940-1945 Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1976 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
533 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 brandgevaar Aardenburg
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1246 Les Assemblées d'états en Belgique avant 1795 Dhondt, J. 1965
3434 Immaterieel erfgoed en volkscultuur Dibbits, Hester e.a. 2011 Amsterdam University Press Amsterdam erfgoed
1853 Schoolkinderen in Axel Dieleman, Gré 1995 van Geyt productions Hulst axelse scholen
209 Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren. Dieleman, Gré 2003 His story Ljubljana geschiedenis westerscheldeveren

Pagina 10 van 27 Resultaten 1351 - 1500 van 4004