Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 32 Resultaten 1351 - 1500 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1246 Les Assemblées d'états en Belgique avant 1795 Dhondt, J. 1965
3434 B064 Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat Dibbits, Hester et al. 2011 Amsterdam University Press Amsterdam
1853 B105 Schoolkinderen in Axel Dieleman, Gré 1995 van Geyt productions Hulst
209 B057 Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren. Dieleman, Gré 2003 His tory Ljubljana
3491 B032 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist Dieleman, M.P., (samenst.) 1993 Provinciale Zeeuwse Courant Middelburg
2765 B197 De vlucht van een vink Dieleman, Marian (samenst.) 1999 Vink Offset Axel
2976 B200 Stenografisch Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes Dieleman, Mr. P., et.al. 0 onbekend
379 B055 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
3619 B172 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant Oostburg
156 Schoolkinderen in Terneuzen Dieleman. G. 1996 Van Geyt
4770 B325 Taalboek voor de nederlandsche volksschool no 5 Diels J.M. 1927 Kemink & zoon Utrecht
4881 B334 Fundamenteel Rekenen zesde Rekenboek grote getallen Diels P.A. ea 1953 J.B.Wolters Groningen, Djakarta
4885 B334 Fundamenteel Rekenen Zevende Rekenboek gewone en 10 delige breuken Diels P.A. ea 1952 J.B.Wolters Groningen, Djakarta
4745 B321 Rekenwerkboeken voor de lagere school Diels, P. A. 0 J. B. Wolters Uitgevers=Maatschappij n.v. Groningen - Batavia
4758 B321 Taalwerkboeken voor de Lagere School Diels, P. A. en Tazelaar, P. 0 J. B. Wolters' Uitgevers=Maaatschappij n.v. Groning - Batavia
5039 B346 Raamplan voor het inrichtingsgebied Hoek Herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
5042 B346 Uitvoeringsmodule voor het inrichtingsgebied Hoek herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
2993 B272 Onze Landbouw Diepenhorst, P.A. 1933 J.H. Kok nv Kampen
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
1942 B269 Op de ponteneur ; krantenstukjes PZC Dierx-Harms, Janneke 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
792 B218 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 8, Proeve van beantwoording der vraag, voorgesteld door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche-Instituut Diest Lorgnion, E.J. 1843 Ipenbuur en van Seldam Amsterdam
3842 B341 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
3843 B341 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4500 B246 De volledige werken van Joost van den Vondel tweede deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1930 Torentrans Utrecht
4505 B246 De volledige werken van Joost van den Vondel eerste deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1929 Torentrans Utrecht
4514 B251 De volledige werken van Joost van den Vondel derde deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1931 Torentrans Utrecht
4516 B251 De volledige werken van Joost van den Vondel vierde deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1932 de Torentrans Utrecht
4517 B252 DE volledige werken van Joost van den Vondel zesde deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1933 Uitgeverij De Torentrans Utrecht
4519 B252 DE volledige werken van Joost van den Vondel zevende deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1934 Uitgeverij De Torentrans Utrecht
5019 B334 Inleiding tot de katholieke maatschappijleer Dijk van M. pr. 1951 L.C.G.Malmberg 's-Hertogenbosch
601 B071 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
4172 B041 Pade crom ende Menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
3492 B227 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede
2801 B103 Kijk op het groene Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Kees Scherer 1983 Elsevier Amsterdam
3462 B306 De koninklijke marechaussee in Zeeland Dijkman, W.D. 2001 Stichting Marechausseemuseum Buren
3314 B152 De natuur terug. Honderd Nederlanders over het bouwen van onland Dijs, Fred & Maurtis Groen 1990 Zomer & Keuning Ede
2256 B294 Jaarverslag 1921 en 1922 van den Dioc. R.K. Vrouwenbond in het bisdom Breda Diocesanen RK Vrouwenbond Bisdom Breda 1922 J.W. Leijten Dongen
3076 B201 King Atlas Nederland voor school en toerisme Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1977 Smulders Drukkerijen Sneek
3071 B243 King Atlas Nederland voor school en toerisme uitgave 1950 Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1950 Smulders Drukkerijen Den Haag
797 B262 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers
5071 B352 Van Alle tijden Van Den Vos Reinaerde Dis van 1969 Wolters Groningen
3941 B343 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut onbekend
4082 Archief 2015 mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap de Wetenschappen DIV. 2015
3072 B227 Blinde Atlas R.K. Mulo divers 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
288 B044 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V divers 1960 Hulst
294 B021 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven divers 0 Hulst
4391 B044 Generaal en Particuliere Ordonantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
296 B021 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 divers 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
4392 B044 Generaale en Particuliere en Particuliere Ordonnantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
299 B021 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) divers 0 Hulst
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
2181 B051 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk HANDELINGEN Nieuwe reeks deel XIII divers 1934 Kortrijk
2489 B269 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) divers 0 Goes
452 B073 Lettres adressées par Maximilien I, Archiduc d'Autriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gand et a quelques autres personages Divers 1477 onbekend
4050 B329 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1846 divers 1846 J. van de Velde Olivier Zierikzee
2006 B018 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. divers 1973 Beveren
1511 B050 Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas divers 1773 Jan Christiaan Sepp Amsterdam
1516 B050 Een Heerlijke streek Watertandend door Zeeuws-Vlaanderen divers 2006 VVV Z.VL. Terneuzen
510 B021 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging divers 1949 Middelburg
4866 B332 Bulletin des lois de l'Empire Français 3eme serie Tome 4 diverse 1801 Drukkerij van de Republiek Parijs
774 B120 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). diverse 1877 Hector Manceaux Mons
775 B120 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. diverse 1884 Hector Manceaux Mons
5127 B505 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal en letterkunde 2e jaargang 1884-1885 diverse 1885 Aug. Sassen Helmond
5128 B505 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 3e jaargang 1885-1886 diverse 1886 Aug. Sassen Helmond
4873 B332 Bulletin des lois de l'Empire Français 3me serie Tome 3 diverse 1800 Drukkerij der Fransche Republiek Parijs
4876 B332 Bulletin des lois de la Republique Française No 115 diverse 0 onbekend onbekend
4877 B333 Bulletin des Lois de la republique Française Année 4 nr.1 diverse 0 onbekend onbekend
3854 B243 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 diverse 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4879 B333 Bulletin des Lois de la Republique Française no.192 diverse 0 l'Impremerie de la Republique Paris
2835 B503 PZC 250 jaar, 1758-2008 diverse 2008 PZC Middelburg
276 B347 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine jaarboek 34 diverse 2022 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine Philippine
1812 Zeelandboek diverse 2002 Middelburg
2331 B066 25 jaar Hulster Gemengd Koor 1-10-1957 - 1-10-1982 diverse 1982 Hulster Gemengd Koor Hulst
3099 B269 V.K.B.J. zingt …. diverse 0 V.K.B.J. Gent
4635 B286 Korenbloemen diverse 1964 Samson Alphen aan de Rijn
2334 B066 Feestelijk concert ter gelegenheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst diverse 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst
4894 B332 Bulletin des Loisn de la Republique Francaise neuvième partie diverse 1799 Imprimerie de la Republique Parijs
2339 B313 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis diverse 0 Hulst
293 B065 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 diverse 0 Hulst
3116 B236 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten diverse 0 onbekend
3118 B227 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften diverse 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
2354 B299 internaat voor schippersjeugd Koningin Juliana diverse 1986 Internaat voor schippersjeugd Terneuzen
4402 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1315) uitleggingen diverse 1906 Vuylsteke Gent
307 B118 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 diverse 1898 Plancke, Louis de Bruges
2358 B313 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres diverse 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
4662 B286 Lijst van Uitgaven maart 1940 diverse 1940 Wolters, JB Groningen, Batavia
4410 B179 Voorontwerp Streekplan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen diverse 1971 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
2365 B313 40 jaar V.V. Vogelwaarde 1945-1985 diverse 1985 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde
4669 B313 Uithangschild van het streekmuseum De vier Ambachten diverse 1987 Hulst
3134 B278 Liederboek A.K.V.S. diverse 0 A.K.V.S. onbekend
4673 B318 Sasse Kunst 50-jarig jubileum Heemkundige kring Sas van Gent diverse 2018 Sas van Gent
4947 B359 Bulletin des Lois de la Republique Française no 288 diverse 0 onbekend onbekend
4950 B348 Bulletin des lois de la republique francaise, no. 228-246 diverse 1799 l'imprimerie de la republique Paris
4695 B320 Parochie H. Gerardus Majella Terhole diverse 1995 Terhole
4954 B359 Bulletin des lois de la Republique Française 3eme serie tome septième diverse 1803 Drukkerij van de Republiek Parijs
1628 B118 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel II, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 diverse 1901 Plancke, Louis de Bruges
2141 Jaarboek C.B.G. dl 41 diverse 1987 C.B.G. Den Haag
2142 Jaarboek C.B.G. dl 42 diverse 1988 C.B.G. Den Haag
2143 Jaarboek C.B.G. dl 43 diverse 1989 C.B.G. Den Haag
4959 B359 Bulletin des lois de la Republique Française no 238 Diverse 0 onbekend onbekend
2144 Jaarboek C.B.G. dl 44 diverse 1990 C.B.G. Den Haag
2145 Jaarboek C.B.G. dl 45 diverse 1991 C.B.G. Den Haag
4193 B253 Van den Vos Reynaerde - Het comburgse handschrift diverse 0 Davidsfonds Leuven
2146 Jaarboek C.B.G. dl 46 diverse 1992 C.B.G. Den Haag
2147 Jaarboek C.B.G. dl 47 diverse 1993 C.B.G. Den Haag
4963 B340 Bulletin des Lois de la République Française No. 79-113 Diverse 0 L'impremerie Paris
2148 Jaarboek C.B.G. dl 48 diverse 1994 C.B.G. Den Haag
3940 B236 Streekbierbrouwerijen museum Hulst diverse 2008 Hulst
4964 B359 Bulletin des lois de l'Empire Français 4e serie Tome troisième no 38 à 58 diverse 1805 Keizerlijke drukkerij tot Parijs Parijs
2149 Jaarboek C.B.G. dl 49 diverse 1995 C.B.G. Den Haag
2150 Jaarboek C.B.G. dl 50 diverse 1996 C.B.G. Den Haag
4454 B214 Bulletijn van de geschied- en oudheidkundige kring van Gent dl. 3-4 diverse 1896 Vuylsteke, J. Gent
4966 B348 Bulletin des lois de la republique francaise, no. 173-191 diverse 0 l'imprimerie de la republique Paris
2151 Jaarboek C.B.G. dl 51 diverse 1997 C.B.G. Den Haag
2152 Jaarboek C.B.G. dl 52 diverse 1998 C.B.G. Den Haag
4968 B340 Bulletin des Lois de la République Française 3e serie tome Huitième Contenant les lois et arrêtés rendus pendant le 2e semestre de l'an XI No. 263-317 diverse 0 de drukkerye van de Republiek Parys
2153 Jaarboek C.B.G. dl 53 diverse 1999 C.B.G. Den Haag
2154 Jaarboek C.B.G. dl 54 diverse 2000 C.B.G. Den Haag
4970 B348 Bulletin des lois de la republique francaise, no. 196-219 diverse 1804 l'impremerie republique francaise Paris
2155 Jaarboek C.B.G. dl 55 diverse 2001 C.B.G. Den Haag
3691 B249 Enkhuizer almanak 1975 diverse 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
4203 B253 De aarde en haar volken diverse 1891 H.D. Tjeenk Willink Haarlem
2156 Jaarboek C.B.G. dl 56 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
4972 B340 Bulletin des Lois de la République Française 3e serie tome Deuxième Contenant les lois et arrêtés rendus pendant le 1e Vendémiare jusqu'au dernier Ventôse an IX No. 46-76 diverse 1803 L'impremerie de la république Parijs
2157 Jaarboek C.B.G. dl 57 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
4973 B348 Bulletin de lois de la republique francaise 3e serie tome cinquième, no 145-170 diverse 1802 l'imprimerie de la republique Paris
2158 Jaarboek C.B.G. dl 58 diverse 2004 C.B.G. Den Haag
2159 Jaarboek C.B.G. dl 59 diverse 2005 C.B.G. Den Haag
3695 B249 Enkhuizer almanak 1979 diverse 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
2160 Jaarboek C.B.G. dl 60 diverse 2006 C.B.G. Den Haag
2161 Jaarboek C.B.G. dl 61 diverse 2007 C.B.G. Den Haag
4977 B340 Bulletin des Lois de la République Française No. 23 bulletin der wetten van de Fransche republiek diverse 1800 L'impremerie de la république Parijs
2162 Jaarboek C.B.G. dl 62 diverse 2008 C.B.G. Den Haag
2163 Jaarboek C.B.G. dl 63 diverse 2009 C.B.G. Den Haag
2164 Jaarboek C.B.G. dl 64 diverse 2010 C.B.G. Den Haag
2165 Jaarboek C.B.G. dl 40 diverse 1986 C.B.G. Den Haag
4984 B342 Recueil ou manuel des arretés, décisions, lettres et autres actes Tom. IX diverse 1805 A.B. Steven Imprimeur de la Préfecture du département de l'Escaut Gent
3966 B055 Zeelandboek ZL 4 Diverse 2000 Stichting NRI Middelburg
644 B128 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede diverse 1775 Gendt
3204 B297 van Deursen - Reunie 14-9-1991 diverse 1991 onbekend
4497 B243 Bulletijn der maatschappij Geschied- en Oudheidkunde te Gent 17-18 diverse 1909 Siffer, A. Gent
2706 B236 Bodemschatten Als grondstoffen diverse 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
659 Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
4499 B243 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 21-22 diverse 1913 Siffer, W. Gent
660 Map met kaarten behorende bij Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
4501 B243 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde 13-14 diverse 1905 Geirnaert- vande Steene Gent
2455 B320 1974 - 1979, 5 jaar gemeenschapscentrum "den Dullaert" diverse 1979 Stichting Den Dullaert Hulst

Pagina 10 van 32 Resultaten 1351 - 1500 van 4788