Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 9 van 32 Resultaten 1201 - 1350 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
3620 B305 Grote nederlanders voor de jeugd [van 9-99 jaar] Dam, Arend van & Letterie, Martine 2004 Veen Magazines Diemen
3302 B263 Overzetveren in Nederland Dam, Arend van, et al. 1992 Vrienden vd voetveren Ridderkerk
1819 B352 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
3354 B298 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
4486 B237 Baudeloo De abdij en haar refugium in Hulst Danckaert, M.J. 1994 eigen beheer Hulst
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
1562 B323 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
2398 B298 Lexicon. Historische figuren van de lage Landen Dankers, J. & J. Verheul 1985 Het Spectrum Utrecht
2544 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 1 Darwin, Charles 1884 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2545 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2023 B030 Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen David, E.H. Rafaël 1997 VZW Parochiale werken Klein Sinaai
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
5137 B364 Postkroniek van Zeeland. Vierhonderd jaar postorganisatie, postvervoer en postverbindingen De Baar, Kees, Jan Hintzen en Erik Petrusma 2012 Stichting Jan Hintzen publicatiefonds Vlissingen
5072 B352 De Boudelo-abdij 30 jaar archeologisch en geschiedkundig onderzoek De Belie 2001 Sint Niklaas
4827 B321 De Bosbruiloft De Bruyn, Stien. 0 Ons Jeugdtoneel Alkmaar
2109 B358 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 A Verslag -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek- ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer de commissie 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
4213 B013 Rapport Deltacommissie Eindverslag en interimadviezen Deel 1 De deltacommissie 0 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4215 B013 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4219 B126 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Den Haag
4046 B046 Hoogtezon korte overwegingen voor elken dag de Greeve, H. 1940 Paul Brand Hilversum
4307 B349 Mémoires sur les Troubles de Gand 1377-1379par François de Halewyn, Seigneur de Zweveghem, publiés avec une introduction et des notes par M. Kervyn de Volkaersbeke De Halewyn, Francois 1865 Société de l'histoire de Belgique Bruxelles
1773 B049 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. de Hont, Jacob (A. de Mul en B.A.Th.M. Truffino) 1525 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
4137 B036 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen
3998 B039 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam
4414 B205 Commission royale les Gestes de Ducs de Brabant De Brabantse Yeesten deel 2 De Klerk, Jean 1839 Willems J.F. Antwerpen
4195 B028 Histoire des Girondins Tome 1 De Lamartine, A. 1865 Armand le Chevaleur . Paris
4196 B028 Histoire des Girondins Tome 2 De Lamartine, A. 1865 Armand le Chevalier . Paris
2071 B037 Massaspel IK, REIJNAERT De Maesschalck, Yvan et al. 1992 Gemeente Sint-Niklaas Sint-Niklaas
2108 B358 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C-1 Verhoren De Nederlandse geheime diensten te Londen 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
4433 B207 Causeries Scientifiques De Parville, H. 1886 Rothschild, J. Parijs
4511 B249 Chronique des ducs de brabant tome I De Ram, P.F.X. 1860 Hayez, M. Bruxelles
4513 B249 Chronique des Ducs de Brabant tome I 2me partie De Ram, P.F.X. 1854 Hayez, M. Bruxelles
4450 B213 Messager des Sciences et des arts de la Belgique ou nouvelle archives historique littéraire et scientifiques tome deuxième 1834 De Reiffenberg MM. F et all 1834 Vanderhaeghen, D.J. Gand
4453 B213 Messager des Sciences et des arts de la Belgique ou nouvelle archives historique littéraire et scientifiques tome sixième 1838 De Reiffenberg MM. F et all 1838 Hebbelynck, Léonard Gent
4574 B281 Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas tome premier De Robaulx de Soumoy, ALP 1872 la société de l'histoire de Belgique Bruxelles
4578 B281 Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas tome III De Robaulx de Soumoy, ALP 1873 la société de l'histoire de Belgique Bruxelles
4238 B084 Oorlogsgasten Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog de Roodt, E. 2000 Europese Bibliotheek Zaltbommel
470 B280 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre de Saegher, Rodolphe 1900 onbekend Gent
4525 B257 Messager des Sciences Hitorique et Archives des Arts 1845 De Sint-Genois J. ea 1845 Hebbelinck, L Gand
5056 B349 Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief van de grote Raad van Mechelen Deel IV 1563-1580 De Smict ea 1988 onbekend Brussel
5055 B349 Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen deel III 1531-1541 De Smidt ea 1979 onbekend Brussel
5057 B349 Chronologische Lijsten van de Gee2xtendeerde Sententiën berustende in het archief van de Grot Raad van Mechelen deel V 1551-1563 De Smidt ea 1987 onbekend Brussel
3901 B218 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost De Steltkluut 1987 Vogelwacht De Steltkluut onbekend
4431 B207 Manuel de Tourneur dl.2 De Valicourt E. 1872 Roret Parijs
4430 B207 Manuel de Tourneur dl. 1 De Valicourt, E. 1872 Roret Parijs
4612 B284 Lezen in de eerste klas 3 de Vries, Anna ; Crans, Wietske 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
4833 B326 Het boek van Jan Willem deel 1 De Vries, Anne. 0 Dijkstra's Uitgeverij Zeist
3816 B066 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
1800 B157 Geschiedenis van volk en land van Beveren. Het onderwijs in Beveren tijdens de 19e eeuw etc Debaecke. D. et al. 1985 Gemeentebestuur van Beveren Beveren
1556 B311 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
505 13e eeuwse persoonsnamen in de Vier Ambachten Debrabandere, F. 1962
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
665 B280 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Leiegouw Kortrijk
2016 Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1420. Debrandere Frans 1970 Handzame
105 B055 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
4214 B024 Ganda Blandinium - de Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs Declercq, Georges 1997 Snoeck-Ducaju en zoon Gent
4289 B148 Het Vlaamse Landschap Land en Volk Decorte Bert et al. 1951 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
2138 B235 De landelijke postdienst in het Belgische deel der VIER AMBACHTEN Decorte D. en C.H.A.Vermeulen 1992 Projectgroep Filatelie Sluiskil
3051 B299 De kroniek van Petrus Dieleman Dees, D. 1990 D. Dees Breda
3057 B299 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
3061 B239 Familieboek Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Dees, D. 1983 Terneuzen
3202 B297 Telgen van Lieven de Putter en Neelken de Bont Axel 1628 Dees, D. sr 1987 D. Dees Breda
3019 B296 Het geslacht Alvarez en Dees Dees, D. sr 1994 D. Dees Breda
3029 B297 Crijn Dees 1765 Maria Dieleman Dees, Kr. Sr & D. sr 1989 Dees Breda
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
175 B049 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis onbekend
1567 Inventaris van het archief van het Ambacht van Boehoute Degrijse, K. 1983 Brussel
1731 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Algemeen Rijksarchief Brussel
2756 B186 10 jaar Delta. De versterking van Fort Zeelandia. van monopolie naar markt Deij, Frank & Arnold Parre 2001 NV Delta Nutsbedrijven Middelburg
3840 B171 Dolf Schoot. 60 jaar vishandel in Axel Deij, Frank & Wim Kooijman 2012 ZieZeeuwsVlaanderen Axel
2508 B188 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij Zie Zeeuws-Vlaanderen Axel
2433 B188 44 jaar carnaval Hulst Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland Hulst
2438 B019 100 jaar V.V. Axel, 1911-2011 Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland VOF Axel
2761 B019 Het dikke bijnamen boek Zeeuws-Vlaanderen Deij, Frank en Joke Naughton 2009 Frank Deij Communicatie Axel
3992 B021 Inspirerend Zeeland. Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal Deijl, A. van der & M. Haas 2008 Den Boer/de Ruiter Vlissingen
2613 B064 Sporen van een oorlog Deijl, Aarnoud van der en Marga Haas 2009 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Middelburg
587 B130 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
2694 B130 Gereformeerd en Evangelisch Dekker, C. 1992 Uitgeversmij J.H. Kok Kampen
1547 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
3630 B323 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg
1506 B115 De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000 Dekker, J. (eindred.) 0 Waanders.nl Zwolle
5032 B341 Een dorp vol snoep. 150 jaar geschiedenis van de snoep- en koekjesindustrie in Breskens Dekker, Jan Martin, et al. 2022 Uitgeverscollectief van vrijwilgers en medewerkers Breskens
8 B342 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
4796 B325 Eenige lessen over werktuigkunde ten gebruike van vakscholen, meestergasten en fabrieksbestuurders Delaere A. 1930 Vanderpoorten & Co Gent
446 B122 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
2560 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 1 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent
2561 B151 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 3 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring sas van gent Sas van Gent
1607 B050 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0 Otterlo
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
1791 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert deel 4 Dellaert, M. 1985 Otterlo
849 B127 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 1 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 Delvigne, Ad. 1869 La société de l'historire de Belgique Bruxelles
850 B127 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 2 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 Delvigne, Ad. 1871 La société de l'historire de Belgique Bruxelles
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
4945 B335 1 Nederlandse taal negende druk den Besten J. : Velders N.W. 1965 Wolters, J.B. Groningen
2501 B272 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen Axel 30 september 1978 Den Hamer, P.J. 1978 W.P.N. Zeeland Axel
3489 B271 60 jaar prof wielrennen in Zeeland 1931-1990 Den Herder, J.W. 1991 Den Herder Middelburg
3463 B020 Het moet wel waaien… Een eerbetoon aan de Zeeuwse ronde den Herder, Sjaak 2007 Verse hoeven Raamsdonkveer
1797 B144 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
3455 B103 Het water tot de lippen. wat wij deden via het nationaal rampenfonds Dendermonde, max 1958 De bezige bij Amsterdam
3858 B092 De Dijken. Een nationale uitgave Dendermonde, Max e.a. 1954 De Bezige Bij Amsterdam
529 B021 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
203 De strijd om de schelde Denis Whitaker & Shelagh Whitaker 1986 Hollandia BV Baarn
2527 B306 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus onbekend
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
4253 B119 De loop van de Schelde Denucé, J. 0 Veritas Antwerpen
2722 B236 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond onbekend
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1379 Laatneolitisch aardewerk uit Harelbeke. (Provo Westvlaanderen). Desittere, M. 1970
1387 Lo specchio Etrusco di Gand. Desittere, M. 1971
3256 B248 Ostêns voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
4426 B207 Principes de l'art du tour Desormeaux, M.P. 1825 Audot Parijs
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
1237 De instauratie van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1963
3405 B295 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niert-agrarische vaktalen. Aflevering 1 De mandenmaker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3406 B313 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 2 de strodekker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3407 B295 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 3 handspinner en touwslager Devos, Magda e.a. 1982 G. Michiels Tongeren
3324 B316 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent
3325 B299 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3326 B292 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
1396 La proscription en Belgigue (1871-1880). Devreese, D.E. 1972
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
3632 B057 de laatste witte vlag Devroe, Constant 1991 Constant Devroe Knokke-Heist
2041 B139 20 eeuwen vlas in Vlaanderen dewilde Bert 1984 Lannoo Tielt/Bussum
3648 B315 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
5106 B353 Een heksenjagersepidemie te St-Niklaas in 1692 Dewulf, Marcelijn 1965 Oudheidkundige Kring ban het Land van Waas Sint-Niklaas
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
2996 B045 Bloed in de Schelde Dexter, John K. 1967 Uitg. "De Schorpioen" N.V. Strombeek Bever
1515 Doel met een hoofdletter Deyaert, J. en F. Pollet 2007 Snoeck Gent
3770 Episoden 1940-19454 II Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1985 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3774 Episoden 1940-1945 Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1976 Heemk. Kring WZVl Aardenburg

Pagina 9 van 32 Resultaten 1201 - 1350 van 4798