Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3822

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2817 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 1986 Vink, Axel Terneuzen waterschap , 1975-1985, technologie
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg kunst , Metsers
3844 Aan U, Koninginne… 0
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
2310 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst collectie G. Sponselee
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda pelgrim fatima
2311 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda Basiliek Hulst , Oosterhout , Oudenbosch
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg oosterscheldebrug zeeland technisch
3851 Klederdrachten van Zuidwest-nederland 1978 Cebeco Zuidwest kalender 1978
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990 collectie G. Sponselee
3598 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet 2002 reunie comité Nieuwvliet reünie nieuwvliet schoolfoto
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
2320 50 jaar Cooperatieve Boerenleenbank Terneuzen Raiffeisenbank 1963 Boerenleenbank Terneuzen Terneuzen Boerenleenbank Terneuzen Raiffeisenbank
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg stornvloedkering
2321 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
3604 Oostburg als woonplaats 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
277 Westerheem 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
2325 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 1988 Hava naguila Vogelwaarde
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
2331 25 jaar Hulster Gemengd Koor 1-10-1957 - 1-10-1982 1982 Hulster Gemengd Koor Hulst Jubileum, koor
2334 Feestelijk concert ter gelegeneheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst Harmonie
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen foto atlas zeeland topografische dienst
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg familie Vorsterman van Oyen
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen satelliet foto beeld kaart
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
2342 Afscheidsconcert voor dirigent Jo ivens 2003 Hulster Gemengd Koor Hulst
3622 Jaarverslag Sluis 700 1991 Gemeente Sluis Sluis
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
3899 Jaarboek 2008 Jaar in Zeeland 2008 PZC
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
3901 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost 1987 Vogelwacht De Steltkluut
3649 … vlak voor je neus. Onder je voeten vandaan en … 1975 Fed. Zeeuwse musea Middelburg Monumentenjaar 1975
3911 Tussen ras en gewas 1957 N.A.K. Zeeland landbouw zeeland NAK overzicht
3912 Toeristengids Hulst 1964 1964 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande toerisme hulst gids
2378 Sasse Kinder Dichtbundel Bibliotheekdag 1989 1989 Sas van gent Sas van Gent, gedichten
2893 Deutsche, Italienische, Englische Kriegsflugzeuge bilder bewaffnung ansprache erkennen 1941 Verlag Dr. Ing. Spohr Dresden
2906 Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren 1930 Davidsfonds novellen
3687 Enkhuizer almanak 1995 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen almanak jaargang
3688 Enkhuizer almanak 1985 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1985
2921 Bijbel 1930 Ned. Bijbelgenootschap Amsterdam
3689 Enkhuizer almanak 1981 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1981
2922 Battle of Berlin 0
3690 Enkhuizer almanak 1982 1994 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1982
3691 Enkhuizer almanak 1975 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1975
2924 Drie Nederlandse Volksverhalen 0 The Reader's Digest N.V. Amsterdam Volksverhalen, Nederlandse
3693 Enkhuizer almanak 1984 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1984
3182 Een korte historische wandeling De Steede Goedereede 0 wandelen goedereede
3695 Enkhuizer almanak 1979 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1979
3696 Enkhuizer almanak 1978 1977 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1978
3191 Zeeuwsch-Vlaanderen gastronomisch 0 Stichting Promotie Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen gastronomie restaurants toerisme VVV
3713 De economische ontwikkeling van WZ-Vl 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3204 van Deursen - Reunie 14-9-1991 1991 reünie deursen genealogie familie
3476 Literatuur over Zeeland 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg literatuur
3477 Zeeland en de Zeeuwen in de letterkunde 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
3481 Gedenkboek ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het KZGW te Middelburg 1769 - 1919 1919 J.C. & W Altorffer Middelburg
3230 Bijbel Arend Dieleman 1931 J.H. de Bussy Amsterdam dieleman meester korevaar zaamslag
3486 Zuiderzeewerken en deltaplan 0 Stichting Onderwijsinstellingen s-Gravenhage
3742 Zo is dit land 1960 De Stem B.V. Breda brabant zeeland 'de stem'
2976 Sten. Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes 0 landbouw
3746 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
3491 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist 1993 Prov. Zeeuwse Courant Middelburg sport
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
166 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst Hulst , toneel
2987 Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard 0 s-Gravenhage Trekpaarden, stamboek, Nederlandse
3243 De Jan Plezier. Bonte serie zangzaad 0 W.H. de Koning & zonen Rotterdam Volksliedjes
2220 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag jaarboek Coehoorn
3244 Het zingende boertje nr. 5 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam Volksliedjes
3245 Het zingende boertje nr. 7 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam liedteksten
3246 Het zingende boertje nr. 9 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam liedteksten
3247 Het zingende boertje nr. 8 1953 W.H. de Koning & zonen Rotterdam liedteksten
3506 De Westerschelde. Erfdeel van het Zeeuwse Landschap 1967 Contactcom. Nat. En Landsch. Bes. Amsterdam
2739 Structuurplan binnenstad terneuzen 1978 1978 Kuiper Compagnons Rotterdam
2487 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" 1994 Kroniek collectie G. Sponselee
2488 Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 50 jaar 1953-2003 Terugblik op een halve eeuw "t muziek van de Graauw" 0 Jubileumboek collectie G. Sponselee
3004 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
2495 Kunst kunst kunst route 1997 gemeente Axel Axel
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
2498 Alles over de gemeente Axel in 1985 1985 Gemeente Axel Axel
2500 …..tot een naam en tot een lof ….. Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor 100 jaren; doleantie voor 50 jaren 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3524 oranje en zeeland. Fotoreportage bezoek H.M. Kiningin Juliana en ZKH Prins Bernhard aan Zeeland 1950 1950 Gebr. Siepman Goes fotoreportage bezoek Koningin Juliana en Prins Bernard
3014 Kringalmanak van de N.C.B. 1963 1963 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
2248 Het Zeeuws-Vlaamse Bedrijfsleven in 1992 1993 Kamer van Koophandel Terneuzen Kamer van Koophandel, Zeeuws Vlaanderen
3528 Handboek voor de soldaat 1976 Koninklijke Landmacht
3529 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn watersnood 1906
3534 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 1965 G.W. den Boer Middelburg nagedachtenis
2513 De stichting in't zilver 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
3281 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle kwartierstaat zeeuws
3538 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling vanaf ca. 1975 1982 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg bevolking sociaal en economie
2515 Terugblik op 1990 1991 Kamer van Koophandel Terneuzen KvK 1990 cijfers
2516 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen 1988 cijfers KvK
3540 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg Zeeuwse wandtapijten
3541 Plannen rondom het Veerse meer 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen Plannen rond het Veerse meer
3542 Zeeland in harmonie. Hoofdlijnen van beleid 1987-1991 0 Provincie Zeeland Middelburg beleids hoofdlijnen
1754 Watersnood Zeeland, 12 en 13 maart 1906. 1981 Alphen aan de Rijn
2266 Tekstboekje behorende bij de dia's over Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 0 VVV OZVl Terneuzen Tekstboekje , Oost Zeeuwsch Vlaanderen
3804 Mooi Zeeland 1934 VVV Zeeland Middelburg
2277 75 jaar v.v. Hontenisse 2002 V.V. Hontenisse Kloosterzande collectie G. Sponselee
1777 .... Tot een naam en tot een Lof ... Ter gedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
2291 Baecke 2012. www.familiebaecke.nl 0
2552 Ach Lieve Tijd. Zeeland. Twintig eeuwen Zeeuwen en hun rijke verleden 1996 Waanders Uitgevers
2553 Zeeland van toen & nu 2004 Waanders Uitgevers
3578 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal Zusters Mariadal Roosendaal
2814 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw 1996 Unie van waterschappen Den Haag waterschap unie rapport
3838 Johannes Gabriel Vereecken en nakomelingen 0 vereecken dorsselaere seghers
3839 Genealogie Heijens 1985 genealogie Heijens
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 0 Heemkindige Kring Philippuslandt Steenbergen
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
259 D'Euzie Groot Stekene 0
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. De Vitis Patrum earumq. recognitione ad........ 0 Editione platiniana
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
774 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). 0
775 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. 0
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
2056 De gedrukte Nederlandse Reynaert-traditie. 2007 Verloren Hilversum
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
2057 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. 0 Museum De Vier Ambachten Hulst
3081 Liederenbundel van Sobrietas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
1803 Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek "850 jaar Vrasene" 1986
2315 50 jaar katholiek vrouwen gilde 2001 KVG Hulst
268 Leiegouw 0
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
2061 Reynaert Ommeganck Hulst 21 sept 1980. Programmaboekje. 0 Reynaertstichting
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1806 Heemschut 1936
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3822