Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 29 Resultaten 1 - 150 van 4254

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
259 D'Euzie Groot Stekene 0
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
3844 Aan U, Koninginne… 0
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
2311 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
3081 Liederenbundel van Sobriëtas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1806 Heemschut 1936
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
4111 De katholieke Encyclopaedie Zestiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg
4112 De katholieke Encyclopaedie Zeventiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
4113 De katholieke Encyclopaedie Achttiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
274 Stad Deinze 0
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
4115 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
4116 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2325 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 1988 Hava naguila Vogelwaarde
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4117 De katholieke Encyclopaedie Negentiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
4118 De katholieke Encyclopaedie Drie en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
4119 De katholieke Encyclopaedie Twee en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
4378 Collection de Chroniques Belges Inédites Philippe Mouskes tome 2 1838 Commission Royale d'Histoire Bruxelles
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J. Gent
4379 Collection de Chroniques Belges Inédites Chronique de Philippe Mouskes Tome 1 1836 Bruxelles
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2076 Reinaert Catalogus 1996
3101 Looft de heer. Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering 1971 Gooi en sticht n.v. Hilversum
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
3622 Jaarverslag Sluis 700 1991 Gemeente Sluis Sluis
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
2346 1965 - 2005 De Goede Herderkerk 40 jaar 2005 Hervormde gemeente Terneuzen
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontspanning na inspanning Terneuzen
3115 De Brembosch 0
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
3118 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
2354 internaat voor schippersjeugd Koningin Juliana 1986 Internaat voor schippersjeugd Terneuzen
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
1843 Nederland een 0 Weedink & Snel Den Haag
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
309 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten 1559 Ghendt
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
2358 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
311 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
312 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 C Verhoren verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 A en B - verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 A en B 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe 1763 Gendt
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 A Verslag -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek- ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2365 40 jaar V.V. Vogelwaarde 1945-1985 1985 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
2366 Terneuzen 1984 W.S.V. de Vrijbuiters Terneuzen
3134 Liederboek 0 A.K.V.S.
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 A en B Verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 B bijlagen -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek - ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C II Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
3911 Tussen ras en gewas 1957 N.A.K. Zeeland
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 A en B verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2384 40 jaar jubileumboek bonte-avond-club 1951-1991 1991 Bonte Avond Club Sluiskil
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden

Pagina 1 van 29 Resultaten 1 - 150 van 4254