Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen topografieboekje van R.K. Mulo examen
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2817 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 1986 Vink, Axel Terneuzen waterschap , 1975-1985, technologie
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg kunst , Metsers
4099 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. 1832 W. van Gulick 's Bosch
3844 Aan U, Koninginne… 0
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
774 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). 1877 Hector Manceaux Mons archeologie Bergen - Mons
2310 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst collectie G. Sponselee
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda pelgrim fatima
775 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. 1884 Hector Manceaux Mons archeologie Bergen - Mons
2311 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda Basiliek Hulst , Oosterhout , Oudenbosch
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2057 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. 2007 Museum De Vier Ambachten Hulst
3081 Liederenbundel van Sobrietas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht liederen matigheidslied
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg oosterscheldebrug zeeland technisch
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum kerkelijke liederen
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand muziek vereniging Cadzand
2315 50 jaar katholiek vrouwen gilde 2001 KVG Hulst vrouwengilde
3851 Klederdrachten van Zuidwest-nederland 1978 Cebeco Zuidwest kalender 1978
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990 collectie G. Sponselee
2061 Reynaert Ommeganck Hulst 21 sept 1980. Programmaboekje. 1984 Reynaertstichting Hulst Programma
3598 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet 2002 reunie comité Nieuwvliet reünie nieuwvliet schoolfoto
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4111 De katholieke Encyclopaedie Zestiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2320 50 jaar Cooperatieve Boerenleenbank Terneuzen Raiffeisenbank 1963 Boerenleenbank Terneuzen Terneuzen Boerenleenbank Terneuzen Raiffeisenbank
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel militair, zang
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg stornvloedkering
4112 De katholieke Encyclopaedie Zeventiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2321 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
4113 De katholieke Encyclopaedie Achttiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4115 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4116 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
277 Westerheem 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
2325 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 1988 Hava naguila Vogelwaarde
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4117 De katholieke Encyclopaedie Negentiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4118 De katholieke Encyclopaedie Drie en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg Hulst, Rouleau, architectuur
2071 Massaspel Ik, Reinaert 1992
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
4119 De katholieke Encyclopaedie Twee en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1048 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Utrecht/Antwerpen
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda liederen
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2074 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn Reynaert
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
4122 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht Reinaert
283 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. eerste deel 1785 Fernand, C. J. Gend kroniek jaarboek vlaanderen
2075 De vos en het lijsternest. 1996 Stijn Streuvels Genootschap Tielt Jaarboek 2
2331 25 jaar Hulster Gemengd Koor 1-10-1957 - 1-10-1982 1982 Hulster Gemengd Koor Hulst Jubileum, koor
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J. Gent samenzang
2076 Reinaert Catalogus 1996 bib Wasiana Reinaert
3101 Looft de heer. Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering 1971 Gooi en sticht n.v. Hilversum zangbundel
2334 Feestelijk concert ter gelegeneheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst Harmonie
288 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V 1960 Hulst toneel
4128 er op of er onder in jongensstad 0 De Paters Maristen Hulst Maristen
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen foto atlas zeeland topografische dienst
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg familie Vorsterman van Oyen
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst ziekenhuis
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen satelliet foto beeld kaart
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
294 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven 0 Hulst Oostburg Landbouw
2342 Afscheidsconcert voor dirigent Jo ivens 2003 Hulster Gemengd Koor Hulst
3622 Jaarverslag Sluis 700 1991 Gemeente Sluis Sluis
295 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst tentoonstelling
551 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst toneel
296 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande poort Hulst praalstoet
42 Batavierenlied, voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 Verwilghen, P.L. Hulst
2346 1965 - 2005 De Goede Herderkerk 40 jaar 2005 Hervormde gemeente Terneuzen Terneuzen
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontspanning na inspanning Terneuzen hengelsport
3115 De Brembosch 0
556 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 1. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1751 Isaak Tirion Amsterdam geschiedenis
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0 feest liederen
557 Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 2. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1753 Isaak Tirion Amsterdam geschiedenis
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1912 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn ‘s-Gravenhage
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam christelijke liederen
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3118 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
4144 Streek GR Reynaertland. In het spoor van de vos door het “Zoete Waasland” 0 Plattelandstoerisme Euregio Scheldemond
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent liederen
2354 internaat voor schippersjeugd Koningin Juliana 1986 Internaat voor schippersjeugd Terneuzen terneuzen
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898 Plancke, Louis de Bruges
1843 Nederland een 0 Weedink & Snel Den Haag
2356 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 1970 VV Terneuzen Terneuzen voetbal, Terneuzen
2358 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen scheepvaart
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
4152 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie 1920 religieuzen
2361 100 jaar Harmonie De Volharding Zaamslag 1986 De Volharding Zaamslag harmonie, Zaamslag
3899 Jaarboek 2008 Jaar in Zeeland 2008 PZC
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
2365 40 jaar V.V. Vogelwaarde 1945-1985 1985 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde voetbal
3901 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost 1987 Vogelwacht De Steltkluut
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
1854 Axel door het sleutelgat van de tijd 2005 his story d.o.o. Ljubljana Slovenia Ljubljana foto's gebouwen monumenten
3134 Liederboek 0 A.K.V.S. liederen
3649 … vlak voor je neus. Onder je voeten vandaan en … 1975 Fed. Zeeuwse musea Middelburg Monumentenjaar 1975
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
3911 Tussen ras en gewas 1957 N.A.K. Zeeland landbouw zeeland NAK overzicht
3912 Toeristengids Hulst 1964 1964 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande toerisme hulst gids
73 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
841 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht briefwisseling Philips 2 en Margareta van Oostenrijk
2378 Sasse Kinder Dichtbundel Bibliotheekdag 1989 1989 Sas van gent Sas van Gent, gedichten
2893 Deutsche, Italienische, Englische Kriegsflugzeuge bilder bewaffnung ansprache erkennen 1941 Verlag Dr. Ing. Spohr Dresden
2382 Geschiedkundig overzicht van het muziekgezelschap "De Vereenigde Vrienden" Sas van Gent 1897-1997 1997 De Vereenigde Vrienden Sas van Gent muziek
2384 40 jaar jubileumboek bonte-avond-club 1951-1991 1991 Bonte Avond Club Sluiskil variété, sluiskil
849 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 1 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1869 Bruxelles memoires
850 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 2 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles memoires
339 Generale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst 0 Gent belastingen imposten
3923 50 jaar CBTB Jubileum uitgave 1968 Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 's-Gravenhage jubileum
1624 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. tweede deel 1785 Fernand, C. J. Gend kroniek jaarboek vlaanderen
1625 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. derde deel 1785 Fernand, C. J. Gend kroniek jaarboek vlaanderen
2137 Tijdreis tussen Noord & Zuid, forten en linies in de grensregio 2012 Provincie West-Vlaanderen e.a De grens heeft meer dan twee kanten
602 Krabbendijke 0 Den Boer Middelburg
1626 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 1898
2906 Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren 1930 Davidsfonds novellen
1627 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 1898
1628 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel II, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1901 Plancke, Louis de Bruges
4188 Killed in Action 1983 Generaal Maczek museum Breda WOII, Polen
3933 Saaftinge. 1570- verloren 1972- behouden? 1972 Stichting Het Zeeuwse Landschap Goes Verloren- Behouden?
4190 Reynaert de vos in prent en exlibris 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint Niklaas
3936 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0 collectie Sponselee 2791
865 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.1 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles Deel 1
4193 Van den Vos Reynaerde - Het comburgse handschrift 0 Davidsfonds Leuven
355 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst 1645 Middelburg
3940 Streekbierbrouwerijen museum Hulst 2008 Hulst bier
4198 De aarde en haar volken 1903 H.D. Tjeenk Willink Haarlem
3687 Enkhuizer almanak 1995 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen almanak jaargang
3688 Enkhuizer almanak 1985 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1985
4200 De nieuwe taalgids 1972 Wolters Noordhoff N.V. Groningen Reinaert 65e jaargang
2921 Bijbel 1930 Ned. Bijbelgenootschap Amsterdam
3689 Enkhuizer almanak 1981 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1981
2922 Battle of Berlin 0
3690 Enkhuizer almanak 1982 1994 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1982
4202 De aarde en haar volken 1889 H.D. Tjeenk Willink Haarlem
875 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.1 0
3691 Enkhuizer almanak 1975 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1975
4203 De aarde en haar volken 1891 H.D. Tjeenk Willink Haarlem

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4092