Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4171

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
2817 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 1986 Vink, Axel Terneuzen
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
259 D'Euzie Groot Stekene 0
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg
4099 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. 1832 W. van Gulick 's Bosch
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
3844 Aan U, Koninginne… 0
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
774 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). 1877 Hector Manceaux Mons
2310 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
775 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. 1884 Hector Manceaux Mons
2311 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4359 Gezinsbijbel voor familie Lambert 0 Bernaerd Poelman Gent
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
3081 Liederenbundel van Sobriëtas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
2315 50 jaar katholiek vrouwen gilde 2001 KVG Hulst
3851 Klederdrachten van Zuidwest-nederland 1978 Cebeco Zuidwest
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1806 Heemschut 1936
3598 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet 2002 reunie comité Nieuwvliet
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
4111 De katholieke Encyclopaedie Zestiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
2320 50 jaar Cooperatieve Boerenleenbank Terneuzen Raiffeisenbank 1963 Boerenleenbank Terneuzen Terneuzen
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg
4112 De katholieke Encyclopaedie Zeventiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
2321 De Zonnebloem. Afdeling Groot terneuzen 25 jaar 1974-1999 1999 De Zonnebloem afd. Terneuzen Terneuzen
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
4113 De katholieke Encyclopaedie Achttiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
274 Stad Deinze 0
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
4115 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
4116 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
277 Westerheem 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
2325 20 jaar Hava Naguila 1968-1988 1988 Hava naguila Vogelwaarde
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4117 De katholieke Encyclopaedie Negentiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
4118 De katholieke Encyclopaedie Drie en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
791 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7: De geschiedenis van de Kerstening der Nederlanden tot rond1000 1842 Amsterdam
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
4119 De katholieke Encyclopaedie Twee en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
4378 Collection de Chroniques Belges Inédites Philippe Mouskes tome 2 1838 Commission Royale d'Histoire Bruxelles
283 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. eerste deel 1785 Fernand, C. J. Gend
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
2331 25 jaar Hulster Gemengd Koor 1-10-1957 - 1-10-1982 1982 Hulster Gemengd Koor Hulst
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J. Gent
4379 Collection de Chroniques Belges Inédites Chronique de Philippe Mouskes Tome 1 1836 Bruxelles
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2076 Reinaert Catalogus 1996
3101 Looft de heer. Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering 1971 Gooi en sticht n.v. Hilversum
2334 Feestelijk concert ter gelegeneheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
288 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V 1960 Hulst
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
293 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 0
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2342 Afscheidsconcert voor dirigent Jo ivens 2003 Hulster Gemengd Koor Hulst
3622 Jaarverslag Sluis 700 1991 Gemeente Sluis Sluis
551 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
2346 1965 - 2005 De Goede Herderkerk 40 jaar 2005 Hervormde gemeente Terneuzen
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontspanning na inspanning Terneuzen
3115 De Brembosch 0
556 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 1. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1751 Isaak Tirion Amsterdam
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
557 Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 2. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1753 Isaak Tirion Amsterdam
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1912 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn ‘s-Gravenhage
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3118 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
2354 internaat voor schippersjeugd Koningin Juliana 1986 Internaat voor schippersjeugd Terneuzen
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898 Plancke, Louis de Bruges
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
1843 Nederland een 0 Weedink & Snel Den Haag
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
2356 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 1970 VV Terneuzen Terneuzen
309 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten 1559 Ghendt
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
2358 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4171