Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4185

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4410 B179 Voorontwerp Streekplan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen diverse 1971 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
4409 B161 Honderd Jaar tijdschriftgeschiedenis De Katholieke Illustratie Hottinga, Tijn 0 MM Trion Uitgevers B.V. Baarn
4408 B148 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive Supplementum ad opera diplomatica Auberti Mirael Foppens, Joannis Francisci 1734 Petrum Foppens Bruxelles
4405 B113 Beschryvinge van de stadt hulst Lansberghe, Jacob van 1991 Van Geyt productions Hulst
4404 B095 Socio-Demografische analyse van Zeeuws-Vlaanderen op het einde van de 18e eeuw (1796) deel a Coreman, P. 1981 Rijksuniversiteit Gent Gent
4403 B077 Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland Kuipers, J.J.B. 1998 Provincie Zeeland Middelburg
4402 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1315) uitleggingen diverse 1906 Vuylsteke Gent
4401 B080 Oorkondenboek der Stadt Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen) 1280-1336) bijvoegsel Werveke van, A 1905 Gent
4400 B068 Stadsrekeningen 1326-1327 onbekend 1327 onbekend Brugge
4399 B058 Pomniki Pierwszej dywizji pancernej. Monuments of the polish armoured division, Zbigniew Mieczkowski, redactie 1989 Veritas Foundation Publication Centre Londen Engeland
4397 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
4396 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
4395 B043 Zeeuwsche volks-almanak voor het jaar 1841 Velde, van de et al. 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4394 B032 Zeeuwsche Volks-almanak 1840 & 1841 Velde, van de, et al 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4393 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1845 Velde, van de, et al. 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4392 B044 Generaale en Particuliere en Particuliere Ordonnantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
4391 B044 Generaal en Particuliere Ordonantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
4390 B041 Reinaart de Vos Paul Biegel 2000 Uitgeverij Holland Haarlem
4389 B029 Philips van marnix van Sint Aldegonde Van Roey, J. et al 1998 uitgeverij Pandora Antwerpen
4388 B003 De Sectie Der Loisten of Antwerpsche Libertijnen Julius Frederichs 1891 J.Vuylsteke./-Martinus Nijhoff Gent / 's Gravenhage
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
4386 Vlasteelt en Vlasindustrie in Zeeuws-Vlaanderen Langenhorst en Martinet 1938 Vereniging tot verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuws-Vlaanderen Hulst
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4379 Collection de Chroniques Belges Inédites Chronique de Philippe Mouskes Tome 1 1836 Bruxelles
4378 Collection de Chroniques Belges Inédites Philippe Mouskes tome 2 1838 Commission Royale d'Histoire Bruxelles
4377 L'Épopée Belge des Croisades Lobet, Marcel 0 Soledi Liège
4376 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne 1968 Brussel
4375 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo en Doorselaer, André van 1980 Kortrijk
4374 Les Vestiges archéologiques de la Région de Lesse-et-Lomme des Origines aux Mérovingiens Mariën, ME 1961 Bruxelles
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
4372 Galerie Des Saints et des Saintes Coomans, J. 1841 Société des Beaux-Arts Brussel
4371 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
4364 Al de werken van Flavius Josephus Terwogt, W.A. 1873 J.P. Revers Dordrecht
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
4359 B063 Gezinsbijbel voor familie Lambert onbekend 0 Bernaerd Poelman Gent
4358 B062 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
4357 B062 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
4356 B061 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
4355 B062 christelyke onderwyzingen en gebeden Jacobus Kap. 0 Francifcus Ignatius Vinck t Antwerpen in't Klapdorp
4353 B158 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 4 Blok, P.J. 1899 J.B. Wolters Groningen
4351 B152 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 5 Blok, P.J. 1902 J.B. Wolters Groningen
4350 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 3 Blok, P.J. 1896 J.B. Wolters Groningen
4348 B061 Etiquette, universiteit voor zelfstudie Veen - Wijers, Olga van 1942 Drukkerij N.V. v/h G.J. van Amerongen & Co. Amersfoort
4347 B065 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
4346 B079 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
4345 B147 Vaderlandsch woordenboek;15e deel ( FAA-FRA) Met Kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1886 Johannes Allart Amsterdam
4344 B146 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. K-M deel 22 Kok, Jacobus 1790 J. Allart Amsterdam
4343 B146 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. H-K deel 21 Kok, Jacobus 1789 J. Allart Amsterdam
4342 B153 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HOL deel 20 Kok, Jacobus 1789 J. Allart Amsterdam
4341 B147 vaderlandsch woordenboek;14edeel (EP-EZ)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1885 Jacobus de Kok Amsterdam
4340 B153 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HAAR deel 19 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4339 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. GH-GYZ deel 18 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4338 B147 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. GA- GEY deel 17 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4337 B147 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. FRE-FY deel 16 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4336 B147 Vaderlandsch woordenboek;13e deel (DR-EN)met kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1785 Johannes Allart Amsterdam
4335 B147 Vaderlandsch woordenboek; 12e deel ( DIR-DOZ) Jacobus Kok 1789 Johannes Allart Amsterdam
4334 B141 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. COB-CYS deel 10 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4333 B141 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. CLA-CLU deel 9 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4332 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BRA-BYS deel 8 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4331 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BO-BO deel 7 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4330 B141 vaderlandsch woordenboek elfde deel (DA-DIO)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1788 Johannes Allart Amsterdam
4329 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BE-BL deel 6 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4328 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BAA- BE deel 5 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4327 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AN- AZ deel 4 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4326 B139 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AM deel 3 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4325 B143 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AE-AL deel 2 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4324 B143 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AA-AD deel 1 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4323 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. M-P deel 23 Kok, Jacobus 1790 J. Allart Amsterdam
4322 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. P-R deel 24 Kok, Jacobus 1791 J. Allart Amsterdam
4321 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. P-R deel 25 Kok, Jacobus 1791 J. Allart Amsterdam
4320 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. R-S deel 26 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
4319 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. R-S deel 27 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
4318 B137 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. S-T deel 28 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
4317 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. T-V deel 29 Kok, Jacobus 1793 J. Allart Amsterdam
4316 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. V-W deel 30 Kok, Jacobus 1793 J. Allart Amsterdam
4315 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W deel 31 Kok, Jacobus 1794 J. Allart Amsterdam
4314 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W deel 32 Kok, Jacobus 1794 J. Allart Amsterdam
4313 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W-Y deel 33 Kok, Jacobus 1795 J. Allart Amsterdam
4312 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. Y-Z deel 34 Kok, Jacobus 1795 J. Allart Amsterdam
4311 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. Zuil-Zyp deel 35 Kok, Jacobus 1796 J. Allart Amsterdam
4310 B150 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels A-B Kok, Jacobus 1797 J. Allart Amsterdam
4309 B150 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels C-G Kok, Jacobus 1768 J. Allart Amsterdam
4308 Une page détachée de l'histoire de Flandre (1301 à 1328)ou l'Epoque héroique de Bruges. Guillaume de Julius - Philippe du Thiete - Jean de Namur - Jean Borluut - Le sire d'Arkel - Guillaume van Saeftingen - Breydel - De Koninck - Zannekin Perneel, J. 1830 impremerie d'Alphonse Bogaert Bruges
4307 Mémoires sur les Troubles de Gand 1377-1379par François de Halewyn, Seigneur de Zweveghem, publiés avec une introduction et des notes par M. Kervyn de Volkaersbeke De Halewyn, Francois 1865 Société de l'histoire de Belgique Bruxelles
4306 La Restriction de Gand (13 juillet 1468) Fris, V. 1923 Imprimerie W. Siffer Gand
4305 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
4304 Toegang op de transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1616-1711 2012 Gemeentearchief Hulst Hulst
4303 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 3 De Hulster Buitenparochie 2017 Gemeentearchief Hulst Hulst
4302 Burgemeesters en wethouders van de voormalige gemeenten in het land van Hulst Prinsen, Antoine 2009 Gemeentearchief Hulst Hulst
4301 Bijzondere bevolkingsadministraties voor het Liefdehuis Hulst en het Liefdehuis Groenendijk 2013 Gemeentearchief Hulst Hulst
4300 Inventaris van de archieven der gemeente Graauw en Langendam 1796-1970 M.C.Westerweele 2001 Gemeentearchief Hulst Hulst
4299 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 4 De Parochie Sint-Jansteen 2018 Gemeentearchief Hulst Hulst
4298 Toegang op de Transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1710-1795 A.J.H.M.Prinsen 2011 Gemeentearchief Hulst Hulst
4297 Axelaars in feestgewaad Oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 1945 met inwonerslijst circa 1950 2001 Gemeentearchief Axel Axel
4296 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei.Cathedralis Ecclessiae Antverpiensis quondam decani. Deel 3 Foppens, Joannes Francisci 1734 Petrusm Foppens Bruxelles
4295 B156 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand (Tome IX) Berten, D. 1904 Goemaere, J. imprimeur du Roi Bruxelles
4294 B162 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
4293 B152 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
4292 B157 Geschiedenis der confiscatie in Nederland Iterson, W. van 1957 H. de Vroedr Utrecht
4291 B166 Institution du Notariat Onbekend 1803 onbekend
4290 De Vlaamse Steden Lode Baekelmans e.a. 1948 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
4289 B148 Het Vlaamse Landschap Land en Volk Decorte Bert et al. 1951 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
4288 B134 Karel V 1500 - 1558 Blockmans, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
4287 B134 Beeldhouwkunst van deze eeuw dl.9 Hammacher, A.M. 1955 Contact Amsterdam
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
4285 B153 Geschiedenis van Vlaanderen dl. 3 Roosbroeck, R. 1938 Joost van den Vondel Amsterdam
4284 B145 Geschiedenis van Vlaanderen deel II Roosbroeck, R. (red.) 1937 uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam
4283 B138 De gouden delta der lage landen Janssen, P. e.a. 1996 Mercatorfonds Antwerpen
4282 B145 Geschiedenis van Vlaanderen deel I Roosbroeck, R. 1936 Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam
4281 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4280 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4279 B125 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel
4278 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 18 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4277 B122 Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 Sneller Z.W. 1943 Wolters Groningen
4276 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 17 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4275 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 16 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4274 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 15 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4273 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 14 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4272 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 13 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4271 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 12 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4270 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 11 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4269 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 10 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4268 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 9 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4267 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 8 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4266 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 7 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4265 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 6 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4264 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 5 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4263 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 4 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4262 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 3 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4261 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 2 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4260 B082 Lisseweghe et nonnenbossche Léopold van Hollebeke 1864 Bruxelles
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
4258 B074 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4257 B086 Cronica et cartularium Monnasterii De Dunis deel 2 Van De Casteele-Werbrouck 1839 Societe d' Emulation Flandre Brugge
4256 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III B Warnkönig, Leopold August 1839 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4255 B120 Van vlechtwerk tot baksteen Strydonck, M. van en Mulder, Guy de 1979 Terra Zutphen
4254 B082 Cronica et cartularium Monnasterii De Dunis deel 1 VanDeCasteele-Werbroeck 1839 Societe d' Emulation Flandre Bruges
4253 B119 De loop van de Schelde Denucé, J. 0 Veritas Antwerpen
4251 B078 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 diverse 1996 Rijksarchief Antwerpen

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4185