Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 32 Resultaten 751 - 900 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
845 B139 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel IV Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
846 B119 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
847 B016 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 1 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
848 B016 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 2 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
849 B127 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 1 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 Delvigne, Ad. 1869 La société de l'historire de Belgique Bruxelles
850 B127 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 2 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 Delvigne, Ad. 1871 La société de l'historire de Belgique Bruxelles
851 B124 Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas, avec notices et annotations par Alph. Wauters Wauters, Alph. 1858 Société de l'histoire de Belgique Bruxelles
852 B072 Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, avec notices et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1860 Bruxelles
853 B072 Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me siècle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
854 B076 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
855 B133 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
856 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 1 Brugmans, H. 1931 Kemink en zoon NV Utrecht
857 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 2 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
858 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 3 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
859 B296 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1924 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
860 B258 Mémoires de Fery de Guyon, écuyer, bailly général d'Anclin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.L.P. de Roubaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1858 La Société de l'Histoire de Belgique à Bruxelles Brussel
861 B257 Considération d'estat sur le Traité de la Paix avec les sérénissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Rahlenbeck Charles 1869 Bruxelles
862 B263 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. Tome premier Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1868 société de l'histoire de belgique Bruxelles
863 B263 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. Tome second Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1869 société de l'histoire de belgique Bruxelles
864 B157 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda. Auberti Miraei Foppens, Joannis Francisci 1723 Francisci Foppens Bruxelles
865 B160 Opera Diplomatica et Historica in quibus. Auberti Miraei. Editio secunda. Foppens, Joannes Franciscus 1733 Franciscus Foppens Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
867 B503 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 1 Mieris, Frans van 1732 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
868 B503 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 2 Mieris, Frans van 1733 Pieter d Hondt s-Gravenhage
869 A Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en Oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 3 Mieris, Frans van 1735 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
870 B353 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
871 B289 De Saksenspiegel in Nederland. Eerste stuk - oudere tekst Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
872 B275 De Saksenspiegel in Nederland. Tweede stuk-vermeerderde tekst met de glosse. Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
873 B126 Documents Fondamentaux de l'histoire de Belgique, chartes de Coutumes, édits et actes diplomatiques avec commentaires et annotations Lallemand, A. et W. de Vreese 1914 Dessain, H. Liège
874 B282 Table Chronologique des Chartes et diplômes imprimés concernant de l'histoire de la Belgique. Tome premier Wauters, Alphonse 1866 M. Hayez Bruxelles
875 B127 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.1 Hasselt, Gerard van 1792 W. Troost en zoon en J. Allart, Arnhe, Amsterdam
876 B127 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.2 Hasselt, Gerard van 1792 W. Troost en zoon en J. Alart Arnhem, Amsterdam
877 B116 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 C.J. Fernand Gend
878 B129 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Fernand, C. J. Gend
879 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 Peeter Verhagen 1565 Peeter verhagen Dordrecht
880 B003 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 1 Kluyt, Adriano 1777 Middelburg
881 B004 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 2 Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
882 B005 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 3 Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
883 B002 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 4 Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
886 B222 Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht Muller, Mr. S. Fzn. 1892 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
887 B058 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bouman 1920 Utrecht
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
890 B004 Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Kemink en zoon n.v Utrecht
891 B222 Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), d. 1 (1390-1424) Meerkamp van Embden, A. 1913 Müller, Johannes Amsterdam
892 B222 Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), d. 2 ( 1424-1434) Meerkamp van Embden, A. 1914 Müller, Johannes Amsterdam
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
896 B081 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barrière Plaatse onbekend 1740 Isaak Tirion Amsterdam
897 B167 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 dl 2 Meteren, Emmanuël van 1749 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
898 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 deel 1 Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
899 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Derde deel Meteren, Emmanuël van 1750 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
900 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vierde deel Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
901 B159 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vijfde deel Meteren, Emmanuël van 1752 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
902 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zesde deel Meteren, Emmanuël van 1753 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
903 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zevende deel Meteren, Emmanuël van 1755 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
904 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Achtste deel Meteren, Emmanuël van 1760 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
905 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Negende deel Meteren, Emmanuël van 1761 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
906 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Tiende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1763 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
907 B168 Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaenderen en Brabant en ook in de aangrenzende landstreken, van 1377 tot 1443 Lambin, J.J. 1835 van Lambin en zoon Ypre
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
911 B076 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1859 H.Casterman Paris
912 B120 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1842 Caterman, H. Tournai
913 B168 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. deel 1 Arend, J.P. 1841 J.F. Schleijer Amsterdam
914 B163 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 eerste stuk Arend, J.P. 1841 J.F. Schleijer Amsterdam
915 B163 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 tweede stuk Arend, J.P. 1846 J.F. Schleijer Amsterdam
916 B164 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 derde stuk Arend, J.P. 1846 J.F. Schleijer Amsterdam
917 B159 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 vierde stuk Arend, J.P. 1849 J.F. Schleijer Amsterdam
918 B158 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 vijfde stuk Arend, J.P. 1851 J.F. Schleijer Amsterdam
919 B158 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 2 zesde stuk Arend, J.P. 1856 J.F. Schleijer Amsterdam
920 B159 Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden. dl 3 Arend, J.P. 1856 J.F. Schleijer Amsterdam
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
927 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Heuvel van den , van Santen Leiden
928 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1874 Heuvel van den , van Santen Leiden
929 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1874 Santen, P. van Leiden
930 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
934 B142 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.1 Groen van Prinsterer, G. 1852 Höveker, H. Amsterdam
935 B135 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.2 Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
936 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VI Blok, P.J. 1904 J.B. Wolters Groningen
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
939 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VIII Blok, P.J. 1908 A.W. Sijthoff Leiden
940 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden
941 B161 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 1 Blok, P.J. 1892 J.B. Wolters Groningen
942 B161 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 2 Blok, P.J. 1893 J.B. Wolters Groningen
943 B084 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen eerste deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
944 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen tweede deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1825 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
945 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen derde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1826 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage, Amsterdam,
946 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1829 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage , Amsterdam
947 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1830 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
948 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vijfde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1832 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
949 B080 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel , eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1835 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
950 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
951 B124 Histoire de Belgique deel 1 Pirenne, H. 1909 Henri Lamertin Bruxelles
952 B124 Histoire de Belgique deel II Pirenne, H. 1922 Maurice Lamertin Bruxelles
953 B124 Histoire de Belgique deel III Pirenne, H. 1923 Maurice Lamertin Brussel
954 B121 Histoire de Belgique deel IV Pirenne, H. 1909 Maurice Lamertin Bruxelles
955 B124 Histoire de Belgique deel V Pirenne, H. 1926 Maurice Lamertin Bruxelles
956 B124 Histoire de Belgique deel VI Pirenne, H. 1926 Maurice Lamertin Bruxelles
957 B023 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Vanryckegem-Hovaere Gent
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
965 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
966 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
969 B033 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
970 B035 De lage landen bij de zee. Beknopt leerboek der Nederlandsche Geschiedenis Kleijntjes, J. en Dr. H.F.M. Huijbers 1927 H.J. Dieben Leiden
971 B035 Van voorouders en tijdgenooten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
972 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
973 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
974 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
975 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
976 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
977 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
978 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
979 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
980 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
981 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
982 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
983 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
984 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
985 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
986 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
987 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
988 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
989 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
990 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
991 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
993 B121 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Cab. Celis Gent
994 Le Calendrier populaire Wallon, étude de folklore Warsage, Rodolphe de 1920 Anvers
995 B033 De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot, L. 1944 Boekuil en Karveel Antwerpen

Pagina 6 van 32 Resultaten 751 - 900 van 4791