Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 26 Resultaten 751 - 900 van 3816

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
787 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 's-Gravenhage
788 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 's-Gravenhage
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
791 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7: De geschiedenis van de Kerstening der Nederlanden tot rond1000 1842 Amsterdam
792 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 8: Artikel van E.J. Diest Lorgnion: Welke is de geschiedenis der Invoering van het Christendom in de Nederlanden, bijzonder Diest Lorgnion, E.J. 1843 Amsterdam
793 L'Art religieux en Belgique, la peinture des origines à la fin du XVIII/me siecle Goffin, Arnold 1924 Paris-Bruxelles
794 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland d.1 Römer, R.C.H. 1854 Leiden
795 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland d. 2 Römer, R.C.H. 1854 Leiden
796 Abbayes et monastères de Belgique, leur importance et leur rôle dans le développement du pays Michel, Edouard 1923 Bruxelles/Paris
797 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers
798 La Belgique Norbertine ou l'Ordre de Prémontré en Belgique à travers huit siècles d'existence, 1120-1920, t.1. Histoire Générale Jansen, J.E. 1920 Averbode
799 L'Ordre de Citeaux en Belgique, des origines (1132) au XX-me siècle apercu d'Histoire monastique, 2-me édition Canivez, D. Joseph-Marie, O. Cit. 1926 Forges Les-Chimay
800 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
801 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
802 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
803 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
804 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
806 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
807 Les Subtils Moyens par le Cardinal Grandvelle, avec ses complices inventez pour instituer l'inquisition, publiés avec une introduction et des notes par M. Ch. Rahlenbeck (XVI-me siècle) Rahlenbeck, M. Ch. 1866 Bruxelles
808 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d1.: De uitvoering der geloofsplakkaten en het stedelijk verzet tegen de inquisitie te Antwerpen (1550-1566) Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
810 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
817 Eigenkerken en Bisschoppelijk gezag in het Diocees Utrecht tot de XIII-e eeuw Post, R.R. 1925 Utrecht
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
820 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Heeringa, K. 1926 Utrecht
821 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Heeringa, K. 1926 Utrecht
822 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Heeringa, K. 1926 Utrecht
823 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Heeringa, K. 1926 Utrecht
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 's-Gravenhage
825 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
826 Briefwisseling van den Utrechtsen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 0
827 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
834 Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la domination Espagnolle Schiller, F. 1822 Bruxelles
835 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Ouvrage coorigé, quant au style, et augmenté d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que de pièces inédites par J. Tarte Vandervynckt 1822 Bruxelles
836 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Ouvrage coorigé, quant au style, et augmenté d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que de pièces inédites par J. Tarte Vandervynckt 1822 Bruxelles
837 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Ouvrage coorigé, quant au style, et augmenté d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que de pièces inédites par J. Tarte Vandervynckt 1822 Bruxelles
838 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Ouvrage coorigé, quant au style, et augmenté d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que de pièces inédites par J. Tarte Vandervynckt 1822 Bruxelles
839 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 Nessonvaux
840 Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt; mitsgaders die van bijzondere steden tegen verscheidene zo Edellieden als voornaeme Burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van de Marcus, Jacob 1735 Amsterdam
841 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
842 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 Water, Jona Willem te 1779 Middelburg
843 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 Water, Jona Willem te 1779 Middelburg
844 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 Water, Jona Willem te 1779 Middelburg
845 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 Water, Jona Willem te 1779 Middelburg
846 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Tilburg
847 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas, 1567-1577 1860 Bruxelles
848 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas, 1567-1577 1860 Bruxelles
849 Memoires de Martin Antoine del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1869 Bruxelles
850 Memoires de Martin Antoine del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles
851 Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas, avec notices et annotations par Alph. Wauters Wauters, Alph. 1858 Bruxelles
852 Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, avec notices et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1860 Bruxelles
853 Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me siècle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
854 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede Prims, Floris 1942 Antwerpen-Brussel-Gent
855 De Groote Cultuurstrijd, d.2: De Christelijke Republiek, 1581-1585 Prims, Floris 1943 Antwerpen-Brussel-Gent
856 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 0
857 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
858 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage
860 Mémoires de Fery de Gyon, écuyer, bailly général d'Anclin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.L.P. de Roubaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 0 Brussel 1858
861 Considération d'estat sur le Traité de la Paix avec les sérénissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Avec une introduction et des notes 1869 Bruxelles
862 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1868 Bruxelles
863 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1869 Bruxelles
864 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1723 Bruxelles
865 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
867 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben; Met meer dan duizend historipenni Mieris, Frans van 1732 's-Gravenhage
868 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben; Met meer dan duizend historipenni Mieris, Frans van 1733 Bruxelles
869 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben; Met meer dan duizend historipenni Mieris, Frans van 1735 's-Gravenhage
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
871 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
872 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
873 Documents Fondamenteaux de l'histoire de Belgique, chartes de Coutumes, édits et actes diplomatiques avec commentaires et annotations Lallemand, A. et W. de Vreese 1914 Liège
874 Table Chronologique des Chartes et diplômes imprimés concernant de l'histoire de la Belgique. Tome premier Wauters, Alphonse 1866 Bruxelles
875 Stukken voor de Vaderlandsche Historie 0
876 Stukken voor de Vaderlandsche Historie 0
877 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
878 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
879 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 1595 Dordrecht
880 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1777 Middelburg
881 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
882 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
883 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
886 Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht Muller, S. Fzn. 1892 's-Gravenhage
887 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bonman 1925 Utrecht
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
889 De Middeleeuwse rechtsbronnen der stad Utrecht. Inleiding Muller, S. Fzn. 1885 's-Gravenhage
890 Costumen van 's-Gravenhage 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Utrecht
891 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 1 Meerkamp van Embden, A. 1913 Amsterdam
892 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 2 Meerkamp van Embden, A. 1914 Amsterdam
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
896 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barrière Plaatse 1740 Isaak Tirion Amsterdam
897 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
898 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
899 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
900 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
901 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 0
902 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
903 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
904 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
905 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
906 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 0
907 Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaanderen en Brabant en ook in de aangrenzende landstreken, van 1377 tot 1443 Lambin, J.J. 0
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
911 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1859 Paris
912 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1862 Tournai
913 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 1 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
914 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 2 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
915 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 3 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
916 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 4 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
917 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 5 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
918 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 6 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
919 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 7 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
920 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 8 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
927 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
928 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
929 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
930 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
931 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
932 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
934 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
935 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
936 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0

Pagina 6 van 26 Resultaten 751 - 900 van 3816