Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 28 Resultaten 751 - 900 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
821 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht
822 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
823 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
825 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
826 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
827 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl.1 Krüger, J.B. 0 Jan A.G. Juten Bergen op Zoom
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
834 Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la domination Espagnolle Schiller, F. 1822 Bruxelles
835 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 1 Vandervynckt 1822 Bruxelles
836 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 2 Vandervynckt 1822 Bruxelles
837 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 3 Vandervynckt 1822 Bruxelles
838 Histoire des Troubles des Pays-Bas sous Philippe II. Deel 4 Vandervynckt 1822 Bruxelles
839 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 Nessonvaux
840 Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt; mitsgaders die van bijzondere steden tegen verscheidene zo Edellieden als voornaeme Burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van de Marcus, Jacob 1735 Hendrik Vieroot Amsterdam
841 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
842 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel I Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
843 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel II Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
844 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel III Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
845 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel IV Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
846 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
847 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 1 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
848 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 2 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
849 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 1 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1869 Bruxelles
850 Memoires de Martin Antoine del Rio dl. 2 sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles
851 Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas, avec notices et annotations par Alph. Wauters Wauters, Alph. 1858 Société de l'histoire de Belgique Bruxelles
852 Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, avec notices et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1860 Bruxelles
853 Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me siècle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
854 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
855 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
856 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 1 Brugmans, H. 1931 Kemink en zoon NV Utrecht
857 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 2 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
858 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 3 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage
860 Mémoires de Fery de Guyon, écuyer, bailly général d'Anclin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.L.P. de Roubaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1858 Brussel
861 Considération d'estat sur le Traité de la Paix avec les sérénissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Rahlenbeck Charles 1869 Bruxelles
862 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. Tome premier Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1868 Bruxelles
863 Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas, 1616-1627, par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. Tome second Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1869 Bruxelles
864 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.2 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1723 Bruxelles
865 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.1 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
867 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 1 Mieris, Frans van 1732 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
868 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 2 Mieris, Frans van 1733 Pieter d Hondt s-Gravenhage
869 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 3 Mieris, Frans van 1735 's-Gravenhage
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
871 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
872 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
873 Documents Fondamentaux de l'histoire de Belgique, chartes de Coutumes, édits et actes diplomatiques avec commentaires et annotations Lallemand, A. et W. de Vreese 1914 Dessain, H. Liège
874 Table Chronologique des Chartes et diplômes imprimés concernant de l'histoire de la Belgique. Tome premier Wauters, Alphonse 1866 Bruxelles
875 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.1 0
876 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.2 0
877 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
878 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Fernand, C. J. Gend
879 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 1565 Peeter verhagen Dordrecht
880 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1777 Middelburg
881 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
882 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
883 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
886 Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht Muller, S. Fzn. 1892 's-Gravenhage
887 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bonman 1925 Utrecht
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
889 De Middeleeuwse rechtsbronnen der stad Utrecht. eerste reeks no.3 Muller, S. Fz. Mr. 1885 Martinus Nijhof 's-Gravenhage
890 Costumen van 's-Gravenhage 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Utrecht
891 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 1 Meerkamp van Embden, A. 1913 Amsterdam
892 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 2 Meerkamp van Embden, A. 1914 Amsterdam
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
896 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barrière Plaatse 1740 Isaak Tirion Amsterdam
897 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Eerste deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1748 Gorinchem
898 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Tweede deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1751 Gorinchem
899 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Derde deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1750
900 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vierde deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1751 Gorinchem
901 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vijfde deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1752 Gorinchem
902 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zesde deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1753 Gorinchem
903 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zevende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1755 Gorinchem
904 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Achtste deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1760 Gorinchem
905 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Negende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1761 Gorinchem
906 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Tiende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1763 Gorinchem
907 Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaenderen en Brabant en ook in de aangrenzende landstreken, van 1377 tot 1443 Lambin, J.J. 1835 van Lambin en zoon Ypre
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
911 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1859 H.Casterman Paris
912 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1842 Caterman, H. Tournai
913 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 1 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
914 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 2 eerste stuk Arend, J.P. 1841 Amsterdam
915 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 2 tweede stuk Arend, J.P. 1846 Amsterdam
916 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 2 derde stuk Arend, J.P. 1846 Amsterdam
917 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 2 vierde stuk Arend, J.P. 1849 Amsterdam
918 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 2 vijfde stuk Arend, J.P. 1851 Amsterdam
919 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 2 zesde stuk Arend, J.P. 1856 Amsterdam
920 Algemeene geschiedenis des Vaderlands dl 3 Arend, J.P. 1856 Amsterdam
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
927 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
928 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
929 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
930 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
934 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.1 Groen van Prinsterer, G. 1852 Höveker, H. Amsterdam
935 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.2 Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
936 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VI Blok, P.J. 1904 J.B. Wolters
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
939 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VIII Blok, P.J. 1908 A.W. Sijthoff Leiden
940 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden
941 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 1 Blok, P.J. 1892 J.B. Wolters Groningen
942 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 2 Blok, P.J. 1893 J.B. Wolters Groningen
943 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen eerste deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
944 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen tweede deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1825 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
945 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen derde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1826 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam,
946 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1829 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
947 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1830 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
948 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vijfde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1832 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
949 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel , eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1835 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
950 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
951 Histoire de Belgique deel 1 Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
952 Histoire de Belgique deel II Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
953 Histoire de Belgique deel III Pirenne, H. 1909 Lamertin Brussel
954 Histoire de Belgique deel IV Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
955 Histoire de Belgique deel V Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
956 Histoire de Belgique deel VI Pirenne, H. 1909 Lamertin Bruxelles
957 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Vanrijckegem-Hovaere Gent
958 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
965 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
966 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
969 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
970 De lage landen bij de zee. Beknopt leerboek der Nederlandsche Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers 1927 H.J. Dieben Leiden

Pagina 6 van 28 Resultaten 751 - 900 van 4170