Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 32 van 32 Resultaten 4651 - 4794 van 4794

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4994 B357 Taalboek voor de lagere school Vrieze 1932 Goor Den Haag
4995 B342 De herbergroute Raes, A. en G. Sponselee 1987 Gemeente Hontenisse Hontenisse
4996 B334 en nu ...vakantie..! (zomerrapport) onbekend 0 Zwijsen Tilburg
4997 B326 Van dichtbij en veraf repetitieboek B. Decker en J. Nillesen 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4998 B357 't Daaglijks Leven het voorportaal Weiss en Vlasblom 0 Stenvert & zoon Apeldoorn - Meppel
4999 B342 De herbergroute Raes, a. en G. Sponselee 1992 Gemeente Hontenisse Kloosterzande
5000 B334 Open vensters II Rossum van Rie en Matthijsse S.J. 0 H. Ten Brink's N.V. Meppel
5001 B357 Taal een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school Paulusse en Voorwinden 1957 Wolters, J.B. Groningen
5002 B342 De Beaufort, geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876 Melchers, Rob 2014 Verloren Hilversum
5004 B334 Grepen uit de rekenkunde tweede deel practisch rekenen Wisselink W.H. 1900 P. Noordhoff Groningen
5005 B357 Taal VIII voor opleidingsscholen Stefanus, Br. 1964 Wolters, J.B. Groningen
5006 B334 Practisch en Prettig rekenoefeningen Tafels 3a en 3b Mulder H 0 Jacob Dijkstra Groningen
5007 B326 Wat de landjeugd noodzakelijk moet weten K. de Vrieze 1904 W. Tjeenk Willink Zwolle
5008 B357 Rekenboek no.1 Bergmans ea 1916 Gregoriushuis Utrecht
5009 B334 Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs Hoogeveen M.B. 1916 J.B.Wolters Groningen
5010 B357 Ozewiezewoze onbekend 1982 Nationale Nederlanden Eindhoven
5011 B334 Curriculum schoolrijpheid deel 3 Stevens L.M. DR 1975 Malmberg Den Bosch
5012 B361 Parochiegids H. Willibrordus Hulst Brand P. 0 Kerkbestuur Hulst .
5013 B334 De zon in huis onbekend 0 onbekend onbekend
5014 B334 Brief uit het hiernamaals Krempel B dr. C.P. 1944 Bergmans Tilburg
5015 B361 Axel-Polen. Bevrijdingsfeestern 17-18-19-20 september 1969 . 0 Gemeentebestuur Axel .
5016 B326 Kennen en kunnen taaloefeningen E. Diepenbroek 1961 M. Stenvert & Zoon Apeldoorn
5017 B334 Over het goddelooze communisme Pius x1 1937 Het spectrum Utrecht
5018 B334 Honderd vragen en antwoorden over het russisch communisme Son van H.J.A. Mr 1932 Henri Bergmans &cie Tilburg
5019 B334 Inleiding tot de katholieke maatschappijleer Dijk van M. pr. 1951 L.C.G.Malmberg 's-Hertogenbosch
5020 B344 Hulst industrialiseert onbekend 0 Boer Middelburg
5021 B334 Hoe staat het met de staat Boonstra J en Klein W.A. 0 J.F. Duwaer 7 zonen Amsterdam
5022 B326 Taal deeltje H2 J.P. Paulusse en J. Voorwinden 1966 J. Wolters Groningen
5023 B361 OFFICIËEL PROGRAMMA van den KATHOLIEKEN LANDDAG voor ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. te HULST op 3 juli 1921 . 1921 . Hulst
5024 B345 Kris Kras door 't Sas Cappaert , Frank 2011 Heemkundige kring Sas van Gent Sas van Gent
5025 B326 Eenvoudigste verbrandingsverschijnsel &, de dampkringlucht D.H. Cocheret 1901 Nijgh & Van Ditmar Rotterdam
5026 B361 Jaarverslag over 1949. . 1950 Katholiek Lyceum Cornelius Jansenius van Hulst Hulst
5027 B326 Fundamenteel rekenen derde deeltje J. Nauta en R. Zandvoort 1949 J. Wolters Groningen
5028 B344 Werken in de Kanaalzone onbekend 0 Duerinck bv Kloosterzande
5029 B345 Beknopt overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in het Deltagebied Trimpe Burger, J.A. 1961 R.O.B. Zeist
5030 B361 Burgers van Jongensstad Paters Maristen 0 Paters Maristen Hulst
5031 B345 Een oudheidkundig onderzoek in de abdij te Middelburg in 1961 Trimpe Burger, J.A. 1964 R.O.B. Zeist
5032 B341 Een dorp vol snoep. 150 jaar geschiedenis van de snoep- en koekjesindustrie in Breskens Dekker, Jan Martin, et al. 2022 Uitgeverscollectief van vrijwilgers en medewerkers Breskens
5033 B326 Meetkundig rekenboek theorie vlakke figuren W.H. Wisselink 1894 P. Noordhoff Groningen
5034 B326 Meetkundig rekenboek theorie lichamen W. Wisselink 1894 P. Noordhoff Groningen
5035 B326 Meetkundig rekenboek theorie vlakke figuren vraagstukken W. Wisselink 1894 P. Noordhoff Groningen
5036 B326 Meetkundig rekenboek theorie lichamen vraagstukken W. Wisselink 1894 P. Noordhoff Groningen
5037 B326 Ontwikkelend taalonderwijs P. Karssen 1891 D. Mijs Tiel
5038 B341 Simonis & Buunk: een keur aan kunst. Buunk, Frank Et Al 2003 Simonis&Buunk Kunsthandel, Ede, Nederland Zwolle
5039 B346 Raamplan voor het inrichtingsgebied Hoek Herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
5040 B345 De Stem Kok, Wim 0 De Stem B.V. Breda
5041 B326 Invulboekje bij het kind en de natuur 1e deeltje T. Bult 0 Jacob Dijkstra Groningen
5042 B346 Uitvoeringsmodule voor het inrichtingsgebied Hoek herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
5043 B326 Zo leren lezen, veilig leren lezen werkblok a F.B. Caesar 1970 Zwijsen Tilburg
5044 B182 Een broeinest van anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 2929 (1940) dl.2 Altena, Bert 1989 Vlissingen
5045 B361 Oranje-Bevrijdingsfeesten Hulst Het Permanent Feestcomité 1945 Drukkerij Remortel-de Plukker Hulst
5046 B361 De Nederlandsche Leeuw Juni 2019 Waier 2019 Verloren Hilversum
5047 B361 De Nederlandsche Leeuw Juni 2018 Waier 2018 Hilversum
5049 B361 De inwoners van Hulst in 1571 J.P.M.Brand 2001 Gemeentearchief Hulst Hulst
5050 B361 Klein beeldhouwwerk uit de late middeleeuwen Ronald van Belle $ Vic Nachtegaele 0 Groeninghe Kortrijk
5051 B361 Van zee tot zee zal Hij regeren De gereformeerde gemeenten de watersnood van 1953 Deel 1 Vogelaar L 2008 de Ramshoorn Goes
5052 B350 De China-Pater vertelt no. 2, Mika-San, de trotse en andere verhalen Tarcisius P.M. Passier O.C.R. 1938 Cistercienser-Abdij Achel Mechelen
5053 B349 HVV '24 1924 - 1999 speciale jubileum uitgave diverse 1999 Polka Print Hoek
5054 B345 De Jonge Koorzanger Van de Wiel, J.C.W. ,pr 1924 N.V. Dekker & Van der Vegt & W. van Leeuwen Utrecht - Nijmegen
5055 B349 Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen deel III 1531-1541 De Smidt ea 1979 onbekend Brussel
5056 B349 Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief van de grote Raad van Mechelen Deel IV 1563-1580 De Smict ea 1988 onbekend Brussel
5057 B349 Chronologische Lijsten van de Gee2xtendeerde Sententiën berustende in het archief van de Grot Raad van Mechelen deel V 1551-1563 De Smidt ea 1987 onbekend Brussel
5058 B350 Lientje bij de kabouters IV, 2e leerjaar Zwerver, Koert 1955 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen
5059 B349 Koning Alcohol Wentholt 1912 Sobriëtas Maastricht
5060 B349 Monnik in opspraak ! Brand, W. 1976 onbekend Hulst
5061 B350 Beknopt rapport, inzake de regeling van het onderwijs aan de rijpere jeugd. Nederlandsch Onderwijzers Genootschap 0 . .
5062 B350 Ons lichaam en onze gezondheid. Leerboekje over de samenstelling en werking van het menschelijk lichaam, de beginselen der gezondheidsleer en de eerste hulp bij ongelukken, Bruinsma, Dr. V 1919 Noordhoff Groningen
5063 B350 Leerboek der Algemeene Geschiedenis. Tweede deel Boer, Dr. M.G. de 1910 P. Noordhoff Groningen
5064 B350 Stenverts atlas. NEDERLAND, SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN Bakker W. en J.M. Bosch 5 M. Stenvert & Zoon uitgevers Apeldoorn
5065 B350 Leerboek der Dierkunde, Plantkunde en Natuurkunde voor studeerende voor de hoofdakte. II NATUURKUNDE Heukels H. 1899 Boekhandel en drukkerij voorheen E.J.Brill Leiden
5066 B350 LEERBOEK DER DIER- EN PLANTKUNDE ten dienste van het Lager, Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs. Tweede gedeelte. Horn, D en S. de Gast Jz. 1896 Joh. Ykema 's-Gravenhage
5067 B350 ONZE PROVINCIËN. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Nederland, ook voor zelfwerkzaamheid bestemd. Bos, R. 1920 P. Noordhoff Groningen
5068 B352 Catalogus van de bibliotheek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Bauwens, W.E.M. 1984 Oudheidkundige kring De Vier Ambachten Hulst
5069 B350 De perspectie voor de hoofdacte en het natuur- en geheugen-teekenen voor de lagere school. Woude, E. van der 1910 Joh. Ykema 's-Gravenhage
5070 B350 Wat de landjeugd noodzakelijk moet weten. Vrieze, K. de 1908 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
5071 B352 Van Alle tijden Van Den Vos Reinaerde Dis van 1969 Wolters Groningen
5072 B352 De Boudelo-abdij 30 jaar archeologisch en geschiedkundig onderzoek De Belie 2001 Sint Niklaas
5073 B350 Leiddraad voor de Studie der Letterkunde. Examen Hoofdakte Weeren, H.L. van 1903 R.D.K. Busé Hardinxveld
5074 B352 Onze Huis Insekten Senden Leo Pr. 1933 Davidsfonds onbekend
5075 B352 1941 Jaarboek der St. Radboud - Stichting diverse 1941 Radboud stichting Nijmegen
5076 B350 Beknopt overzicht van de Geschiedenis der Opvoedkunde Zijlstra, J.G. 1906 W.J. Thieme & Co Zutphen
5077 B352 Jezus, zijn leven en leer voor grote kinderen Heemskerk Maria 1935 Romen & Zonen Roermond
5078 B350 Moderne Paedagogiek. Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten. Eerste deel B Douwes 1920 B.J. Groningen, Den Haag
5079 B352 Het boek voor den kerstkring onbekend 1935 katholieke illustratie onbekend
5080 B350 DE JONGE CORRESPONDENT. Oefeningen in 't schrijven van brieven, advertenties, rekeningen, kwitanties, het invullen van postformulieren enz. VOOR DE VOLKSSCHOOL Glaudemans, Ch.J. 1920 Electrische Drukkerij v.h. St. Gregoriushuis Utrecht
5081 B352 De Middelburgsche Avanturier of het leven van een burger persoon Esveldt, Steven van 1760 onbekend Amsterdam
5082 B350 SCHEMATISCH OVERZICHT van de OPVOEDKUNDE. Smit, H 1912 J. Schaafstal Hoogezand
5083 B350 Van den vos Reinaarde Onbekend 1968 Malmberg 's-Hertogenbosch
5084 B350 Proefondervindelijke Natuurkunde voor de Lagere School. Eerste stukje Janse F. 1921 N.V. Joh. Ykema's Uitgeversmaatschappij Utrecht
5085 B350 Het kind en de natuur. Physica 2e deeltje. Bult, Dr. T. 0 Jacob Dijkstra Groningen
5086 B350 Kennis der natuur voor de Lagere School. Eerste deeltje Overtoom J. 1929 W. Versluys uitgeversmij. Amsterdam
5087 B352 Gezelle - uurtjes Guido Gezelle 1925 Monstrey Brussel-Mechelen
5088 B350 Kennis der natuur voor de Lagere School. Derde deeltje Overtoom J. 1932 W. Versluys uitgeversmij. Amsterdam
5089 B350 Het kind en de natuur. Physica 1e deeltje Bult, Dr. T. 0 Jacob Dijkstra Groningen
5090 B350 Natuurkunde ten dienst der Katholieke lagere scholen en herhalingsscholen. Legdeur G.B. 1920 Electrische Drukkerij v.h. St. Gregoriushuis Utrecht
5091 B350 Examen vragen en -opgaven over natuurkennis met toelichtingen. Mulder J. 1909 P. Noordhoff Groningen
5092 B350 Beknopt leerboek der natuurkunde. Eerste stuk, met 211 figuren. Stadt, Dr. H. van de 1896 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
5093 B352 Mobilisatie in Nederland en Belgie 1870 - 1914 - 1939 Klinkert, W. et al. 1991 De Bataafsche Leeuw Amsterdam
5094 B352 Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw Caland F. 1869 onbekend Middelburg
5095 B352 De meidagen van 1940 in 't Land van Hulst. De bevrijdingsmaand september 1944. Vliegende bommen, rond kerstmis 1944 Wauters,, A. 1995 K. Brand Hulst
5096 B352 Beschrijving van de stad Hulst en het Ambacht van Hulst Potter, J.C. van 1844 J. C. Noorduyn en Zn Gorinchem
5097 B352 Rapport voor de ruilverkaveling Stoppeldijk Cultuurtechnische dienst min L&V 1961 Ministerie van landbouw en Visserij Utrecht
5098 B350 Het leven in. Brouwer, A. 1929 P. Noordhoff Groningen
5099 B350 Denk en Doe serie eenvoudige rekenboekjes voor de lagere school no. 2 Wiltschut, Willem 1927 G.B. van Goor Zonen Gouda
5100 B350 Denk en Doe serie eenvoudige rekenboekjes voor de lagere school no. 3 Wiltschut, Willem 1927 G.B. van Goor Zonen Gouda
5101 B0353 Voor burger en bestuur twintig jaar nederlandes archiefwezen. 1968 . 1988 Ketelaar, F.C.J., et al. 1988 uitgeverij verloren Hilversum
5102 B350 Denk en Doe serie eenvoudige rekenboekjes voor de lagere school no. 5 Wiltschut, Willem 1927 G.B. van Goor Zonen Gouda
5103 B350 Denk en Doe serie eenvoudige rekenboekjes voor de lagere school no. 6 Wiltschut, Willem 1927 G.B. van Goor Zonen Gouda
5104 B350 Denk en Doe serie eenvoudige rekenboekjes voor de lagere school no. 7 Wiltschut, Willem 1927 G.B. van Goor Zonen Gouda
5105 B350 Denk en Doe serie eenvoudige rekenboekjes voor de lagere school no. 8 Wiltschut, Willem 1927 G.B. van Goor Zonen Gouda
5106 B353 Een heksenjagersepidemie te St-Niklaas in 1692 Dewulf, Marcelijn 1965 Oudheidkundige Kring ban het Land van Waas Sint-Niklaas
5107 B351 Het nieuwe woordbeeld, deel V Feenstra, F. 1934 W.J. Thieme & Cie Zutphen
5108 B351 Het nieuwe woordbeeld, deel VII Feenstra, F. 1935 W.J. Thieme & Cie Zutphen
5109 B351 Lezen in de eerste klas, deel 7. In het hooiland. Vries, Anne de en Wietske Crans 0 Dijkstra's Uitgeverij N.V. Zeist
5110 B351 Ans en Hans, 6. Werkgroep Nijdam (samenstelling) 1967 N. Samsom n.v. uitgever Alphen aan de Rijn
5111 B351 Lees nu maar, achtste deeltje. Toen moeder jarig was. Veronice, zuster M. 1959 Dijkstra's uitgeverij N.V. Zeist
5112 B351 Lezen leeren, zevende leesboekje voor het eerste leerjaar. Wouters D en W.G. van de Hulst 1919 P. Noordhoff Groningen
5113 B353 Bolwerken in Zeeland diverse 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
5114 B353 Gasthuisleven te Asse rond 1560 Spanhove, J. 0 Ascania onbekend
5115 B351 Rekenoefeningen voor de Lagere School Derde stukje A B. Laarman 1923 P. Noordhoff Groningen
5116 B353 De Brembosch onbekend 0 onbekend onbekend
5117 B353 Grenzeloos koken Streekgerechten uit Zeeuws-Vlaanderen West-Vlaanderen en Suffolk Stockman, P. en Everaers, P. 2003 ROC Westerschelde Hulst
5118 B351 Rekenkundige typen-opgaven Hoofdakte C. Vrucht 1904 J. Muusses Purmerend
5119 B351 Nieuwe rekenschool. Rekenboek voor de Lagere School - vierde stukje B R. Boosman en R.Bos 1911 P. Noordhoff Groningen
5120 B353 Drie eeuwen Sint-Antoniuskerk onbekend 1996 onbekend
5121 B353 Meneer van Netten een boek over wellevendheid voor iedereen Marie Koopmans 0 J.J.Romen & zonen Roermond
5122 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - derde stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5123 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - vijfde stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5124 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - achtste stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5125 B351 Rekenstof. Het Schriftelijk Rekenen Lagere School - tiende stukje Marten de Jong en J. de Vries 1916 D. Mijs Tiel
5127 B505 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal en letterkunde 2e jaargang 1884-1885 diverse 1885 Aug. Sassen Helmond
5128 B505 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 3e jaargang 1885-1886 diverse 1886 Aug. Sassen Helmond
5129 B220 Stahltreppen Kurt Hoffman 0 Julius Hofmann Stuttgart
5130 B220 Schmiede- und Schlosserarbeiten Hans Scheel 0 Julius Hofmann Stuttgart
5131 B351 Siersmeden Bijlsma, P. - Kok, P. 1950 N.V. Uitgeversmij. E. Kluwer Deventer
5132 B066 Gezicht op de stad Hulst Verstraeten, E.J.J.A. & P.P.V. Weemaes 1960 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
5133 B329 Zeeuwsche volks-almanak 1844 anoniem 1844 J. van de Velde Olivier Zierkzee
5134 B505 Modern smeedwerk voor werkplaats en school Van Dijk, H.J. 0 K. Ahrend & zoon Amsterdam
5135 B351 Samen in suiker. 50 jaar coöperatief ondernemen Schonwetter, Ton 2016 Cosun Breda
5136 B364 Suiker plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM suiker Kleij, P. et al (red.) 1994 CSM Suiker bv Amsterdam
5137 B364 Postkroniek van Zeeland. Vierhonderd jaar postorganisatie, postvervoer en postverbindingen De Baar, Kees, Jan Hintzen en Erik Petrusma 2012 Stichting Jan Hintzen publicatiefonds Vlissingen
5138 B365 Ouderdomsbepaling van het paard naar zijn gebit Ter Haar, A.A. 1907 Firma Leiter Nypels Maastricht
5139 B365 Kerkenvisie Hulst Fassaert, S. et al. 2024 Erfgoed Zeeland en COUP Hulst
5140 B365 Gemeentewet, wet van 29 juni 1851 Lange, Dr. J. de 1928 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle

Pagina 32 van 32 Resultaten 4651 - 4794 van 4794