Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
341 Lijst van Charters, berustend in het stedelijk archief van Hulst Juten, G.C.A. 1909 J.C. & W. Altorffer Middelburg
342 La Flandre. Revue des monuments d'Histoire et d'Antiquités, année 1867-68 Gilliodts-van Severen, L. W.H., James Waele, Em. vanden Bussche et Edw. Gaillard 1867 Bruges
343 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen in het midden der 15-de eeuw Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
346 Les Chatelains de Flandre, étude d'histoire Constitutionelle Blommaert, W. 1915 Gent
347 Recherches sur les tribunaux de Châtellenie en Flandre avant le milieu du XIII-ème siècle Ganshof, François L. 1932 Antwerpen/Parijs
348 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305 Warnkönig, Leopold August 1836 Tübingen
349 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
350 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
351 Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sentenciën, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel II, 1504-1531. Opgesteld door prof. Mr. J.Th.de Smidt, Prof. Mr. Eg. I.Strubbe en Prof.dr. J.van Rompay Brekelmans, S.Th.E., E.J.Schreuder, C.L.Verkerk 1971
352 Etude sur la signification du mot Balfait dans les Chartres de la Flandre. Notice de M.Gheldolf , précédée des rapports de M.M. Kervyn de Lettenhove, De Smet et Snellaert Gheldof 0 Bruxelles
353 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1927 van Rysselberghe en Rombaut Gent
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
355 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst 1645 Middelburg
356 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0
357 De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst Schukking, W.H. 1934 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
358 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
359 Hulst en de Vier Ambachten rond 1180 Brand, K.J.J. 1980 Hulst
360 Hulst. Geïllustreerde toeristische gids Sponselee, G., e.a. 1977 Kloosterzande
361 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
363 Zichtjes van Hulst Brand, P. en E. Taelman 1980 Boekhandel Duerinck-Krachten Hulst
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
365 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Gemeente Hulst Hulst
367 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
368 Beschrijving van de Stad en het Ambacht van Hulst zoo als dezelve voorkomt in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden door J.C. de Potter Potter, J.C. de 1844 J. Noordduyn en zoon Gorinchem
369 Levensecht. Ware verhalen uit het Zeeuws-Vlaamse Land Wauters, A. 1983 In 't Vosjen Middelburg
370 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Merlijn Middelburg
371 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg
372 Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen Vries, Johan de 1982 Van Aken Terneuzen
373 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
375 Fulgur Ardens. Christen of Farizeeër? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
376 De van Goethem's. Reisjournael en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent Heemkundige Kring Sas van Gent 1983 1983
377 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam
378 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
379 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
380 Clinge in oude ansichten Winkelen, C. van 1977 Europesche Bibliotheek Zaltbommel
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
384 Klokke Roeland. Everaard, J.A. 1934 Jac Duerinck-Krachten Kloosterzande
386 Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen Everaard, J.A. 1942 Breda
387 De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe Adriaanse, J. en J.A. Everaard 1936 gemeentebestuur van Sint Jansteen St. Jansteen
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
389 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Adriaanse, J. Hulst
390 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0
391 Nieuw-Namen in oude ansichten Wauters, A. 1975 Europese bibliotheek Zaltbommel
392 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
393 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Kloosterzande
394 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
396 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959
397 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956
400 België in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verdeyen, R.W.R. 1920 Nijhoff 's-Gravenhage
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
402 Kent u ze nog...die van Hontenisse? Winkelen, C. van 1983 Europese Bibliotheek Zaltbommel
403 Hontenisse in oude ansichten (d.2) Winkelen, C. van 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelnurg
407 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 Broeck De R. 1961 Meijer Wormerveer
408 Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten Winkelen, C. van 1981 Zaltbommel Zaltbommel
409 Westdorpe in oude ansichten Winkelen, C. van 1978 Europese Bibliotheek Zaltbommel
410 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
411 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg
412 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
413 Sas van Gent in oude ansichten (d. 2) Slock, R. 1980 Europese Bibliotheek Zaltbommel
414 Philippine in oude ansichten Slock, R. 1981 Europese Bibliotheek Zaltbommel
415 Ganzen in de Braakman 0
418 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Drukkerij van Aken Terneuzen
419 De ontwikkeling van de grossierderij in levensmiddelen in de 19e en 20e eeuw Oggel, D.J. 1966 Axel
420 Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de Landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw Oggel, D.J. 1976 Axel
421 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel
422 Dialect in het land van Axel Broecke-de Man, E.J. van den en M. Dieleman 1981 Drukkerij van Aken Terneuzen
423 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 Axel
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
425 Lijst van Schepenen van Axel (Stad en Ambacht) 1326 tot 1800, alsmede enkele geestelijke en wereldlijke gezagsdragers uit de 14e eeuw Oggel, D.J. 0 Axel
426 Axel in oude ansichten. deel 1 Bossche, P.G ,van den, D.J. Oggel en C. Smies 1980 Zaltbommel
427 De geschiedenis van Axel Wesseling, J. 1966 J. Wesseling Groningen
428 Zaamslag in oude ansichten. deel 1 Kusee, J.W. en P. de Leeuw 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel
429 Ds. Scharp en de Smid van Zaamslag. Een episode uit de Kerkgeschiedenis in het land van Axel Kraker, Adr. de 1921 Zaamslag
430 Kerkelijk leven in Hoek (Zld) 1590-1840 Wesseling, J. 1952 D. H. Littooij Terneuzen
431 Hoek en Omgeving van vroeger tot nu Platteeuw, J. 1967 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
432 Rondom 'Neuzen' I, Vries, Johan de 1980 Art. groep Zeeland Terneuzen
433 Terneuzen bij de tijd Robesin, J.C. 1974 j. Duerinck-krachten bv Kloosterzande
434 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen
435 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1864 Société d'émulation de Bruges Brugge
436 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1867 Société d'émulation de Bruges Brugge
437 De Abdij van de Duinen en Engeland gedurende de XII-e, XIII- en XIV-de eeuw Cuyper, J. de 1951 Brugge
438 Lisseweghe son Eglise et son abbaye Hollebeke, leopold van 1865 Brugge
439 l'Abbye de Nonnebossche, de l'ordre de Saint Benoit, près d'Ypres Hollebeke, Leopold van 1867 Brugge
440 Chronique de l'Abbye de Ter Doest F.V. et C.C. 1845 Bruges
441 De Kerkhervorming in Vlaanderen deel 1 en 2 Jansen, H.Q. 1868 Swaan Arnhem
442 Idesbald van der Gracht, Heiligen van onzen stam Cuyper, J. de pr. 1946 De Klinkhoren Brugge/Brussel
443 Iwein van der Aelst,1128 Blommaert, Jonkheer Ph. 1842 Gent
444 Jean Henri comte de Frankenberg, cardinaal archivèque de MAlines, primat de Belgique et sa lutte pour la liberté de l'église et les séminires épiscopauxsous l'Empereur Joseph II trduit par Paul de Geslies Theiner, Augustin 1852 Louvain
445 Zannekin en de Vrijheidstrijd van het Kustland van 1323 tot 1328. Het ontwaken van den nationalen geest in Vlaanderen Pleimon, Naibh. 1928 Lannoo, J. Thielt
446 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
447 Notice sur le mausolée de la famille De Gros, avec données histriques sur cette famille Putte, Abbé L. vande 1842 Brugge
448 Mémoire sur Robert de Jérusalem, comte de Flandre à la première croisadepar J.J. de Smet, membre de l'Académie Royale de Belgique, présenté à la séance deu 6 fevrier 1860 Tome XXXII Smet J.J. de 0
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
450 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, Bijeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 1852 Gent
451 Mélanges Paul Fredericq. Hommage de la société pour le progrès des études philologiques et historiques 10 juillet 1904 1904 Brussel
452 Lettres adressées par Maximiliaen I, Archiduc dÁutriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gandet équelques autres personages Divers 1477
453 Mémoire Statistique du département de l'Escaut par Dr. Paul Deprez Failpoult, M., préfet de ce département. 1960 Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde Gent
454 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 1571 Petrus Zangrius Tiletanus Leuven
455 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 1624 Hermannus Meresius/Joannis Wulfahrt Mainz
456 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 0 Gallus Vigilus Antwerpen
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0
459 D.N. Cornelii Jansenii episcopi Gandavensis, commentariorum in suam Concordiam, ac totam historiam Evangelicam, Epitome, opera & industria F. Matthaei a Castro Insulensis, in coenobio Falempinensi Canonici, additis tribus indicibus quicquid toto opere tra Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
460 Cornelii Jansenii, Episcopi Gandavensis Commentariorum in suam Concordiam ac totam Historiam Evangelicam partes IIII, quarum Prima etc. Jansenius, Cornelius 1572 Gallus Vigilus Antwerpen
461 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
462 Dekenaat in de steigers 1596-1648 Kok, Th.B.W. 1971 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
463 Het Kroondomein in Hulster Ambacht en Omgeving Groot, H. de 1930
465 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen
466 Terneuzen in oude ansichten Baert, P.J. 1976 Europese Bibliotheek Zaltbommel
467 Methode van de Vlaamse dialectologie Blanquaert, E 1927
468 Historisch Overzicht van de Vlaamsche Dialectologie Blanquaert, E 1927
469 Een bewust Vlaming en jurist uit de 16-e eeuw Gielen, Jos. J. 0 Tilburg
470 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre 1900
471 Anciennes Clefs d'Ancre de façades Flamandes et Brabançonnes du XVI-e au XVIII-e siècle Heins, A. 1908
472 De Geschiedenis van de Spoorwegmaatschappijen Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
473 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 1-2 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
475 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 3-4 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1866 Gent
477 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 5-6 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1867 Gent
479 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 7-8 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1868 Gent
481 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 9-10 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1869 Gent
482 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 23-24 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
483 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 11-12 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1870 Gent
484 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 31-32 eerste deel Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1873 Gent
485 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 13-14 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1871 Gent
486 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 27-28 tweede deel Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1875 Gent
487 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 15-16 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
488 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 33-34 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1884 Gent
489 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 17-18 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1881 Gent
490 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 25-26 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1877 Gent
491 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 19-20 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1872 Gent
493 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 21-22 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
494 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
495 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 1e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
496 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 2e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
497 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 3e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
498 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 4e boek Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
499 Geschiedenis van Antwerpen. 3 Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
500 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 1e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
501 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 2e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
502 De secte der Loïsten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
503 Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et du Pays du Franc jusq'à l'année 1305. Traduite de l'allemand avec corrections et additions du traducteur ainsi que la carte de Bruges et de sa banlieu vers 1302 par A.E.Gheldolf Warnkoenig. L.A. 1851 Librairie ancienne et moderne de Verbeyst Bruxelles
504 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0
505 13e eeuwse persoonsnamen in de Vier Ambachten Debrabandere, F. 1962
506 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Muller, S., A.C. Bierman, K. Heeringa 1921 Utrecht
507 De Keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1261 en die van Saeftingen van 1263 Smidt, J. Th. de 1954 Utrecht

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170