Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 16 van 32 Resultaten 2251 - 2400 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2466 B320 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo diverse 1984 Hulst
2467 B305 Stille waarden. Het geheim van de zorg. Brandsma, Bart 2011 Stichting Curamus Hulst
2468 2468 Altijd op weg naar werk. Het verhaal van Praktijkschool Hulst Kerckhaert,Karel 2011 Praktijkschool Hulst Hulst
2469 B320 Verdwenen textiel onbekend 2008 Museum De Vier Ambachten Hulst
2470 B230 Jaarboekje seizoen 1953-1954 St. Josephs ghesellen 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst
2471 B299 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII onbekend 1964 De Transfiguratie Hulst
2472 B239 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2473 B313 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 diverse 1966 De Transfiguratie Hulst
2474 B313 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje no VI diverse 1961 De Transfiguratie Hulst
2476 B272 Herinneringen aan het Rijke Roomse Leven II Rooms, Ad 1997 Brabants Nieuwsblad Roosendaal
2477 B320 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
2478 B018 90 jaar Cerestar. Over verbondenheid, vermaling en vooruitgang. Bourgondien, Karel (eindred.) 2002 Cerestar Benelux Sas van Gent
2479 B174 van café naar café 1956-2000 Fermont, Ed 2000 Uitgeverij 'de Eecloonaar' Eeklo
2480 B236 Axelse Boerenkamer 1933-1983 Oggel, D.J. 1983 Axelse Boerenkamer Axel
2481 B220 40 jaar r.k. basisschool de werf van Heese, E.J. 1996 Philippine
2482 B220 Rood groen. V.V. Philippine jubileumeditie 40 jaar jong Thans, Willy e.a. (red.) 1995 V.V. Philippine Philippine
2483 B346 De aquatische macrofauna van de otheense kreek Maas, P. 1979 Delta Instituut Voor Hydrobiologisch Onderzoek Yerseke
2484 B236 25 jaar De Woeste Kop Schelfaut, Frank (red.) 2011 Johnny Verbunt Axel
2485 111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben Kuipers, Jan & Heleen Dekker 2015 Thoth Bussum
2487 B151 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" Steyaert 1994 Kroniek Graauw
2488 B365 Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 50 jaar 1953-2003 Terugblik op een halve eeuw "t muziek van de Graauw" Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 0 Jubileumboek .
2489 B269 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) divers 0 Goes
2490 B345 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge
2491 B022 Eeuwfeest Fanfare "Weldoen door Vermaak" Clinge 1888-1988 anoniem 1988 Fanfare Weldoen door vermaak Clinge
2492 B344 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge
2494 B344 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker
2495 B220 Kunst kunst kunst route Schaik, J.M. van 1997 gemeente Axel Axel
2496 B059 Poldermensen in oorlogstijd. Over De Bossenblie en de mensen die daar hun wortels hebben Doeselaar, Chiel van 2010 Stichting Bossenblie 350 jaar Axel
2497 B048 Zeden en gewoontes uit grootmoeders tijd in Zeeuws-Vl. Rietveld, Wilma e.a. 1990 Ter Schorre Terneuzen
2498 B105 Alles over de gemeente Axel in 1985 diverse 1985 Gemeente Axel Axel
2499 B049 Axel. Een beeld van een werkelijkheid Blaeij, Piet de 1998 Gemeente Axel Axel
2501 B272 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen Axel 30 september 1978 Den Hamer, P.J. 1978 W.P.N. Zeeland Axel
2502 B236 25 jaar Vurssche. Van pensiontehuis naar zorgcentrum van Schaik, J.M. 0 Stiching bejaardencentra Axel Axel
2503 B048 Geschiedenis van de Christelijke openbare bib. Axel 1948-1988 F. van Vliet 1988 Openb. Bib. Axel
2504 B230 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel v.d. Maale, Adri 1990 Z.C.K. Axel
2505 B236 Kontakt orgaan van de Ned. Herv. Gemeente Axel Berg, H. vd 1984 Ned Herv Gem axel Axel
2506 B281 Het Axelse Bos Grootjans, B.M. 1977 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Hulst
2507 B236 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel
2508 B188 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij Zie Zeeuws-Vlaanderen Axel
2509 B201 Jubileumboek 90 jaar voetbalvereniging "Axel" 1911-2001 Naeye, Jurgen e.a. 2001 VV Axel Axel
2510 B227 De Zaterdagvliegers. Axelse Zaterdag Voetbal Vereniging 1949-1999 Hageman, Etienne. E.a. 1999 AZVV Axel
2511 B172 toeristisch Zeeland, bezienswaardigheden - geschiedenis Hofstra, Jeanie e.a. 0 Florad Marketing Goes
2512 B233 Zeeuwen in Indie 1920-1949, geplaatst in een algemeen historisch kader Hoecke, E.A.A. van 2005 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
2513 B172 De stichting in't zilver samenstelling 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
2514 B230 De vaste verbinding over de Westerschelde Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
2515 B259 Kamer van Koophandel Zeeuws-Vlaanderen Terugblik op 1990 diverse 1991 Kamer van Koophandel Terneuzen
2516 B261 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 onbekend 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen
2517 Zwartboek over het provinciale en het nationale beleid tot realisatie van de vaste oeververbinding over de Westerschelde van Eeden, G.J.J. 2005 uitg G. van Eeden Hulst
2518 B320 Het eerste Ijzeren Gordijn? Vanneste, A. 0 A. Vanneste Antwerpen
2519 B192 Emergis: zorg in stelling Kool-Blokland, J.L. 1999 De Koperen Tuin Goes
2520 B225 Mijlpalen. Een kijk op Dethon Cornelissen, Sandra (samenst) 2004 Drukkerij Bareman Terneuzen
2521 B193 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereeniging. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940. Glorius, F.J.J. 1979 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
2522 B093 Kroniek van Nederland Aarsbergen, A. e.a. 1987 Agon Elsevier Amsterdam
2523 B102 Kroniek van de 20ste eeuw Aarsbergen, A. e.a. 1985 Elsevier Amsterdam
2524 B054 Tussen afsluitdammen en deltadijken. 4 Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom vlissingen
2525 B192 Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland Beekman, A.A. e.a. (samenst.) 1936 E.J. Brill Leiden
2526 B087 De Vier Ambachten en het land van Saaftinge in de middeleeuwen Gottschalk, M.K.E. 1984 Van Gorcum Assen
2527 B306 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus onbekend
2528 B273 Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel Monnich, C.W. (hoofdred.) 1955 Elsevier Amsterdam
2529 B050 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2530 B092 Onze vaderlandse geschiedenis Jansma, Klaas e.a. (red.) 1987 Inter-Combi van Seijen Leeuwarden
2531 B095 10.000 jaar geschiedenis der nederlanden Jansma, Klaas e.a. (red.) 0 M.A. van Seijen Leeuwarden
2532 Geschiedenis van Zeeland 1850-2000 Brusse, Paul e.a. (red.) 2014 W-Books Utrecht
2533 Geschiedenis van Zeeland 1700-1850 Brusse, Paul e.a. (red.) 2013 W-Books Utrecht
2534 Geschiedenis van Zeeland 1550-1700 Brusse, Paul e.a. (red.) 2012 W-Books Utrecht
2535 Geschiedenis van Zeeland prehistorie - 1550 Brusse, Paul e.a. (red.) 2012 W-Books Utrecht
2536 De Hattinga's Buise, M.A. (eindred.) 2015 OHKVA Hulst
2537 B115 Atlas van Nederland in het Holoceen Bazelmans, Jos e.a. (red.) 2014 Prometheus Amsterdam
2538 B184 unie van utrecht Andries, J. e.a. (samenst.) 1979 Gem. Archiefdienst Utrecht Utrecht
2539 B300 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw deel 2. De Parochies Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Pauluspolder Vrienden Archief Hulst 2016 Gemeentearchief Hulst
2540 B175 Encyclopedie van Zeeland III Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap 1982 Den Boer Middelburg
2541 B091 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg
2542 B173 Encyclopedie van Zeeland I Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
2543 B361 Nederlands Adelsboek Campo Hartman, W.F. del (hoofdred.) 1960 W.P. van Stockum & Zoon s-Gravenhage
2544 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 1 Darwin, Charles 1884 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2545 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2546 B193 op zoek naar de eerste mens Wendt, Herbert 1963 W. de Haan N.V. e.a. Zeist
2547 B341 Het Nieuwe Testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen anoniem 1952 Spectrum Utrecht
2548 B273 Het Oude testament . 1954 Uitg. Het Spectrum in opdracht van Sint Willibrordvereniging en de katholieke actie Utrecht/Antwerpen
2549 B112 De vrede van Munster Poelhekke, J.J. 1948 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
2552 B177 Ach Lieve Tijd. Zeeland. Twintig eeuwen Zeeuwen en hun rijke verleden Diverse 1996 Waanders Uitgevers Middelburg
2553 B178 Zeeland van toen & nu diverse 2004 Waanders Uitgevers Middelburg
2554 B071 Een Kruisweg met een ziel Verschraegen, Willy & Petra Kasteleijn 2014 Parochiecommissie Koewacht Koewacht
2556 B301 Kalenderworm en Kralenpost Wickler, W. e.a. 2002 Veen Magazines Amsterdam
2557 B064 Jacht en Veeteelt van prehistorie tot middeleeuwen Clason, A.T. 1977 Fibula-Van Dishoeck Haarlem
2558 B098 De Zwartenhoekse Zeesluis. De historie van een militair en waterstaatkundig object en zijn omgeving Buise, Marc & Maurice Kindt (red.) 2013 Stichting Vrienden Zwartenhoekse Zeesluis Hulst
2559 B183 50 RIA 1931-1981 anoniem 1981 voetbalver. RIA Westdorpe
2560 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 1 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent
2561 B151 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 3 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring sas van gent Sas van Gent
2562 B177 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag
2563 B193 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
2564 B240 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932 Ten Hagen's drukkerij en uitgevers-maatschappij. n.v. 's-Gravenhage
2565 B093 Landschap uit Balans. De Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609 Kraker, A.M.J. de 1997 Stichting Matrijs Utrecht
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
2568 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 3 Gottschalk, M.K.E. 1977 Van Gorcum Assen
2569 B110 Topografische Dubbelatlas van Zeeland 1959 & 2009 Kuiper, Marcel 2009 Uitg. 12 Provincien Landsmeer
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
2571 B302 Muir's Historical Atlas. Ancient medieval & Modern Treharne, R.F. & Harold Fullard (eds) 1976 George Philip and Son Ltd London
2572 B181 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Zeeland. Schaal 1:25.000 Caspers, Thijs (eindred.) 2006 Uitg. Nieuwland Tilburg
2573 div artiekelen Mijnhardt, W.W. (red.) 2006 Archief KZGW Middelburg
2574 B186 beleven is een kunst KUKO (eindred.) 2009 ZorgSaam ZVl Terneuzen
2575 Sturen en turen. De laatste beurtschippers van Zeeland Koppejan. A.R. 2002 Uitgeverij ADZ vlissingen
2576 B229 De Blikken Motor De laatste beurtschippers van Zeeland 2 Koppejan, A.R. 2008 Uitgeverij ADZ Vlissingen
2578 B227 Beeldenstorm in Nederland en België van Os, Henk 2004 AVRO Hilversum
2579 B176 Tussen Holland en Vlaanderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
2580 B200 Zeeland dichtersland bloemlezing Afzonderlijke Kunstenaars 2002 Stichting Achterland Zeist
2581 B236 Leendert van der Weele Wachter van de Zeeuwse stromen Verton, Peter 1999 Verton Publicaties Curaçao Curaçao
2582 B087 De Vlaamse Kustvlakte, van Calais tot Saeftinghe Rottier, Honoré & Henri Arnoldus 1984 Lannoo Tielt
2583 B067 La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale Rottier, Honoré 1970 Drukkerij Ripa Antwerpen
2584 Mijn dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels Van Mele, Werner 1982
2585 B306 Louis Lehman als homo universalis Starkenburg, Ilse 2007 Stichting CBK Zeeland Middelburg
2586 B176 Van Idealen en Mensenwerk, Vrederust Gorisse, J.J.A.M. 1997 Libertas Grafische Communicatie Bunnik
2587 B190 Het Rode Kruis en Zeeland Huiskes, Gino e.a. 1992 Van der Peyl-Kruiningen BV Kruiningen
2588 B308 Kunst Reis Boek Voor nederland Rijkscom. Monumentenzorg 1977 P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam
2589 B311 Elseviers Historische Atlas Vries, S. de & Th. Luykx 1964 Elsevier Amsterdam
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
2591 B242 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden deel 4 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2592 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 5 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2593 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 3 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2594 B244 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 2 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2595 B241 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 1 Algra, A. en H. 1987 T.Wever B.V. Franeker
2596 B241 Nederlands vlaggenboek Sierksma, Kl. 1962 Het Spectrum Utrecht
2597 B053 Atlas van de archeologie der lage landen van der Heide, G.D. 1963 Elsevier Amsterdam
2598 B202 ons land 70 millioen jaar geleden Umbgrove, J.H.F. 1956 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
2599 B312 Hoogtepunten uit de diepte. Driekwart eeuw geologisch onderzoek Hageman, B.P. 1979 Rijksgeologische dienst Rijswijk
2600 B312 Geologie in telegramstijl Kraaijenhagen, F.C. 1992 Nederlandse Geologische Vereniging Heerlen
2601 B098 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas
2602 B096 Algemene geologie Escher, B.G. 1945 Wereldbibliotheek Amsterdam
2603 B053 Archeologie en geschiedenisonderwijs C.M.L.G.S. 1978 Staatsuitgeverij s-Gravenhage
2604 B172 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
2605 B309 De oermens Clark Howell, F. 1966 Het Parool Amsterdam
2606 B094 Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316 - 1945 Leper, J. 1957 George Michiels nv Tongeren
2607 B188 Meerdonk een beeld van een dorp 1900-1977 Cock, Noel de 1977 Duerinck bv Kloosterzande
2608 B227 Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant in het Waasland Verheyen, Piet 1997 Drukkerij Cools Beveren (B)
2609 B077 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
2610 B226 Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid Thissen, Frans 1995 Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap Utrecht
2611 B345 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
2612 B310 Typisch Nederland van Rossem, Maarten 2004 Het Spectrum Diemen
2613 B064 Sporen van een oorlog Deijl, Aarnoud van der en Marga Haas 2009 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Middelburg
2614 B317 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Duerinck Kloosterzande
2615 B068 Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland Piessens, Chantal & Jessica Prager-Stein 1999 Persdienst Bisdom Breda Breda
2616 B022 1865 Geschiedenis der Spoorwegen 1948. Gent - Terneuzen en Mechelen-Terneuzen Hesselink, H.G. 1982 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
2617 B054 Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen 1887-1949 Hesselink, H.G. 1984 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
2618 B287 Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 Sens, Berit 1998 De Koperen Tuin Goes
2619 B287 Zeeuws leven en streven van Wijngen, W.M. 1987 van Wijngen Goes
2620 B176 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 Smeels, A. 1993 ministerie van Justitie Middelburg
2621 B086 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & Sponselee George 1999 RZVW Axel
2622 B310 Het jaren 50 boek Mooij, Charles de , e.a. 2004 Waanders Uitgevers Zwolle
2624 B057 Angst en terreur in Doel Nul, Richard de 2012 De Nul consulting Schoten

Pagina 16 van 32 Resultaten 2251 - 2400 van 4798