Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 11 van 32 Resultaten 1501 - 1650 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1625 B129 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. derde deel diversen 1785 Fernand, C. J. Gend
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
1627 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1909 Siffer, A. Gent
1628 B118 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel II, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 diverse 1901 Plancke, Louis de Bruges
1629 B136 Histoire de Flandre. Deel 2: 1453-1500 Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1630 B136 Histoire de Flandre. Deel 3: Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1631 B136 Histoire de Flandre. Deel 4: 1453-1500. Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Breyaert Brugge
1632 Histoire de Flandre: La Flandre pendant les trois derniers siècles. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
1633 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1634 Histoire de Flandre: La Flandre communale, depuis les origines jusqu'aux dernières croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1635 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne I. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1636 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne II. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1637 B204 Histoire des Comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne tome seconde Le Glay, Edward 1863 Librairie ancienne et moderne de A Vandale Bruxelles
1638 Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
1639 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 3e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
1640 Inventaris van het Archief van de familie de Potter d' Indoye en aanverwante families 1969 Brussel
1641 B015 Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen Nuyttens, Michel 1986 Rijksarchief Gent Brussel
1642 Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland Hollestelle, L.W. 1989 Middelburg
1643 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
1644 De archieven van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, 1614-1964 Mulder, A. 1976 Middelburg
1645 B007 Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven II Brand, W.J.P.M. 1990 Bisdom Breda Breda
1646 Archieven van de Hervormde Gemeete te rilland-Bath, 1791-1988, de Garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791) Tramper, A.C. 0
1647 Kaarten en tekeningen afkomstig van Trammaatschappijen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, 1886-1962 1992 Middelburg
1648 Kadastrale plans van Zeeland, 1812-1975 Wennekes, A.F. 0
1649 Archief van de Société anonyme des tramways à vapeur de Flessingue-Middelbourg et extensions (1885) 1904-1928 (1929) Franken, A.F. 1988 Middelburg
1650 Archieven van het Rijksloodswezen, 6e district, Monden van de Schelde (1808) 1835-1950 (1966) Zaaijer, Marcia 0
1651 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
1652 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
1653 Archieven van de Gekwalificeerden tot de directie van de invordering of Regulateurs der belasting op het recht van successie, 1807-1818 Scherft, P. 1976 Middelburg
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
1660 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 1 Wallenburg, L. van 1986 Heemkundige Kring Walcheren
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
1662 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 3 Wallenburg, L. van 1989 Heemkundige Kring Walcheren
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1665 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
1669 B502 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
1671 B101 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Zuid-Nederland Geudeke, P.W. 1990 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
1673 B034 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
1675 B280 De aardbol. Zeeland Oosterzee, H.M.C. van 0 onbekend onbekend
1676 Zeeland 1940-1945.dl. 2 Ham,Gijs van der 1990 Waanders Zwolle
1677 B020 Mens & Zee & Land Het beheer van het Zeeuwse landschap. Nienhuis, P.H en Willems R.J.B.M. redactie en Kleingeld R.H.G. fotografie 1986 Zeeuws Landschap Middelburg
1678 B248 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1680 B001 Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II Heim, Bruno Bernard 1980 Uigeverij Helmond Averbode/Helmond
1681 A1 Ancien Armorial équestre de la Toison d'or et de l'Europe au XV Siècle Loredan Larchey 1890 Berger-Levrault Paris
1682 B129 Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis Neubecker, Ottfried 1977 Agon Elsevier Amsterdam/Brussel
1683 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1684 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1685 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht deel 1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1686 B345 Zeeuwse Historische bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland, 1980 Kapelle
1687 B029 De weesboeken van Axel en de Axeler Ambacht, 1618 - 1795 Cruyningen P.J. van 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaaderen Goes
1689 B025 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans, Hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A. zn. 1992 P. Dregmans Voorburg
1690 B029 1e en 2e Supplement Stamboom Jansen Verplanke van 1963 Jansen-Verplanke, J.C.P. 1963 Jansen-Verplanke Kruiningen
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
1693 Het strafproces van Jan de Corte en Pierrijne Vaerewijck, zijn huisvrouw, gehouden voor de vierschaar van leenmannen van de hal en het kasteel van Beveren, tussen juni en oktober anno domini 1699 Kort, Jan de 1991 Bergen op Zoom
1694 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 1 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
1695 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 2 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
1696 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
1698 B007 Hulsterambacht. Penningkohieren 1570-1580 Nijenhuis, H.D. & M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1992 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdelig Zeeland Middelburg
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
1701 B007 De weesboeken van Hulst Nijenhuis, H.D. 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaanderen Goes
1702 B040 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
1704 B025 350 jaar van Kemseke 1650-2000 Kemseke, T. van 2000 T. van Kemseke Hulst
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
1707 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
1708 Oorlog in de Middeleeuwen Brand, A.J. de 1989 Verloren Hilversum
1709 B165 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. Vernée, Mr. L.G. (bewerker) 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
1710 B165 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
1711 Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde Driel, L. van en Noordgraaf J. (red.) 1982 Kloosterzande
1712 B166 Wetboek Napoleon Allart, J. 1810 Johannes Allart Amsterdam
1713 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. onbekend 1858 Gorinchem
1714 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten onbekend 1858 Gorinchem
1716 B098 Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het Middeleeuwse Waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied (1200-1963) Gallé P.H. 1963 Meinema N.V. Delft
1717 Loi organique du notariat. Geschreven werk over oorsprong, belang en beoefening van het notariaat onbekend 0
1718 B283 Dictionnaire de l'Academie Française sixième édition tome premier onbekend 1836 imprimeur-Libraire de la cour Bruxelles
1719 Historische geografie: landschap en nederzetting Beenakker, J.J.J.M. 1989 Zutphen
1720 Stadsgeschiedenis Kooij, P. 1989 Zutohen
1721 Lokale bestuursgeschiedenis Raadschelders, J.C.N. 1992 Zutphen
1722 B033 Klompen. Hun makers en hun dragers Noorlander, H. 1962 Rijksmuseum voor volkskunde Arnhem
1723 B089 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam, J. 1911 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1724 B009 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement Voort van der Kleij, J.J. van der 1983 Martinus Nijhoff Leiden / Antwerpen
1725 B253 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
1726 Dr. L. Grootaerts' en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen Pée, W. en P.J. Meertens 1934 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1727 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels H-Z Kok, Jacobus 1799 J. Allart Amsterdam
1728 Zeeuwse historie in krantenknipsels. Catalogus, samengesteld door de werkgroep van de Heemkundigde Kring Walcheren, deel 1: Walcheren. Wallenburg, L.van 1982 Stedelijk Museum Sint Niklaas
1729 Middeleeuwse tegelvloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven. 1985
1730 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Assenede. Schoups, I. 1980 Algemeen rijksarchief Brussel
1731 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Algemeen Rijksarchief Brussel
1732 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. deel 2. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1734 Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet. Welings, Y.J.A. 1984 Middelburg
1735 B024 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas
1736 B030 Rotterdam Papers V. A contribution to prehistoric, roman and medieval archaelogy Trierum, M.C. van en H.E. Henkes 1986 Rotterdam
1737 B024 Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986 Bult, E.J. en D.P. Hallewas 1987 Delft
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
1740 B024 Nieuw gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: introductie en bibliografie Dalen, Juur. A. van en Willem Boon 1986 Rotterdam
1742 B024 Archeologische Dienst Waasland. intergemeentelijke V.Z.W. Hove, Rudiger van 1988 Archeologische dienst Waasland Sint Niklaas
1743 B017 Woordenboek der Zeeuwse dialecten. 7e druk Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Van Goor Zonen Amsterdam-Brussel
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
1745 B301 Klederdrachten Nieuwhoff, C. , W. Diepraam, C.Oorthuys 1984 Elsevier Amsterdam/Brussel
1746 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11a: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1984 NIOD Amsterdam
1747 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11b: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1985 NIOD Amsterdam
1748 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11c: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1986 NIOD Amsterdam
1749 B030 Rotterdam papers, II , A contribution to medieval archeology meerdere 1975 Renaud, J.G.N. Rotterdam
1750 B002 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen Henkes, Harold E. 1994 Rotterdam Papers Rotterdam
1751 B059 Zeeland in de Patriottentijd Wessels, A.M. 1974 Oosterbaan & le Cointre b.v. Goes
1753 B097 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
1755 Zeeland achter dammen. Cijsouw, K. 1972 Hoorn
1758 B095 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796) deel b Cooreman, P. 1980 Rijksuniversiteit Gent Gent
1759 B021 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Calon, Emile, et al. 1984 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Terneuzen
1760 B064 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 streekmuseum IJzendijke Oostburg
1761 B201 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
1763 B052 Hoofdplaat een dorp achter een dijk. Willemsen, R. 1978 Alphen aan de Rijn
1764 1764 Terneuzen aan de Westerschelde. Bij de herdenking van het 400-jarig bestaan als stad. Wesseling, J. Dr. 1984 vereniging 'Oud-Terneuzen' Terneuzen
1766 B055 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 1983 Oudhoudkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
1767 B056 Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag. Vries, Joh. de 1972 Drukkerij van Aken Terneuzen
1768 B060 Sluiskil in oude ansichten. Baert, P.J., en W.E.P. Schelstraete 1985 Europese bibliotheek Zaltbommel
1769 B049 Hoek in oude ansichten. Platteeuw, J.L. 1985 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1770 B270 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
1771 B310 op 't Oekje. Luctor (pseudoniem A.Wissel) 1980 Terneuzen
1773 B049 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. de Hont, Jacob (A. de Mul en B.A.Th.M. Truffino) 1525 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
1774 B019 De Staatkundige start van Staats-Vlaanderen (De verovering van Axel in 1586 als markant wapenfeit in de ontstaansgeschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen) Hamelink, J. 1986 J. Hamelink Axel
1775 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen P.G. van den Bosse 1985 Drukkerij Vink B.V. Axel
1776 B237 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel
1777 B315 .... Tot een naam en tot een Lof ... onbekend 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
1778 B239 Antonius. Honderd jaar katholiek onderwijs in Axel. Oude Kempers, J.F.M. 1986 Axel
1779 B014 Stad en Land van Philippine in de historie. 1505-1980. Cornelis, J. Ch. 1981 Drukkerij de Kraker Hoek
1780 B228 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981 Knegtel, P.F.J.M. Axel
1781 B091 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 1973 Overslag
1783 B113 Hontenisse in oude ansichten, deel 1. Jansen-Verplancke, F.C. 1986 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1784 B313 125-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Kloosterzande, 1861-1986. Cappendijk, Theo en Carlo Buijsrogge 1986 Kloosterzande
1785 B099 Kerk van de H. Catharina van Alexandrië, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
1788 B038 Sint Jansteen in oude ansichten. Winkelen, C. van 1985 Europese Bibliotheek Zaltbommel

Pagina 11 van 32 Resultaten 1501 - 1650 van 4791