Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 9 van 28 Resultaten 1201 - 1350 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1275 Initiative comtale et développement économique en Flandre au XIIe siècle: le rôle de Thierry et de Philippe d'AIsace (1128-1191) Verhulst, A. 1967
1276 Een economische maatregel van de Vlaamse graaf in 1199: het verbod der leningen tegen interest Prevenier, W. 1965
1277 L'esclavage en Sicile sous Frédéric II d'Aragon Verlinden, Ch. 1966
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
1279 Claude et la romanisation de la Gaule septentrionale Laet, S.J. de 1966
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
1300 L'archéologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction à l'archéologie agraire Verhulst, A. 1967
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1306 Merovingisch aardewerk van het type "Beerlegem" Bosstraeten, H.Ch. van 1967
1307 La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre Européen à la fin du Xlle siècle Prevenier, W. 1967
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
1310 Les débuts de la traite Portugaise en Afrique. (1433-1448) Verlinden, Ch. 1967
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1313 Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
1314 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
1315 Le repartimiento de Rodrigo de Alburquerque a Espanola en 1514 Verlinden, C. 1968
1316 Les sources du "Chronicon maius" II,12 du Pseudo-Sphrantzès Voordeckers, E. 1968
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
1320 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
1323 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
1324 Les Conseils Collatéraux des Anciens Pays-Bas. Résultats et problèmes. (1531-1794) Baelde, M. 1968
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1338 Zeeuws-Vlaanderen. de geschiedenis van een grensgebied. Stuij, P. W. 1990 De Walburgpers Zutphen
1339 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
1340 Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles. Verlinden, Ch. 1968
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
1348 La céramique médiévale: problèmes concernant la glaçure. Verhaeghe, F. 1969
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
1350 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle: essai d'appréciation quantitative. Brulez, W. 1968
1351 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1354 Les fouilles de Pessinonte: la nécropole. Lambrechts, P. 1969
1355 Der Kolonialhandel und die Handelsblüte der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
1356 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
1357 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
1362 Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hemptinne, Th. de 1970
1363 lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime. Art, Jan 1970
1364 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgiê (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
1365 De "Société Générale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
1366 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
1368 La lutte contre la corporatisme a la fin du 18e siècle. Un exemple: L'opposition, demeutée vaine, des bouchers brugeois. Berghe, Y. van den 1970
1369 Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Blockmans, W. , I. de Meyer, J. Mertens, C. Pauwelyn en W. Vanderpijpen 1971
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1371 The balance of trade of the Netherlands. Brulez, W. 1970
1372 Mechelen en de Brabantse steden (1312-1355). Avonds, P. 1970
1373 Jacobus Curtius Brugensis, hellenist en jurist uit de zestiende eeuw. Strubbe, E.I. 1970
1374 Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteursidentificatie van diplomatische teksten? Prevenier, W. 1970
1375 Het natuurheiligdom van Mètèr Steunènè bij Aezani. Lambrechts, P. 1970
1376 La familie des Lollii à Pessiononte. Lambrechts, P. - R. Duthoy 1970
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1378 La Croix Byzantine d'Eine. Voordeckers, E. en L. Milis 1970
1379 Laatneolitisch aardewerk uit Harelbeke. (Provo Westvlaanderen). Desittere, M. 1970
1380 La tombe collective de la nécropole Gallo-Romaine de Destelbergen-lez-Gand. (Flandre Orientale) Laet, S.J. de , H. Thoen en A. van Doorselaer 1970
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
1383 The sources of Flemish History in the Liber Floridus. Caenegem, R.C. van 1973
1384 La terre sigillée du chantier de "Bon Secours" à Arras. Thoen, H. 1971
1385 Die südlichen Niederlande. Prevenier, W. 1971
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
1387 Lo specchio Etrusco di Gand. Desittere, M. 1971
1388 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971
1390 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voor-gelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid. (met addenda voor de vroegere jaren). 1973
1391 Le Commerce colonial de la "nation flamande" à Cadix sous Charles II (ca. 1670-1700). Everaert., J. 1972
1392 Une taxation d'esclaves à Majorgue en 1428 et la traite italienne. Verlinden, Charles 1972
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1394 Een Antwerpse Compagnie voor de levensmiddelenbevoorrading van het leger in de Nederlanden in de 16e eeuw. Soly, H. 1972
1395 La contribution de la Flandre et du Hainaut à la Troisième Croisade. Werveke, H. van 1972
1396 La proscription en Belgigue (1871-1880). Devreese, D.E. 1972
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1399 Die Frühgeschichte der Stadt Gent. Verhulst, A. 1972
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
1403 Les perturbations dans les relations commerciales anglo-flamandes entre 1379 et 1407. Causes de désaccord et raisons d'une réconciliation. Prevenier, W. 1973
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
1405 Rekening van Vrederic, rentmeester van al Zeeland 0 Historisch genootschap Utrecht Utrecht
1406 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en Koldeweij A.M. en Gaalman A.A.G. 1987 De Walburg pers Zutphen
1407 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 0
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
1411 Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de repertoria 1903=1915 werkgroep genealogie gemeente-archief Hulst 2000 Hulst
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1414 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
1415 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1421 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
1422 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982

Pagina 9 van 28 Resultaten 1201 - 1350 van 4170