Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4170

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 'sGravenhage Hulst Hulst, geschiedenis
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam Hulst, algemeen,12e - 20e eeuw
3 Hulst in oude ansichten deel 1 Brand, P.J 1971 Eur.Bibl. Zaltbommel Hulst, fotoboek, 19e - 20e eeuw
5 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
6 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage Hulst, keure
7 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst Beleg, Hulst
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst Hulst, basiliek
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst Hulst, basiliek
10 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst Hulst, minderbroeders
11 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst Hulst, basiliek
12 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Basiliek
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring jaarboek, basiliek , Hulst
14 In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te Hulst Sponselee. G. en Taelman, E. 1996 Van Geyt Ljubljana Hulst, basiliek
15 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg Hulst, basiliek, rekening, geschiedenis
16 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
17 Hulst van vesting tot koopstad Borm, E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana Hulst, geschiedenis
18 Hulst toen en nu Sponselee, G. en Taelman, E. 1989 Van Geyt productions Hulst hulst, geschiedenis, fotoboek
19 Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt d.o.o. Ljubljana Hulst, fotoboek
20 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst Hulst, basiliek
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen bank, Hulst, Nieuw-Namen
22 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst Hulst, vesting
23 'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 uitgeverij 'De Maelstede' Hulst Hulst, vesting
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
25 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn Hulst Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
26 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
27 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
28 Hantbouck cipiragie…Hulst ende Hulsterambacht beghinnende Nieuwejaersdach ano XVe tweendetachtich Waal. A. de. 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst, geschiedenis
29 Baudeloo. De abdij en haar refugium in Hulst Dankaert, M.J. 1994 eigen beheer Abij Refugium
30 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst Hulst, vesting,
31 Cornelis de Vos schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard Antwerpen Kunstschilder
32 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen geloof/jodendom/mythe/volkscultuur/Oost-Europa/werkmethode
33 In alle toonaarden. Gedenkboek t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan Kon.Sted.Harmonie van Hulst Stals. H. 2001 K.S.H. Hulst Hulst
34 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters. A. 1990 P. Wauters Hulst Hulst
35 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst Hulst, Liefdehuis
36 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst Liefdehuis, zorg
37 Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden Mosselveld. J.H. van. 1987 Staatsuitg.Gemeentemuseum Markiezenhof s Gravenhage architectuur
38 Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd Meischke. R., W.A. van Ham. J.L.C. Weyts e.a. 1987 Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Canaletto Alphen aan den Rijn bergen op zoom, geschiedenis
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst Hulst
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
41 Na 40 jaar…Gedenkboek …bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Middelbare Landbouwschool te Hulst Wolf. J.P.M. van der en C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst landbouwschool
42 Batavierenlied, voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 Verwilghen, P.L. Hulst
45 Hulst in de 80-jarige oorlog. Prinsen. A.. samenst. 1995 Hulst Reynaertstad Hulst Hulst, vesting, geschiedenis
46 Canada 's. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen Vlissingen verhalen Zeeuws-Vlaanderen
47 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter verhalen Zeeuws-Vlaanderen
48 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok Leuven heks Axel
49 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido
50 Focus op Hulst Sponselee, G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel Hulst
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
53 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom, T 1962 Waterleiding Mij drinkwater
54 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand, W.J.P.M. 1981
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
56 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's Gravenhage Historie en volksaard
57 Voorlopige lijst der Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek Utrecht monumenten Zeeland
58 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Dl. 1 De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak Barneveld
59 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, J.J. 0 Henri Bergmans taal Zeeuws-Vlaanderen
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
64 De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 1953 Sponselee. G. en E. Steijns 1993 Van Geyt Ljubljana Watersnoodramp
66 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt Ljubljana Zeeuws-Vlaanderen
68 Een boerengezin uit Zeeuws-Vlaanderen. aan de vooravond van de 21ste eeuw Rammeloo. R.H.R. 2000 Polka Print Hoek boerengezin dagboek Zeeuws-Vlaanderen
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn tweede wereldoorlog Schelde
70 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
71 Episoden 1940- 1945. III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl. oorlog west-Zeeuws-Vlaanderen
73 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
75 Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van …Mr.J.E. Risseeuw (1798-1869) Poissonnier. I.H.J. 2001 Heemk.Kring West-Z.-Vl. bibliotheek oostburgse advocaat mr. Risseeuw
77 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg aardenburg,
78 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van…aangaande…Aardenburg.…van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten Schoonhoven Aardenburg
79 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
80 Het kruipend gedierte des aardbodems Wolkers. J. 1998 Stichting Landschapsbeheer Zeeland / Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje Aardenburg symposium, boomkikker
81 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen Aardenburg Wereldvrede
82 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum
83 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen…wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 S. van Benthem sluis
84 't Vrije gebonden door de golven der getijden 1941-1991. Vijftig jaar waterschapsgeschiedenis Boekhout, J.A.J. 1991 Heemkunidge Kring West-Z./Vl.
85 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden. A. Mr. 1928 Algemeene Landsdrukkerij ,S-Gravenhage Archieven
86 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Hulst
87 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana Phlippine fotoboek
88 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 St.Behoud Monumenten Biervliet biervliet kerkramen
89 Die 'goeie' ouwe tijd Vries. Joh. de 1975 Van Aken Terneuzen zeeuws-vlaanderen
91 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt Hulst zeeuwse garnalenvisser
92 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst zeeuws-vlaanderen
93 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst zeeuws-vlaanderen
94 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee, G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt productions Hulst Zeeuws-Vlaanderen
95 Spoken, duivels en mysteries in Zeeuws-Vlaanderen. Deel 1 Sponselee, George 1994 Van Geyt productions Ljubljana Zeeuws-Vlaanderen
96 Het Nonnenmoer. Een verhaal uit het Land van Hulst Sponselee. G. 1994 Kerkbestuur Hengstdijk Hengstdijk Hulst
97 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana zeeuws-Vlaanderen
98 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt Hulst zeeuws-Vlaanderen
99 'n Klutsken roapelingen Steijns. Ed 1987 Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek Middelburg dialect
101 Gedreven door armoe Maayer. R. de 1990 Van Geyt dagboek Nieuw-Namen
102 Terugblik. wederwaardigheden & kritische overpeinzingen Pollemans. P.J. 1998 Duerinck Kloosterzande anecdotes en herrineringen
103 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen nu en toen Vries. J. de 1973 Van Aken
104 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 Deboektant Oostvoorne stoomtram oost-Zeeuws-Vlaanderen
105 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent kanaal Gent-Terneuzen
106 Internationale privé-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Meester. E. de en C. Hofman 1993 Wolfgang Maenhout Gent spoorlijn, Zeeuws-Vlaanderen
108 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel rijk verleden Zeeuws-Vlaanderen
109 Wandelen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 25 grote en kleine routes Sponselee. G.M.P.. H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 J. Duerinck-Krachten
110 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck
111 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck rondrit vier ambachten
112 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen 0 Prov. VVV Zeeland Middelburg forten
114 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem geologie
115 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. ir. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden Tunnel
116 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een tracé te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden Hulst Westerscheldetunnel
117 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst vlas
120 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. 1994 Van Geyt Hulst tweede wereldoorlog
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
122 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
123 Bestuur en Bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673 Annard. W.J. 1993 Gemeentearchief Hulst bestuurcolleges
124 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen reformatie, axel, hulst
125 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde gent hulster ambacht opstand
126 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
127 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachten... in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart. M.-J. 1922
128 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400 - Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gijsseling 1999 Hulster Ambacht persoonsnamen Vier Ambachten
129 De woelingen der watergeuzen in het vlaamse kustgebied Kraker de A.M.J. drs. 1980 Oudheidkundige kring "de Vier Ambachten" akties watergeuzen
130 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem, M. van 0 Streekmuseum invloed vlaamse abdijen
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uiittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921
136 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande Hulst, Hontenisse, boerderijen
138 Jan Haak en zijn tijd Gielen, W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 OHK Hulst Haak, schilderkunst, Hulst
141 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E.. H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
143 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede dialect
144 Tussen Kuitaart en Kampen en andere verhalen uit het Land van Hulst Sponselee. G. en E. Steijns 2004 Van de Berg Almere, Enschede Hulst, dialect
145 Sint Liduina Ziekenhuis Hulst 1960-1988. 28 Jaar ziekenzorg in het Land van Hulst Kemseke, T. van 2004 T. van Kemseke Hulst Liduina, Hulst, zorg
146 Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- en oorgetuigen over oorlog en bevrijding Blaeij, Piet de, eindredactie 2004 Stichting Het land van Axel Sas van Gent tweede wereldoorlog, zeeuws-vlaanderen
148 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk Terneuzen gereformeerde kerk
149 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie Terneuzen Harmonie
150 100 jaar politie Terneuzen Dooms, Aector 1986 De Stem van oud Terneuzen Terneuzen Zeeuws-Vlaanderen
151 De legende van het spookschip De Vliegende Hollander en zijn kapitein Willem Vanderdecken Littooij. A. 1995 A .Meeusen
152 Terneuzen van toen tot noe. In het Terneuzens dialect geschreven herinneringen Verlinde. A.J.. J.P. Paulusse en E.J.E. Elve. red. 1997 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen Herrineringen over wel en wee
153 Terneuzens verleden Geïllustreerd Boeye. J. en C. Buysrogge 1993 Van Geyt Hulst Terneuzen
154 Terneuzen en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, Egbert de 1996 Van Geyt productions Ljubljana Terneuzen, fotoboek
155 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen dagboek, watersnood
156 Schoolkinderen in Terneuzen Dieleman. G. 1996 Van Geyt Terneuzen schoolkinderen
157 Landbouw beleven in Terneuzen Riemens, L., J.J. de Regt-Dekker en R.Willemsen 1988 boekhandel en drukkerij van Aken Terneuzen boerderijen
158 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 1947 Haven van Gent Gent kanaal Gent-Terneuzen
159 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl Sleepdienst
160 HMS Valentine: tragedie. berging en legende Heijkoop. C. 1996 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen Brits oorlogsschip
161 Achter de dijken. Dow in Terneuzen 1962-1997 Schipper. P. de 1997 Van Maele Industrialisatie
162 Terneuzen, verbeeld je Blaeij. P. de 1992 Bareman
163 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg
164 Terneuzen - Sluiskil - Zaamslag van 1900 tot nu Stockman. P. 1990 Van Geyt Hulst Terneuzen Zaamslag Sluiskil
166 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968 zeekanaal uitgebreid dossier
169 Sluiskil van 1900 tot nu Schelstraete. W. 1996 Van Geyt Hulst Sluiskil
170 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
171 Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1994 Van Geyt zaamslag
172 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke
173 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk hagepreken en beeldenstorm
174 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK Hulst hospitaal zaamslag
175 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis
176 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie onderwijs Reuzenhoek

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4170