Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4794

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1 B040 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 's-Gravenhage
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam
3 B022 Hulst in oude ansichten Brand, P.J 1971 Europese Bibliotheek Zaltbommel
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
6 B065 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage
7 B042 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst
8 B342 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
9 B343 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 onbekend Hulst
10 B320 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
12 B020 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Hulst
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
14 B091 In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te Hulst Sponselee. G. en Taelman, E. 1996 Van Geyt Ljubljana
15 B266 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
16 B044 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911 Hulst
17 B101 Hulst van vesting tot koopstad Borm, E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana
18 B090 Hulst toen en nu Sponselee, G. en Taelman, E. 1989 Van Geyt productions Hulst
19 B361 Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt d.o.o. Ljubljana
20 B021 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst
22 B042 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst
23 B042 'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 uitgeverij 'De Maelstede' Hulst
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
25 B246 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn Hulst
26 B246 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Hulst
27 B246 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst
30 B042 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
31 B046 Cornelis de Vos schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard Antwerpen
32 B305 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen
33 B104 In alle toonaarden. Gedenkboek t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan Kon.Sted.Harmonie van Hulst Stals. H. 2001 K.S.H. Hulst Hulst
34 B022 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters, A. 1990 P. Wauters Hulst
35 B042 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst
36 B077 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst
37 B038 Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden Mosselveld. J.H. van. 1987 Staatsuitg.Gemeentemuseum Markiezenhof s Gravenhage
38 B090 Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd Meischke. R., W.A. van Ham. J.L.C. Weyts e.a. 1987 Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Canaletto Alphen aan den Rijn
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
42 B021 Batavierenlied, voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst Verwilghen P.J. 1851 Verwilghen, P.L. Hulst
45 B042 Hulst in de 80-jarige oorlog. Prinsen. A.. samenst. 1995 Hulst Reynaertstad Hulst
46 B054 Canada 's kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen Vlissingen
47 B251 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter Middelburg
48 B270 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok Leuven
49 B269 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido Amsterdam
50 B014 Focus op Hulst Sponselee, G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
53 B079 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom, T 1962 Waterleiding Mij .
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
56 B064 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
58 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Dl. 1 De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak Barneveld
59 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, J.J. 0 Henri Bergmans
62 B361 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. Rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaanderen 1956 St.ter Bevordering van het Landbouwkundig Ondezoek in Zeeuws-Vlaanderen .
64 B071 De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 1953 Sponselee. G. en E. Steijns 1993 Van Geyt Ljubljana
66 B057 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt Ljubljana
68 B021 Een boerengezin uit Zeeuws-Vlaanderen. aan de vooravond van de 21ste eeuw Rammeloo. R.H.R. 2000 Polka Print Hoek
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn
70 B094 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
71 B043 Episoden 1940- 1945 III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl. Aardenburg
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
75 B022 Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. J.E. Risseeuw (1798-1869) Poissonnier. I.H.J. 2001 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
77 B299 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg
78 B014 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van…aangaande…Aardenburg.…van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten Schoonhoven
79 B054 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
80 B246 Het kruipend gedierte des aardbodems Wolkers. J. 1998 Stichting Landschapsbeheer Zeeland / Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje Aardenburg
81 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen Aardenburg
82 B236 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum IJzendijke
83 B020 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen. wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 Boekdrukkerij van de erven J.C. Altorffer Middelburg
84 B112 't Vrije gebonden door de golven der getijden 1941-1991. Vijftig jaar waterschapsgeschiedenis Boekhout, J.A.J. 1991 Heemkunidge Kring West-Z./Vl. Brugge
85 B038 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden, Mr. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij `s-Gravenhage
86 B052 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Hulst
87 B021 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
88 B233 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 Stichting Behoud Monumenten Biervliet Biervliet
89 B064 Die 'goeie' ouwe tijd Vries. Joh. de 1975 Van Aken Terneuzen
91 B103 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt productions Hulst
92 B270 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst
93 B267 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst
94 B267 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee, G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt productions Hulst
95 B268 Spoken, duivels en mysteries in Zeeuws-Vlaanderen. Deel 1 Sponselee, George 1994 Van Geyt productions Ljubljana
96 B020 Het Nonnenmoer. Een verhaal uit het Land van Hulst Sponselee. G. 1994 Kerkbestuur Hengstdijk Hengstdijk
97 B052 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
98 B249 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt Hulst
101 B089 Gedreven door armoe Maayer. R. de 1990 Van Geyt Hulst
102 B055 Terugblik. wederwaardigheden & kritische overpeinzingen Pollemans. P.J. 1998 Duerinck Kloosterzande
103 B055 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen nu en toen Vries. J. de 1973 Van Aken Terneuzen
104 B049 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 De boektant Oostvoorne
105 B055 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent
106 B235 Internationale privé-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Fisto studie no. 37 Meester. E. de en C. Hofman 1993 Wolfgang Maenhout Gent
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
110 B230 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck Assenede
111 B246 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck Kloosterzande
112 B018 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen onbekend 0 Provinciale VVV Zeeland Middelburg
114 B050 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem
115 B021 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. ir. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden Hulst
116 B051 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een tracé te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden Hulst
117 B019 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst
120 B094 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. 1994 Van Geyt Hulst
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
122 B050 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
123 B048 Bestuur en Bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673 Annard. W.J. 1993 Gemeentearchief Hulst
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
125 B239 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht. Aantekeningen van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde Handzame
126 B316 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
129 B016 De woelingen der watergeuzen in het vlaamse kustgebied Kraker de A.M.J. drs. 1980 Oudheidkundige kring "de Vier Ambachten" Hulst
130 B023 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem, M. van 0 Streekmuseum Hulst
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921 . .
136 B111 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst Stichting Boerderijenonderzoek in het land van Hulst (samengesteld) 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande
138 B103 Jan Haak en zijn tijd Gielen, W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
141 B019 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E., H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten Utrecht
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
143 B054 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede
144 B014 Tussen Kuitaart en Kampen en andere verhalen uit het Land van Hulst Sponselee. G. en E. Steijns 2004 Van de Berg Almere, Enschede
145 B088 Sint Liduina Ziekenhuis Hulst 1960-1988. 28 Jaar ziekenzorg in het Land van Hulst Kemseke, T. van 2004 T. van Kemseke Hulst
146 Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- en oorgetuigen over oorlog en bevrijding Blaeij, Piet de, eindredactie 2004 Stichting Het land van Axel Sas van Gent
148 B055 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk Terneuzen
149 B308 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie Terneuzen
151 De legende van het spookschip De Vliegende Hollander en zijn kapitein Willem Vanderdecken Littooij. A. 1995 A .Meeusen
152 B069 Terneuzen van toen tot noe. In het Terneuzens dialect geschreven herinneringen Verlinde. A.J.. J.P. Paulusse en E.J.E. Elve. red. 1997 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
153 B069 Terneuzens verleden Geïllustreerd Boeye. J. en C. Buysrogge 1993 Van Geyt Hulst
154 B055 Terneuzen en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, Egbert de 1996 Van Geyt productions Ljubljana
155 B049 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
156 Schoolkinderen in Terneuzen Dieleman. G. 1996 Van Geyt
157 B313 Landbouw beleven in Terneuzen Riemens, L., J.J. de Regt-Dekker en R.Willemsen 1988 boekhandel en drukkerij van Aken Terneuzen
158 B056 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 onbekend 1947 Haven van Gent Gent
159 B058 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl
160 B105 HMS Valentine: tragedie. berging en legende Heijkoop. C. 1996 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
161 B55 Achter de dijken. Dow in Terneuzen 1962-1997 Schipper. P. de 1997 Van Maele onbekend
162 B069 Terneuzen, verbeeld je Blaeij. P. de 1992 Bareman Tnz
163 B502 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg Hoogeveen
164 B086 Terneuzen - Sluiskil - Zaamslag van 1900 tot nu Stockman. P. 1990 Van Geyt Hulst
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
169 B018 Sluiskil van 1900 tot nu Schelstraete, W. 1996 Van Geyt productions Hulst
170 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
171 B049 Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1996 Van Geyt Hulst
172 B044 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke Neuzen
173 B097 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk .
174 B049 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK Hulst
175 B049 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis onbekend
176 B055 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie onbekend
177 B342 Hoek bij de tijd Robesin. J.C. 1975 Duerinck-Krachten Hoek
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
179 B048 Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en ...na de 2e wereldoorlog Platteeuw. J.L. 1997 Van Aken Terneuzen
180 B048 Hoek en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
181 B107 Axel 1944-2002. een samenleving in verandering Kraker. A.M.J. de en P.E. de Blaeij 2003 Gemeente Axel Terneuzen
182 B047 Axel. oorlog en bevrijding; 3 titels Freekenhorst. J.D. Post J.S. en Szydlowski Z.M 1984 Axel
183 B069 Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd. Romeinse tijd. Middeleeuwen) Trimpe Burger. J.A. 1967 Walburg Pers axel
184 B236 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent
185 B361 Op Molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Ouweneel, Hans, I. J. Herman, A. A. Vonk 2001 Hanova Media Productions Noordhoek
186 Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie. Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
187 Van burger tot veteraan. Bataljon "Zeeland": hoe en waar? in de periode 1944-1948 Kot, W en Kot J 2002 Drukkerij Van der Perk B.V. Nieuw-Lekkerland

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4794