Background Image

Bibliotheek

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt sGravenhage. Hulst Hulst, geschiedenis
3 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam Hulst, algemeen,12e - 20e eeuw
5 Hulst in oude ansichten deel 1 Brand. P.J. 1971 Eur.Bibl. Zaltbommel Hulst, fotoboek, 19e - 20e eeuw
8 Hulst Grootjans. B. en G. Sponselee 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande Hulst, fotoboek
12 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laaetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Histori?n; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later
13 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten. G.C.A.. 1908 Martinus Nijhoff Hulst, keure
15 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst Beleg, Hulst
17 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Hulst Hulst, basiliek
20 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand. P.J 1976 Hulst Hulst, basiliek
24 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand. W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst Hulst, minderbroeders
25 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand. K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst Hulst, basiliek
26 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Basiliek
27 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring jaarboek, basiliek , Hulst
28 In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te Hulst Sponselee. G. en E. Taelman 1996 Van Geyt Ljubljana Hulst, basiliek
29 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg Hulst, basiliek, rekening, geschiedenis
31 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
32 Hulst van vesting tot koopstad. Borm. E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana Hulst, geschiedenis
33 Hulst toen en nu Sponselee. G. en E. Taelman 1989 Van Geyt productions Hulst hulst, geschiedenis, fotoboek
34 Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1996 Van Geyt d.o.o. Ljubljana Hulst, fotoboek
35 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan ?door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst Hulst, basiliek
36 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen bank, Hulst, Nieuw-Namen
37 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand. K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst Hulst, vesting
38 Kruytmagasijn of Reinwaterkelder. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 De Maelstede Hulst Hulst, vesting
39 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
40 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn
41 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn
42 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn
43 Hantbouck cipiragie?Hulst ende Hulsterambacht beghinnende Nieuwejaersdach ano XVe tweendetachtich Waal. A. de. 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst, geschiedenis
44 Baudeloo. De abdij en haar refugium in Hulst Dankaert. M.J. 1994 eigen beheer
45 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst Hulst, vesting,
46 Cornelis de Vos. schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard
47 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen. J.J. 1931 De Spieghel. Het Kompas geloof/jodendom/mythe/volkscultuur/Oost-Europa/werkmethode
48 In alle toonaarden. Gedenkboek t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan Kon.Sted.Harmonie van Hulst Stals. H. 2001 K.S.H. Hulst Hulst
50 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters. A. 1990 P. Wauters Hulst
53 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst Hulst, Liefdehuis
54 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst Liefdehuis, zorg
56 Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden Mosselveld. J.H. van. 1987 Staatsuitg.Gemeentemuseum Markiezenhof s Gravenhage architectuur
57 Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd Meischke. R.. W.A. van Ham. J.L.C. Weyts e.a. 1987 Geschiedkundige Kring. Canaletto
61 Verslag feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius ? Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan annoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst Hulst
63 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
64 Na 40 jaar?Gedenkboek ?bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Middelbare Landbouwschool te Hulst Wolf. J.P.M. van der en C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst landbouwschool
66 Batavierenlied. voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 P.L. Verwilghen
67 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950-1975 Neefs. R. 1989 Hulst, voetbal
68 Museumgids Streekmuseum De Vier Ambachten Out. N.. eindred. 1991 O.H.K. Hulst Hulst, museum
70 Hulst in de 80-jarige oorlog. Prinsen. A.. samenst. 1995 Hulst Reynaertstad Hulst Hulst, vesting, geschiedenis
71 Canada 's. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen
72 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter
73 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok
74 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido
75 Focus op Hulst Sponselee. G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel Hulst
78 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
79 La Flandre z?landaise; ?tude de g?ographie r?gionale Rottier. H. 1970 RIPA Zeeuws-Vlaanderen, geologie, historische geografie, economische ontwikkeling (tot 1970)
82 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom.T. 1962 Waterleiding Mij
86 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand. W.J.P.M. 1981
87 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
91 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff
100 Voorlopige lijst der Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek
107 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Deel I. De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak
108 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen. J.J. 0 Henri Bergmans
112 Vogels tussen Zwin en Saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise. M.A. en F.L.L. Tombeur 1988 St.Natuur- enRecreatie-informatie
113 Streekgerechten. Zeeuws-Vlamingen over Zeeuws-Vlaanderen. Grenzeloze impressies Boekhout. J.A.J.. samenst. 1993 Durenkamp
114 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1958 en 1959. 3 dln 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
115 Pennestreek Zeeuwsch-Vlaanderen Grieken. J.H. van en A. Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Z.-Vl.
116 De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 1953 Sponselee. G. en E. Steijns 1993 Van Geyt
117 Tot zover? Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buysrogge. C. en G. Sponselee 1999 RZVW
118 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt
119 Werken aan de toekomst. 100 jaar 1892 - 1992 Houwen. P. van der 1992 Kamer van Koophandel en Fabrieken Z.-Vl.
120 Een boerengezin uit Zeeuws-Vlaanderen. aan de vooravond van de 21ste eeuw Rammeloo. R.H.R. 2000 Polka Print
122 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946. 2 dln. Deel 1: Inval en bezetting. Deel 2; Vlucht en bevrijding Goossens. A.B.J. 1993 Goossens
124 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
125 Episoden 1940- 1945. III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
126 Andermaal herrezen. Aspecten van de wederopbouw van West Zeeuwsch-Vlaanderen Roosmalen. P. van 1994 St. Raadskelder
127 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
128 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant. Basting Boeken
129 Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van ?Mr.J.E. Risseeuw (1798-1869) Poissonnier. I.H.J. 2001 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
130 Oostburg als woonplaats Aalbregtse. M.A.. e.a. 1931 Gemeente
131 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927
132 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van?aangaande?Aardenburg.?van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten
133 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum
134 Het kruipend gedierte des aardbodems Wolkers. J. 1998 St.Landschapsbeheer Zeeland
135 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen
136 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum
137 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen?wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 S. van Benthem
139 t Vrije gebonden door de golven der getijden 1941?1991. Vijftig jaa waterschapsgeschiedenis Boekhout. J.A.J. 1991 Heemk.Kring West-Z./Vl.
140 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij
143 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1996 Van Geyt
145 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1996 Van Geyt
148 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 St.Behoud Monumenten Biervliet
152 Die goeie ouwe tijd Vries. J. de 1975 Van Aken
153 Doorken Triest en andere verhalen uit het Land van Hulst Steijns. E. 1991 Van Geyt
154 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt
155 De tocht van de Petieterkes Sponselee. G. en K. de Roover 1989 Van Geyt
156 Zou t beter zijn. Sponselee. G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt
157 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt
158 Spoken. duivels en mysteries in Zeeuws-Vlaanderen. Deel 1 Sponselee. G.. verz. 1994 Van Geyt
159 Het Nonnenmoer. Een verhaal uit het Land van Hulst Sponselee. G. 1994 Kerkbestuur
160 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt
161 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt
162 n Klutsken roapelingen Steijns. E. 1987 St.Kath.Openbare Bibl.
163 Rijmen uit het land van Hulst. 3 dln Schoofkas. F. van de en R.Ivens 1985 De Stem
164 Gedreven door armoe Maayer. R. de 1990 Van Geyt
165 Terugblik. wederjadigheden & kritische overpeinzingen (40 jaar?Douane & Deurjader) Pollemans. P.J. 1998 P.J. Pollemans
167 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen nu en toen Vries. J. de 1973 Van Aken
168 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 Deboektant
169 Honderdvijftig jaar kanaal Gent .Terneuzen Decavele. J.. samenst. 1977 Dienst Culturele Zaken
170 Internationale priv?-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Meester. E. de en C. Hofman 1993 W.Maenhout
174 De van natuur- naar cultuur-landschap Jansen. M.G.M. 1980 Vogelwacht De Steltkluut
176 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen
177 Wandelen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 25 grote en kleine routes Sponselee. G.M.P.. H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 J. Duerinck-Krachten
178 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck
179 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck
180 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen 0 Prov. VVV Zeeland
183 Luchtwachttorens in Nederland. Industrieel erfgoed uit de Koude Oorlog Sakkers.H. en J. den Hollander 0 St. Natuur- en Recreatieinformatie
184 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Geologische St.. Afd. Geologische Dienst
185 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden
186 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een trac? te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden
189 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Ver.t.Verbetering v.d.Vlasteelt e.d. vlasbewerking
190 Van vlas tot linnen vroeger en nu Dijk-van der Peijl. A. 1984 Regionale Weefvereniging Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Tilburg
191 Meekrap vroeger en nu van Dijk-van der Peijl. A. 1980 Museum voor Zuid-en Noord-Beveland Goes landbouw, meekrap
193 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. 1994 Van Geyt
194 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties?na de Duitse inval?mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke
195 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
197 Bestuur en Bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673 Annard. W.J. 1993 Gemeentearchief Hulst bestuurcolleges
198 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel
200 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde
201 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen. J.D.M. 1930 Altorffer
203 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachten... in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart. M.-J. 1922
204 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400 - Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gijsseling 1999
206 De woelingen der Watergeuzen in het Vlaamse kustgebied. Een onderzoek?tussen 1572 en 1576 Kraker. A.M.J. de 1980
208 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem. M. van 0 Streekmuseum
211 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
212 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uiittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921
214 De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek Gottschalk. M.K.E. 1984 Van Gorcum Assen Vier Ambachten, Saeftinghe, geschiedenis
215 Landschap uit balans. De invloed van de natuur.?in de Vier Ambachten ?tussen 1488en 1609 Kraker. A.M.J. de 1997 Matrijs Utrecht landschap
216 Polders en Waterschappen in het Hulsterambacht. De geschiedenis van zeedijken...tussen 1600 en 1999 Kraker. A.M.J. de en W.E.M. Bauwens 2000 Duerinck
218 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen?in?Hontenisse en Hulst 1997 St.Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst, Hontenisse, boerderijen
219 Het Land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns. E. en G. Sponselee 1995 Drukkerij Duerinck BV Kloosterzande Hulst, Land van Hulst, fotoboek
220 Jan Haak en zijn tijd Gielen. W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 OHK Hulst Haak, schilderkunst, Hulst
221 Over den Vier Ambachten - 750 jaar Keure - 500 jaar Graaf Jansdijk Kraker. A.M.J. de. H Van Royen en M.E.E. De Smet 1993 Duerinck
222 Frontier Steden en Sterckten. Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 Stockman. P. en P. Everaers 1997 De Maelstede
223 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E.. H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten
224 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
225 Vol van verhalen Sponselee. G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg
226 Tussen Kuitaart en Kampen en andere verhalen uit het Land van Hulst Sponselee. G. en E. Steijns 2004 Van de Berg
227 Sint Liduina Ziekenhuis Hulst 1960-1988. 28 Jaar ziekenzorg in het Land van Hulst Kemseke, T. van 2004 T. van Kemseke Hulst Liduina, Hulst, zorg
228 Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- en oorgetuigen over oorlog en bevrijding Blaeij, Piet de, eindredactie 2004 Stichting Het land van Axel Axel
229 De landelijke postdienst in het Belgische deel der Vier Ambachten Decorte. D. en C.H.A. Vermeulen 1992 Projectgroep Filatelie
232 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk
233 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie
235 100 jaar politie Terneuzen Dooms. H.. samenst. 1986 Ver.

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181